Četvrtak, 22 Rujan 2016 09:04

Centralno naručivanje

POSTUPAK NARUČIVANJA 

Naručivanje pacijenata u našoj ustanovi može se obaviti na slijedeće načine :
osobno, putem e-maila, online, telefonskim putem  ili to za vas mogu učiniti liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i osobe od povjerenja.

  • Osobno (član obitelji ili pouzdana osoba ) na šalteru jedinice za Centralno naručivanje pacijenata. Potrebno je donijeti crvenu uputnicu izabranog liječnika obiteljske medicine i/ili internu uputnicu liječnika specijaliste. Naručivanje je moguće obaviti svakim radnim danom u vremenu od 7:30 -15:30 sati.
  • Narudžba putem telefona na brojeve - 020/431 600 ili  020/ 431 700 i fax-a 020 431 700 
  • E-mailom na adresu narucivanje@bolnica-du.hr - Ako ste odabrali opciju naručivanja putem e- maila molimo Vas da priložite skeniranu „crvenu uputnicu“izabranog liječnika obiteljske medicine i/ili skeniranu  uputnicu liječnika specijaliste te navedete kontakt broj telefon/mobitela.
  • Putem izabranog liječnika obiteljske medicine


Prilikom dolaska na pregled ili obavljanje pretrage za koju ste se naručili, obavezno morate ponijeti:

► potvrdu o narudžbi pacijenta koju ste dobili telefaksom, e-mailom ili na šalteru
► uputnicu liječnika obiteljske medicine za potrebni pregled ili pretragu ( tzv. „Crvena uputnica“)
► zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu dopunskog osiguranja ukoliko je posjedujete
► raspoloživu medicinsku dokumentaciju

Nakon obavljene narudžbe potrebne zdravstvene usluge, pacijent će dobiti potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati datum i točno vrijeme obavljanja zdravstvene usluge. Potvrdu o narudžbi pacijent treba ponijeti kod dolaska na zakazani pregled ili pretragu.

 

OTKAZIVANJE ZAKAZANOG TERMINA

U slučaju nemogućnosti dolaska na zakazani termin pregleda ili pretragu molimo Vas da nas telefonski izvijestite. Na taj način oslobađate termin drugom pacijentu i izravno utječete na smanjenje liste čekanja.
Ukoliko prije zakazanog termina realizirate naručeni pregled ili pretragu pripadajuća rezervacija će biti otkazana.
 


NARUDŽBA ZA PRETRAGE MAGNETSKE REZONANCE (MR) I CT
Za pretragu se možete naručiti osobno ili e-mailom uz priloženu dokumentaciju
Potrebna dokumentacija za obavljanje pretrage
- nalaz specijaliste s preporukom za MR ili CT pregled
- nalaz krvi : urea i kreatinin (ne stariji od mjesec dana)
- CD ili snimke i nalaze prethodnog MR ili CT pregleda te ostale pretrage ukoliko ste ih obavili.

VAŽNO: Ispunjavanje Upitnika za Magnetsku rezonancu i potpis na obrascu Obavijest pacijenta o dijagnostičkom odnosno terapijskom postupku kod naručivanja za pretragu MR su obavezni!

U slučaju nemogućnosti dolaska na zakazani termin molimo Vas da pregled otkažete na tel: 431-735 ili 431-517

E-mail za pritužbe na liste čekanja: prituzbelistecekanja@bolnica-du.hr

 
 
 

 

 

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke