.

Liste čekanja

Radna skupinaDatum UpisaTermin NarudžbeŠifra pacijenta
RTG klasične pretrage13.04.2021 8:1514.4.2021. 7:30FK100130159
Ultrazvuk dojke12.04.2021 8:814.4.2021. 7:30DV100439077
CT16.02.2021 8:5614.4.2021. 7:35MG114276018
RTG mamografija09.04.2021 13:5014.4.2021. 7:45SP100548744
RTG klasične pretrage13.04.2021 14:4214.4.2021. 7:45VB100297654
CT16.02.2021 8:5614.4.2021. 7:55MG114276018
Onkološka dnevna bolnica12.02.2021 11:1214.4.2021. 8:00PB101321177
Onkološka dnevna bolnica17.03.2021 10:3214.4.2021. 8:00ML101240209
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 18:4114.4.2021. 8:00MK163312763
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:5814.4.2021. 8:00AU260907156
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2614.4.2021. 8:00NŠ263006922
Holter tlaka09.04.2021 10:4114.4.2021. 8:00AT100504297
Holter kardiološki28.01.2021 12:2814.4.2021. 8:00PB100569200
Onkološka dnevna bolnica24.03.2021 12:4414.4.2021. 8:00KR101102500
Ultrazvuk radiološki08.12.2020 10:3914.4.2021. 8:00BP100312384
Onkološka dnevna bolnica24.03.2021 12:4514.4.2021. 8:00MB100343007
Onkološka dnevna bolnica24.03.2021 11:114.4.2021. 8:00DV100439077
Kabinet za retinu13.04.2021 9:2914.4.2021. 8:00AG100444622
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 14:2614.4.2021. 8:00NH100433665
Magnetska rezonanca08.10.2020 11:5414.4.2021. 8:00MC100437579
Ultrazvuk dojke30.03.2021 11:5414.4.2021. 8:00LD100461571
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:3414.4.2021. 8:00MP100461622
Holter kardiološki28.01.2021 12:314.4.2021. 8:00GG100489798
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 11:5114.4.2021. 8:00MŠ100108345
RTG klasične pretrage12.04.2021 15:714.4.2021. 8:00DČ100098698
Spirometrija - pulmološka dijagnostika28.10.2020 12:5214.4.2021. 8:00KM100007798
Onkološka ambulanta09.03.2021 13:1914.4.2021. 8:00MP100049365
Fizikalna medicina05.02.2021 9:414.4.2021. 8:00SK100057116
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 14:2614.4.2021. 8:00FB100213121
RTG mamografija12.05.2020 11:4914.4.2021. 8:00IP100253633
Onkološka ambulanta24.03.2021 15:5114.4.2021. 8:10MH100004172
Holter kardiološki28.01.2021 14:314.4.2021. 8:15VM100058472
RTG klasične pretrage12.04.2021 15:114.4.2021. 8:15MM100089326
CT07.07.2020 12:5514.4.2021. 8:15SL100219205
RTG mamografija18.06.2020 9:3114.4.2021. 8:15MP100160288
Holter tlaka30.03.2021 11:4014.4.2021. 8:15KK100163920
Holter kardiološki28.01.2021 13:114.4.2021. 8:15TĆ100540132
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:3414.4.2021. 8:15MM263946007
Kabinet za retinu13.04.2021 9:314.4.2021. 8:20JŠ101122628
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 8:314.4.2021. 8:20PB100581233
Onkološka ambulanta07.04.2021 15:3614.4.2021. 8:20VŠ100061720
Ultrazvuk radiološki09.12.2020 8:4514.4.2021. 8:20AF100493762
Holter tlaka31.03.2021 11:3914.4.2021. 8:30AB100490753
Urološka ambulanta07.10.2020 9:3914.4.2021. 8:30IČ100362450
Fizikalna medicina05.02.2021 12:1914.4.2021. 8:30MJ100298807
Anesteziološka ambulanta08.04.2021 9:914.4.2021. 8:30BM100028358
Ultrazvuk dojke12.10.2020 9:3714.4.2021. 8:30AK100169614
Ginekološka ambulanta17.03.2021 13:1314.4.2021. 8:30MM100185245
Audiometrija24.03.2021 10:2914.4.2021. 8:30ZJ100551602
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:3414.4.2021. 8:30AT100504297
Holter kardiološki28.01.2021 10:1914.4.2021. 8:30LP100509669
Onkološka ambulanta09.04.2021 12:914.4.2021. 8:30JR101048856
Fizikalna medicina31.03.2021 12:114.4.2021. 8:30MJ101061232
RTG mamografija24.06.2020 10:3614.4.2021. 8:30AŽ101072346
RTG klasične pretrage12.04.2021 8:3214.4.2021. 8:30DP140524336
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.03.2021 9:2614.4.2021. 8:30ML268572703
CT24.03.2021 11:5814.4.2021. 8:35TO100455613
Ultrazvuk radiološki09.12.2020 11:4214.4.2021. 8:40TP100069533
Kabinet za retinu13.04.2021 8:5514.4.2021. 8:40NK101120335
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 10:3914.4.2021. 8:40LM156960250
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2514.4.2021. 8:45DB262196280
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 9:1714.4.2021. 8:45KR262584719
RTG klasične pretrage12.04.2021 10:1814.4.2021. 8:45NP101102977
RTG mamografija10.09.2020 13:314.4.2021. 8:45DN100602329
Doppler karotida13.01.2021 12:014.4.2021. 8:45BR100013985
Urološka ambulanta13.04.2021 12:1514.4.2021. 8:45IĐ100055853
Magnetska rezonanca05.10.2020 9:4314.4.2021. 8:45NB100444459
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 10:5514.4.2021. 8:50NP100551994
Anesteziološka ambulanta12.04.2021 10:1514.4.2021. 8:50IK108976236
CT22.03.2021 8:014.4.2021. 8:55IP101242328
Traumatološka ambulanta30.03.2021 10:3314.4.2021. 9:00NK101175313
Ultrazvuk radiološki23.10.2020 11:2814.4.2021. 9:00IĐ101308288
Kabinet za retinu13.04.2021 8:5814.4.2021. 9:00VM101118916
Spirometrija - pulmološka dijagnostika07.04.2021 12:1014.4.2021. 9:00AB141002697
Urološka ambulanta30.09.2020 14:2514.4.2021. 9:00IM138183814
EKG25.03.2021 13:2514.4.2021. 9:00VP138484648
Neurokirurška ambulanta09.04.2021 13:2814.4.2021. 9:00AŠ167999345
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:3814.4.2021. 9:00LE158734264
EEG laboratorij08.03.2021 8:2414.4.2021. 9:00AC155046534
Ultrazvuk dojke09.06.2020 8:2314.4.2021. 9:00NJ100530046
Fizikalna medicina09.02.2021 12:4114.4.2021. 9:00AM100507959
Onkološka ambulanta13.01.2021 10:4814.4.2021. 9:00SJ100726252
RTG klasične pretrage07.04.2021 8:2614.4.2021. 9:00NS100576913
ORL ambulanta25.03.2021 11:914.4.2021. 9:00LB101092567
Ginekološka ambulanta17.03.2021 14:2314.4.2021. 9:00AK101072859
Fizikalna medicina07.04.2021 9:614.4.2021. 9:00NP100341299
RTG mamografija15.05.2019 12:5714.4.2021. 9:00AM100052755
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 11:614.4.2021. 9:00ML100022363
Neurološka ambulanta12.01.2021 10:4514.4.2021. 9:00IM100207663
Neurokirurška ambulanta13.04.2021 10:1814.4.2021. 9:00TG266619717
Oftalmološka ambulanta09.04.2021 11:4314.4.2021. 9:10TP100062409
EKG12.04.2021 9:4614.4.2021. 9:10TM100490344
Traumatološka ambulanta30.03.2021 12:514.4.2021. 9:10FR164050137
Psihijatrijska ambulanta17.02.2021 12:3914.4.2021. 9:10JM161373177
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida31.03.2021 13:5914.4.2021. 9:15AJ156980132
Kirurška ambulanta (opća)12.04.2021 20:1414.4.2021. 9:15JM125176187
RTG klasične pretrage26.01.2021 13:614.4.2021. 9:15NR101307773
CT25.03.2021 12:714.4.2021. 9:15RP100750787
Urološka ambulanta09.02.2021 12:3514.4.2021. 9:15ĐP100574387
RTG mamografija09.06.2020 7:4414.4.2021. 9:15MD100437687
Neurološka ambulanta12.10.2020 10:1814.4.2021. 9:20MN100176852
Kabinet za retinu13.04.2021 9:014.4.2021. 9:20MŠ100579034
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 13:3914.4.2021. 9:20NT100598261
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 12:5914.4.2021. 9:20AG100529818
Traumatološka ambulanta31.03.2021 10:3014.4.2021. 9:20VM100783938
EKG12.04.2021 10:1914.4.2021. 9:20NP101102977
Onkološka ambulanta13.01.2021 11:1614.4.2021. 9:20MČ133801573
Ultrazvuk radiološki08.04.2021 7:4414.4.2021. 9:20TM262492431
Traumatološka ambulanta31.03.2021 10:3214.4.2021. 9:30MD161368397
RTG mamografija09.11.2020 13:5814.4.2021. 9:30MV160750746
Psihijatrijska ambulanta17.02.2021 11:2514.4.2021. 9:30JP156857358
Ultrazvuk dojke09.06.2020 9:1014.4.2021. 9:30NM148410865
RTG klasične pretrage13.04.2021 8:5514.4.2021. 9:30AH101324523
EEG laboratorij24.03.2021 12:2814.4.2021. 9:30MV104956780
Doppler karotida25.01.2021 11:3814.4.2021. 9:30RĆ100811547
Urološka ambulanta13.04.2021 17:4114.4.2021. 9:30AD100895425
ORL ambulanta25.03.2021 15:3114.4.2021. 9:30MC100138953
Magnetska rezonanca24.08.2020 9:4614.4.2021. 9:30MV100227719
Fizikalna medicina09.02.2021 13:1314.4.2021. 9:30MM100244155
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.06.2020 8:3314.4.2021. 9:30MS100250978
Audiometrija22.03.2021 13:3114.4.2021. 9:30AB100026559
EKG12.04.2021 15:014.4.2021. 9:30MM100089326
Ginekološka ambulanta18.03.2021 11:5314.4.2021. 9:30IN100464152
Oftalmološka ambulanta08.04.2021 14:414.4.2021. 9:30FV100291674
Fizikalna medicina07.04.2021 11:2814.4.2021. 9:30JK100334417
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:5314.4.2021. 9:30AB266609086
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 11:314.4.2021. 9:30AK264779595
Psihologijska jedinica PZMZD10.03.2021 10:2114.4.2021. 9:30IG265631405
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 11:2014.4.2021. 9:30AL268474794
CT27.10.2020 8:3014.4.2021. 9:35AP100297086
EKG13.04.2021 8:114.4.2021. 9:40JH100454564
Ultrazvuk radiološki02.04.2021 10:4814.4.2021. 9:40IM100459870
Neurološka ambulanta12.01.2021 14:3714.4.2021. 9:40VČ100082403
Traumatološka ambulanta12.04.2021 16:5114.4.2021. 9:40BS100031061
Psihijatrijska ambulanta08.04.2021 9:3914.4.2021. 9:40AM100802923
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 8:3414.4.2021. 9:40AB101078769
Onkološka ambulanta13.01.2021 12:1014.4.2021. 9:40KB100664371
Kabinet za retinu13.04.2021 9:414.4.2021. 9:40MI106890747
Plastična kirurgija i kirurgija dojke03.06.2020 9:3914.4.2021. 9:45AO100584948
RTG klasične pretrage13.04.2021 8:5714.4.2021. 9:45KH100005151
RTG mamografija30.03.2021 10:1714.4.2021. 9:45MP100086726
Urološka ambulanta25.03.2021 7:5114.4.2021. 9:45IK100425950
EKG13.04.2021 8:314.4.2021. 9:50MR100416839
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 10:1614.4.2021. 9:50IK100240612
Psihijatrijska ambulanta13.04.2021 13:3614.4.2021. 9:50MM100227916
Traumatološka ambulanta02.04.2021 11:114.4.2021. 9:50GK161301485
CT19.02.2021 10:5714.4.2021. 9:55MŠ100108345
RTG mamografija19.03.2021 13:4014.4.2021. 10:00KM100082371
Neurološka ambulanta13.01.2021 8:3614.4.2021. 10:00NŠ100037215
Traumatološka ambulanta05.04.2021 20:3414.4.2021. 10:00CP100208835
Ortopedska ambulanta29.03.2021 14:1714.4.2021. 10:00LF100243852
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 10:3714.4.2021. 10:00JČ100152874
Fizikalna medicina10.02.2021 12:4014.4.2021. 10:00VB100183450
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 10:1914.4.2021. 10:00DB100438365
Ergometrija12.08.2020 8:1514.4.2021. 10:00NM100481330
RTG klasične pretrage09.04.2021 9:1014.4.2021. 10:00DR100281925
Ultrazvuk dojke09.06.2020 9:3614.4.2021. 10:00KP100327363
EKG13.04.2021 8:4714.4.2021. 10:00UČ100359450
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:3614.4.2021. 10:00MJ100382188
UZV srca12.04.2021 10:414.4.2021. 10:00BG100382313
Ginekološka ambulanta22.03.2021 9:4314.4.2021. 10:00TV100383824
Onkološka ambulanta13.01.2021 12:5814.4.2021. 10:00MV153467160
Internistička ambulanta08.04.2021 10:3814.4.2021. 10:00LM156960250
Onkološka dnevna bolnica24.03.2021 12:4514.4.2021. 10:00ML107850989
Pulmološka ambulanta02.09.2020 13:3314.4.2021. 10:00JN102647936
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.05.2020 9:314.4.2021. 10:00BK139977093
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:3714.4.2021. 10:00SM126584992
Kabinet za kliničku psihologiju20.01.2021 12:5214.4.2021. 10:00MZ126684344
EEG laboratorij25.03.2021 8:1014.4.2021. 10:00VB101176078
Kardiološka ambulanta13.10.2020 11:5414.4.2021. 10:00AD101189192
Fizikalna medicina23.02.2021 10:5814.4.2021. 10:00NS100576913
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 10:2914.4.2021. 10:00BD100576025
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4114.4.2021. 10:00BK100619338
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 10:314.4.2021. 10:00IP100590073
Kabinet za retinu09.04.2021 11:4814.4.2021. 10:00IB100504583
Doppler perifernih krvnih žila05.06.2020 10:1114.4.2021. 10:00MO100511887
Neurokirurška ambulanta12.04.2021 9:2914.4.2021. 10:00PK101078379
Gastroenterološka ambulanta22.07.2020 12:2814.4.2021. 10:00ŽT101103000
Onkološka dnevna bolnica24.03.2021 12:4614.4.2021. 10:00AV100758231
Urološka ambulanta25.03.2021 7:5514.4.2021. 10:00SD100969969
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 10:1614.4.2021. 10:00LP264813090
Traumatološka ambulanta06.04.2021 9:3614.4.2021. 10:10AŠ100507018
ORL ambulanta19.03.2021 14:5414.4.2021. 10:10AB100584774
Anesteziološka ambulanta07.04.2021 9:1114.4.2021. 10:10DR101227004
Denzitometrija12.04.2021 8:1814.4.2021. 10:10MS101132381
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:1314.4.2021. 10:10SV154904278
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 12:4814.4.2021. 10:10MK100353362
Psihijatrijska ambulanta24.03.2021 14:714.4.2021. 10:10ĐG100007571
EKG13.04.2021 9:3914.4.2021. 10:10JB100124173
RTG klasične pretrage13.04.2021 10:5614.4.2021. 10:15BP100031678
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.06.2020 10:3314.4.2021. 10:15PJ100053005
CT22.03.2021 13:2114.4.2021. 10:15AP100497479
Doppler karotida26.01.2021 9:3814.4.2021. 10:15IB153293561
RTG mamografija24.03.2021 14:514.4.2021. 10:15NV161658045
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:1914.4.2021. 10:15FŽ162764107
Urološka ambulanta26.03.2021 11:2914.4.2021. 10:15LK101115606
Magnetska rezonanca24.08.2020 10:5314.4.2021. 10:15KB143394627
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:1414.4.2021. 10:15MR264623659
Kabinet za retinu13.04.2021 8:5314.4.2021. 10:20NP101386805
EKG13.04.2021 13:3414.4.2021. 10:20MD101133568
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:1414.4.2021. 10:20ZB101163413
Traumatološka ambulanta06.04.2021 16:2314.4.2021. 10:20AT262989414
Psihijatrijska ambulanta10.12.2020 9:4414.4.2021. 10:20MB100720520
Kardiološka ambulanta13.10.2020 9:1914.4.2021. 10:20TK100772504
Gastroenterološka ambulanta21.10.2020 9:114.4.2021. 10:20MK100401597
Onkološka ambulanta09.02.2021 10:4814.4.2021. 10:20BV100405640
Pulmološka ambulanta29.10.2020 8:4414.4.2021. 10:20MB100426179
Neurološka ambulanta13.01.2021 12:114.4.2021. 10:20BR100013985
ORL ambulanta22.03.2021 13:3114.4.2021. 10:25AB100026559
Doppler perifernih krvnih žila09.06.2020 12:114.4.2021. 10:30MN100070310
Plastična kirurgija i kirurgija dojke06.11.2020 8:5214.4.2021. 10:30CL100255733
UZV srca10.03.2021 12:1014.4.2021. 10:30ĐD100482837
RTG klasične pretrage13.04.2021 10:5714.4.2021. 10:30MB100360473
Ergometrija04.12.2020 11:114.4.2021. 10:30VS100361772
Denzitometrija29.03.2021 10:1514.4.2021. 10:30RĆ100811547
Audiometrija30.03.2021 12:3114.4.2021. 10:30NB101106842
Traumatološka ambulanta07.04.2021 8:5614.4.2021. 10:30JL167728589
EEG laboratorij06.04.2021 8:4914.4.2021. 10:30RU101172639
Ginekološka ambulanta22.03.2021 10:3314.4.2021. 10:30JJ101131862
Ortopedska ambulanta30.03.2021 13:2114.4.2021. 10:30DP101174264
Ultrazvuk dojke08.06.2020 12:2914.4.2021. 10:30DP101308447
Urološka ambulanta30.03.2021 8:2314.4.2021. 10:30MP102240242
RTG mamografija08.04.2021 11:2714.4.2021. 10:30PC130478813
EKG13.04.2021 14:2614.4.2021. 10:30KR114912675
Anesteziološka ambulanta13.04.2021 8:4414.4.2021. 10:30JM115801838
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 14:1714.4.2021. 10:30SŽ118245490
CT26.02.2021 10:1714.4.2021. 10:35ZS101178619
Traumatološka ambulanta07.04.2021 10:814.4.2021. 10:40LP136445400
Onkološka ambulanta12.02.2021 11:1314.4.2021. 10:40PB101321177
Psihijatrijska ambulanta08.03.2021 12:1614.4.2021. 10:40IB162259575
Kardiološka ambulanta14.10.2020 12:4414.4.2021. 10:40SM159946938
ORL ambulanta30.03.2021 12:3014.4.2021. 10:40NB101106842
Ortopedska ambulanta30.03.2021 13:5714.4.2021. 10:40OP100848156
Pulmološka ambulanta07.10.2020 13:1814.4.2021. 10:40DK100561667
Kabinet za retinu13.04.2021 9:1014.4.2021. 10:40AŠ100366186
Gastroenterološka ambulanta22.10.2020 10:3614.4.2021. 10:40NL100442912
Neurološka ambulanta13.01.2021 13:5014.4.2021. 10:40MS100254010
Psihijatrijska ambulanta12.04.2021 8:414.4.2021. 10:40ID100119637
Dijabetološka ambulanta20.07.2020 10:3814.4.2021. 10:40NG100102399
Urološka ambulanta30.03.2021 15:2414.4.2021. 10:45ĐP100380529
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.02.2021 9:2714.4.2021. 10:45VC101066587
RTG klasične pretrage13.04.2021 11:5514.4.2021. 10:45HB155684963
Anesteziološka ambulanta12.04.2021 10:914.4.2021. 10:50JK131508956
Traumatološka ambulanta07.04.2021 11:4814.4.2021. 10:50BJ101218132
CT28.10.2020 12:3014.4.2021. 10:50JN101163841
Psihijatrijska ambulanta02.04.2021 9:5714.4.2021. 10:50MR101091910
Ortopedska ambulanta30.03.2021 14:5614.4.2021. 10:50PS100519793
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 9:514.4.2021. 10:50AP100295431
Denzitometrija13.04.2021 15:1114.4.2021. 10:50NP100115649
ORL ambulanta01.04.2021 9:4314.4.2021. 10:55JB100085465
Fizikalna medicina11.02.2021 8:3114.4.2021. 11:00SČ100104893
UZV srca10.03.2021 12:3714.4.2021. 11:00NŠ100015021
Invazivni kardiološki laboratorij01.02.2021 11:2814.4.2021. 11:00MČ100277306
Magnetska rezonanca07.10.2020 7:3714.4.2021. 11:00ŽS100314179
Fizikalna medicina07.04.2021 12:3414.4.2021. 11:00MJ100318970
RTG klasične pretrage13.04.2021 11:5814.4.2021. 11:00LP100339795
Ergometrija11.12.2020 10:5814.4.2021. 11:00NB100453335
Onkološka ambulanta16.03.2021 17:3014.4.2021. 11:00ZM100461942
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.02.2021 9:3314.4.2021. 11:00MH100475410
Kardiološka ambulanta09.04.2021 10:1614.4.2021. 11:00MD100500542
Pulmološka ambulanta18.12.2020 9:4514.4.2021. 11:00JK100542158
Kabinet za retinu13.04.2021 9:3114.4.2021. 11:00HO100732469
Urološka ambulanta01.04.2021 12:4114.4.2021. 11:00PK101066002
Gastroenterološka ambulanta22.10.2020 14:614.4.2021. 11:00JS101055276
Doppler perifernih krvnih žila10.06.2020 10:3914.4.2021. 11:00MB100775782
Traumatološka ambulanta07.04.2021 12:3014.4.2021. 11:00ML153844595
Ortopedska ambulanta30.03.2021 15:2714.4.2021. 11:00SS167993914
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 12:414.4.2021. 11:00PV265738061
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:4414.4.2021. 11:00NM267199812
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 10:3914.4.2021. 11:00ŽF268230696
CT29.03.2021 10:1914.4.2021. 11:10ND265712212
Ortopedska ambulanta31.03.2021 8:2914.4.2021. 11:10EC266067174
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:2014.4.2021. 11:10IK162792672
Psihijatrijska ambulanta09.03.2021 13:014.4.2021. 11:10RG160307559
Traumatološka ambulanta07.04.2021 12:3914.4.2021. 11:10LM100604575
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.02.2021 14:114.4.2021. 11:15NM101987479
RTG klasične pretrage13.04.2021 13:114.4.2021. 11:15JP100024001
Onkološka ambulanta30.03.2021 18:3014.4.2021. 11:20AP100060652
Kardiološka ambulanta20.10.2020 13:814.4.2021. 11:20NS100209072
Kabinet za retinu13.04.2021 9:3314.4.2021. 11:20KŠ100135268
Gastroenterološka ambulanta27.10.2020 11:1814.4.2021. 11:20FO100361081
Pulmološka ambulanta07.04.2021 11:5014.4.2021. 11:20NB100545491
Traumatološka ambulanta15.03.2021 15:5314.4.2021. 11:20ŽG100844238
Ortopedska ambulanta31.03.2021 8:5114.4.2021. 11:20OB101069789
CT17.03.2021 12:414.4.2021. 11:25RV100104111
Traumatološka ambulanta08.04.2021 9:3014.4.2021. 11:30NV100074506
RTG klasične pretrage13.04.2021 14:2014.4.2021. 11:30MM100027608
UZV srca11.03.2021 14:2914.4.2021. 11:30MP100010209
Ortopedska ambulanta31.03.2021 8:5714.4.2021. 11:30AD100182734
Invazivni kardiološki laboratorij03.03.2021 13:3814.4.2021. 11:30DP100191165
Neurološka ambulanta13.01.2021 14:3214.4.2021. 11:30AJ100268167
Doppler perifernih krvnih žila12.06.2020 13:2314.4.2021. 11:30IK100349222
Ginekološka ambulanta23.03.2021 8:5014.4.2021. 11:30II100324123
Ultrazvuk dojke09.06.2020 11:3614.4.2021. 11:30MM100474982
Doppler karotida13.01.2021 12:814.4.2021. 11:30MB100454600
RTG mamografija12.04.2021 11:5214.4.2021. 11:30NM100483286
Fizikalna medicina11.02.2021 9:4414.4.2021. 11:30AV100403358
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.02.2021 8:4214.4.2021. 11:30SM101101377
Ergometrija08.03.2021 8:4514.4.2021. 11:30MĆ100535418
Fizikalna medicina08.04.2021 11:614.4.2021. 11:30SB155529466
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:3914.4.2021. 11:30DM163445450
Traumatološka ambulanta08.04.2021 11:214.4.2021. 11:40PĐ263137539
Gastroenterološka ambulanta22.10.2020 13:2014.4.2021. 11:40BH101325875
Kabinet za retinu13.04.2021 9:4214.4.2021. 11:40NŠ100741580
Pulmološka ambulanta22.12.2020 12:614.4.2021. 11:40KJ100433650
Onkološka ambulanta07.04.2021 14:3314.4.2021. 11:40MP100461622
Kardiološka ambulanta09.04.2021 14:3214.4.2021. 11:40NK100292795
ORL ambulanta25.03.2021 15:3814.4.2021. 11:40IR100184618
RTG klasične pretrage13.04.2021 15:3714.4.2021. 11:45HG100094178
Magnetska rezonanca11.02.2021 10:5414.4.2021. 11:45AČ100847209
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.02.2021 9:4414.4.2021. 11:45JS156822463
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.03.2021 9:4414.4.2021. 11:45NP265337301
Ambulanta za rehabilitaciju djece15.03.2021 16:614.4.2021. 11:45RP267955544
Traumatološka ambulanta08.04.2021 12:414.4.2021. 11:50MC101071193
Kabinet za kliničku psihologiju08.04.2021 8:3214.4.2021. 12:00AB101078769
Kabinet za retinu13.04.2021 14:4014.4.2021. 12:00AO100800823
Ergometrija24.02.2021 9:3114.4.2021. 12:00AO101044923
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 9:2614.4.2021. 12:00IM100531932
Pulmološka ambulanta22.12.2020 11:4714.4.2021. 12:00MK100714117
Kardiološka ambulanta31.03.2021 11:4314.4.2021. 12:00JK100579180
Urološka ambulanta30.03.2021 18:4614.4.2021. 12:00AR263814229
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.02.2021 8:4914.4.2021. 12:00MG101137679
RTG klasične pretrage13.04.2021 16:314.4.2021. 12:00IK100108453
EEG laboratorij25.03.2021 10:214.4.2021. 12:00IR100184618
Ultrazvuk dojke09.06.2020 13:3714.4.2021. 12:00MK100160485
Invazivni kardiološki laboratorij04.02.2021 14:3414.4.2021. 12:00NG100240754
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 9:1314.4.2021. 12:00NM100222597
Fizikalna medicina13.04.2021 8:5314.4.2021. 12:00MM100270718
Traumatološka ambulanta08.04.2021 12:3414.4.2021. 12:00PP100330912
Gastroenterološka ambulanta28.10.2020 8:3814.4.2021. 12:00KG100341937
Dijabetološka ambulanta23.07.2020 9:2814.4.2021. 12:00DK100368943
Neurološka ambulanta14.01.2021 11:5014.4.2021. 12:00AP100483093
Ginekološka ambulanta24.03.2021 13:4714.4.2021. 12:00KL100450896
ORL ambulanta26.03.2021 8:3314.4.2021. 12:10RB163499977
Traumatološka ambulanta08.04.2021 12:4014.4.2021. 12:10FK267235475
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4014.4.2021. 12:15IB163351853
Urološka ambulanta30.03.2021 19:2314.4.2021. 12:15DB154536995
Doppler karotida19.01.2021 10:5814.4.2021. 12:15IO100416932
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.02.2021 8:5314.4.2021. 12:15NM100483286
RTG klasične pretrage13.04.2021 16:2514.4.2021. 12:15MB100219243
Pulmološka ambulanta23.12.2020 11:3814.4.2021. 12:20MN100176852
Neurološka ambulanta14.01.2021 14:5914.4.2021. 12:20AP100497479
Dijabetološka ambulanta23.07.2020 9:5914.4.2021. 12:20ŠŠ100466233
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 9:1414.4.2021. 12:20MP100442575
Gastroenterološka ambulanta28.10.2020 12:714.4.2021. 12:20SV100442607
Psihijatrijska ambulanta23.03.2021 7:5514.4.2021. 12:20MO261287668
Kardiološka ambulanta15.10.2020 12:1614.4.2021. 12:20EŠ101319599
Ultrazvuk dojke10.06.2020 8:414.4.2021. 12:30NB101285868
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 8:4214.4.2021. 12:30MM262720503
Fizikalna medicina09.04.2021 8:3814.4.2021. 12:30NM261756778
Ginekološka ambulanta25.03.2021 10:2914.4.2021. 12:30NR161239039
Ergometrija04.03.2021 7:4514.4.2021. 12:30NS100439768
RTG klasične pretrage13.04.2021 17:5814.4.2021. 12:30PM100450699
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.02.2021 9:3514.4.2021. 12:30KM100448413
Urološka ambulanta31.03.2021 11:014.4.2021. 12:30CR100082850
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.02.2021 12:3314.4.2021. 12:30HB268361739
Pulmološka ambulanta23.12.2020 14:3014.4.2021. 12:40AM100000517
Gastroenterološka ambulanta29.10.2020 9:4914.4.2021. 12:40IT100032498
Kardiološka ambulanta19.10.2020 14:1014.4.2021. 12:40JM100022984
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 10:314.4.2021. 12:40MČ100191485
Neurološka ambulanta15.01.2021 14:2414.4.2021. 12:40MR100925168
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.02.2021 11:2914.4.2021. 12:45MZ156504269
Urološka ambulanta31.03.2021 17:4714.4.2021. 12:45AC159650119
RTG klasične pretrage13.04.2021 18:2614.4.2021. 12:45MB100421888
ORL ambulanta01.04.2021 13:4614.4.2021. 12:50NF158941274
Psihijatrijska ambulanta02.04.2021 9:4314.4.2021. 12:50II160972487
Fizikalna medicina07.04.2021 11:3514.4.2021. 13:00MZ263833225
Defektološko - logopedska jedinica08.04.2021 11:2714.4.2021. 13:00ME263909322
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1414.4.2021. 13:00EM263640314
Ultrazvuk dojke10.06.2020 8:514.4.2021. 13:00MB101189671
Pulmološka ambulanta30.12.2020 14:114.4.2021. 13:00LŽ100436388
Ginekološka ambulanta29.03.2021 11:1914.4.2021. 13:00EL100493194
Gastroenterološka ambulanta03.03.2020 14:3714.4.2021. 13:00DI100274231
Ergometrija23.03.2021 12:2114.4.2021. 13:00MB100150172
RTG klasične pretrage13.04.2021 18:3614.4.2021. 13:00ĐK100000841
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:2914.4.2021. 13:00JA100006817
Doppler karotida26.01.2021 12:1514.4.2021. 13:00RV100104111
Kardiološka ambulanta21.10.2020 10:2714.4.2021. 13:00FJ100105548
ORL ambulanta06.04.2021 12:1614.4.2021. 13:05GG266217166
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:3014.4.2021. 13:20PA100006821
Pulmološka ambulanta21.01.2021 9:5814.4.2021. 13:20AB100198533
Kardiološka ambulanta28.01.2021 11:3914.4.2021. 13:20HP100221141
ORL ambulanta07.04.2021 13:1514.4.2021. 13:20SK158889037
Gastroenterološka ambulanta05.11.2020 13:5414.4.2021. 13:20MB100736141
Neurološka ambulanta18.01.2021 11:4014.4.2021. 13:20AR101082305
Ginekološka ambulanta30.03.2021 10:814.4.2021. 13:30MP101126739
Magnetska rezonanca25.03.2021 14:614.4.2021. 13:30DT100337572
Ultrazvuk dojke10.06.2020 8:2914.4.2021. 13:30ND100322502
Ergometrija26.03.2021 9:4714.4.2021. 13:30ŠB100455609
ORL ambulanta08.04.2021 9:2814.4.2021. 13:35DM264602618
Gastroenterološka ambulanta27.10.2020 10:4314.4.2021. 13:40ND100477154
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:3614.4.2021. 13:40MČ100350476
Pulmološka ambulanta25.01.2021 12:814.4.2021. 13:40NM100118075
Kardiološka ambulanta29.10.2020 12:4414.4.2021. 13:40NR101073645
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1514.4.2021. 13:45LD264400356
Defektološko - logopedska jedinica08.04.2021 11:4414.4.2021. 13:45LL261606525
Radna terapija PZMZD12.03.2021 13:5914.4.2021. 14:00PD262772953
Edukacijska rehabilitacija PZMZD04.03.2021 14:5614.4.2021. 14:00AM263338046
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:4314.4.2021. 14:00RS263508742
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:3514.4.2021. 14:00AJ156980132
Mamografija nacionalni program08.04.2021 13:3614.4.2021. 14:00ZZ157103148
ORL ambulanta26.03.2021 20:2614.4.2021. 14:00MM153630893
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3514.4.2021. 14:00AP124115599
Ginekološka ambulanta31.03.2021 12:2214.4.2021. 14:00PŽ100575775
Ultrazvuk dojke10.06.2020 9:3914.4.2021. 14:00NB100048263
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:00ZR100261333
Magnetska rezonanca22.03.2021 13:2614.4.2021. 14:00DS100296181
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:1114.4.2021. 14:00MD100298826
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:1114.4.2021. 14:00NJ100461016
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:15LP100399286
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:15MC100007980
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:15FP100109998
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:15MV100112822
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:15JO154639252
Defektološko - logopedska jedinica08.04.2021 11:4514.4.2021. 14:30LF264253621
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:30LM162785379
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.02.2021 14:4814.4.2021. 14:30PM
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:30AM100215842
Magnetska rezonanca24.03.2021 12:5614.4.2021. 14:30IŽ100234603
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:30MĆ100334652
Dermatološka ambulanta18.03.2021 16:4014.4.2021. 14:30MČ100333512
Radna terapija PZMZD15.03.2021 8:1114.4.2021. 14:30BB265255695
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1614.4.2021. 14:30TD265869496
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:30ZM267123102
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1814.4.2021. 14:30NP268469054
Edukacijska rehabilitacija PZMZD01.04.2021 9:3014.4.2021. 14:45NF265321786
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 14:45MB100381635
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 14:45MB100469967
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 14:45SB100423259
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:814.4.2021. 14:45LG263570131
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 14:45KJ100547093
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 14:45SV100548689
Dermatološka ambulanta22.03.2021 16:2114.4.2021. 14:50IS158364326
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 15:00MĆ157364814
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:00DB156923186
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 15:00BL261932881
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:00SB131295214
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:1914.4.2021. 15:00ML100429722
Magnetska rezonanca24.03.2021 12:5514.4.2021. 15:00IŽ100234603
Radna terapija PZMZD16.03.2021 9:1614.4.2021. 15:00NJ265236468
Kardiološka pedijatrijska ambulanta04.02.2021 12:4714.4.2021. 15:00AC265094829
Dermatološka ambulanta19.03.2021 17:3714.4.2021. 15:10MT158666285
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1614.4.2021. 15:15AA264239166
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3514.4.2021. 15:15MB101104545
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:15BM100185283
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:15MK100053791
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:15SM100380641
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2014.4.2021. 15:15ZK100385106
Defektološko - logopedska jedinica08.04.2021 11:4614.4.2021. 15:15PP265589330
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 11:214.4.2021. 15:30VŽ265621874
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.02.2021 11:414.4.2021. 15:30PV265584772
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:2514.4.2021. 15:30GR265147950
Fonetska jedinica PZMZD02.03.2021 12:5114.4.2021. 15:30SŽ264753375
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 9:1814.4.2021. 15:30BT100305589
Magnetska rezonanca06.04.2021 13:4914.4.2021. 15:30PK156525384
Dermatološka ambulanta18.03.2021 17:2414.4.2021. 15:30LL101326089
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 9:2714.4.2021. 15:45FF100141807
Dermatološka ambulanta15.03.2021 17:1514.4.2021. 15:50JM100383928
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 10:3414.4.2021. 16:00NM100224714
Defektološko - logopedska jedinica08.04.2021 11:4714.4.2021. 16:00DD263849452
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.01.2021 14:4414.4.2021. 16:00BP262351298
Magnetska rezonanca07.04.2021 7:4714.4.2021. 16:00MT100642205
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1814.4.2021. 16:00LO264640659
Radna terapija PZMZD18.03.2021 13:3514.4.2021. 16:00NM267199812
Dermatološka ambulanta22.03.2021 16:4214.4.2021. 16:10MK158216866
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 10:5614.4.2021. 16:15EK100225093
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:1914.4.2021. 16:15LS264482098
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 14:2814.4.2021. 16:15MB265195096
Radna terapija PZMZD29.03.2021 14:3314.4.2021. 16:30NK266176606
Dermatološka ambulanta25.03.2021 8:2114.4.2021. 16:30SB100012402
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 11:614.4.2021. 16:30EP100389876
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.02.2021 8:3114.4.2021. 16:30MR263019515
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 11:5714.4.2021. 16:45AH100296482
Dermatološka ambulanta23.03.2021 15:1314.4.2021. 16:50IP100379883
Magnetska rezonanca07.04.2021 7:4914.4.2021. 17:00MT100642205
Ultrazvuk vrata (ORL)23.03.2021 13:5814.4.2021. 17:00VZ100570740
Radna terapija PZMZD23.03.2021 9:5514.4.2021. 17:00DC265456412
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 9:314.4.2021. 17:00DR265503329
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 12:1614.4.2021. 17:00MŠ264757876
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.01.2021 14:3214.4.2021. 17:10MP268349960
Dermatološka ambulanta25.03.2021 16:314.4.2021. 17:10ER100015750
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 8:5514.4.2021. 17:15LL161567635
Neurofeedback PZMZD16.03.2021 13:814.4.2021. 17:30IK261462699
Magnetska rezonanca06.04.2021 11:5214.4.2021. 17:30TP155429830
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:3714.4.2021. 17:30KD101119295
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 9:4714.4.2021. 17:30DJ100094411
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 8:5714.4.2021. 17:30BV264668381
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1914.4.2021. 17:30DK265575947
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 12:4114.4.2021. 17:45NM100189233
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1714.4.2021. 17:45IB261128399
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:214.4.2021. 17:45ŠG262930429
Dermatološka ambulanta24.03.2021 17:5214.4.2021. 17:50IK100553420
Neurofeedback PZMZD26.03.2021 8:4814.4.2021. 18:00JV261670391
Magnetska rezonanca09.04.2021 9:5314.4.2021. 18:00RB162881762
Dermatološka ambulanta24.03.2021 15:014.4.2021. 18:10IP100217529
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 8:5814.4.2021. 18:15NL263689389
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2014.4.2021. 18:15MV265651626
Edukacijska rehabilitacija PZMZD04.03.2021 14:5414.4.2021. 18:30AM263338046
Magnetska rezonanca12.04.2021 12:3214.4.2021. 18:30MP163295026
Dermatološka ambulanta24.03.2021 16:4814.4.2021. 18:30MŠ100125595
RTG mamografija21.01.2021 12:1015.4.2021. 7:30AČ100466252
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2315.4.2021. 7:30MĐ161994021
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:015.4.2021. 7:30BG263849325
CT13.04.2021 14:3215.4.2021. 7:35DP100459813
CT10.03.2021 10:3015.4.2021. 7:55KP100256708
Holter kardiološki26.10.2020 9:1715.4.2021. 8:00BM100213047
RTG mamografija06.05.2020 7:5415.4.2021. 8:00AI100228825
Onkološka dnevna bolnica25.03.2021 10:715.4.2021. 8:00NV100180403
Holter tlaka31.03.2021 11:5215.4.2021. 8:00RJ100087419
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 11:3215.4.2021. 8:00KP100036838
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 13:215.4.2021. 8:00TP100405439
Ultrazvuk radiološki08.12.2020 12:5815.4.2021. 8:00LF100436369
Magnetska rezonanca17.08.2020 13:4415.4.2021. 8:00BR100438632
Ultrazvuk dojke09.04.2021 12:5815.4.2021. 8:00MS100451061
Holter kardiološki15.10.2020 12:3315.4.2021. 8:00JB100360454
Onkološka dnevna bolnica25.03.2021 10:215.4.2021. 8:00VM151016009
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 9:5815.4.2021. 8:00MJ100547055
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 8:5615.4.2021. 8:00ML100542590
RTG klasične pretrage13.04.2021 11:4315.4.2021. 8:00ZB100542783
Spirometrija - pulmološka dijagnostika06.04.2021 12:715.4.2021. 8:00NC100567632
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 12:5615.4.2021. 8:00MS100602032
Onkološka dnevna bolnica25.03.2021 10:415.4.2021. 8:00MP100590069
Onkološka dnevna bolnica25.03.2021 10:615.4.2021. 8:00NZ101113120
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 9:2415.4.2021. 8:00AD101115004
Radna terapija PZMZD10.03.2021 8:4515.4.2021. 8:00PP265589330
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 8:115.4.2021. 8:00LC265123582
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.03.2021 12:215.4.2021. 8:00MK268316184
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2415.4.2021. 8:15RT266694822
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:215.4.2021. 8:15KP264510580
CT03.03.2021 8:3315.4.2021. 8:15NV101090486
Holter kardiološki29.01.2021 13:2515.4.2021. 8:15BB101055859
RTG klasične pretrage13.04.2021 12:2615.4.2021. 8:15LO130254758
Holter tlaka31.03.2021 14:915.4.2021. 8:15MM100426554
Holter kardiološki29.01.2021 12:5215.4.2021. 8:15IR100224216
RTG mamografija19.05.2020 12:1515.4.2021. 8:15IK100218565
Ultrazvuk radiološki14.12.2020 8:3715.4.2021. 8:20OP100114119
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 8:3715.4.2021. 8:20ZŠ100936178
Holter kardiološki29.01.2021 14:2515.4.2021. 8:30IB101329914
Urološka ambulanta08.04.2021 12:4615.4.2021. 8:30JV101115644
RTG klasične pretrage13.04.2021 15:1115.4.2021. 8:30JD101169817
Fizikalna medicina01.10.2020 10:4915.4.2021. 8:30LP159551708
Fizikalna medicina07.04.2021 13:1615.4.2021. 8:30ND261556900
Ginekološka ambulanta02.04.2021 8:2415.4.2021. 8:30MG100115297
RTG mamografija20.05.2020 13:5615.4.2021. 8:30KL100190326
Anesteziološka ambulanta03.03.2021 12:5615.4.2021. 8:30DS100195007
Ultrazvuk dojke05.05.2020 9:2015.4.2021. 8:30MK100401756
Holter tlaka01.04.2021 10:415.4.2021. 8:30IR100488357
Radna terapija PZMZD16.03.2021 9:115.4.2021. 8:30LF265852241
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 8:2115.4.2021. 8:40AM100277486
Ultrazvuk radiološki03.06.2020 9:5015.4.2021. 8:40IB100549418
RTG mamografija17.11.2020 10:2015.4.2021. 8:45KC100594625
Magnetska rezonanca20.08.2020 14:4115.4.2021. 8:45NB100120819
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:3115.4.2021. 8:45LK265849909
Anesteziološka ambulanta18.03.2021 9:3315.4.2021. 8:50HG143609852
Neurološka ambulanta14.01.2021 14:1415.4.2021. 9:00MD150920422
Urološka ambulanta30.03.2021 10:3015.4.2021. 9:00MK155438007
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:4715.4.2021. 9:00MJ157101832
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.03.2021 13:1615.4.2021. 9:00KN262684880
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2415.4.2021. 9:00EM263640314
ORL ambulanta24.03.2021 14:2515.4.2021. 9:00LP264444339
Fizikalna medicina07.04.2021 13:1715.4.2021. 9:00IV100669480
Ultrazvuk radiološki09.12.2019 9:1915.4.2021. 9:00MB100549422
Onkološka ambulanta02.04.2021 19:5015.4.2021. 9:00KP100542482
Fizikalna medicina01.10.2020 11:115.4.2021. 9:00KD100500561
CT09.03.2021 11:1715.4.2021. 9:00AB100934843
RTG klasične pretrage12.04.2021 8:615.4.2021. 9:00NN101065593
Ginekološka ambulanta06.04.2021 13:5615.4.2021. 9:00AT101110785
EKG07.04.2021 9:3915.4.2021. 9:00AK100113394
RTG mamografija01.06.2020 10:5715.4.2021. 9:00SB100106175
Ultrazvuk dojke12.06.2020 7:4415.4.2021. 9:00PG100075256
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 11:2515.4.2021. 9:00CP100038213
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 10:115.4.2021. 9:00KR100048719
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 9:5015.4.2021. 9:00GP100296571
EEG laboratorij31.03.2021 11:1215.4.2021. 9:00MŠ100329459
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:4115.4.2021. 9:00KM100364546
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:415.4.2021. 9:00NA264670881
Radna terapija PZMZD06.04.2021 11:415.4.2021. 9:00MĐ266482629
Kabinet za strabizam09.04.2021 13:5515.4.2021. 9:00FŠ268149900
Ambulanta za rehabilitaciju djece12.04.2021 14:2615.4.2021. 9:00KG268197667
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:015.4.2021. 9:00RG268420193
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:215.4.2021. 9:00SG268422240
Anesteziološka ambulanta18.03.2021 12:5615.4.2021. 9:10MR100599452
Traumatološka ambulanta30.03.2021 9:1315.4.2021. 9:10SM108238031
EKG08.04.2021 11:3815.4.2021. 9:10SK139883104
Urološka ambulanta30.03.2021 12:715.4.2021. 9:15IŽ157308067
RTG klasične pretrage13.04.2021 15:1215.4.2021. 9:15PN100040516
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida14.01.2021 11:2415.4.2021. 9:15NO100013063
RTG mamografija13.04.2021 12:2115.4.2021. 9:15MM100212208
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 13:3915.4.2021. 9:20MK100209053
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:5015.4.2021. 9:20AK100258028
EKG12.04.2021 11:5815.4.2021. 9:20VB100238540
Onkološka ambulanta02.04.2021 19:5215.4.2021. 9:20IČ100019503
Ultrazvuk radiološki06.04.2021 11:1515.4.2021. 9:20AA100091474
Traumatološka ambulanta30.03.2021 11:1315.4.2021. 9:20LS162013610
Psihijatrijska ambulanta06.04.2021 8:2115.4.2021. 9:20JP101043037
Neurološka ambulanta15.01.2021 8:4315.4.2021. 9:20IV100778185
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:715.4.2021. 9:20ŠV268404365
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:915.4.2021. 9:20KG268397763
Urološka ambulanta08.04.2021 11:5915.4.2021. 9:30RT267523004
Ginekološka ambulanta06.04.2021 14:4315.4.2021. 9:30SG267605233
Fizikalna medicina12.04.2021 15:4915.4.2021. 9:30PK100599433
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.07.2020 15:4415.4.2021. 9:30IK167710459
Traumatološka ambulanta01.04.2021 9:2715.4.2021. 9:30PL163705817
Anesteziološka ambulanta22.03.2021 12:4915.4.2021. 9:30ED263719149
Fonetska jedinica PZMZD09.04.2021 12:2215.4.2021. 9:30KL263455432
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:4015.4.2021. 9:30RS263508742
EEG laboratorij07.04.2021 9:1415.4.2021. 9:30AG156310519
Fizikalna medicina07.04.2021 13:2615.4.2021. 9:30IV102056903
Magnetska rezonanca04.09.2020 11:2515.4.2021. 9:30VB101237139
Ultrazvuk dojke03.06.2020 8:5015.4.2021. 9:30AM100086478
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:4115.4.2021. 9:30MK100160396
ORL ambulanta24.03.2021 17:1315.4.2021. 9:30GC100156345
RTG mamografija08.06.2020 7:4215.4.2021. 9:30RH100439838
CT05.03.2021 10:1515.4.2021. 9:40NM100458088
Psihijatrijska ambulanta03.12.2020 10:5415.4.2021. 9:40AL100342992
Ortopedska ambulanta30.03.2021 13:1015.4.2021. 9:40MŠ100335203
Ultrazvuk radiološki06.04.2021 14:2615.4.2021. 9:40LA100091489
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:5615.4.2021. 9:40IK100034511
EKG13.04.2021 10:515.4.2021. 9:40MK100014076
Onkološka ambulanta07.04.2021 10:1215.4.2021. 9:40MK158873651
Spirometrija - pulmološka dijagnostika09.04.2021 13:4615.4.2021. 9:40PL148787557
Neurološka ambulanta09.10.2020 11:915.4.2021. 9:40SJ100889897
Traumatološka ambulanta02.04.2021 11:815.4.2021. 9:40PL265136353
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:1315.4.2021. 9:40EM268407711
RTG mamografija07.09.2020 13:1815.4.2021. 9:45KD100942628
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:415.4.2021. 9:45GB263570292
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2515.4.2021. 9:45EP261987982
Urološka ambulanta01.04.2021 15:5715.4.2021. 9:45MV101322283
Anesteziološka ambulanta25.03.2021 13:2515.4.2021. 9:50VP138484648
Traumatološka ambulanta02.04.2021 11:5815.4.2021. 9:50PĐ101042378
EKG13.04.2021 10:1715.4.2021. 9:50AO101058177
Ortopedska ambulanta30.03.2021 13:5615.4.2021. 9:50ZD100452498
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk03.06.2020 8:1415.4.2021. 10:00AM100435905
Onkološka ambulanta07.04.2021 14:2515.4.2021. 10:00MV100430779
Internistička ambulanta06.04.2021 14:1015.4.2021. 10:00ŠB100461459
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:5815.4.2021. 10:00PB100491696
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 10:3315.4.2021. 10:00LM100494205
Psihijatrijska ambulanta29.01.2021 10:1315.4.2021. 10:00VŠ100310250
Fizikalna medicina07.04.2021 13:2915.4.2021. 10:00TS100364565
Ortopedska ambulanta31.03.2021 8:5315.4.2021. 10:00VR100034244
Ginekološka ambulanta07.04.2021 10:2515.4.2021. 10:00DM100032303
RTG mamografija15.09.2020 12:1115.4.2021. 10:00JB100110099
Hematološka ambulanta13.10.2020 10:3815.4.2021. 10:00PČ100156788
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.05.2020 12:1115.4.2021. 10:00KL100139970
Neurološka ambulanta15.01.2021 9:4415.4.2021. 10:00IB100138050
Traumatološka ambulanta07.04.2021 10:2615.4.2021. 10:00MK100199014
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida01.04.2021 10:5015.4.2021. 10:00DT100245346
Urološka ambulanta01.04.2021 17:815.4.2021. 10:00MP100257424
UZV srca18.06.2020 12:4415.4.2021. 10:00MK100209053
Fizikalna medicina12.04.2021 13:4715.4.2021. 10:00NN101065593
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 20:115.4.2021. 10:00LZ101089393
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 9:415.4.2021. 10:00FT101025664
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 8:2915.4.2021. 10:00VK100946334
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 13:3415.4.2021. 10:00JO100560531
Imunološko - alergološka dijagnostika16.03.2021 8:4615.4.2021. 10:00MP105372510
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 11:1715.4.2021. 10:00VS101212398
CT04.12.2020 9:115.4.2021. 10:00MB101296204
Ergometrija15.10.2020 11:115.4.2021. 10:00AC101120833
Radna terapija PZMZD23.03.2021 8:1715.4.2021. 10:00JJ262756133
Ultrazvuk dojke12.06.2020 8:815.4.2021. 10:00NP263636547
Kabinet za strabizam08.04.2021 14:915.4.2021. 10:00AP263763860
Ultrazvuk radiološki12.04.2021 11:3815.4.2021. 10:00MR163373854
EEG laboratorij08.04.2021 15:1915.4.2021. 10:00AB161980318
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.03.2021 13:2315.4.2021. 10:00KK162338719
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.02.2021 10:2415.4.2021. 10:00AR268136400
Traumatološka ambulanta06.04.2021 11:915.4.2021. 10:10PT261215482
Denzitometrija19.03.2021 9:3115.4.2021. 10:10IV102056903
Anesteziološka ambulanta12.04.2021 11:2215.4.2021. 10:10AN101066464
ORL ambulanta23.03.2021 6:5515.4.2021. 10:10AP100067170
Ortopedska ambulanta31.03.2021 8:5315.4.2021. 10:10MR100369532
RTG mamografija01.09.2020 8:2115.4.2021. 10:15BM100048329
Magnetska rezonanca11.09.2020 13:315.4.2021. 10:15AR100197253
Urološka ambulanta02.04.2021 8:2115.4.2021. 10:15JV100147651
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.06.2020 12:3215.4.2021. 10:15MS101099121
CT15.02.2021 11:2115.4.2021. 10:15JM100729952
Edukacijska rehabilitacija PZMZD01.04.2021 11:2815.4.2021. 10:15JG265199313
Fonetska jedinica PZMZD29.03.2021 13:1015.4.2021. 10:15NP265337301
Neurološka ambulanta25.03.2021 8:3815.4.2021. 10:20MK100917044
Imunološko - alergološka dijagnostika10.03.2021 12:1815.4.2021. 10:20DB100922290
Psihijatrijska ambulanta06.04.2021 8:2215.4.2021. 10:20MP101043060
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:5915.4.2021. 10:20NN100221419
Internistička ambulanta12.04.2021 12:1715.4.2021. 10:20VB100238540
Ortopedska ambulanta31.03.2021 9:1715.4.2021. 10:20NK100019734
Onkološka ambulanta07.04.2021 14:2615.4.2021. 10:20AT100012489
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk10.08.2020 9:2415.4.2021. 10:20BB100074116
Hematološka ambulanta14.01.2021 12:2715.4.2021. 10:20MM100305786
Traumatološka ambulanta07.04.2021 11:1315.4.2021. 10:20AT100271881
ORL ambulanta23.03.2021 8:2415.4.2021. 10:25TM264392436
Kabinet za strabizam08.04.2021 14:1115.4.2021. 10:30SP263849522
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:615.4.2021. 10:30PK263924523
EEG laboratorij09.04.2021 12:1815.4.2021. 10:30NF160600781
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.03.2021 15:815.4.2021. 10:30LJ163148282
Traumatološka ambulanta07.04.2021 12:1815.4.2021. 10:30MS159118490
Ginekološka ambulanta08.04.2021 11:2115.4.2021. 10:30MP102666203
Ortopedska ambulanta31.03.2021 9:5115.4.2021. 10:30VČ110452755
Anesteziološka ambulanta12.04.2021 11:2515.4.2021. 10:30MB100724275
Endoskopija - kolonoskopija04.03.2021 11:3415.4.2021. 10:30AM100655264
Ultrazvuk dojke12.06.2020 8:4915.4.2021. 10:30NK100506541
RTG mamografija13.04.2021 9:5415.4.2021. 10:30VI100369814
Ergometrija18.03.2021 10:2015.4.2021. 10:30NI100367201
UZV srca24.06.2020 9:1815.4.2021. 10:30LF100436369
Denzitometrija16.12.2020 8:1215.4.2021. 10:30LŽ100079776
Urološka ambulanta02.04.2021 8:3215.4.2021. 10:30ND100057506
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.02.2021 9:5615.4.2021. 10:30IP100059983
Radna terapija PZMZD07.04.2021 10:3515.4.2021. 10:30MG265578903
CT18.09.2020 11:3615.4.2021. 10:35JK100579180
Neurološka ambulanta17.12.2020 11:2315.4.2021. 10:40MB100719550
Psihijatrijska ambulanta08.04.2021 9:015.4.2021. 10:40MM100512118
Traumatološka ambulanta07.04.2021 13:215.4.2021. 10:40BV101058711
Hematološka ambulanta31.03.2021 8:5815.4.2021. 10:40MG111538662
Imunološko - alergološka dijagnostika16.03.2021 10:515.4.2021. 10:40IK159668732
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.10.2020 7:4915.4.2021. 10:40NČ156633964
Internistička ambulanta13.04.2021 14:2115.4.2021. 10:40MM100027608
ORL ambulanta23.03.2021 8:2715.4.2021. 10:40MĆ100398470
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 13:315.4.2021. 10:40VK100392594
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2021 11:415.4.2021. 10:45JG100431029
Urološka ambulanta07.04.2021 8:2115.4.2021. 10:45BU101122613
RTG mamografija09.04.2021 10:5615.4.2021. 10:45LS266891816
Traumatološka ambulanta08.04.2021 10:1715.4.2021. 10:50AK261522412
Denzitometrija13.04.2021 10:415.4.2021. 10:50LR100491713
Anesteziološka ambulanta06.04.2021 14:1115.4.2021. 10:50ŠB100461459
CT12.04.2021 13:2115.4.2021. 10:50SB100168531
ORL ambulanta23.03.2021 8:4315.4.2021. 10:55MŠ100460268
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.07.2020 7:2915.4.2021. 11:00ŽM100476264
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2021 13:1215.4.2021. 11:00JB100359713
Internistička ambulanta13.04.2021 8:4815.4.2021. 11:00UČ100359450
Psihijatrijska ambulanta23.03.2021 10:5315.4.2021. 11:00ŽM100339615
Fizikalna medicina07.04.2021 13:3215.4.2021. 11:00AB100296177
Magnetska rezonanca11.09.2020 12:415.4.2021. 11:00MZ100198270
Traumatološka ambulanta08.04.2021 11:215.4.2021. 11:00ĐM100239464
Fizikalna medicina01.10.2020 13:1615.4.2021. 11:00LP100248035
Ergometrija29.03.2021 11:5915.4.2021. 11:00SK100234213
Radna terapija PZMZD08.04.2021 10:715.4.2021. 11:00ZM263446607
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta14.01.2021 11:5615.4.2021. 11:00IP263377189
UZV srca24.06.2020 14:1615.4.2021. 11:00OK161410781
Hematološka ambulanta02.02.2021 14:4815.4.2021. 11:00IK145904014
Imunološko - alergološka dijagnostika19.03.2021 8:2615.4.2021. 11:00MR101395274
Invazivni kardiološki laboratorij02.04.2021 8:1715.4.2021. 11:00BK101042490
Dijabetološka ambulanta15.07.2020 13:4815.4.2021. 11:00KJ100547695
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.03.2021 9:1515.4.2021. 11:00MB267588333
Kabinet za strabizam09.04.2021 13:5615.4.2021. 11:00EŠ268149648
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:3015.4.2021. 11:00AK264779595
Traumatološka ambulanta08.04.2021 13:5215.4.2021. 11:10PK101066106
Denzitometrija13.04.2021 11:315.4.2021. 11:10SD100105444
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.05.2020 8:815.4.2021. 11:15CM100022999
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk19.10.2020 10:3315.4.2021. 11:20AK100075754
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 13:715.4.2021. 11:20ĐK100266584
Imunološko - alergološka dijagnostika24.02.2021 8:915.4.2021. 11:20MM100836631
Hematološka ambulanta12.04.2021 13:515.4.2021. 11:20VV106810541
Traumatološka ambulanta08.04.2021 16:415.4.2021. 11:20IH101318105
Fizikalna medicina06.10.2020 8:1415.4.2021. 11:30AK112381240
Invazivni kardiološki laboratorij01.03.2021 11:1415.4.2021. 11:30ŽG101209985
Urološka ambulanta06.04.2021 14:2015.4.2021. 11:30MV153794129
EEG laboratorij09.04.2021 12:4915.4.2021. 11:30IB155118145
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:615.4.2021. 11:30JD264302981
CT11.03.2021 14:4815.4.2021. 11:30MŠ100904112
Ergometrija30.03.2021 8:015.4.2021. 11:30DB100498960
Fizikalna medicina07.04.2021 13:3315.4.2021. 11:30NP100115649
Traumatološka ambulanta09.04.2021 11:4315.4.2021. 11:30AI100122463
UZV srca11.08.2020 9:2715.4.2021. 11:30IM100311935
Ultrazvuk dojke12.06.2020 8:4915.4.2021. 11:30KK100498072
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:2615.4.2021. 11:30NB264644401
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.03.2021 10:3015.4.2021. 11:30RĆ265947877
Ambulanta za rehabilitaciju djece05.01.2021 9:1415.4.2021. 11:30ML267941883
Ginekološka ambulanta09.04.2021 10:5315.4.2021. 11:30LS266891816
ORL ambulanta19.03.2021 14:3915.4.2021. 11:40MM100284173
Dijabetološka ambulanta21.07.2020 13:4315.4.2021. 11:40DP100023431
Traumatološka ambulanta09.04.2021 11:4815.4.2021. 11:40DM100009008
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk13.10.2020 9:4715.4.2021. 11:40TB100067147
Imunološko - alergološka dijagnostika06.04.2021 11:5115.4.2021. 11:40AB153344381
Hematološka ambulanta17.09.2020 11:5915.4.2021. 11:40NH101215369
Neurofeedback PZMZD24.03.2021 14:1415.4.2021. 11:45SB262028665
Urološka ambulanta06.04.2021 17:1915.4.2021. 11:45JR101077296
Magnetska rezonanca16.02.2021 8:3015.4.2021. 11:45JM100375912
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 10:1815.4.2021. 11:45VŽ265621874
CT30.03.2021 9:3915.4.2021. 11:50JZ100515042
Traumatološka ambulanta09.04.2021 12:615.4.2021. 11:50SK157237153
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk30.10.2020 12:915.4.2021. 12:00EB159540647
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:715.4.2021. 12:00MD264302958
Endoskopija - kolonoskopija18.03.2021 8:2315.4.2021. 12:00BM101255989
Neurološka ambulanta19.01.2021 9:2015.4.2021. 12:00RG101146837
Fizikalna medicina05.10.2020 13:115.4.2021. 12:00PG101134640
Urološka ambulanta07.04.2021 10:3115.4.2021. 12:00JM115801838
Ultrazvuk dojke12.06.2020 9:615.4.2021. 12:00DS100548496
Invazivni kardiološki laboratorij26.01.2021 8:515.4.2021. 12:00NB101093315
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.03.2021 9:5315.4.2021. 12:00SN100976745
Imunološko - alergološka dijagnostika16.03.2021 10:4515.4.2021. 12:00TZ100756818
Ginekološka ambulanta12.04.2021 11:4615.4.2021. 12:00MK100350654
Traumatološka ambulanta09.04.2021 19:615.4.2021. 12:00LK100313999
UZV srca25.06.2020 11:1015.4.2021. 12:00ML100070452
Dijabetološka ambulanta24.07.2020 7:4515.4.2021. 12:00ĐP100225341
Ergometrija23.03.2021 15:2115.4.2021. 12:00AD100228740
Hematološka ambulanta18.03.2021 10:1915.4.2021. 12:00JR100199156
Kabinet za strabizam12.04.2021 8:4515.4.2021. 12:00AT265838551
Traumatološka ambulanta10.04.2021 20:715.4.2021. 12:10DM100268129
CT18.03.2021 7:5415.4.2021. 12:10MS100352326
ORL ambulanta25.03.2021 7:4415.4.2021. 12:10KM101077845
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:3015.4.2021. 12:15IB263787302
Urološka ambulanta07.04.2021 15:815.4.2021. 12:15PK263661393
Neurofeedback PZMZD25.03.2021 10:3615.4.2021. 12:15VM261942821
Hematološka ambulanta18.03.2021 12:1915.4.2021. 12:20AK100570929
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk22.10.2020 11:515.4.2021. 12:20LP100483534
Imunološko - alergološka dijagnostika16.03.2021 13:4115.4.2021. 12:20MŠ100222281
Dijabetološka ambulanta28.07.2020 8:3515.4.2021. 12:20MV100169898
Urološka ambulanta07.04.2021 16:2615.4.2021. 12:30ZK100135696
Psihijatrijska ambulanta13.04.2021 17:1615.4.2021. 12:30ĐB100300770
Ultrazvuk dojke12.06.2020 9:1615.4.2021. 12:30ZŠ100550322
Fizikalna medicina19.02.2021 9:415.4.2021. 12:30JP100504386
Psihijatrijska ambulanta04.03.2021 21:4315.4.2021. 12:30MM101064947
Magnetska rezonanca26.03.2021 9:1115.4.2021. 12:30ZK100766942
Kabinet za strabizam13.04.2021 13:615.4.2021. 12:30EP261987982
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.03.2021 12:3515.4.2021. 12:30AO262411562
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.04.2021 10:2915.4.2021. 12:30MM263514569
Ginekološka ambulanta12.04.2021 13:3615.4.2021. 12:30MB167449898
Ergometrija30.03.2021 13:4815.4.2021. 12:30IJ155429968
CT24.02.2021 11:3915.4.2021. 12:30IC101389833
UZV srca26.06.2020 10:215.4.2021. 12:30JR101131326
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:815.4.2021. 12:30MF264468622
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 13:1615.4.2021. 12:40MH101169412
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk03.11.2020 7:4715.4.2021. 12:40MP157105746
Imunološko - alergološka dijagnostika19.03.2021 13:5015.4.2021. 12:40IM101051697
Hematološka ambulanta18.03.2021 12:3515.4.2021. 12:40IK100114706
Urološka ambulanta07.04.2021 17:5315.4.2021. 12:45AS101288769
ORL ambulanta22.03.2021 10:915.4.2021. 12:50SČ100473823
Imunološko - alergološka dijagnostika18.03.2021 13:015.4.2021. 13:00RŠ100451413
Fizikalna medicina07.04.2021 13:3615.4.2021. 13:00SD100356244
Ultrazvuk dojke12.06.2020 11:1715.4.2021. 13:00ST100369481
Hematološka ambulanta24.03.2021 10:1615.4.2021. 13:00PR100390437
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk09.11.2020 9:5915.4.2021. 13:00JK124079457
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 12:5915.4.2021. 13:00NL154880652
Kabinet za strabizam08.04.2021 14:715.4.2021. 13:00JK262859420
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4115.4.2021. 13:00NB263758243
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:915.4.2021. 13:00JB263972612
Ginekološka ambulanta12.04.2021 13:4715.4.2021. 13:00JP168002213
Ergometrija31.03.2021 11:4115.4.2021. 13:00FB101057130
UZV srca26.06.2020 13:3615.4.2021. 13:00NM100536897
ORL ambulanta23.03.2021 11:415.4.2021. 13:05VV100185480
Psihijatrijska ambulanta11.02.2021 13:2215.4.2021. 13:15ID155129210
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk11.11.2020 12:5515.4.2021. 13:20MK101305777
Hematološka ambulanta01.03.2021 14:2315.4.2021. 13:20ZG100763026
ORL ambulanta24.03.2021 7:3315.4.2021. 13:20MM100041976
Fizikalna medicina07.10.2020 9:115.4.2021. 13:20AH100353803
Imunološko - alergološka dijagnostika05.03.2021 10:3915.4.2021. 13:20SS100272790
Ginekološka ambulanta13.04.2021 12:015.4.2021. 13:30AT100454723
Magnetska rezonanca31.03.2021 8:3715.4.2021. 13:30VK100103749
UZV srca29.06.2020 8:5815.4.2021. 13:30TĆ100540132
Ergometrija31.03.2021 12:4915.4.2021. 13:30IM100554537
Ultrazvuk dojke27.10.2020 9:4615.4.2021. 13:30IR133098518
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 12:4215.4.2021. 13:30SB162578763
ORL ambulanta24.03.2021 10:1715.4.2021. 13:35JP100565922
Psihijatrijska ambulanta12.04.2021 13:615.4.2021. 13:35MK100225888
Hematološka ambulanta31.03.2021 12:1715.4.2021. 13:40DČ100162405
Imunološko - alergološka dijagnostika10.03.2021 10:3815.4.2021. 13:40NC100567632
Dijabetološka ambulanta13.04.2021 12:5915.4.2021. 13:40IA149195061
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:1215.4.2021. 13:45IN263446467
Urološka ambulanta18.02.2021 11:3315.4.2021. 13:45IB100138050
Ultrazvuk dojke15.06.2020 8:5215.4.2021. 14:00ŠN100154391
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:00NK100005486
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 10:015.4.2021. 14:00LG262304741
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:00JK162108080
Psihologijska jedinica PZMZD02.03.2021 13:615.4.2021. 14:00AV160521491
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:00ET115091692
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:00DB100556980
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:00AM100519558
ORL ambulanta25.03.2021 12:015.4.2021. 14:00SC100525497
Magnetska rezonanca25.02.2021 9:3615.4.2021. 14:00MN100994245
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 13:2215.4.2021. 14:00NŠ264626865
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2015.4.2021. 14:15IO103734781
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:15AF101315295
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:15NP101325305
Mamografija nacionalni program26.02.2021 11:915.4.2021. 14:15MD101332524
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3515.4.2021. 14:15ZV101162523
Magnetska rezonanca01.04.2021 10:5515.4.2021. 14:30AH154853833
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4315.4.2021. 14:30KF163266427
Ultrazvuk dojke13.04.2021 13:2115.4.2021. 14:30LB101063845
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:30MM100068446
Ultrazvuk dojke01.12.2020 14:1215.4.2021. 14:30IN100163259
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:30EL100440973
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2215.4.2021. 14:30KB100430478
Dermatološka ambulanta22.03.2021 15:2015.4.2021. 14:30KT100363266
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:30SK266870809
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2215.4.2021. 14:30RS266813566
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:45SV100472223
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:45JM100154527
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 11:2915.4.2021. 14:45TP262160788
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 10:2315.4.2021. 14:45LH264257253
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:45DL153338809
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 14:3915.4.2021. 14:45NR160422633
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:45MV156815418
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 14:45IR101247155
Dermatološka ambulanta27.03.2021 9:5215.4.2021. 14:50JK155655067
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2515.4.2021. 15:00ED153378121
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 15:00GJ161367191
Magnetska rezonanca07.04.2021 11:2115.4.2021. 15:00NK101085954
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 15:00DV100071145
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 13:2515.4.2021. 15:00IA100454494
Ultrazvuk dojke12.04.2021 12:2415.4.2021. 15:00MJ100382188
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 15:00MB100276079
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2415.4.2021. 15:00ZB266978459
Dermatološka ambulanta25.03.2021 14:4915.4.2021. 15:10RR100404977
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2515.4.2021. 15:15BB100395781
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2515.4.2021. 15:15SŠ100270258
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2515.4.2021. 15:15JM100251603
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3515.4.2021. 15:15PK101114186
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4315.4.2021. 15:15NL263689389
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2515.4.2021. 15:15AO156231337
Dijabetološka ambulanta16.07.2020 14:3315.4.2021. 15:20MŠ100479733
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 11:915.4.2021. 15:30IM263804594
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 14:4815.4.2021. 15:30TM264392436
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 14:815.4.2021. 15:30NR262882980
Magnetska rezonanca13.04.2021 9:2215.4.2021. 15:30IM101301825
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:815.4.2021. 15:30VM101332083
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 13:215.4.2021. 15:30NB100552649
Ultrazvuk dojke02.06.2020 12:2615.4.2021. 15:30DR100599607
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 14:2415.4.2021. 15:40ML100520693
Ultrazvuk vrata (ORL)07.04.2021 11:415.4.2021. 15:45VH154005550
Dermatološka ambulanta12.04.2021 14:2215.4.2021. 15:50MO160891241
Ultrazvuk dojke05.06.2020 10:415.4.2021. 16:00AB100545646
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 10:5115.4.2021. 16:00MB100728615
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 14:2515.4.2021. 16:00ŽJ100039599
Dermatološka ambulanta15.03.2021 16:015.4.2021. 16:10IP100831058
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 11:2515.4.2021. 16:15MT101089957
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 8:5415.4.2021. 16:15FF262798177
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.03.2021 10:715.4.2021. 16:15BG263291084
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 9:5115.4.2021. 16:15MB262033163
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 14:2515.4.2021. 16:20MJ154035321
Ultrazvuk dojke05.06.2020 11:515.4.2021. 16:30MD157321492
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 12:4115.4.2021. 16:30MK101321798
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:2015.4.2021. 16:30SN100525410
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 14:2615.4.2021. 16:40MK100158572
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 13:1515.4.2021. 16:45AB100053664
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:715.4.2021. 16:50JS100500595
Dijabetološka ambulanta28.07.2020 9:3415.4.2021. 17:00KK101110554
Magnetska rezonanca04.09.2020 10:2815.4.2021. 17:00SD101035873
Ultrazvuk vrata (ORL)26.03.2021 13:2115.4.2021. 17:00JM160492051
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:1915.4.2021. 17:00IH153870683
Ultrazvuk dojke05.06.2020 12:1915.4.2021. 17:00MV100220603
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:1815.4.2021. 17:00ŠK266159856
Dermatološka ambulanta29.03.2021 14:1115.4.2021. 17:10TD100188095
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 8:1315.4.2021. 17:15PK101274326
Dijabetološka ambulanta20.07.2020 13:715.4.2021. 17:20TP101245464
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2015.4.2021. 17:20AH100296482
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 9:2715.4.2021. 17:30VP100224409
Ultrazvuk dojke20.05.2020 11:3015.4.2021. 17:30SR100013928
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:3515.4.2021. 17:30IG156008787
Psihologijska jedinica PZMZD25.03.2021 16:2815.4.2021. 17:30OS161728302
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4715.4.2021. 17:30VP167547934
Magnetska rezonanca09.09.2020 12:5615.4.2021. 17:30MM100568946
Dijabetološka ambulanta12.04.2021 14:2915.4.2021. 17:40DD160611522
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2315.4.2021. 17:40BB100034140
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 9:4715.4.2021. 17:45MS100307833
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.03.2021 11:115.4.2021. 17:45MŠ265970462
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:5615.4.2021. 17:50ĐK100593985
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2315.4.2021. 18:00RM101101396
Magnetska rezonanca22.03.2021 11:4515.4.2021. 18:00IM101307218
Ultrazvuk dojke29.05.2020 12:5815.4.2021. 18:00ZG100303686
Dermatološka ambulanta26.03.2021 17:715.4.2021. 18:10PN100121997
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2415.4.2021. 18:20SM160796405
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 9:1915.4.2021. 18:30ML264338925
Dermatološka ambulanta25.03.2021 15:3915.4.2021. 18:30IN159522259
Magnetska rezonanca31.03.2021 13:2115.4.2021. 18:30ĐR101063101
Ultrazvuk dojke12.04.2021 13:315.4.2021. 18:30JG100201359
Ultrazvuk dojke26.10.2020 10:515.4.2021. 19:00MJ101170191
Ultrazvuk dojke13.04.2021 12:116.4.2021. 7:30AS101130169
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:3116.4.2021. 7:30LZ264788895
CT15.03.2021 10:5616.4.2021. 7:35IP100401807
RTG mamografija02.04.2021 11:5116.4.2021. 7:45IN111589192
CT17.03.2021 10:4616.4.2021. 7:55AM100487132
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 9:1916.4.2021. 8:00ŠB100455609
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 9:416.4.2021. 8:00MU100421178
Naručivanje - operacija katarakte17.11.2020 13:3116.4.2021. 8:00UČ100359450
RTG mamografija08.04.2021 10:3816.4.2021. 8:00IV100199828
Onkološka dnevna bolnica26.03.2021 8:5916.4.2021. 8:00PB100248393
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 13:1216.4.2021. 8:00DZ100241926
Onkološka dnevna bolnica19.03.2021 14:1816.4.2021. 8:00AB100127977
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 17:316.4.2021. 8:00KF123246689
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 9:5516.4.2021. 8:00AR101330104
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 9:016.4.2021. 8:00EK101309676
Psihologijska jedinica PZMZD29.03.2021 13:1916.4.2021. 8:00FF262798177
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2616.4.2021. 8:00VČ100893170
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 12:4316.4.2021. 8:00IČ100829041
Onkološka dnevna bolnica26.03.2021 8:4116.4.2021. 8:00TL100795109
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 9:3716.4.2021. 8:00NT100730284
Ultrazvuk radiološki11.12.2020 10:316.4.2021. 8:00SG100511340
Magnetska rezonanca24.09.2020 9:316.4.2021. 8:00MP100517439
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 10:5516.4.2021. 8:00OP264624591
Radna terapija PZMZD18.03.2021 9:5016.4.2021. 8:00JZ266572115
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:3116.4.2021. 8:15MM265344501
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4816.4.2021. 8:15IB100342901
CT22.03.2021 12:5716.4.2021. 8:15NV100494099
Ultrazvuk radiološki11.12.2020 11:3216.4.2021. 8:20MP100178789
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2916.4.2021. 8:20NP263636547
Fizikalna medicina17.03.2021 11:3616.4.2021. 8:30MR263527359
Ultrazvuk dojke15.06.2020 10:4816.4.2021. 8:30AK100584242
RTG mamografija13.04.2021 9:4816.4.2021. 8:30DO101071121
Fizikalna medicina29.03.2021 15:416.4.2021. 8:30PG100261189
Audiometrija29.03.2021 10:3216.4.2021. 8:30SK100226744
Anesteziološka ambulanta08.04.2021 9:4116.4.2021. 8:30TD265869496
Radna terapija PZMZD01.04.2021 11:2716.4.2021. 8:30JG265199313
CT30.03.2021 13:816.4.2021. 8:35SŽ100936888
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:2916.4.2021. 8:40SP101171908
Ultrazvuk radiološki18.12.2020 10:1316.4.2021. 8:40NV101306402
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 11:3416.4.2021. 8:45MT162738131
Psihijatrijska dnevna bolnica20.01.2021 11:2916.4.2021. 8:45MS100850158
Magnetska rezonanca24.09.2020 9:316.4.2021. 8:45MP100517439
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 14:616.4.2021. 8:45RP265715664
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:5116.4.2021. 8:45JZ266572115
Anesteziološka ambulanta31.03.2021 10:1716.4.2021. 8:50MD100100852
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 12:3216.4.2021. 8:50ZK100431211
CT22.02.2021 12:3616.4.2021. 8:55MŠ100791746
Fizikalna medicina19.01.2021 12:3116.4.2021. 9:00LG101047561
Fizikalna medicina07.04.2021 10:3316.4.2021. 9:00MG101111247
Ultrazvuk radiološki17.09.2020 11:4116.4.2021. 9:00DM100604594
Radna terapija PZMZD12.04.2021 14:3816.4.2021. 9:00TH264250538
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta02.04.2021 11:2516.4.2021. 9:00AP262679672
Traumatološka ambulanta31.03.2021 8:5716.4.2021. 9:00NL150079482
EEG laboratorij25.03.2021 11:3616.4.2021. 9:00SP143879292
Onkološka ambulanta18.03.2021 10:1116.4.2021. 9:00LT101238917
Neurološka ambulanta25.10.2019 10:5316.4.2021. 9:00IP101181337
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3016.4.2021. 9:00PT101120886
Urološka ambulanta22.03.2021 9:1316.4.2021. 9:00SI105112707
RTG klasične pretrage12.04.2021 10:2516.4.2021. 9:00DF101558802
Naručivanje - operacija katarakte24.11.2020 13:1416.4.2021. 9:00NM140443340
Psihijatrijska dnevna bolnica21.01.2021 10:1216.4.2021. 9:00AD100407172
RTG mamografija16.03.2021 12:816.4.2021. 9:00BM100459885
Ultrazvuk dojke15.06.2020 11:2916.4.2021. 9:00MD100298826
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida11.03.2021 13:1316.4.2021. 9:00PM100035454
EKG13.04.2021 9:416.4.2021. 9:00BC100049331
ORL ambulanta29.03.2021 14:416.4.2021. 9:00MN100227206
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:3216.4.2021. 9:00OI264797771
Anesteziološka ambulanta08.04.2021 9:4216.4.2021. 9:10MD267877248
EKG13.04.2021 9:3416.4.2021. 9:10HT100427410
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 12:2716.4.2021. 9:10LK101115216
Traumatološka ambulanta01.04.2021 10:1416.4.2021. 9:10PK101083375
RTG mamografija02.04.2021 8:1416.4.2021. 9:15SV100568471
Psihijatrijska dnevna bolnica21.01.2021 10:4716.4.2021. 9:15VM130761292
CT31.03.2021 13:1216.4.2021. 9:15MM100377976
Urološka ambulanta19.03.2021 9:2016.4.2021. 9:15HT100237699
RTG klasične pretrage12.04.2021 10:3916.4.2021. 9:15BV100032962
Neurološka ambulanta06.10.2020 10:2216.4.2021. 9:20AB100496466
Ultrazvuk radiološki08.04.2021 11:916.4.2021. 9:20NB156027425
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3116.4.2021. 9:20LB101096038
Traumatološka ambulanta06.04.2021 15:2216.4.2021. 9:20PI264747563
Radna terapija PZMZD18.03.2021 9:3516.4.2021. 9:30AK264779595
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta06.04.2021 11:3716.4.2021. 9:30UT265545790
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:116.4.2021. 9:30DB266500211
Psihologijska jedinica PZMZD19.03.2021 8:416.4.2021. 9:30PM266748863
RTG mamografija12.04.2021 13:5816.4.2021. 9:30MĐ101104206
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 11:2916.4.2021. 9:30VR100928995
Traumatološka ambulanta06.04.2021 15:3216.4.2021. 9:30JG100607457
Magnetska rezonanca10.09.2020 10:4016.4.2021. 9:30BV100521653
Psihijatrijska dnevna bolnica21.01.2021 10:4916.4.2021. 9:30SP156201015
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:4616.4.2021. 9:30NB162884023
EEG laboratorij02.03.2021 9:3516.4.2021. 9:30IT101127332
Urološka ambulanta19.03.2021 9:2316.4.2021. 9:30AB101123537
ORL ambulanta02.04.2021 11:4716.4.2021. 9:30AH100486721
Oftalmološka ambulanta09.04.2021 13:4016.4.2021. 9:30MA100460215
Doppler perifernih krvnih žila24.06.2020 12:1516.4.2021. 9:30SH100270703
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.06.2020 8:3416.4.2021. 9:30DM100018740
Audiometrija22.03.2021 10:3316.4.2021. 9:30NN
Anesteziološka ambulanta12.04.2021 15:716.4.2021. 9:30MM100089326
Ultrazvuk dojke10.06.2020 11:4316.4.2021. 9:30DA100218226
Fizikalna medicina26.03.2021 13:5016.4.2021. 9:30MD100179062
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 8:1916.4.2021. 9:30JK100201683
CT04.11.2020 9:2816.4.2021. 9:35OM101301986
Traumatološka ambulanta07.04.2021 10:1216.4.2021. 9:40LB168068184
Neurološka ambulanta16.10.2020 10:1616.4.2021. 9:40LM100907757
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3116.4.2021. 9:40PČ100294912
Ultrazvuk radiološki13.04.2021 14:3816.4.2021. 9:40SM100429205
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.07.2020 11:4516.4.2021. 9:45AL100476029
Urološka ambulanta19.03.2021 10:5616.4.2021. 9:45MH100004172
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 9:5416.4.2021. 9:45MK265637832
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:4016.4.2021. 9:45LD264855876
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 8:4016.4.2021. 9:50AP100065244
Traumatološka ambulanta07.04.2021 10:2716.4.2021. 9:50ŽT100425289
Psihijatrijska ambulanta08.04.2021 9:2616.4.2021. 9:50NŠ100795522
CT23.02.2021 11:816.4.2021. 9:55JP100771243
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 11:4116.4.2021. 10:00PD101044321
Fizikalna medicina16.11.2020 12:4916.4.2021. 10:00PI100545839
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:4616.4.2021. 10:00SP100548744
Naručivanje - operacija katarakte27.11.2020 13:2416.4.2021. 10:00MV100529292
Neurološka ambulanta27.10.2020 10:4516.4.2021. 10:00SV100729505
Traumatološka ambulanta08.04.2021 13:1216.4.2021. 10:00KG160996319
Ultrazvuk dojke19.06.2019 7:3416.4.2021. 10:00AŠ101171965
Psihijatrijska ambulanta01.04.2021 10:3216.4.2021. 10:00MP137814562
Fizikalna medicina24.03.2021 12:116.4.2021. 10:00RB103552490
Ambulanta za kontrolu pacemakera07.04.2021 11:4216.4.2021. 10:00IM100497483
Urološka ambulanta19.03.2021 9:3616.4.2021. 10:00MA100319432
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.01.2021 9:1016.4.2021. 10:00NB100048263
Nefrološka ambulanta14.08.2020 12:3016.4.2021. 10:00MM100100231
EEG laboratorij19.02.2021 12:516.4.2021. 10:00VB100085357
RTG klasične pretrage12.04.2021 8:1216.4.2021. 10:00AR100116948
Doppler perifernih krvnih žila02.07.2020 10:4116.4.2021. 10:00FT100194329
Radna terapija PZMZD22.03.2021 11:3516.4.2021. 10:00MŠ266210883
ORL ambulanta22.03.2021 10:3316.4.2021. 10:10NN
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 10:4916.4.2021. 10:10VK100400495
Traumatološka ambulanta09.04.2021 10:1316.4.2021. 10:10JB262970714
Anesteziološka ambulanta09.04.2021 11:5016.4.2021. 10:10ED158759151
Denzitometrija12.04.2021 13:5816.4.2021. 10:10MĐ101104206
Urološka ambulanta26.03.2021 13:816.4.2021. 10:15LL101092779
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.02.2021 10:416.4.2021. 10:15AL101078792
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 12:5616.4.2021. 10:15JĐ100577945
Magnetska rezonanca10.09.2020 10:3916.4.2021. 10:15BV100521653
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:4916.4.2021. 10:15PB167396709
RTG mamografija08.04.2021 10:3816.4.2021. 10:15BK100456804
CT04.02.2021 14:116.4.2021. 10:15IB100177884
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 13:1616.4.2021. 10:15MR264623659
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 13:2016.4.2021. 10:15IĐ266541172
Traumatološka ambulanta09.04.2021 10:3916.4.2021. 10:20IF100233183
Neurološka ambulanta08.01.2021 9:2116.4.2021. 10:20GJ100102609
Psihijatrijska ambulanta09.04.2021 10:1516.4.2021. 10:20ZŠ100096371
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:216.4.2021. 10:20NM100536897
Ambulanta za kontrolu pacemakera07.04.2021 13:216.4.2021. 10:20MM101085475
Nefrološka ambulanta14.08.2020 12:4216.4.2021. 10:20TM101043520
ORL ambulanta24.03.2021 12:516.4.2021. 10:25SK100226744
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.02.2021 13:5316.4.2021. 10:30ND100141898
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:5016.4.2021. 10:30AM100087866
EEG laboratorij17.02.2021 13:716.4.2021. 10:30MM100425772
Audiometrija08.04.2021 14:2916.4.2021. 10:30SV100364067
Denzitometrija13.04.2021 11:3516.4.2021. 10:30MK100363143
Ultrazvuk dojke18.08.2020 10:216.4.2021. 10:30IM100332995
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 13:5616.4.2021. 10:30KV100887937
Urološka ambulanta06.04.2021 9:2116.4.2021. 10:30PD100569732
Traumatološka ambulanta11.04.2021 0:3116.4.2021. 10:30KB263788635
Psihijatrijska ambulanta06.04.2021 11:2616.4.2021. 10:30SF159762918
Doppler perifernih krvnih žila03.07.2020 10:816.4.2021. 10:30SM156113991
Radna terapija PZMZD26.03.2021 8:1116.4.2021. 10:30AD265554728
CT09.03.2021 14:216.4.2021. 10:35IS101098354
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.04.2021 13:4516.4.2021. 10:40KR100591230
Neurološka ambulanta08.01.2021 10:4616.4.2021. 10:40KM100524709
Traumatološka ambulanta11.04.2021 3:2316.4.2021. 10:40MO162398943
Nefrološka ambulanta21.08.2020 12:016.4.2021. 10:40AK100435267
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:316.4.2021. 10:40VĆ100185809
ORL ambulanta12.04.2021 11:3116.4.2021. 10:40FK264757236
Urološka ambulanta07.04.2021 9:116.4.2021. 10:45TC100358359
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 10:816.4.2021. 10:45LT101085704
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 13:5716.4.2021. 10:45TM100884114
RTG mamografija05.10.2020 12:5816.4.2021. 10:45SK100825532
Psihijatrijska ambulanta09.04.2021 10:3916.4.2021. 10:50DL153338809
Traumatološka ambulanta12.04.2021 8:3116.4.2021. 10:50DP140524336
CT17.11.2020 12:5116.4.2021. 10:50DN100357134
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 14:916.4.2021. 10:50GC100343628
ORL ambulanta13.04.2021 8:1416.4.2021. 10:55MP113017461
Naručivanje - operacija katarakte30.11.2020 11:1016.4.2021. 11:00SK139883104
Invazivni kardiološki laboratorij16.03.2021 11:1316.4.2021. 11:00NM107014587
Nefrološka ambulanta15.09.2020 13:5316.4.2021. 11:00ŽA101312356
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.04.2021 13:4616.4.2021. 11:00MK156917961
Traumatološka ambulanta12.04.2021 9:2616.4.2021. 11:00AJ100824820
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:816.4.2021. 11:00IČ100842458
Doppler perifernih krvnih žila03.07.2020 10:2516.4.2021. 11:00LM101043817
Magnetska rezonanca14.09.2020 10:016.4.2021. 11:00AO101063597
Fizikalna medicina24.03.2021 12:2816.4.2021. 11:00LŠ100411698
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:1016.4.2021. 11:00MM100221226
Urološka ambulanta12.04.2021 9:116.4.2021. 11:00NH100114335
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.03.2021 11:3316.4.2021. 11:00MŠ266210883
Radna terapija PZMZD22.03.2021 12:5416.4.2021. 11:00PJ267290980
CT23.03.2021 11:316.4.2021. 11:10JT100729308
Psihijatrijska ambulanta29.03.2021 9:3016.4.2021. 11:10MB153660503
Traumatološka ambulanta12.04.2021 14:116.4.2021. 11:10AB161919005
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 13:5616.4.2021. 11:10RS163346931
Urološka ambulanta07.04.2021 9:1016.4.2021. 11:15IP100553276
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 12:4716.4.2021. 11:15JW100481097
Ambulanta za kontrolu pacemakera13.04.2021 11:3216.4.2021. 11:20JZ100319042
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:916.4.2021. 11:20RD100105069
Traumatološka ambulanta12.04.2021 14:616.4.2021. 11:20ST100063784
Nefrološka ambulanta25.11.2019 10:2516.4.2021. 11:20MB100168014
CT05.03.2021 11:3116.4.2021. 11:25JM100358325
Doppler perifernih krvnih žila06.07.2020 8:2116.4.2021. 11:30KB100415489
Traumatološka ambulanta13.04.2021 9:816.4.2021. 11:30KH100005151
Ultrazvuk dojke16.06.2020 7:3116.4.2021. 11:30MD100018346
Fizikalna medicina03.12.2019 13:4916.4.2021. 11:30LB100542054
Onkološka ambulanta07.04.2021 15:5916.4.2021. 11:30AR101042876
Fizikalna medicina20.10.2020 9:5116.4.2021. 11:30HV162824405
Psihologijska jedinica13.04.2021 9:4816.4.2021. 11:30KB263104689
Psihologijska jedinica PZMZD29.03.2021 19:2316.4.2021. 11:30EP260915265
Neurološka ambulanta10.07.2020 10:4616.4.2021. 11:30AM106937499
Invazivni kardiološki laboratorij07.02.2021 9:3716.4.2021. 11:30PV107441607
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2021 7:5616.4.2021. 11:30DŽ101125976
Nefrološka pedijatrijska ambulanta08.04.2021 9:316.4.2021. 11:30MK268331008
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:4116.4.2021. 11:30MB264682762
ORL ambulanta30.03.2021 14:2316.4.2021. 11:40MR137731405
Traumatološka ambulanta13.04.2021 9:4416.4.2021. 11:40ŠŽ262188788
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:2116.4.2021. 11:40NG100529466
Nefrološka ambulanta04.08.2020 11:3116.4.2021. 11:40DM100436316
Magnetska rezonanca06.04.2021 14:016.4.2021. 11:45AP100433970
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 12:5716.4.2021. 11:45IK261462699
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2021 9:416.4.2021. 11:45MP101126739
Onkološka ambulanta12.04.2021 17:916.4.2021. 11:50AA100601161
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:2716.4.2021. 11:50AK100482818
UZV srca15.03.2021 13:5816.4.2021. 12:00NK100493141
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2021 9:4916.4.2021. 12:00DL100454846
Neurološka ambulanta15.01.2021 9:716.4.2021. 12:00SK100294787
Ultrazvuk dojke12.04.2021 9:1316.4.2021. 12:00ID100026084
Doppler perifernih krvnih žila06.07.2020 12:1616.4.2021. 12:00NP100006982
Fizikalna medicina28.08.2020 9:4516.4.2021. 12:00OM100527370
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 14:3216.4.2021. 12:00AL100535047
Nefrološka ambulanta30.12.2020 11:3116.4.2021. 12:00AK101113807
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:2316.4.2021. 12:00LČ101127898
Naručivanje - operacija katarakte08.05.2020 12:216.4.2021. 12:00IC101359704
Traumatološka ambulanta09.04.2021 11:1716.4.2021. 12:00TK263219113
Fizikalna medicina29.03.2021 13:4116.4.2021. 12:00IŠ263701911
Invazivni kardiološki laboratorij29.03.2021 9:616.4.2021. 12:00LD155770635
Nefrološka pedijatrijska ambulanta25.03.2021 14:5816.4.2021. 12:00LK267722884
ORL ambulanta24.03.2021 9:1116.4.2021. 12:10RB100743996
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:4416.4.2021. 12:10AB100112911
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.03.2021 10:2616.4.2021. 12:15MB100191358
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 9:4316.4.2021. 12:15LS263508846
Neurološka ambulanta15.01.2021 9:3016.4.2021. 12:20DK151041442
Nefrološka ambulanta08.01.2021 10:616.4.2021. 12:20AŠ100535723
Oftalmološka ambulanta13.04.2021 11:1016.4.2021. 12:20ŽB100136834
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:4516.4.2021. 12:20AZ100470373
Ultrazvuk dojke16.06.2020 7:4316.4.2021. 12:30IŠ100280147
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.02.2021 9:5416.4.2021. 12:30MS100150295
UZV srca18.03.2021 11:3316.4.2021. 12:30VC160023829
Psihijatrijska ambulanta12.04.2021 9:3016.4.2021. 12:30DS159197240
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:5316.4.2021. 12:30SB262028665
Fizikalna medicina17.12.2020 11:5516.4.2021. 12:30ZŠ164040375
Nefrološka pedijatrijska ambulanta29.03.2021 8:5616.4.2021. 12:30AV266551790
Neurološka ambulanta18.01.2021 12:4616.4.2021. 12:40GV158530305
Nefrološka ambulanta07.01.2021 11:2516.4.2021. 12:40BJ129373280
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:4616.4.2021. 12:40MB100537109
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.02.2021 10:1516.4.2021. 12:45OL100507639
ORL ambulanta31.03.2021 8:616.4.2021. 12:50BB100743981
Ultrazvuk dojke16.06.2020 9:1516.4.2021. 13:00MB101082748
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 9:2316.4.2021. 13:00VM101118916
UZV srca18.03.2021 12:2516.4.2021. 13:00AK154042235
Fizikalna medicina11.12.2020 11:4616.4.2021. 13:00EL167664108
Neurološka ambulanta20.01.2021 9:2716.4.2021. 13:00MŠ162896366
Nefrološka pedijatrijska ambulanta02.04.2021 12:5416.4.2021. 13:00AP263959418
Nefrološka ambulanta08.01.2021 12:1616.4.2021. 13:00DM100012934
Fizikalna medicina26.03.2021 13:416.4.2021. 13:00HČ100051808
ORL ambulanta13.04.2021 9:016.4.2021. 13:05PB100022753
ORL ambulanta13.04.2021 9:2316.4.2021. 13:20AP100433970
Fizikalna medicina28.12.2020 12:3516.4.2021. 13:20PK163377274
Nefrološka ambulanta22.01.2021 14:1516.4.2021. 13:20AN159470290
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 12:1616.4.2021. 13:20ŽV101176896
Neurološka ambulanta20.01.2021 11:3116.4.2021. 13:20TŠ130147814
Magnetska rezonanca25.03.2021 11:3516.4.2021. 13:30SP143879292
Ultrazvuk dojke16.06.2020 10:2916.4.2021. 13:30LZ100500608
UZV srca18.03.2021 13:4216.4.2021. 13:30DV100473931
Nefrološka pedijatrijska ambulanta17.02.2021 11:1016.4.2021. 13:30SP264531780
ORL ambulanta13.04.2021 11:2116.4.2021. 13:35DB100306286
Nefrološka ambulanta25.01.2021 12:5116.4.2021. 13:40NM100473255
Oftalmološka ambulanta12.04.2021 12:5716.4.2021. 13:40ĐF100601941
Neurološka ambulanta20.01.2021 11:5116.4.2021. 13:40MR262547131
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1716.4.2021. 14:00IB261128399
Magnetska rezonanca07.04.2021 13:1716.4.2021. 14:00SP143879292
ORL ambulanta31.03.2021 9:1616.4.2021. 14:00JK158212134
Ultrazvuk dojke16.06.2020 10:4316.4.2021. 14:00MB100392753
UZV srca01.04.2021 13:1716.4.2021. 14:00NM100224714
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 14:5616.4.2021. 14:00MH264753549
Ultrazvuk dojke12.04.2021 11:2816.4.2021. 14:30MG100192214
Magnetska rezonanca15.02.2021 9:5516.4.2021. 14:30MT113623360
Dermatološka ambulanta25.03.2021 17:916.4.2021. 14:30IL101101803
Fonetska jedinica PZMZD08.04.2021 10:1416.4.2021. 14:45JG263180059
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:4916.4.2021. 14:45FF262798177
Dermatološka ambulanta23.03.2021 17:116.4.2021. 14:50SM100565142
Ultrazvuk dojke27.08.2020 8:2316.4.2021. 15:00LF101134316
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3116.4.2021. 15:00PŠ100132371
Magnetska rezonanca08.04.2021 13:116.4.2021. 15:00MM267580910
Dermatološka ambulanta29.03.2021 8:1616.4.2021. 15:10ED100414423
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:4816.4.2021. 15:20MH100173754
Dermatološka ambulanta26.03.2021 14:2516.4.2021. 15:30PP263235295
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4116.4.2021. 15:30JC264415443
Ultrazvuk dojke12.04.2021 11:3316.4.2021. 15:30BK161981354
Magnetska rezonanca05.03.2021 11:5616.4.2021. 15:30IM157617563
Fonetska jedinica PZMZD09.04.2021 9:4316.4.2021. 15:30LS265999507
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 9:416.4.2021. 15:40MG100401968
Dermatološka ambulanta29.03.2021 14:5816.4.2021. 15:50MC
Ultrazvuk dojke28.09.2020 7:3716.4.2021. 16:00VB100435303
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:3416.4.2021. 16:00DĆ100363730
Magnetska rezonanca13.04.2021 9:3716.4.2021. 16:00PV100541126
Dermatološka ambulanta29.03.2021 16:5216.4.2021. 16:10DP100023431
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4316.4.2021. 16:15PM264465666
Fonetska jedinica PZMZD17.03.2021 9:4216.4.2021. 16:15JC264415443
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:5116.4.2021. 16:20ZB100278662
Ultrazvuk dojke05.10.2020 9:3316.4.2021. 16:30DL100317116
Dermatološka ambulanta29.03.2021 17:816.4.2021. 16:30JČ100396671
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 9:2716.4.2021. 16:40LŽ100436388
Dermatološka ambulanta29.03.2021 17:3516.4.2021. 16:50LB163549572
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.03.2021 11:116.4.2021. 17:00LĆ261470717
Magnetska rezonanca13.04.2021 13:5016.4.2021. 17:00JV101303198
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 9:4816.4.2021. 17:00DD100444228
Ultrazvuk dojke23.10.2020 9:4016.4.2021. 17:00AM100445353
Fonetska jedinica PZMZD23.03.2021 9:5716.4.2021. 17:00DC265456412
Dermatološka ambulanta13.04.2021 17:5616.4.2021. 17:10NB101386881
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 10:416.4.2021. 17:20KS100461961
Dermatološka ambulanta30.03.2021 7:4116.4.2021. 17:30PR153820653
Ultrazvuk dojke20.10.2020 13:1916.4.2021. 17:30MK101055191
Fonetska jedinica PZMZD13.04.2021 10:4316.4.2021. 17:45LM264408559
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.04.2021 9:2816.4.2021. 17:45MB262757907
Dermatološka ambulanta30.03.2021 10:4416.4.2021. 17:50GG100142665
Ultrazvuk dojke08.06.2020 12:1716.4.2021. 18:00JZ162657593
Magnetska rezonanca18.09.2020 8:1316.4.2021. 18:00KK101110554
Dermatološka ambulanta30.03.2021 11:5516.4.2021. 18:10FD168130696
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.04.2021 9:5916.4.2021. 18:30AŠ263745542
Dermatološka ambulanta30.03.2021 14:3516.4.2021. 18:30DB100378438
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3217.4.2021. 8:00ZS100342352
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3217.4.2021. 8:20MB101048146
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3317.4.2021. 8:40AM101062103
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3417.4.2021. 9:00DS100893912
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:3517.4.2021. 9:20NB100567613
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 11:4117.4.2021. 9:40MT100609646
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:1717.4.2021. 10:00MM100789212
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:1817.4.2021. 10:20KB101302999
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:2617.4.2021. 10:40ZM101379376
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:2917.4.2021. 11:00DS155917896
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 12:3717.4.2021. 11:20VŠ100211411
Endokrinološka ambulanta12.04.2021 13:3817.4.2021. 11:40VR122751643
Endokrinološka ambulanta13.04.2021 10:917.4.2021. 12:00KE100596424
RTG mamografija07.01.2021 12:1319.4.2021. 7:30MK100350654
CT16.11.2020 11:519.4.2021. 7:35KM153630959
RTG mamografija07.01.2021 14:3019.4.2021. 7:45AM100543207
CT17.02.2021 11:5219.4.2021. 7:55ML100060277
Magnetska rezonanca14.10.2020 9:4519.4.2021. 8:00AM100010887
RTG klasične pretrage06.04.2021 17:3819.4.2021. 8:00AK100113394
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 11:2719.4.2021. 8:00SL100170285
Holter kardiološki11.12.2020 9:5519.4.2021. 8:00PM100171368
Holter kardiološki19.01.2021 10:5019.4.2021. 8:00VŠ100343191
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 10:3419.4.2021. 8:00RB100367983
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 10:519.4.2021. 8:00KB100400014
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 10:1519.4.2021. 8:00KČ100495862
Ultrazvuk radiološki26.03.2021 15:5719.4.2021. 8:00AM100484138
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 10:3219.4.2021. 8:00IC100421981
Onkološka dnevna bolnica29.03.2021 10:1019.4.2021. 8:00MJ100527258
RTG mamografija12.05.2020 12:2019.4.2021. 8:00LJ100519577
Onkološka dnevna bolnica22.03.2021 10:4419.4.2021. 8:00MĐ100598670
Holter tlaka24.02.2021 9:3319.4.2021. 8:00AO101044923
Naručivanje - operacija katarakte20.11.2020 13:1319.4.2021. 8:00MV101078326
Onkološka dnevna bolnica22.03.2021 10:3319.4.2021. 8:00LB160523892
Onkološka dnevna bolnica29.03.2021 9:4019.4.2021. 8:00AM136791719
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 8:119.4.2021. 8:00LC265123582
Holter kardiološki29.01.2021 14:3319.4.2021. 8:15ZB100542783
CT22.02.2021 10:5019.4.2021. 8:15SŠ100410327
Holter tlaka26.03.2021 9:4919.4.2021. 8:15ŠB100455609
Holter kardiološki01.02.2021 8:3519.4.2021. 8:15BN100291566
RTG mamografija26.05.2020 9:1119.4.2021. 8:15BN100256727
Spirometrija - pulmološka dijagnostika13.04.2021 12:019.4.2021. 8:20JS100480027
Ultrazvuk radiološki16.12.2020 8:2019.4.2021. 8:20MV101302132
Holter tlaka19.10.2020 14:1619.4.2021. 8:30PK101120706
Holter kardiološki01.02.2021 12:4719.4.2021. 8:30VK100534392
Ginekološka ambulanta26.03.2021 15:4819.4.2021. 8:30IB100604715
RTG mamografija19.10.2020 12:3619.4.2021. 8:30BG100574419
Anesteziološka ambulanta13.04.2021 9:4119.4.2021. 8:30JH100454564
Audiometrija22.03.2021 12:5419.4.2021. 8:30AH100296482
Ultrazvuk dojke05.05.2020 13:3019.4.2021. 8:30JV100308206
Urološka ambulanta29.03.2021 12:619.4.2021. 8:30RR
CT18.03.2021 9:4819.4.2021. 8:35AO101217581
Ultrazvuk radiološki16.12.2020 10:5019.4.2021. 8:40VT101125105
Magnetska rezonanca02.11.2020 7:5819.4.2021. 8:45IŠ139885168
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 10:2219.4.2021. 8:45IE263809862
Urološka ambulanta18.03.2021 10:3719.4.2021. 8:45ŽN157829254
RTG mamografija12.10.2020 8:5319.4.2021. 8:45MU101113968
RTG klasične pretrage01.04.2021 14:2219.4.2021. 8:45KM100215823
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:3219.4.2021. 8:45LK265849909
Anesteziološka ambulanta13.04.2021 10:1819.4.2021. 8:50AO101058177
CT10.03.2021 13:1419.4.2021. 8:55NK100116149
EMNG18.03.2021 12:3319.4.2021. 9:00BM100018717
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:819.4.2021. 9:00AŠ100052172
Ginekološka ambulanta29.03.2021 10:1819.4.2021. 9:00KB100309581
Ortopedska ambulanta31.03.2021 10:2719.4.2021. 9:00NR100285400
Urološka ambulanta08.01.2021 9:4919.4.2021. 9:00SM100480277
Neurokirurška ambulanta08.04.2021 9:319.4.2021. 9:00NB100404534
EKG06.04.2021 10:5619.4.2021. 9:00PP100418479
Ultrazvuk dojke16.06.2020 9:1619.4.2021. 9:00SR101055350
Onkološka ambulanta08.10.2020 10:5519.4.2021. 9:00AM100936360
RTG mamografija12.10.2020 12:5019.4.2021. 9:00DA100533479
ORL ambulanta29.03.2021 9:1919.4.2021. 9:00MM100507573
Neurokirurška ambulanta08.04.2021 8:4019.4.2021. 9:00JB155539586
Ultrazvuk radiološki15.12.2020 13:1819.4.2021. 9:00ES261070158
Naručivanje - operacija katarakte20.11.2020 13:1819.4.2021. 9:00DU101140626
Traumatološka ambulanta01.04.2021 10:3419.4.2021. 9:10DG101183634
EKG13.01.2021 9:4219.4.2021. 9:10ĐP100574387
Psihijatrijska ambulanta16.11.2020 10:5019.4.2021. 9:10PA101108834
Ortopedska ambulanta31.03.2021 10:5819.4.2021. 9:10SD101105030
Anesteziološka ambulanta03.03.2021 12:2019.4.2021. 9:10AD100142400
Urološka ambulanta22.03.2021 10:5719.4.2021. 9:15VK100099198
RTG mamografija16.10.2020 10:5719.4.2021. 9:15MK100070240
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida08.04.2021 10:2019.4.2021. 9:15KL101064805
CT26.01.2021 12:2919.4.2021. 9:15SB101000300
EKG06.04.2021 12:5019.4.2021. 9:20DM101049534
Onkološka ambulanta21.12.2020 11:2619.4.2021. 9:20MS101162044
Ortopedska ambulanta31.03.2021 11:2019.4.2021. 9:20NČ261110841
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 12:919.4.2021. 9:20MŠ100261437
Ultrazvuk radiološki25.02.2021 14:1819.4.2021. 9:20MB100243405
Traumatološka ambulanta08.04.2021 9:5219.4.2021. 9:20MM100279228
Audiometrija19.03.2021 14:3819.4.2021. 9:30MM100284173
Psihijatrijska ambulanta17.12.2020 11:1519.4.2021. 9:30NK100325259
Ultrazvuk dojke16.06.2020 10:4319.4.2021. 9:30NB100392734
Magnetska rezonanca11.02.2021 14:619.4.2021. 9:30SZ100178806
Ortopedska ambulanta31.03.2021 12:4519.4.2021. 9:30LF264253621
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:4019.4.2021. 9:30RS263508742
EMNG16.11.2020 10:4619.4.2021. 9:30MH153870630
ORL ambulanta22.03.2021 9:4819.4.2021. 9:30AK101143527
Urološka ambulanta08.04.2021 8:5419.4.2021. 9:30ĐG101080385
RTG mamografija26.10.2020 10:1519.4.2021. 9:30AJ101074605
Traumatološka ambulanta08.04.2021 12:1919.4.2021. 9:30RD101095383
Ginekološka ambulanta04.01.2021 10:5419.4.2021. 9:30MK100787555
EKG13.04.2021 14:5119.4.2021. 9:30NU100573745
Fonetska jedinica PZMZD17.03.2021 9:4419.4.2021. 9:30IS265000074
Traumatološka ambulanta08.04.2021 12:5119.4.2021. 9:40MV101063883
Ortopedska ambulanta31.03.2021 13:419.4.2021. 9:40BG263291084
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 12:819.4.2021. 9:40ML100202145
Ultrazvuk radiološki05.03.2021 8:3319.4.2021. 9:40MM100129155
Onkološka ambulanta19.01.2021 17:4219.4.2021. 9:40ML100125985
Urološka ambulanta31.03.2021 11:5619.4.2021. 9:45RJ100087419
RTG mamografija27.01.2021 11:3419.4.2021. 9:45SK101310311
Traumatološka ambulanta10.04.2021 20:4119.4.2021. 9:50SŠ101280439
Ortopedska ambulanta31.03.2021 13:1219.4.2021. 9:50IM152920989
Psihijatrijska ambulanta30.03.2021 10:5919.4.2021. 9:50AB100511904
Psihijatrijska ambulanta18.01.2021 10:5619.4.2021. 9:50GG100417146
CT03.03.2021 13:2319.4.2021. 9:55AS100245810
Kardiološka ambulanta18.06.2020 12:4319.4.2021. 10:00MK100209053
Ultrazvuk dojke16.06.2020 11:3519.4.2021. 10:00MN100078890
Onkološka dnevna bolnica29.03.2021 10:2219.4.2021. 10:00RR
Pulmološka ambulanta14.12.2020 10:2919.4.2021. 10:00VT100419496
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 11:119.4.2021. 10:00AČ100483233
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:5719.4.2021. 10:00MP100485526
Endoskopija - gastroskopija08.02.2021 10:5319.4.2021. 10:00KK100455473
Ginekološka ambulanta30.03.2021 8:819.4.2021. 10:00DB100329482
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:5719.4.2021. 10:00NT100313541
Ultrazvuk radiološki05.03.2021 11:3619.4.2021. 10:00EĆ100503814
RTG mamografija09.02.2021 9:519.4.2021. 10:00MM100543160
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.06.2020 9:819.4.2021. 10:00DS100548496
Traumatološka ambulanta12.04.2021 9:419.4.2021. 10:00SD100581267
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:2419.4.2021. 10:00LP100599768
EMNG12.02.2021 11:219.4.2021. 10:00AI100762032
Urološka ambulanta23.03.2021 14:419.4.2021. 10:00LB100950898
Ortopedska ambulanta31.03.2021 10:619.4.2021. 10:00NB100958412
Hematološka ambulanta19.01.2021 10:4719.4.2021. 10:00KP159310178
Onkološka ambulanta19.01.2021 10:3319.4.2021. 10:00NK267978793
Denzitometrija13.04.2021 11:3919.4.2021. 10:10MM101052233
Ortopedska ambulanta31.03.2021 13:5519.4.2021. 10:10MC100560688
Traumatološka ambulanta12.04.2021 9:519.4.2021. 10:10JD
Psihijatrijska ambulanta11.01.2021 11:5319.4.2021. 10:10MM100048333
ORL ambulanta22.03.2021 9:5919.4.2021. 10:10ĐS100047960
CT23.03.2021 9:3319.4.2021. 10:15IL100237171
RTG mamografija25.02.2021 9:3319.4.2021. 10:15KK100167887
Urološka ambulanta09.04.2021 8:819.4.2021. 10:15MA100582335
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.10.2020 11:1819.4.2021. 10:15ML101079339
Magnetska rezonanca01.12.2020 9:3819.4.2021. 10:15DK100784495
Fonetska jedinica PZMZD29.03.2021 13:919.4.2021. 10:15NP265337301
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 14:1919.4.2021. 10:15OI264797771
Ortopedska ambulanta31.03.2021 13:5519.4.2021. 10:20FM268301824
Pulmološka ambulanta12.02.2021 13:3919.4.2021. 10:20MM100558690
Kardiološka ambulanta08.07.2020 8:4319.4.2021. 10:20EG153411979
Hematološka ambulanta18.03.2021 13:619.4.2021. 10:20KR167925943
Traumatološka ambulanta12.04.2021 9:4819.4.2021. 10:20AG167720047
Onkološka ambulanta27.01.2021 11:5219.4.2021. 10:20NV100074506
ORL ambulanta22.03.2021 12:5619.4.2021. 10:25AH100296482
Ginekološka ambulanta01.04.2021 11:3919.4.2021. 10:30PR100280293
Audiometrija07.04.2021 11:519.4.2021. 10:30NM100458340
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.12.2019 8:1019.4.2021. 10:30OR100467674
Traumatološka ambulanta12.04.2021 9:5619.4.2021. 10:30AT100402256
Ultrazvuk dojke16.06.2020 12:4519.4.2021. 10:30DG100065437
RTG mamografija02.03.2021 9:5119.4.2021. 10:30ZK100017795
Endoskopija - kolonoskopija22.02.2021 11:2719.4.2021. 10:30AM101197916
Urološka ambulanta09.04.2021 8:1719.4.2021. 10:30ZS100711409
Psihijatrijska ambulanta27.01.2021 10:3319.4.2021. 10:30JM100842424
Ortopedska ambulanta01.04.2021 8:019.4.2021. 10:30PM100832802
CT15.03.2021 14:1619.4.2021. 10:35MA101073240
Traumatološka ambulanta12.04.2021 10:2619.4.2021. 10:40NM263300405
Hematološka ambulanta31.03.2021 18:219.4.2021. 10:40MU159665545
Kardiološka ambulanta14.08.2020 12:2419.4.2021. 10:40JM100080873
ORL ambulanta24.03.2021 13:419.4.2021. 10:40MV100173824
Pulmološka ambulanta22.02.2021 14:1219.4.2021. 10:40IS100226710
Urološka ambulanta09.04.2021 9:1219.4.2021. 10:45MK100079761
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.01.2021 8:5019.4.2021. 10:45ST100369481
Psihijatrijska ambulanta08.02.2021 12:3319.4.2021. 10:50ID100412357
Traumatološka ambulanta12.04.2021 13:219.4.2021. 10:50PM101102021
CT27.10.2020 12:519.4.2021. 10:50FM100548157
ORL ambulanta25.03.2021 8:4219.4.2021. 10:55IB100790146
Magnetska rezonanca14.09.2020 8:3919.4.2021. 11:00BK100841549
Kardiološka ambulanta17.08.2020 12:2719.4.2021. 11:00PA100861859
Urološka ambulanta09.04.2021 9:2419.4.2021. 11:00NB100545491
Fonetska jedinica PZMZD09.03.2021 14:3219.4.2021. 11:00LM263804626
Pulmološka ambulanta01.03.2021 8:719.4.2021. 11:00MG100437757
Traumatološka ambulanta12.04.2021 14:919.4.2021. 11:00DB100329482
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.03.2021 10:1519.4.2021. 11:00MR100043366
Hematološka ambulanta01.04.2021 12:1119.4.2021. 11:00AM100249334
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4019.4.2021. 11:00IS265000074
CT29.01.2021 7:4819.4.2021. 11:10MP100260462
Psihijatrijska ambulanta13.04.2021 10:3719.4.2021. 11:10MV100016299
Traumatološka ambulanta12.04.2021 15:2419.4.2021. 11:10AT100477489
Psihijatrijska ambulanta11.02.2021 10:2519.4.2021. 11:10DJ100744354
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.03.2021 11:2319.4.2021. 11:15MP154036090
Traumatološka ambulanta12.04.2021 21:4019.4.2021. 11:20IŠ156426494
Pulmološka ambulanta15.03.2021 11:2319.4.2021. 11:20MŽ100337869
Hematološka ambulanta01.04.2021 14:2819.4.2021. 11:20IM100359520
Kardiološka ambulanta29.03.2021 13:2919.4.2021. 11:20MJ100157184
CT24.03.2021 12:919.4.2021. 11:25MT100495256
Psihijatrijska ambulanta15.02.2021 12:5519.4.2021. 11:30ND100430247
Onkološka ambulanta19.01.2021 11:5119.4.2021. 11:30SA100360327
Traumatološka ambulanta12.04.2021 22:119.4.2021. 11:30JS100257551
EMNG11.02.2021 10:719.4.2021. 11:30AV100007247
Ginekološka ambulanta02.04.2021 9:1319.4.2021. 11:30MG158815230
Endoskopija - gastroskopija16.03.2021 12:4219.4.2021. 11:30LK101121066
Ultrazvuk dojke16.06.2020 12:4519.4.2021. 11:30IL126695532
Pulmološka ambulanta15.03.2021 13:2919.4.2021. 11:40LM101116197
Traumatološka ambulanta13.04.2021 10:919.4.2021. 11:40TČ101127845
Hematološka ambulanta06.04.2021 8:1719.4.2021. 11:40SM100504009
Kardiološka ambulanta18.08.2020 8:2519.4.2021. 11:40NB100706898
ORL ambulanta26.03.2021 15:1019.4.2021. 11:40MB100496606
Fonetska jedinica PZMZD22.03.2021 11:4219.4.2021. 11:45MB264556574
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 11:319.4.2021. 11:45VŽ265621874
Traumatološka ambulanta13.04.2021 12:4119.4.2021. 11:50BV109600800
Onkološka ambulanta24.03.2021 16:819.4.2021. 11:50ŠŠ153438970
Traumatološka ambulanta13.04.2021 13:5519.4.2021. 12:00AM155538198
Endoskopija - kolonoskopija24.02.2021 9:4319.4.2021. 12:00DL117075140
Pulmološka ambulanta22.03.2021 10:1019.4.2021. 12:00AI100818915
Ultrazvuk dojke16.06.2020 12:4619.4.2021. 12:00MJ101083873
Ginekološka ambulanta06.04.2021 9:119.4.2021. 12:00DP100494811
Kardiološka ambulanta19.08.2020 7:5519.4.2021. 12:00AV100368483
Urološka ambulanta09.04.2021 9:2919.4.2021. 12:00ML100016833
Naručivanje - operacija katarakte27.11.2019 9:1019.4.2021. 12:00VB100238540
Hematološka ambulanta06.04.2021 12:3719.4.2021. 12:00LL100161568
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.03.2021 9:5419.4.2021. 12:00MŠ267406277
Traumatološka ambulanta13.04.2021 23:719.4.2021. 12:10MD100144360
ORL ambulanta29.03.2021 11:1719.4.2021. 12:10MM100248622
Onkološka ambulanta29.03.2021 15:4619.4.2021. 12:10MB154305545
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.03.2021 8:2719.4.2021. 12:15AM156114824
Urološka ambulanta09.04.2021 9:3519.4.2021. 12:15MF100465184
Psihijatrijska ambulanta03.02.2021 14:3619.4.2021. 12:20IG100117503
Hematološka ambulanta07.04.2021 8:3319.4.2021. 12:20JB101123382
Pulmološka ambulanta16.03.2021 8:5619.4.2021. 12:20ND101077915
Kardiološka ambulanta21.12.2020 12:2319.4.2021. 12:20IM100510925
Ginekološka ambulanta13.04.2021 10:2719.4.2021. 12:30IV100548602
Urološka ambulanta09.04.2021 10:2319.4.2021. 12:30LD101106560
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.04.2021 10:2919.4.2021. 12:30MM263514569
Fizikalna medicina28.01.2021 10:619.4.2021. 12:30AM162504312
Ultrazvuk dojke16.06.2020 12:4919.4.2021. 12:30IM100007035
EMNG02.03.2021 8:2219.4.2021. 12:30BR100013909
Onkološka ambulanta06.04.2021 9:819.4.2021. 12:30MM100156260
Fizikalna medicina09.03.2021 11:2919.4.2021. 12:30MV100419706
Fizikalna medicina09.02.2021 13:219.4.2021. 12:30HH100289210
Pulmološka ambulanta22.03.2021 13:3119.4.2021. 12:40AP100497479
Hematološka ambulanta07.04.2021 11:5419.4.2021. 12:40PB160911678
Kardiološka ambulanta21.08.2020 8:3019.4.2021. 12:40PL138411591
Urološka ambulanta09.04.2021 10:5319.4.2021. 12:45SR100198800
ORL ambulanta25.03.2021 8:5919.4.2021. 12:50TŠ100112216
Onkološka ambulanta09.04.2021 10:5519.4.2021. 12:50MG100091544
Psihijatrijska ambulanta12.02.2021 7:5719.4.2021. 12:50IĆ163572539
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:1619.4.2021. 13:00MU262258212
Naručivanje - operacija katarakte15.02.2021 13:619.4.2021. 13:00ZT101319033
Ginekološka ambulanta09.04.2021 8:3119.4.2021. 13:00IŠ101121757
Pulmološka ambulanta25.03.2021 8:2519.4.2021. 13:00MK100859683
Fizikalna medicina13.02.2020 10:119.4.2021. 13:00TP100606675
Urološka ambulanta22.03.2021 10:1419.4.2021. 13:00ZŽ100172262
Fizikalna medicina22.01.2020 7:3119.4.2021. 13:00DR100480582
Hematološka ambulanta15.03.2021 11:4419.4.2021. 13:00NM100405354
Fizikalna medicina01.09.2020 8:2719.4.2021. 13:00IS100444478
Endoskopija - gastroskopija16.03.2021 13:3519.4.2021. 13:00AA100297194
Ultrazvuk dojke01.02.2021 10:219.4.2021. 13:00DH100369867
ORL ambulanta23.03.2021 9:5019.4.2021. 13:05MŠ264757876
Urološka ambulanta12.04.2021 9:2419.4.2021. 13:15NV100568467
Hematološka ambulanta07.04.2021 13:519.4.2021. 13:20VM100817283
ORL ambulanta25.03.2021 11:4219.4.2021. 13:20MD100349858
Pulmološka ambulanta11.03.2021 13:3019.4.2021. 13:20DS100153302
Endoskopija - kolonoskopija02.03.2021 10:3819.4.2021. 13:30NN100221508
EMNG09.03.2021 10:019.4.2021. 13:30JB100119641
Fizikalna medicina01.04.2021 9:1319.4.2021. 13:30IP100386547
Ultrazvuk dojke18.06.2020 12:519.4.2021. 13:30MA101057889
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:3819.4.2021. 13:30NĆ100661447
Magnetska rezonanca26.03.2021 12:819.4.2021. 13:30TV100506522
Fizikalna medicina09.02.2021 14:2819.4.2021. 13:30AT163645025
Fizikalna medicina12.02.2021 9:4919.4.2021. 13:30MM162410679
Ginekološka ambulanta09.04.2021 10:2319.4.2021. 13:30MT157217360
ORL ambulanta26.03.2021 7:3919.4.2021. 13:35MK101072844
Hematološka ambulanta08.04.2021 7:4619.4.2021. 13:40DP100583013
Pulmološka ambulanta25.03.2021 9:2519.4.2021. 13:40DR154035410
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:1819.4.2021. 13:45HG263942146
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:4019.4.2021. 13:45MV100582049
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2519.4.2021. 14:00SK100506166
Fizikalna medicina15.03.2021 15:1919.4.2021. 14:00MM100515697
Ginekološka ambulanta13.04.2021 10:2919.4.2021. 14:00RV100551388
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:019.4.2021. 14:00PD262772953
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 8:819.4.2021. 14:00NV163383086
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 13:619.4.2021. 14:00MR163398510
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:4119.4.2021. 14:00MJ101170191
Magnetska rezonanca12.04.2021 13:4519.4.2021. 14:00GM101358320
ORL ambulanta29.03.2021 18:5919.4.2021. 14:00MD140119349
Fizikalna medicina18.01.2021 11:119.4.2021. 14:00DŠ100411344
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:00KB100456912
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:00NB100221423
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2519.4.2021. 14:00ZD100219099
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:00MJ100252283
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:15BH100228806
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:15BV128161768
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:15MV167486587
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:15OH161726861
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:15DG154342179
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:4419.4.2021. 14:15DN100602329
Magnetska rezonanca16.02.2021 10:5219.4.2021. 14:30MR100629354
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:1919.4.2021. 14:30NŽ263494185
Radna terapija PZMZD15.03.2021 11:3819.4.2021. 14:30TP261632280
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:30VB126092722
Dermatološka ambulanta30.03.2021 14:4119.4.2021. 14:30VR101244926
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:30MZ100447612
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:30AU100388632
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:30MĐ100348775
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 14:30LB265624436
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:45VC266931043
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:2819.4.2021. 14:45MM100456927
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 14:45MG101308697
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 8:2919.4.2021. 14:45AZ262515720
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 7:5719.4.2021. 14:45BK163201719
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 14:45ĐD146367096
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 14:45OR158746592
Dermatološka ambulanta23.03.2021 14:4219.4.2021. 14:50ND100393268
Fizikalna medicina15.02.2021 14:5819.4.2021. 15:00GK100391204
Fizikalna medicina15.02.2021 12:3019.4.2021. 15:00IK100427016
Fizikalna medicina07.04.2021 10:2219.4.2021. 15:00EV260955071
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 15:00LŠ101335228
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 15:00VČ101333946
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 15:00AČ101334215
Magnetska rezonanca15.02.2021 9:5219.4.2021. 15:00BO100600905
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3819.4.2021. 15:00BV101046313
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3219.4.2021. 15:00VS268246457
Radna terapija PZMZD29.03.2021 14:3319.4.2021. 15:00NK266176606
Dermatološka ambulanta30.03.2021 16:1819.4.2021. 15:10AG161480068
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:1919.4.2021. 15:15AG263686755
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3519.4.2021. 15:15PM101117903
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3819.4.2021. 15:15JĆ101045226
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3819.4.2021. 15:15MĐ101060501
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3819.4.2021. 15:15BK101061707
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3819.4.2021. 15:15MJ101050985
Magnetska rezonanca24.03.2021 12:4119.4.2021. 15:30MV104956780
Fizikalna medicina19.03.2021 8:3919.4.2021. 15:30LV131142984
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 11:2919.4.2021. 15:30TP262160788
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 10:3719.4.2021. 15:30AS262014078
Fizikalna medicina15.02.2021 18:019.4.2021. 15:30NB167847115
Dermatološka ambulanta18.03.2021 14:5619.4.2021. 15:30JR100393037
Fizikalna medicina07.04.2021 10:2319.4.2021. 15:302P
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.02.2021 13:5719.4.2021. 15:30GR265147950
Radna terapija PZMZD17.03.2021 14:1819.4.2021. 15:30MB267588333
Dermatološka ambulanta30.03.2021 16:2519.4.2021. 15:50BĆ261329239
Fizikalna medicina15.02.2021 13:3019.4.2021. 16:00LS263508846
Fizikalna medicina22.03.2021 12:5819.4.2021. 16:00BB167380651
Magnetska rezonanca13.04.2021 14:1919.4.2021. 16:00AL100535047
Fizikalna medicina22.02.2021 13:4919.4.2021. 16:00ĆH100193941
Radna terapija PZMZD22.03.2021 12:5519.4.2021. 16:00PJ267290980
Dermatološka ambulanta30.03.2021 17:519.4.2021. 16:10VM100603543
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 10:3319.4.2021. 16:15AF261096946
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 9:5119.4.2021. 16:15MB262033163
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.03.2021 10:819.4.2021. 16:15BG262758163
Fizikalna medicina31.03.2021 9:719.4.2021. 16:30MD263921478
Radna terapija PZMZD30.03.2021 11:1219.4.2021. 16:30MA263858502
Fizikalna medicina15.02.2021 13:3319.4.2021. 16:30NV161595857
Fizikalna medicina01.03.2021 18:719.4.2021. 16:30KB101070960
Dermatološka ambulanta31.03.2021 15:2919.4.2021. 16:30SP100063106
Dermatološka ambulanta31.03.2021 16:719.4.2021. 16:50NK156853533
Fizikalna medicina15.03.2021 12:3919.4.2021. 17:00BV263835325
Fizikalna medicina15.02.2021 16:719.4.2021. 17:00PB100022753
Fizikalna medicina10.03.2021 12:2619.4.2021. 17:00IS100295751
Radna terapija PZMZD18.03.2021 13:3619.4.2021. 17:00NM267199812
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:3719.4.2021. 17:00TZ264630948
Dermatološka ambulanta25.03.2021 14:5219.4.2021. 17:10MM100589169
Dermatološka ambulanta01.04.2021 14:2619.4.2021. 17:30AM100834071
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:2019.4.2021. 17:30AA263824067
Neurofeedback PZMZD16.03.2021 13:619.4.2021. 17:30IK261462699
Psihologijska jedinica PZMZD30.03.2021 12:419.4.2021. 17:30DK162363955
Fizikalna medicina14.08.2020 10:619.4.2021. 17:30DG100487838
Fizikalna medicina22.12.2020 13:1919.4.2021. 17:30NŽ100085732
Fizikalna medicina12.04.2021 15:4119.4.2021. 17:30AB100176674
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 14:4819.4.2021. 17:45TM264392436
Dermatološka ambulanta02.04.2021 15:1019.4.2021. 17:50KJ162420341
Neurofeedback PZMZD25.03.2021 10:3619.4.2021. 18:00VM261942821
Fizikalna medicina19.03.2021 9:119.4.2021. 18:00TR100308916
Dermatološka ambulanta02.04.2021 15:2919.4.2021. 18:10MN120415986
Defektološko - logopedska jedinica07.04.2021 10:2119.4.2021. 18:15ŠG262930429
Neurofeedback PZMZD26.03.2021 8:4819.4.2021. 18:30JV261670391
Dermatološka ambulanta02.04.2021 16:119.4.2021. 18:30AŽ101325517
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:119.4.2021. 18:30DB266500211
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:2320.4.2021. 7:30TĆ264887291
Pedijatrijski holter kardiološki24.03.2021 12:2220.4.2021. 7:30LR263539704
RTG klasične pretrage13.04.2021 11:1420.4.2021. 7:30NI162981025
RTG mamografija26.11.2020 9:820.4.2021. 7:30PP100226778
CT05.01.2021 10:2620.4.2021. 7:35BČ100166747
RTG mamografija29.01.2021 8:3920.4.2021. 7:45DP100207292
RTG klasične pretrage12.04.2021 9:3920.4.2021. 7:45PG100594413
CT05.03.2021 9:520.4.2021. 7:55TL100795109
Onkološka dnevna bolnica30.03.2021 11:1720.4.2021. 8:00JM100846041
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 8:4320.4.2021. 8:00JV100872144
Onkološka dnevna bolnica30.03.2021 12:5720.4.2021. 8:00AV100873922
Onkološka dnevna bolnica30.03.2021 9:4720.4.2021. 8:00JB100651685
RTG mamografija22.05.2020 11:020.4.2021. 8:00MS100544879
Holter kardiološki26.01.2021 10:5820.4.2021. 8:00NE167383181
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 20:3220.4.2021. 8:00AP264126280
Psihologijska jedinica PZMZD23.03.2021 8:4220.4.2021. 8:00PD261610576
Psihologijska jedinica PZMZD24.03.2021 14:4820.4.2021. 8:00NO261057748
Magnetska rezonanca29.09.2020 9:320.4.2021. 8:00MD158875785
RTG klasične pretrage23.03.2021 13:3620.4.2021. 8:00MJ153343218
Spirometrija - pulmološka dijagnostika12.04.2021 8:5520.4.2021. 8:00MS101132381
Ultrazvuk radiološki16.12.2020 15:4320.4.2021. 8:00MJ100250268
Onkološka dnevna bolnica23.03.2021 11:2920.4.2021. 8:00TT100112254
Onkološka dnevna bolnica25.03.2021 8:3020.4.2021. 8:00SR100027218
Holter kardiološki01.02.2021 13:2520.4.2021. 8:00DL100278959
Holter tlaka22.03.2021 7:5220.4.2021. 8:00VV100402909
Radna terapija PZMZD10.03.2021 8:4520.4.2021. 8:00PP265589330
Ambulanta za rehabilitaciju djece06.04.2021 10:2620.4.2021. 8:00EP266527961
RTG mamografija10.06.2020 7:4720.4.2021. 8:15KŠ100495805
Holter kardiološki02.02.2021 8:3120.4.2021. 8:15DD100272593
CT25.03.2021 9:020.4.2021. 8:15MT100300041
Holter tlaka06.04.2021 14:5320.4.2021. 8:15SD100057671
Holter kardiološki01.02.2021 14:3420.4.2021. 8:15IL100237171
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:2520.4.2021. 8:15FF262798177
Ultrazvuk radiološki18.12.2020 11:4920.4.2021. 8:20RG101308803
Audiometrija06.04.2021 10:1120.4.2021. 8:30AH120626185
Holter tlaka06.04.2021 10:2320.4.2021. 8:30VČ262832289
Fizikalna medicina31.03.2021 10:1020.4.2021. 8:30DK263712809
Ginekološka ambulanta29.03.2021 12:3520.4.2021. 8:30DŠ263790463
Urološka ambulanta09.03.2021 10:3920.4.2021. 8:30PS100674237
Anesteziološka ambulanta07.04.2021 13:120.4.2021. 8:30AČ101051131
Holter kardiološki07.04.2021 13:720.4.2021. 8:30PM101085865
Ultrazvuk dojke16.06.2020 11:2620.4.2021. 8:30DM100014023
RTG mamografija30.06.2020 8:1720.4.2021. 8:30NZ100497197
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.02.2021 9:2220.4.2021. 8:30DM268349208
Radna terapija PZMZD05.03.2021 8:3520.4.2021. 8:30LK265849909
CT25.03.2021 10:4420.4.2021. 8:35KG100433699
Ultrazvuk radiološki16.12.2020 13:4720.4.2021. 8:40KP100248073
Edukacijska rehabilitacija PZMZD26.03.2021 9:2420.4.2021. 8:45JV
Magnetska rezonanca05.10.2020 12:1920.4.2021. 8:45VI100501038
Psihologijska jedinica PZMZD19.03.2021 13:1720.4.2021. 8:45MM167473852
RTG mamografija07.07.2020 8:4820.4.2021. 8:45AM144173275
Urološka ambulanta23.03.2021 9:3120.4.2021. 8:45VP154045085
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 14:720.4.2021. 8:45RP265715664
Anesteziološka ambulanta13.04.2021 8:3420.4.2021. 8:50SB100155402
CT11.01.2021 10:2020.4.2021. 8:55AK100435267
RTG mamografija03.11.2020 7:3620.4.2021. 9:00MS100295785
Onkološka ambulanta08.10.2020 10:2920.4.2021. 9:00AM100279181
Vaskularna kirurgija29.03.2021 13:2420.4.2021. 9:00MM100369602
Fizikalna medicina01.04.2021 12:3120.4.2021. 9:00IM100359520
Neurološka ambulanta20.10.2020 12:3720.4.2021. 9:00BS100360295
Traumatološka ambulanta30.03.2021 10:2920.4.2021. 9:00AM100172421
Urološka ambulanta08.12.2020 11:4220.4.2021. 9:00DB100229202
EKG23.03.2021 13:3620.4.2021. 9:00MJ153343218
Psihijatrijska ambulanta06.10.2020 10:1420.4.2021. 9:00VO156383694
Radna terapija PZMZD15.03.2021 12:3320.4.2021. 9:00PK263775648
Neurološka ambulanta20.10.2020 13:3420.4.2021. 9:00AL101303380
Vaskularna kirurgija11.03.2021 11:2120.4.2021. 9:00NB101166865
RTG klasične pretrage31.03.2021 8:4620.4.2021. 9:00NM101161737
Ultrazvuk radiološki16.12.2020 11:4120.4.2021. 9:00NM101163485
Ultrazvuk dojke16.06.2020 13:1620.4.2021. 9:00BJ100514858
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.03.2021 9:3420.4.2021. 9:00AT265838551
ORL ambulanta31.03.2021 9:3820.4.2021. 9:00LO266482084
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:2620.4.2021. 9:00IZ264620781
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.04.2021 11:2920.4.2021. 9:00MC268316907
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:520.4.2021. 9:00MM268403174
Ginekološka ambulanta07.04.2021 11:5620.4.2021. 9:00RT267539246
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:1620.4.2021. 9:00EC268432676
Traumatološka ambulanta08.04.2021 10:620.4.2021. 9:10IM100209814
Urološka ambulanta25.01.2021 8:5820.4.2021. 9:15GD100368464
RTG mamografija02.03.2021 11:3320.4.2021. 9:15DM162887386
CT23.03.2021 13:320.4.2021. 9:15NŠ153704316
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida15.02.2021 9:5320.4.2021. 9:15MJ154035321
Psihijatrijska ambulanta17.12.2020 11:5620.4.2021. 9:20ĐR145482315
Traumatološka ambulanta08.04.2021 13:5020.4.2021. 9:20MJ100871019
Ultrazvuk radiološki10.11.2020 10:5820.4.2021. 9:20IT100779569
Neurološka ambulanta12.01.2021 14:320.4.2021. 9:20NB100368233
Onkološka ambulanta20.01.2021 12:720.4.2021. 9:20KM100342583
Spirometrija - pulmološka dijagnostika06.04.2021 7:3820.4.2021. 9:20MM100426554
Neurološka ambulanta27.10.2020 9:2120.4.2021. 9:20VT100495203
Vaskularna kirurgija01.04.2021 9:2520.4.2021. 9:20PI100472596
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:1720.4.2021. 9:20JB268419679
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 13:2120.4.2021. 9:30IĐ266541172
Fizikalna medicina12.04.2021 14:1220.4.2021. 9:30SĆ268136097
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.02.2021 12:5520.4.2021. 9:30NB268159255
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.03.2021 11:1220.4.2021. 9:30DL265012044
ORL ambulanta31.03.2021 14:4020.4.2021. 9:30MM100410011
Traumatološka ambulanta01.04.2021 9:4620.4.2021. 9:30ZD100359982
Urološka ambulanta11.11.2019 14:3920.4.2021. 9:30IB100386829
RTG mamografija12.03.2021 12:1020.4.2021. 9:30MM101052500
Magnetska rezonanca14.10.2020 10:1720.4.2021. 9:30SK101067937
Audiometrija23.03.2021 9:5220.4.2021. 9:30KŠ100506289
Ultrazvuk dojke17.06.2020 8:1320.4.2021. 9:30MD100565123
Psihologijska jedinica PZMZD29.03.2021 11:820.4.2021. 9:30IŠ163457276
Radna terapija PZMZD15.03.2021 12:3420.4.2021. 9:30ĐK263775633
Ortopedska ambulanta30.03.2021 11:5120.4.2021. 9:30AŠ167999345
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 12:4120.4.2021. 9:30ML261840706
Ginekološka ambulanta09.04.2021 9:2620.4.2021. 9:30RM101284624
CT20.10.2020 10:720.4.2021. 9:35MO100371267
Neurološka ambulanta13.01.2021 17:320.4.2021. 9:40SB100431156
Onkološka ambulanta22.01.2021 10:220.4.2021. 9:40NK100424064
Ultrazvuk radiološki26.01.2021 13:620.4.2021. 9:40NR101307773
Neurološka ambulanta22.12.2020 11:5720.4.2021. 9:40AR101132678
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:1520.4.2021. 9:40MB162386899
Psihijatrijska ambulanta20.10.2020 12:4220.4.2021. 9:40MJ154035321
Traumatološka ambulanta09.04.2021 10:820.4.2021. 9:40NK100519115
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 10:3520.4.2021. 9:40VP100548617
Urološka ambulanta02.04.2021 9:5020.4.2021. 9:45HB160252280
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:3020.4.2021. 9:45AŠ263745542
RTG mamografija15.03.2021 13:1720.4.2021. 9:45ZB100377764
Traumatološka ambulanta09.04.2021 10:5920.4.2021. 9:50JT159843142
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:3520.4.2021. 9:50LM265809651
CT09.03.2021 12:3920.4.2021. 9:55EK101309676
Gastroenterološka ambulanta20.10.2020 9:3420.4.2021. 10:00JK107694672
Psihijatrijska ambulanta23.02.2021 10:5220.4.2021. 10:00GP136056129
Ultrazvuk dojke10.06.2020 8:4620.4.2021. 10:00LS101164799
Urološka ambulanta03.03.2021 14:4520.4.2021. 10:00AJ101210052
Vaskularna kirurgija07.04.2021 11:020.4.2021. 10:00MM159094428
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta25.03.2021 8:620.4.2021. 10:00AK262300575
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.04.2021 12:1120.4.2021. 10:00AM100559824
Hematološka ambulanta08.10.2020 9:3020.4.2021. 10:00BC100652310
Onkološka ambulanta10.02.2021 12:2320.4.2021. 10:00BB100602193
Internistička ambulanta06.04.2021 12:5120.4.2021. 10:00DM101049534
Ginekološka ambulanta12.04.2021 8:1720.4.2021. 10:00LK101063046
Neurološka ambulanta17.11.2020 13:2220.4.2021. 10:00MS100792956
Kardiološka ambulanta14.09.2020 8:3520.4.2021. 10:00ZR100397966
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 8:3920.4.2021. 10:00DP100341246
Fizikalna medicina01.04.2021 9:3020.4.2021. 10:00MĐ100348775
RTG mamografija28.01.2021 12:1820.4.2021. 10:00MR100461548
Traumatološka ambulanta09.04.2021 15:3320.4.2021. 10:00PZ100152817
UZV srca29.06.2020 12:3420.4.2021. 10:00ML100046619
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida16.03.2021 9:1220.4.2021. 10:00NŠ100112470
Ortopedska ambulanta30.03.2021 12:4420.4.2021. 10:00DB100102401
Pulmološka ambulanta07.07.2020 12:4720.4.2021. 10:00AK100109362
Radna terapija PZMZD22.03.2021 11:4020.4.2021. 10:00MŠ266210883
Ambulanta za rehabilitaciju djece18.03.2021 12:4920.4.2021. 10:00LR267237518
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:1220.4.2021. 10:10SG100187129
Denzitometrija14.01.2021 10:2020.4.2021. 10:10SN101066197
Ortopedska ambulanta31.03.2021 9:2620.4.2021. 10:10AN100519469
ORL ambulanta24.03.2021 13:2120.4.2021. 10:10KC101163555
Psihologijska jedinica PZMZD10.03.2021 10:3320.4.2021. 10:15MV260927184
Urološka ambulanta23.02.2021 17:2820.4.2021. 10:15TL100582710
Magnetska rezonanca15.09.2020 10:5320.4.2021. 10:15LP100132102
CT26.03.2021 8:5720.4.2021. 10:15NR100366415
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:5420.4.2021. 10:15AB266609086
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 11:520.4.2021. 10:15AK264779595
Onkološka ambulanta17.03.2021 11:120.4.2021. 10:20IJ100365686
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 11:3020.4.2021. 10:20DK100368943
Gastroenterološka ambulanta20.10.2020 11:5520.4.2021. 10:20KŠ100382101
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:2520.4.2021. 10:20MS100313787
Psihijatrijska ambulanta23.02.2021 10:5120.4.2021. 10:20MČ100318699
Neurološka ambulanta15.01.2021 12:2020.4.2021. 10:20MB100251853
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.04.2021 12:1220.4.2021. 10:20ZŠ100587444
Hematološka ambulanta27.10.2020 12:1420.4.2021. 10:20MB100555018
Internistička ambulanta13.04.2021 14:5220.4.2021. 10:20NU100573745
Kardiološka ambulanta09.10.2020 13:3820.4.2021. 10:20JO100499314
Pulmološka ambulanta06.10.2020 13:1620.4.2021. 10:20TP101061213
Ortopedska ambulanta31.03.2021 10:1320.4.2021. 10:20TL162371053
ORL ambulanta29.03.2021 12:5920.4.2021. 10:25AD101321942
UZV srca28.07.2020 10:5120.4.2021. 10:30AD161546257
Audiometrija08.04.2021 10:1420.4.2021. 10:30BG100810040
Anesteziološka ambulanta09.04.2021 9:3920.4.2021. 10:30SP100920468
Urološka ambulanta24.02.2021 10:5620.4.2021. 10:30PČ100275009
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:3120.4.2021. 10:30KR100358560
Ultrazvuk dojke17.06.2020 8:5120.4.2021. 10:30AV100449144
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.03.2021 8:3520.4.2021. 10:30ID264742238
Radna terapija PZMZD18.03.2021 9:5420.4.2021. 10:30JZ266572115
CT05.02.2021 10:3420.4.2021. 10:35AL100291975
Gastroenterološka ambulanta20.11.2020 12:2620.4.2021. 10:40AK100273816
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.04.2021 12:1320.4.2021. 10:40SD100356244
Pulmološka ambulanta20.10.2020 11:4820.4.2021. 10:40ML100411448
Psihijatrijska ambulanta16.03.2021 10:3120.4.2021. 10:40EL100470918
Onkološka ambulanta30.03.2021 17:5720.4.2021. 10:40KT100187699
Hematološka ambulanta06.11.2020 11:020.4.2021. 10:40DM100936159
Neurološka ambulanta22.10.2020 8:5220.4.2021. 10:40MM100747058
Kardiološka ambulanta12.10.2020 7:5720.4.2021. 10:40JR101056698
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:4120.4.2021. 10:40JM264366259
ORL ambulanta29.03.2021 13:3220.4.2021. 10:40AG155226195
Denzitometrija13.04.2021 12:3520.4.2021. 10:50PV100790841
Traumatološka ambulanta13.04.2021 12:220.4.2021. 10:50TP100831819
CT10.11.2020 11:220.4.2021. 10:50KV100481400
ORL ambulanta13.04.2021 11:5020.4.2021. 10:55MC126016500
Hematološka ambulanta09.12.2020 14:3720.4.2021. 11:00NP101331564
Pulmološka ambulanta30.03.2021 12:4820.4.2021. 11:00JK107694672
Fizikalna medicina06.04.2021 12:3020.4.2021. 11:00GR105573831
Magnetska rezonanca01.04.2021 13:1920.4.2021. 11:00KG101245182
Vaskularna kirurgija20.10.2020 13:2120.4.2021. 11:00NB101307716
Kardiološka ambulanta12.10.2020 14:5720.4.2021. 11:00SB157724613
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.03.2021 13:5020.4.2021. 11:00PL261598889
Traumatološka ambulanta13.04.2021 12:1120.4.2021. 11:00TR167753715
UZV srca01.07.2020 11:3920.4.2021. 11:00PT100545612
Gastroenterološka ambulanta23.11.2020 12:3920.4.2021. 11:00PP100494756
Pulmološka ambulanta13.04.2021 8:5920.4.2021. 11:00SZ100178806
Onkološka ambulanta06.04.2021 17:2720.4.2021. 11:00MR100139716
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.04.2021 11:1920.4.2021. 11:00ZV100103541
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:5420.4.2021. 11:00JZ266572115
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.02.2021 13:420.4.2021. 11:00JG268098014
Radna terapija PZMZD26.03.2021 8:1120.4.2021. 11:00AD265554728
CT30.03.2021 12:2720.4.2021. 11:10MM160999737
Traumatološka ambulanta13.04.2021 13:320.4.2021. 11:10KP156540405
Traumatološka ambulanta13.04.2021 20:1620.4.2021. 11:20JF158922776
Pulmološka ambulanta01.04.2021 11:2120.4.2021. 11:20DF101558802
Pulmološka ambulanta20.10.2020 13:1320.4.2021. 11:20ZM101389068
Hematološka ambulanta17.12.2020 9:4720.4.2021. 11:20ŠS100513455
Gastroenterološka ambulanta25.11.2020 14:4920.4.2021. 11:20AR100609877
Kardiološka ambulanta15.10.2020 11:3320.4.2021. 11:20BR100391261
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju24.02.2021 12:120.4.2021. 11:20SM100284474
CT29.03.2021 10:2520.4.2021. 11:25MČ101128716
Neurološka ambulanta18.01.2021 9:4520.4.2021. 11:30MV102620845
Psihologijska jedinica PZMZD13.04.2021 18:720.4.2021. 11:30KF162392855
Fizikalna medicina08.04.2021 11:4620.4.2021. 11:30MT100579087
Onkološka ambulanta06.10.2020 12:320.4.2021. 11:30IT100779569
Ultrazvuk dojke17.06.2020 8:5120.4.2021. 11:30DV100449924
UZV srca01.07.2020 12:5820.4.2021. 11:30TD100439490
Neurološka ambulanta18.01.2021 13:220.4.2021. 11:30LP100248035
Urološka ambulanta25.02.2021 10:620.4.2021. 11:30ŽP100217302
Ginekološka ambulanta30.03.2021 14:4420.4.2021. 11:30AZ266219707
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 9:1120.4.2021. 11:30MR265915332
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:3220.4.2021. 11:30DM265062676
Kardiološka ambulanta12.10.2020 11:4020.4.2021. 11:40EK100264037
Pulmološka ambulanta21.10.2020 12:3720.4.2021. 11:40MM100345268
ORL ambulanta07.04.2021 12:5320.4.2021. 11:40JT100714066
Hematološka ambulanta05.01.2021 11:4120.4.2021. 11:40DK100544690
Gastroenterološka ambulanta26.11.2020 8:2620.4.2021. 11:40SM127499966
Pulmološka ambulanta12.04.2021 12:1520.4.2021. 11:40KC101163555
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju13.04.2021 10:2620.4.2021. 11:40SR101131203
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 12:5820.4.2021. 11:45IK261462699
Urološka ambulanta25.02.2021 10:1820.4.2021. 11:45ĐR100232772
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.02.2021 12:4720.4.2021. 11:45OT268092551
Onkološka ambulanta12.10.2020 16:1420.4.2021. 11:50BM101255989
Neurološka ambulanta19.01.2021 11:5120.4.2021. 12:00NS101126141
Fizikalna medicina13.04.2021 13:5020.4.2021. 12:00IP264291145
Kardiološka ambulanta13.10.2020 17:4920.4.2021. 12:00IV153848615
Neurološka ambulanta24.03.2021 9:4320.4.2021. 12:00AK100506359
Urološka ambulanta09.02.2021 11:1120.4.2021. 12:00GM100601481
Psihijatrijska ambulanta13.04.2021 9:1320.4.2021. 12:00MT100592402
UZV srca06.07.2020 9:3920.4.2021. 12:00BO100600905
Hematološka ambulanta25.02.2021 12:220.4.2021. 12:00AE100898044
Gastroenterološka ambulanta26.11.2020 9:1220.4.2021. 12:00LŠ101106081
Pulmološka ambulanta17.03.2021 10:5420.4.2021. 12:00PĆ100398466
Ultrazvuk dojke17.06.2020 9:5420.4.2021. 12:00NB100377815
Ginekološka ambulanta08.04.2021 11:5320.4.2021. 12:00IM100488380
Pulmološka ambulanta13.04.2021 10:1720.4.2021. 12:00TV268096959
Onkološka ambulanta13.10.2020 12:720.4.2021. 12:10HK100392838
ORL ambulanta01.04.2021 9:3720.4.2021. 12:10SK101067937
Defektološko - logopedska jedinica09.04.2021 10:3320.4.2021. 12:15AG264336651
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida29.03.2021 10:2120.4.2021. 12:15AP100281198
Urološka ambulanta26.02.2021 8:1720.4.2021. 12:15VD100330560
Kardiološka ambulanta18.02.2020 10:2720.4.2021. 12:20VM100410473
Pulmološka ambulanta13.04.2021 13:1020.4.2021. 12:20SB100156097
Gastroenterološka ambulanta26.11.2020 9:4020.4.2021. 12:20AP101246918
Hematološka ambulanta02.03.2021 11:5920.4.2021. 12:20AR101075726
Pulmološka ambulanta03.11.2020 13:1720.4.2021. 12:20NK100529057
UZV srca03.07.2020 11:5320.4.2021. 12:30NŠ100534689
Ultrazvuk dojke17.06.2020 12:4420.4.2021. 12:30JB101278579
Fizikalna medicina13.04.2021 13:5520.4.2021. 12:30JV101303198
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 11:3320.4.2021. 12:30MM262679117
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:5320.4.2021. 12:30SB262028665
Ginekološka ambulanta13.04.2021 11:5920.4.2021. 12:30NP160911911
Urološka ambulanta01.03.2021 9:5420.4.2021. 12:30AP100067170
Onkološka ambulanta13.10.2020 12:4320.4.2021. 12:30DR100285241
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.02.2021 12:5020.4.2021. 12:30MT268092547
Neurološka ambulanta18.01.2021 15:1920.4.2021. 12:40NŠ100086730
Gastroenterološka ambulanta26.11.2020 12:720.4.2021. 12:40AB100141826
Hematološka ambulanta12.01.2021 11:2520.4.2021. 12:40JM100262929
Kardiološka ambulanta13.10.2020 18:3620.4.2021. 12:40ML138341296
Neurološka ambulanta20.01.2021 11:320.4.2021. 12:40DV100511834
Pulmološka ambulanta24.11.2020 15:5120.4.2021. 12:40MS101067231
RTG klasične pretrage08.04.2021 10:5420.4.2021. 12:45GP101313087
Urološka ambulanta01.03.2021 9:5420.4.2021. 12:45AL167589395
ORL ambulanta13.04.2021 11:5220.4.2021. 12:50ZT101105897
Onkološka ambulanta20.10.2020 12:1120.4.2021. 12:50MS100552047
Neurološka ambulanta20.01.2021 12:1520.4.2021. 13:00IG100542340
Gastroenterološka ambulanta26.11.2020 13:1720.4.2021. 13:00ML101079339
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta23.03.2021 13:5420.4.2021. 13:00NM264294402
Ginekološka ambulanta13.04.2021 12:1220.4.2021. 13:00MV101348431
Pulmološka ambulanta12.11.2020 11:4420.4.2021. 13:00ŠL125435206
Fizikalna medicina31.03.2021 11:4520.4.2021. 13:00NČ100222826
Ultrazvuk dojke18.06.2020 8:1220.4.2021. 13:00ŠT100160343
Kardiološka ambulanta14.10.2020 11:020.4.2021. 13:00PK100174767
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju13.04.2021 10:4620.4.2021. 13:00KK100409075
Urološka ambulanta24.03.2021 12:3820.4.2021. 13:00PK100497375
Hematološka ambulanta08.04.2021 11:1820.4.2021. 13:00KS100461961
ORL ambulanta01.04.2021 9:3320.4.2021. 13:05ŽJ100112409
Onkološka ambulanta20.10.2020 13:420.4.2021. 13:10DR100366364
Urološka ambulanta06.04.2021 9:2920.4.2021. 13:15MK100748234
Gastroenterološka ambulanta11.02.2021 15:4020.4.2021. 13:20IK100799629
Kardiološka ambulanta14.10.2020 15:3920.4.2021. 13:20EK100990312
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju13.04.2021 11:420.4.2021. 13:20SĆ101058035
Hematološka ambulanta26.01.2021 8:1720.4.2021. 13:20DJ137766056
Neurološka ambulanta19.01.2021 8:4020.4.2021. 13:20MM106805865
Pulmološka ambulanta28.11.2020 8:1820.4.2021. 13:20BM101331846
Neurološka ambulanta20.01.2021 13:3520.4.2021. 13:20MK100412395
Urološka ambulanta14.01.2021 12:2320.4.2021. 13:30JB100340426
Ultrazvuk dojke18.06.2020 8:4420.4.2021. 13:30SI100370517
Ginekološka ambulanta13.04.2021 13:5920.4.2021. 13:30SI100123194
Onkološka ambulanta21.10.2020 15:5220.4.2021. 13:30NR101307773
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 14:1820.4.2021. 13:30JM262679102
Magnetska rezonanca16.02.2021 12:220.4.2021. 13:30IO100992037
Neurološka ambulanta20.01.2021 15:1720.4.2021. 13:40JČ100908098
Neurološka ambulanta19.01.2021 9:4520.4.2021. 13:40AM100759403
Pulmološka ambulanta16.09.2019 12:2420.4.2021. 13:40NG100501521
Hematološka ambulanta05.03.2021 8:5020.4.2021. 13:40OB101222164
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju13.04.2021 13:920.4.2021. 13:40VC100068662
Kardiološka ambulanta13.10.2020 9:920.4.2021. 13:40MB100234919
Gastroenterološka ambulanta07.05.2020 12:1320.4.2021. 13:40MB100439931
Urološka ambulanta07.04.2021 8:5820.4.2021. 13:45VD100100759
Magnetska rezonanca16.12.2020 9:5120.4.2021. 14:00TP100129583
Ultrazvuk dojke18.06.2020 9:3120.4.2021. 14:00MP100160288
ORL ambulanta01.04.2021 11:4220.4.2021. 14:00PM100300380
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:00MD100328959
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1820.4.2021. 14:00IB261128399
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:00MT157447581
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:00NG101045635
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:00VP101047190
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:00MK101049695
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.02.2021 8:2020.4.2021. 14:00MB264682762
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:15AD101058251
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3920.4.2021. 14:15SN101131487
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:15AR101134570
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3920.4.2021. 14:15SK101135210
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:3820.4.2021. 14:15LM100151452
Dermatološka ambulanta06.04.2021 8:820.4.2021. 14:30IM100432559
Magnetska rezonanca22.02.2021 14:2320.4.2021. 14:30MP101133055
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:30KB101064881
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3520.4.2021. 14:30MS101111092
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:30JV101082413
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:30NC101080968
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:30VB101090791
Kardiološka pedijatrijska ambulanta12.02.2021 9:1320.4.2021. 14:30PP267691414
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:45LI266009054
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:45VB101099189
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:45LV101099742
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 14:45KR101102500
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3520.4.2021. 14:45IC101061660
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:920.4.2021. 14:45LG263570131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD04.03.2021 14:5620.4.2021. 14:45AM263338046
Dermatološka ambulanta26.03.2021 16:3620.4.2021. 14:50VS100100123
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.02.2021 14:5420.4.2021. 15:00AH263513931
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4720.4.2021. 15:00KČ101130205
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 15:00AĐ101116924
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 15:00MĐ101116568
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4720.4.2021. 15:00AĆ101109851
Magnetska rezonanca23.03.2021 13:2020.4.2021. 15:00IZ100581445
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:4620.4.2021. 15:00IB264472940
Dermatološka ambulanta06.04.2021 9:4520.4.2021. 15:10EJ268162946
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5420.4.2021. 15:15VĐ267119778
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5420.4.2021. 15:15AS101167149
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5420.4.2021. 15:15IM101168448
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5420.4.2021. 15:15MJ101169183
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5420.4.2021. 15:15MS160005182
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.02.2021 15:2620.4.2021. 15:30PD167305705
Dermatološka ambulanta06.04.2021 10:4820.4.2021. 15:30LV100468051
Edukacijska rehabilitacija PZMZD02.03.2021 12:4820.4.2021. 15:30SŽ264753375
Fonetska jedinica PZMZD09.04.2021 9:4420.4.2021. 15:30LS265999507
Dermatološka ambulanta06.04.2021 10:5420.4.2021. 15:50NL100311314
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.02.2021 15:2320.4.2021. 16:00LD162563182
Dermatološka ambulanta06.04.2021 10:5920.4.2021. 16:10KD159546769
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:1920.4.2021. 16:15LS264482098
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 14:2820.4.2021. 16:15MB265195096
Kardiološka pedijatrijska ambulanta05.02.2021 13:3820.4.2021. 16:30AK167876689
Dermatološka ambulanta06.04.2021 11:4620.4.2021. 16:30KR100272108
Dermatološka ambulanta06.04.2021 14:3520.4.2021. 16:50MK100551566
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 8:2020.4.2021. 17:00BB265255695
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 12:1720.4.2021. 17:00MV265651626
Kardiološka pedijatrijska ambulanta26.01.2021 19:1120.4.2021. 17:00ŽD268420117
Dermatološka ambulanta06.04.2021 18:1720.4.2021. 17:10JM100197944
Dermatološka ambulanta07.04.2021 11:920.4.2021. 17:30IC128983030
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:220.4.2021. 17:45LM264408559
Dermatološka ambulanta07.04.2021 14:2620.4.2021. 17:50MD100322536
Dermatološka ambulanta07.04.2021 14:2620.4.2021. 18:10RD261303362
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.04.2021 10:020.4.2021. 18:30AŠ263745542
Dermatološka ambulanta06.04.2021 16:3820.4.2021. 18:30MM100050829
RTG mamografija05.11.2020 13:621.4.2021. 7:30TO101044482
CT08.02.2021 13:321.4.2021. 7:35JM101195591
CT11.03.2021 12:1921.4.2021. 7:55ŽM100476264
Holter kardiološki27.01.2021 10:421.4.2021. 8:00BB100082333
Onkološka dnevna bolnica27.01.2021 10:4921.4.2021. 8:00DM100131087
Holter tlaka07.04.2021 8:2621.4.2021. 8:00DV100104408
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 9:021.4.2021. 8:00AR100251088
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 14:2321.4.2021. 8:00ZB101290243
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 14:2821.4.2021. 8:00IP101115273
Ultrazvuk radiološki18.12.2020 11:5921.4.2021. 8:00SĐ101116888
Fonetska jedinica PZMZD05.03.2021 9:021.4.2021. 8:00AV264405520
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:5921.4.2021. 8:00NV263178803
Spirometrija - pulmološka dijagnostika13.04.2021 10:221.4.2021. 8:00SP159867277
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 11:5121.4.2021. 8:00LP101024651
Fizikalna medicina05.02.2021 10:3221.4.2021. 8:00GB100515004
Holter kardiološki02.02.2021 10:3221.4.2021. 8:00KL100596725
Magnetska rezonanca30.10.2020 10:5721.4.2021. 8:00MS100612608
RTG mamografija13.04.2021 13:4921.4.2021. 8:00ŽL267952253
CT11.11.2020 8:3321.4.2021. 8:15MB100221673
RTG mamografija13.04.2021 12:2621.4.2021. 8:15AV100152060
Holter kardiološki04.02.2021 9:721.4.2021. 8:15KM100131725
Holter kardiološki03.02.2021 9:5021.4.2021. 8:15IF100119798
Holter tlaka07.04.2021 8:4921.4.2021. 8:15DR100323498
Ultrazvuk radiološki20.01.2021 8:4721.4.2021. 8:20VP100491060
Anesteziološka ambulanta06.04.2021 12:1521.4.2021. 8:30PP100418479
Ultrazvuk dojke18.06.2020 9:5721.4.2021. 8:30IL100390901
Fizikalna medicina15.02.2021 15:4421.4.2021. 8:30NV100358876
RTG mamografija13.04.2021 12:2721.4.2021. 8:30IG100120289
Fizikalna medicina08.04.2021 9:2821.4.2021. 8:30ĐD100142082
Ginekološka ambulanta18.03.2021 10:2821.4.2021. 8:30MM100191926
Holter tlaka07.04.2021 14:221.4.2021. 8:30MO100511887
Audiometrija26.03.2021 13:4821.4.2021. 8:30MŠ100533411
RTG klasične pretrage29.03.2021 11:2521.4.2021. 8:30AM162504312
Holter kardiološki20.10.2020 8:2821.4.2021. 8:30LP101127633
Urološka ambulanta28.10.2020 10:1521.4.2021. 8:30PV101133430
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.02.2021 10:3521.4.2021. 8:30RJ268200266
CT13.04.2021 7:4921.4.2021. 8:35IP100089523
Spirometrija - pulmološka dijagnostika27.10.2020 13:621.4.2021. 8:40LJ100485422
Ultrazvuk radiološki21.12.2020 14:5821.4.2021. 8:40GR105573831
Fonetska jedinica PZMZD05.03.2021 8:5921.4.2021. 8:45NV263178803
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:121.4.2021. 8:45AV264405520
RTG mamografija27.01.2021 12:4421.4.2021. 8:45MR101072401
Doppler karotida21.01.2021 12:2521.4.2021. 8:45MV100415370
Magnetska rezonanca07.10.2020 12:1321.4.2021. 8:45ŠD100236900
CT15.03.2021 11:1221.4.2021. 8:55RB101285904
RTG klasične pretrage23.10.2020 11:2921.4.2021. 9:00IĐ101308288
Psihijatrijska ambulanta24.02.2021 10:3221.4.2021. 9:00IV101387080
EKG29.03.2021 11:2521.4.2021. 9:00AM162504312
Fizikalna medicina15.09.2020 15:1421.4.2021. 9:00IR157717269
Traumatološka ambulanta07.04.2021 9:4921.4.2021. 9:00IM100721637
Ultrazvuk radiološki21.12.2020 10:1621.4.2021. 9:00DB100593063
Ultrazvuk dojke18.06.2020 10:421.4.2021. 9:00IT100563964
Neurološka ambulanta14.10.2020 13:2721.4.2021. 9:00VN100153143
Urološka ambulanta27.01.2021 9:5021.4.2021. 9:00IŠ100108256
Fizikalna medicina16.07.2020 12:221.4.2021. 9:00MĐ100439772
Ginekološka ambulanta22.03.2021 13:1921.4.2021. 9:00MŠ100320525
Onkološka ambulanta19.10.2020 12:1221.4.2021. 9:00NT100309914
RTG mamografija16.12.2020 11:1821.4.2021. 9:00VK100282586
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:1921.4.2021. 9:00ML268285617
ORL ambulanta01.04.2021 12:3821.4.2021. 9:00IA267291404
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:2121.4.2021. 9:00ML268405344
Psihijatrijska ambulanta03.03.2021 11:121.4.2021. 9:10LP163334834
Traumatološka ambulanta07.04.2021 12:3421.4.2021. 9:10MM163008662
CT31.03.2021 13:2821.4.2021. 9:15AC100627841
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida12.03.2021 13:1121.4.2021. 9:15IŠ100945548
Urološka ambulanta21.10.2020 10:5721.4.2021. 9:15MB100410740
Neurološka ambulanta23.12.2020 10:1421.4.2021. 9:20VV100464754
Ultrazvuk radiološki26.01.2021 11:121.4.2021. 9:20MP100369053
Traumatološka ambulanta08.04.2021 8:4821.4.2021. 9:20HŠ100132386
Onkološka ambulanta19.10.2020 12:2721.4.2021. 9:20DM100032303
Psihijatrijska ambulanta24.03.2021 9:2021.4.2021. 9:20DB160473337
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:2621.4.2021. 9:20AČ268408372
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:2821.4.2021. 9:20FB268423751
Ambulanta za rehabilitaciju djece07.01.2021 10:2521.4.2021. 9:30RŠ267882795
Fizikalna medicina15.02.2021 16:2521.4.2021. 9:30SR154518874
ORL ambulanta02.04.2021 9:1421.4.2021. 9:30IB162218811
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:4121.4.2021. 9:30RS263508742
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:4421.4.2021. 9:30RS263508742
Doppler karotida02.02.2021 11:5021.4.2021. 9:30BB107441132
Audiometrija23.03.2021 9:1221.4.2021. 9:30MB101227790
Ginekološka ambulanta29.03.2021 10:1021.4.2021. 9:30JD101088982
Urološka ambulanta21.10.2020 11:1021.4.2021. 9:30KM100510592
Fizikalna medicina06.04.2021 9:1821.4.2021. 9:30MK100056777
Traumatološka ambulanta08.04.2021 11:4821.4.2021. 9:30MŠ100132193
Ultrazvuk dojke16.03.2021 12:1021.4.2021. 9:30BM100459885
Ortopedska ambulanta31.03.2021 14:821.4.2021. 9:30TR100456310
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.04.2021 13:821.4.2021. 9:30MM100432116
Magnetska rezonanca07.10.2020 14:621.4.2021. 9:30NV100422392
CT20.01.2021 15:1221.4.2021. 9:35MS100283758
Onkološka ambulanta30.12.2020 11:121.4.2021. 9:40MB100418981
Traumatološka ambulanta09.04.2021 16:3121.4.2021. 9:40AL100004882
Ortopedska ambulanta01.04.2021 8:321.4.2021. 9:40DS100742112
Neurološka ambulanta20.01.2021 11:1821.4.2021. 9:40JD101141179
Ultrazvuk radiološki29.01.2021 12:5521.4.2021. 9:40ZM136178342
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:3021.4.2021. 9:40BP268419151
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.11.2020 10:2221.4.2021. 9:45KC100594625
Urološka ambulanta15.02.2021 10:5221.4.2021. 9:45GU100330838
Ortopedska ambulanta01.04.2021 8:4921.4.2021. 9:50SS100017371
Anesteziološka ambulanta22.03.2021 12:1121.4.2021. 9:50NS100807500
Traumatološka ambulanta10.04.2021 11:2921.4.2021. 9:50LJ101098778
Psihijatrijska ambulanta03.03.2021 11:221.4.2021. 9:55MT162738131
CT04.03.2021 11:2321.4.2021. 9:55NV100180403
Ortopedska ambulanta01.04.2021 10:021.4.2021. 10:00MB100162443
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida08.04.2021 13:2921.4.2021. 10:00SJ100267065
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:3821.4.2021. 10:00KP100256708
Onkološka ambulanta21.01.2021 10:521.4.2021. 10:00PM100022005
Ergometrija12.08.2020 8:4121.4.2021. 10:00AM100004030
UZV srca12.03.2021 12:921.4.2021. 10:00JP100038228
Kardiološka ambulanta22.10.2020 9:5321.4.2021. 10:00VZ100283211
Fizikalna medicina13.08.2020 11:621.4.2021. 10:00SM100425749
Pulmološka ambulanta06.02.2019 11:4921.4.2021. 10:00NS100424933
Ultrazvuk dojke18.06.2020 11:3021.4.2021. 10:00KV100450222
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.02.2021 8:1721.4.2021. 10:00KB155979561
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4021.4.2021. 10:00DF101558802
Neurološka ambulanta20.01.2021 16:5421.4.2021. 10:00AC101126866
Fizikalna medicina02.04.2021 12:3521.4.2021. 10:00IB101078858
Gastroenterološka ambulanta09.11.2020 14:5521.4.2021. 10:00IK100853877
Urološka ambulanta01.04.2021 15:5521.4.2021. 10:00PN100593720
Dijabetološka ambulanta29.07.2020 12:2121.4.2021. 10:00ĐB100506221
Ginekološka ambulanta31.03.2021 12:1121.4.2021. 10:00DJ100514769
Traumatološka ambulanta10.04.2021 12:1921.4.2021. 10:00ST266720083
Traumatološka ambulanta10.04.2021 17:3621.4.2021. 10:10MM265596795
Denzitometrija13.04.2021 8:421.4.2021. 10:10BT100305589
Psihijatrijska ambulanta04.03.2021 7:3221.4.2021. 10:10BT100354356
Ortopedska ambulanta01.04.2021 10:5221.4.2021. 10:10MS100065155
ORL ambulanta22.03.2021 11:3221.4.2021. 10:10JR100222188
Magnetska rezonanca07.10.2020 14:721.4.2021. 10:15NV100422392
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.02.2021 11:5921.4.2021. 10:15DB100733804
CT31.03.2021 11:5721.4.2021. 10:15JS100558794
Urološka ambulanta06.04.2021 16:5521.4.2021. 10:15NB101196157
Doppler karotida09.02.2021 9:1121.4.2021. 10:15IM101181445
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 10:4521.4.2021. 10:15IK262700689
Fonetska jedinica PZMZD22.03.2021 11:4321.4.2021. 10:15MB264556574
Traumatološka ambulanta10.04.2021 19:5921.4.2021. 10:20MŠ265232681
Ortopedska ambulanta01.04.2021 11:021.4.2021. 10:20ZM105423010
Kardiološka ambulanta07.10.2020 12:5321.4.2021. 10:20KŠ100579829
Onkološka ambulanta21.01.2021 12:4621.4.2021. 10:20GP100498551
Neurološka ambulanta21.01.2021 9:2321.4.2021. 10:20PB101099174
Pulmološka ambulanta19.01.2021 9:1721.4.2021. 10:20AB100406244
Dijabetološka ambulanta30.07.2020 8:4921.4.2021. 10:20LF100436369
Gastroenterološka ambulanta10.11.2020 13:221.4.2021. 10:20VK100366580
ORL ambulanta26.03.2021 13:4921.4.2021. 10:25MŠ100533411
Ultrazvuk dojke18.06.2020 11:3721.4.2021. 10:30KS100519789
Psihijatrijska ambulanta24.03.2021 12:121.4.2021. 10:30NŠ155168476
Ginekološka ambulanta30.03.2021 18:3721.4.2021. 10:30IB154036866
Urološka ambulanta09.04.2021 11:3121.4.2021. 10:30NN153840018
Ergometrija20.10.2020 10:5521.4.2021. 10:30MV153396717
Ortopedska ambulanta01.04.2021 11:2021.4.2021. 10:30SK157237153
UZV srca15.03.2021 12:821.4.2021. 10:30MR100438613
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:3921.4.2021. 10:30NR100061913
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.03.2021 12:2721.4.2021. 10:30LŽ100079776
Audiometrija07.04.2021 13:1821.4.2021. 10:30SV265658712
CT15.03.2021 13:5721.4.2021. 10:35NK100493141
Onkološka ambulanta10.02.2021 11:3121.4.2021. 10:40KM100100335
Kardiološka ambulanta01.03.2021 17:521.4.2021. 10:40IS100224697
Neurološka ambulanta21.01.2021 10:1721.4.2021. 10:40PĐ100181488
Dijabetološka ambulanta30.07.2020 13:3821.4.2021. 10:40LZ158292823
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 12:1621.4.2021. 10:40RK159793640
Pulmološka ambulanta20.01.2021 12:5821.4.2021. 10:40PV101121352
Gastroenterološka ambulanta10.11.2020 13:1021.4.2021. 10:40PŠ101110431
ORL ambulanta07.04.2021 13:1921.4.2021. 10:40SV265658712
Urološka ambulanta07.04.2021 14:4521.4.2021. 10:45JS100797069
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.03.2021 9:5721.4.2021. 10:45LV101116182
Psihijatrijska ambulanta30.03.2021 14:3721.4.2021. 10:50DG100770423
CT24.11.2020 13:221.4.2021. 10:50GT100286659
ORL ambulanta12.04.2021 13:2621.4.2021. 10:55JB100046017
Kardiološka ambulanta19.02.2021 13:5721.4.2021. 11:00AR100112396
UZV srca17.03.2021 10:2121.4.2021. 11:00NN100221419
Pulmološka ambulanta20.01.2021 13:3721.4.2021. 11:00MP100275920
Dijabetološka ambulanta31.07.2020 11:4321.4.2021. 11:00KŠ100506289
Onkološka ambulanta03.03.2021 11:1221.4.2021. 11:00NŠ100670094
Ergometrija29.01.2021 12:4821.4.2021. 11:00NL137037170
Fizikalna medicina16.02.2021 11:4721.4.2021. 11:00MB138065631
Gastroenterološka ambulanta13.11.2020 11:3421.4.2021. 11:00IK122825513
Fizikalna medicina09.04.2021 9:5521.4.2021. 11:00AG117406942
Magnetska rezonanca29.10.2020 10:2921.4.2021. 11:00NP263636547
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:3821.4.2021. 11:00PK263775648
Fonetska jedinica PZMZD09.03.2021 14:3321.4.2021. 11:00LM263804626
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.03.2021 10:3521.4.2021. 11:00HB161623343
Psihijatrijska ambulanta12.03.2021 11:5621.4.2021. 11:10AD263249280
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 8:1321.4.2021. 11:10MG100830897
CT31.03.2021 11:2921.4.2021. 11:10AP100295766
Plastična kirurgija i kirurgija dojke02.03.2021 11:2221.4.2021. 11:15JB100519543
Gastroenterološka ambulanta16.11.2020 16:3121.4.2021. 11:20UN100538323
Onkološka ambulanta22.03.2021 12:3921.4.2021. 11:20GJ100583691
Kardiološka ambulanta26.10.2020 13:1521.4.2021. 11:20MB167458083
Pulmološka ambulanta26.01.2021 9:4121.4.2021. 11:20NK100338123
Dijabetološka ambulanta31.07.2020 13:221.4.2021. 11:20DĐ100058006
CT29.03.2021 12:2621.4.2021. 11:25ŠS100513455
Ginekološka ambulanta29.03.2021 15:2421.4.2021. 11:30AM262983326
Doppler karotida02.02.2021 13:4221.4.2021. 11:30DB153173109
Ergometrija15.03.2021 9:5621.4.2021. 11:30MD132558731
Plastična kirurgija i kirurgija dojke03.03.2021 7:4621.4.2021. 11:30KŠ101130188
Onkološka ambulanta30.11.2020 15:5621.4.2021. 11:30MB100224767
Neurološka ambulanta21.01.2021 11:321.4.2021. 11:30NG100235457
Ultrazvuk dojke18.06.2020 11:5321.4.2021. 11:30AK100199669
Fizikalna medicina17.08.2020 10:2921.4.2021. 11:30NR100138027
UZV srca22.10.2020 9:2621.4.2021. 11:30BR100438628
Ambulanta za rehabilitaciju djece20.01.2021 10:1721.4.2021. 11:30AP267636977
Pulmološka ambulanta26.01.2021 9:5021.4.2021. 11:40JM100492660
Kardiološka ambulanta27.10.2020 9:2721.4.2021. 11:40PI100172099
ORL ambulanta02.04.2021 9:2721.4.2021. 11:40SK100115140
Gastroenterološka ambulanta23.11.2020 10:021.4.2021. 11:40IP150998791
Dijabetološka ambulanta06.08.2020 10:2221.4.2021. 11:40SM101056804
Magnetska rezonanca07.04.2021 8:5621.4.2021. 11:45ŠB101083093
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:4321.4.2021. 11:45ĐK263775633
Plastična kirurgija i kirurgija dojke03.03.2021 9:4221.4.2021. 11:45NB101393668
Onkološka ambulanta14.12.2020 15:2921.4.2021. 11:50MR100097011
Pulmološka ambulanta27.01.2021 10:321.4.2021. 12:00IP100068982
Ultrazvuk dojke17.03.2020 9:3221.4.2021. 12:00AM100052755
Kardiološka ambulanta30.10.2020 9:2221.4.2021. 12:00SA100254434
Psihijatrijska ambulanta17.03.2021 12:1321.4.2021. 12:00ŽS100251552
UZV srca19.03.2021 8:2321.4.2021. 12:00AM100277486
Gastroenterološka ambulanta21.01.2021 8:1521.4.2021. 12:00AR100354549
Dijabetološka ambulanta07.08.2020 8:5121.4.2021. 12:00MN103880936
Ginekološka ambulanta31.03.2021 13:2321.4.2021. 12:00AN100747804
Neurološka ambulanta21.01.2021 11:4621.4.2021. 12:00MD100934877
Ergometrija16.03.2021 7:5921.4.2021. 12:00RA100582763
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.03.2021 10:5621.4.2021. 12:00VM100580521
Onkološka ambulanta16.12.2020 15:2921.4.2021. 12:10AT101201551
ORL ambulanta02.04.2021 9:5421.4.2021. 12:10MM100048333
Plastična kirurgija i kirurgija dojke05.03.2021 13:5621.4.2021. 12:15AM136791719
Doppler karotida02.02.2021 13:5721.4.2021. 12:15IŠ101065894
Gastroenterološka ambulanta24.11.2020 16:3521.4.2021. 12:20MT100609646
Neurološka ambulanta21.01.2021 12:4921.4.2021. 12:20MR100599645
Psihijatrijska ambulanta02.04.2021 10:521.4.2021. 12:20NM162424166
Kardiološka ambulanta21.10.2020 11:1821.4.2021. 12:20MM100204565
Dijabetološka ambulanta10.08.2020 11:1921.4.2021. 12:20ND100476993
Pulmološka ambulanta12.04.2021 11:3121.4.2021. 12:20ZN100403856
Ultrazvuk dojke19.06.2020 8:321.4.2021. 12:30BK100140029
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.03.2021 11:3921.4.2021. 12:30KV100247215
Ergometrija30.03.2021 9:3921.4.2021. 12:30MK100119340
Edukacijska rehabilitacija PZMZD31.03.2021 13:3721.4.2021. 12:30MA263858502
Fizikalna medicina13.04.2021 11:021.4.2021. 12:30LR263523708
Ginekološka ambulanta06.04.2021 9:4521.4.2021. 12:30IJ136111229
UZV srca19.03.2021 9:2221.4.2021. 12:30OP101204664
Onkološka ambulanta18.01.2021 15:2321.4.2021. 12:30VG100587887
Dijabetološka ambulanta11.08.2020 9:2521.4.2021. 12:40DK101104117
Neurološka ambulanta21.01.2021 15:5021.4.2021. 12:40ŽB100810572
Pulmološka ambulanta29.01.2021 12:5621.4.2021. 12:40ZM136178342
Gastroenterološka ambulanta25.11.2020 8:3521.4.2021. 12:40ZR100486242
Kardiološka ambulanta30.10.2020 12:2121.4.2021. 12:40AB100307655
Plastična kirurgija i kirurgija dojke08.03.2021 13:4221.4.2021. 12:45DB155997625
Onkološka ambulanta20.01.2021 15:4621.4.2021. 12:50SC101134937
ORL ambulanta12.04.2021 13:3521.4.2021. 12:50MK100209053
Kardiološka ambulanta30.10.2020 13:2321.4.2021. 13:00MB100147717
UZV srca22.03.2021 7:5621.4.2021. 13:00AM100068107
Ginekološka ambulanta06.04.2021 14:521.4.2021. 13:00BB100385731
Gastroenterološka ambulanta25.11.2020 14:2321.4.2021. 13:00ML100405265
Ergometrija31.03.2021 13:5821.4.2021. 13:00MB155843920
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:4621.4.2021. 13:00NĆ263220742
Neurološka ambulanta22.01.2021 8:3021.4.2021. 13:00MG100806305
Ultrazvuk dojke19.06.2020 8:4821.4.2021. 13:00MB101064877
Pulmološka ambulanta01.02.2021 10:4521.4.2021. 13:00TĆ100584007
Doppler karotida03.02.2021 9:2821.4.2021. 13:00MM100599679
Dijabetološka ambulanta11.08.2020 10:5321.4.2021. 13:00MP100517439
Ambulanta za rehabilitaciju djece17.02.2021 9:5421.4.2021. 13:00EM268418789
ORL ambulanta13.04.2021 8:5821.4.2021. 13:05AC100627841
Onkološka ambulanta01.03.2021 17:5721.4.2021. 13:10LR100085713
Kardiološka ambulanta02.11.2020 9:621.4.2021. 13:20JM100420146
Gastroenterološka ambulanta30.11.2020 10:621.4.2021. 13:20DJ100328268
Pulmološka ambulanta02.02.2021 9:4821.4.2021. 13:20DS100303756
Dijabetološka ambulanta11.08.2020 10:5421.4.2021. 13:20PP100517424
Neurološka ambulanta22.01.2021 13:521.4.2021. 13:20SB100798955
Ergometrija02.04.2021 9:5021.4.2021. 13:30RJ100583780
Ginekološka ambulanta12.04.2021 9:1121.4.2021. 13:30IB156562336
Magnetska rezonanca30.03.2021 11:021.4.2021. 13:30LM100343596
Ultrazvuk dojke19.06.2020 9:921.4.2021. 13:30MŽ100124116
UZV srca22.03.2021 10:5821.4.2021. 13:30NM100004793
Onkološka ambulanta24.03.2021 17:2821.4.2021. 13:30ML100185777
Pulmološka ambulanta02.02.2021 14:5221.4.2021. 13:40NL100094962
Gastroenterološka ambulanta04.11.2020 8:3421.4.2021. 13:40BS100313791
Neurološka ambulanta22.01.2021 16:5421.4.2021. 13:40AT100477489
Kardiološka ambulanta03.11.2020 18:4421.4.2021. 13:40AK101203295
Dijabetološka ambulanta12.08.2020 9:5321.4.2021. 13:40ZT101394242
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:4721.4.2021. 13:45MB262618793
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:121.4.2021. 14:00PD262772953
Psihologijska jedinica PZMZD09.03.2021 9:4021.4.2021. 14:00MM262720503
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2521.4.2021. 14:00DB262196280
ORL ambulanta02.04.2021 11:3321.4.2021. 14:00PM158868496
UZV srca08.04.2021 11:3721.4.2021. 14:00BR153806501
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:00KB101304891
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5421.4.2021. 14:00PK100500364
Magnetska rezonanca25.03.2021 14:1121.4.2021. 14:00VK100486149
Ginekološka ambulanta07.04.2021 8:1621.4.2021. 14:00AC100429417
Ultrazvuk dojke19.06.2020 14:3121.4.2021. 14:00ID100333300
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:00BB100332961
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:00SŠ100004702
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:00MG100165382
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:15MB100207428
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:15AG100292460
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:15DB101310947
Mamografija nacionalni program03.03.2021 8:5821.4.2021. 14:15ZČ161493638
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:15RK267819880
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:30DK267432276
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:30BA267255357
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.02.2021 14:5521.4.2021. 14:30HL266051905
Radna terapija PZMZD15.03.2021 8:1721.4.2021. 14:30BB265255695
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:30VM167978408
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:4721.4.2021. 14:30LG264275834
Magnetska rezonanca31.03.2021 9:4421.4.2021. 14:30GT153832572
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:30SK107698497
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:30ML139906018
Dermatološka ambulanta07.04.2021 14:3321.4.2021. 14:30OP100114119
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 14:45AD100395207
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 14:4021.4.2021. 14:45NR160422633
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 10:2721.4.2021. 14:45LH264257253
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 14:45XW161547382
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2021.4.2021. 14:45FŽ162764107
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 14:45SM100517814
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 14:45VO100752016
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:021.4.2021. 14:45VP266115089
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:321.4.2021. 14:50IM100661004
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5321.4.2021. 15:00SN100539995
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 15:00SV155133740
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 15:00SJ100398269
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 15:00KM100099376
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5221.4.2021. 15:00AR100256464
Magnetska rezonanca08.04.2021 11:4121.4.2021. 15:00IV100175820
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.02.2021 14:3021.4.2021. 15:00EL264727997
Radna terapija PZMZD15.03.2021 13:2621.4.2021. 15:00IĐ266541172
Dermatološka ambulanta07.04.2021 14:5221.4.2021. 15:10JP100010213
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:5321.4.2021. 15:15AS100195647
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:821.4.2021. 15:15DĆ263577158
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:4821.4.2021. 15:15DS168146438
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:821.4.2021. 15:15AV101133267
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:821.4.2021. 15:15KO101079856
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:821.4.2021. 15:15AV101081504
Dermatološka ambulanta07.04.2021 14:5821.4.2021. 15:30MS100593114
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:2021.4.2021. 15:30NČ262298090
Magnetska rezonanca08.04.2021 7:2821.4.2021. 15:30KH262842892
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 14:4821.4.2021. 15:30TM264392436
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 11:1021.4.2021. 15:30IM263804594
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.02.2021 9:3721.4.2021. 15:30LR160885270
Ultrazvuk vrata (ORL)19.03.2021 14:1121.4.2021. 15:30KB143394627
Radna terapija PZMZD29.03.2021 9:5421.4.2021. 15:30VG266167486
Ultrazvuk vrata (ORL)01.04.2021 10:1621.4.2021. 15:45MM100310231
Dermatološka ambulanta07.04.2021 15:2221.4.2021. 15:50MG100476546
Magnetska rezonanca05.03.2021 10:1921.4.2021. 16:00IM100458529
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 10:4421.4.2021. 16:00KV100046962
Radna terapija PZMZD16.03.2021 14:4421.4.2021. 16:00OI264797771
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.02.2021 13:4921.4.2021. 16:00PI264845807
Dermatološka ambulanta07.04.2021 15:5821.4.2021. 16:10MI100385924
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:4721.4.2021. 16:15NB162884023
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2621.4.2021. 16:15NŠ263006922
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 11:4421.4.2021. 16:15VK101321158
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.02.2021 8:1421.4.2021. 16:15PJ267290980
Radna terapija PZMZD23.03.2021 9:5521.4.2021. 16:30DC265456412
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.02.2021 13:5221.4.2021. 16:30EE264316252
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 12:321.4.2021. 16:30MK156917961
Dermatološka ambulanta07.04.2021 16:1621.4.2021. 16:30TŠ100522505
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 13:221.4.2021. 16:45MB167449898
Dermatološka ambulanta07.04.2021 17:3821.4.2021. 16:50ŽB100581680
Magnetska rezonanca12.04.2021 9:5521.4.2021. 17:00AA161560375
Ultrazvuk vrata (ORL)25.03.2021 13:2821.4.2021. 17:00AO153624808
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:4321.4.2021. 17:00TZ264630914
Radna terapija PZMZD05.03.2021 9:4721.4.2021. 17:00TZ264630948
Kardiološka pedijatrijska ambulanta27.01.2021 11:3821.4.2021. 17:10JŠ268027759
Dermatološka ambulanta08.04.2021 7:5521.4.2021. 17:10MK100346976
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 8:121.4.2021. 17:15VM100564303
Neurofeedback PZMZD26.03.2021 8:4921.4.2021. 17:30JV261670391
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:4921.4.2021. 17:30NT168033393
Magnetska rezonanca07.04.2021 8:1921.4.2021. 17:30MV101330250
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 8:1921.4.2021. 17:30MB100496606
Dermatološka ambulanta08.04.2021 9:3121.4.2021. 17:30JV267043933
Psihologijska jedinica PZMZD30.03.2021 12:5721.4.2021. 17:30MI266439653
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:4621.4.2021. 17:45TZ264630948
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 8:2221.4.2021. 17:45JA100143926
Dermatološka ambulanta08.04.2021 9:5221.4.2021. 17:50LL100565547
Dermatološka ambulanta08.04.2021 11:321.4.2021. 18:10NB100346355
Dermatološka ambulanta07.04.2021 15:2621.4.2021. 18:30NM100606355
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 11:4121.4.2021. 18:30TP261632280
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5022.4.2021. 7:30MG263913458
Pedijatrijski holter kardiološki08.04.2021 12:1922.4.2021. 7:30PS167477342
CT12.03.2021 8:2822.4.2021. 7:35MP100590069
CT01.03.2021 11:5122.4.2021. 7:55IŠ100440386
Magnetska rezonanca14.09.2020 9:3322.4.2021. 8:00AM100436871
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 9:3122.4.2021. 8:00SA100421515
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 9:1122.4.2021. 8:00FP100487058
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 8:5022.4.2021. 8:00VB100198904
Holter kardiološki04.02.2021 10:1422.4.2021. 8:00BL100014733
Holter tlaka30.03.2021 9:3922.4.2021. 8:00MK100119340
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 8:2422.4.2021. 8:00MŠ100670268
Holter kardiološki04.02.2021 10:1522.4.2021. 8:00PĐ101102074
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 13:2422.4.2021. 8:00IB101019049
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 12:622.4.2021. 8:00NB101041558
Psihologijska jedinica PZMZD09.03.2021 10:1622.4.2021. 8:00LS263357733
Ultrazvuk radiološki21.12.2020 18:5022.4.2021. 8:00RM261890276
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 13:2022.4.2021. 8:00EP260915265
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 11:1622.4.2021. 8:00SD101124747
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 11:122.4.2021. 8:00PG101116110
Onkološka dnevna bolnica01.04.2021 10:1722.4.2021. 8:00KP101189718
Ambulanta za rehabilitaciju djece01.04.2021 9:5622.4.2021. 8:00NF265321786
Radna terapija PZMZD26.03.2021 8:1222.4.2021. 8:00AD265554728
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5222.4.2021. 8:15AB264328330
CT05.01.2021 9:622.4.2021. 8:15FB145932984
Holter kardiološki04.02.2021 11:722.4.2021. 8:15MB159029381
Holter tlaka13.04.2021 11:4822.4.2021. 8:15ZT101105897
Holter kardiološki09.04.2021 11:1122.4.2021. 8:15VK100142097
Fizikalna medicina08.10.2020 17:4122.4.2021. 8:20RG100372655
Ultrazvuk radiološki22.12.2020 8:4622.4.2021. 8:20NZ101113120
Spirometrija - pulmološka dijagnostika02.12.2020 13:3222.4.2021. 8:20MM161857514
Radna terapija PZMZD12.04.2021 14:3822.4.2021. 8:30TH264250538
Holter tlaka12.04.2021 10:5222.4.2021. 8:30MC126016500
Urološka ambulanta29.03.2021 12:5022.4.2021. 8:30BI100799313
Ultrazvuk dojke19.06.2020 12:822.4.2021. 8:30AK100731047
Ginekološka ambulanta29.03.2021 13:5422.4.2021. 8:30KV100502750
RTG klasične pretrage29.01.2021 12:1222.4.2021. 8:30BZ100336911
Fizikalna medicina21.08.2020 12:2822.4.2021. 8:30LV100468051
RTG mamografija11.03.2021 8:2422.4.2021. 8:30KK100439202
Holter kardiološki04.02.2021 13:2222.4.2021. 8:30BR100253436
Audiometrija22.03.2021 14:1722.4.2021. 8:30NT100060737
Ultrazvuk radiološki22.12.2020 9:4822.4.2021. 8:40ŽO100455717
Magnetska rezonanca08.09.2020 9:1022.4.2021. 8:45SP100494351
Urološka ambulanta25.03.2021 12:5422.4.2021. 8:45IK100232344
Psihologijska jedinica PZMZD25.02.2021 9:122.4.2021. 8:45MK264368132
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 11:622.4.2021. 8:45LT263587935
RTG klasične pretrage25.02.2021 10:5522.4.2021. 8:45ZR159414228
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:5522.4.2021. 8:45JZ266572115
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta26.03.2021 12:1322.4.2021. 9:00IJ266648725
Ambulanta za rehabilitaciju djece19.01.2021 9:3022.4.2021. 9:00LP268022917
Radna terapija PZMZD15.03.2021 10:222.4.2021. 9:00NR265758884
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:3622.4.2021. 9:00TM268441317
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:3222.4.2021. 9:00VČ268426243
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 10:622.4.2021. 9:00ŽB160179002
Ginekološka ambulanta02.04.2021 12:3322.4.2021. 9:00MM155271449
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5222.4.2021. 9:00NZ263937154
Urološka ambulanta28.12.2020 9:3422.4.2021. 9:00IS101116426
ORL ambulanta30.03.2021 7:3822.4.2021. 9:00EB100602545
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:922.4.2021. 9:00FB100566456
CT06.04.2021 10:922.4.2021. 9:00DJ100050956
Ultrazvuk dojke23.06.2020 7:4022.4.2021. 9:00MB100131208
Plastična kirurgija i kirurgija dojke01.06.2020 10:5822.4.2021. 9:00SB100106175
Fizikalna medicina22.11.2019 8:5222.4.2021. 9:00PD100074845
Ultrazvuk radiološki16.03.2021 9:822.4.2021. 9:00DJ100449356
Neurološka ambulanta20.01.2021 14:1222.4.2021. 9:00DŠ100411344
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:922.4.2021. 9:10TP137284902
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida06.04.2021 9:1722.4.2021. 9:15JG100758994
RTG klasične pretrage06.04.2021 14:2622.4.2021. 9:15RL100475675
Urološka ambulanta25.03.2021 9:2322.4.2021. 9:15VL100242040
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:1022.4.2021. 9:20AR100067984
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 10:4122.4.2021. 9:20AM100433218
Neurološka ambulanta21.01.2021 13:522.4.2021. 9:20VM101394632
Ultrazvuk radiološki25.02.2021 10:5722.4.2021. 9:20ZR159414228
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:3722.4.2021. 9:20LB268523527
Psihologijska jedinica PZMZD01.04.2021 9:2922.4.2021. 9:30NF265321786
Audiometrija22.03.2021 13:4022.4.2021. 9:30NV264657579
ORL ambulanta31.03.2021 15:3522.4.2021. 9:30ST266609160
Radna terapija PZMZD06.04.2021 11:522.4.2021. 9:30MĐ266482629
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:4522.4.2021. 9:30NM267199812
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 13:4022.4.2021. 9:30NM267199812
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.03.2021 12:2922.4.2021. 9:30MM263475244
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:1022.4.2021. 9:30FM101118672
Ultrazvuk dojke23.06.2020 7:4222.4.2021. 9:30SS101047453
Ginekološka ambulanta08.04.2021 9:2722.4.2021. 9:30LD101068653
Urološka ambulanta25.03.2021 12:722.4.2021. 9:30SD100572234
Magnetska rezonanca29.09.2020 12:822.4.2021. 9:30KB100589277
Fizikalna medicina16.03.2021 11:4522.4.2021. 9:30PP100418479
Ortopedska ambulanta01.04.2021 12:1422.4.2021. 9:30DČ100259416
Neurološka ambulanta20.01.2021 16:4322.4.2021. 9:40JM100434907
CT31.03.2021 11:5922.4.2021. 9:40BB101104530
Ultrazvuk radiološki24.03.2021 12:122.4.2021. 9:40IČ107264162
Traumatološka ambulanta01.04.2021 10:1722.4.2021. 9:40MV101330250
Ortopedska ambulanta01.04.2021 13:022.4.2021. 9:40AS141760909
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5322.4.2021. 9:45NZ263937116
Urološka ambulanta30.03.2021 17:5322.4.2021. 9:45LM263687734
Traumatološka ambulanta02.04.2021 12:222.4.2021. 9:50KF122420593
Ortopedska ambulanta01.04.2021 15:1822.4.2021. 9:50AS122578106
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 10:5822.4.2021. 10:00GK136237695
Radna terapija PZMZD23.03.2021 8:1722.4.2021. 10:00JJ262756133
Urološka ambulanta01.04.2021 9:5922.4.2021. 10:00PM262746155
Internistička ambulanta23.03.2021 13:3822.4.2021. 10:00MJ153343218
Traumatološka ambulanta06.04.2021 10:3022.4.2021. 10:00JK101088412
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk11.11.2020 13:2522.4.2021. 10:00MV101067458
Endoskopija - gastroskopija02.04.2021 11:5322.4.2021. 10:00AT100846751
RTG mamografija16.11.2020 11:2022.4.2021. 10:00IM100843831
Ultrazvuk dojke03.06.2020 9:5722.4.2021. 10:00MR100599645
CT01.02.2021 12:822.4.2021. 10:00JB100646710
Imunološko - alergološka dijagnostika19.03.2021 10:5422.4.2021. 10:00IZ100447167
Ergometrija31.03.2021 14:822.4.2021. 10:00MM100426554
Hematološka ambulanta22.10.2020 11:022.4.2021. 10:00AA100463582
Neurološka ambulanta21.01.2021 17:4222.4.2021. 10:00AA100271059
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.03.2021 8:4122.4.2021. 10:00NB100346355
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida08.04.2021 9:022.4.2021. 10:00ŽP100217302
Fizikalna medicina23.10.2019 11:1622.4.2021. 10:00MP100010209
Ortopedska ambulanta02.04.2021 8:5822.4.2021. 10:00GŠ100124703
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.03.2021 13:3122.4.2021. 10:00MB266624855
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.03.2021 9:3322.4.2021. 10:00TP268183879
ORL ambulanta22.03.2021 13:4122.4.2021. 10:10NV264657579
Anesteziološka ambulanta09.04.2021 9:4822.4.2021. 10:10MK265146774
Traumatološka ambulanta06.04.2021 11:3022.4.2021. 10:10MM100259327
Denzitometrija06.04.2021 14:2622.4.2021. 10:10RL100475675
Ortopedska ambulanta02.04.2021 9:2622.4.2021. 10:10KL100517585
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.03.2021 9:4222.4.2021. 10:15DJ153751464
Psihologijska jedinica PZMZD23.03.2021 13:5722.4.2021. 10:15LM263455998
Psihologijska jedinica PZMZD29.03.2021 13:2122.4.2021. 10:15FF262798177
CT15.03.2021 12:4622.4.2021. 10:15LA100371515
Magnetska rezonanca15.09.2020 9:2322.4.2021. 10:15MB100117541
Urološka ambulanta09.04.2021 13:2922.4.2021. 10:15VD100112165
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:1522.4.2021. 10:15MR264623659
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk01.06.2020 13:3122.4.2021. 10:20SM100480277
Ortopedska ambulanta02.04.2021 9:4922.4.2021. 10:20NP262485142
Traumatološka ambulanta06.04.2021 11:4322.4.2021. 10:20NM261756778
Psihijatrijska ambulanta26.03.2021 10:4022.4.2021. 10:20MŠ160045374
Neurološka ambulanta22.01.2021 11:1522.4.2021. 10:20PK101066002
Hematološka ambulanta21.01.2021 11:2422.4.2021. 10:20AB101075035
ORL ambulanta22.03.2021 14:2222.4.2021. 10:25NT100060737
Endoskopija - kolonoskopija31.03.2021 10:5322.4.2021. 10:30MV100365277
Ergometrija31.03.2021 15:1022.4.2021. 10:30MR100307195
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.03.2021 11:622.4.2021. 10:30IP100914815
Ultrazvuk dojke23.06.2020 9:2622.4.2021. 10:30IŠ261212079
Traumatološka ambulanta06.04.2021 17:4622.4.2021. 10:30PM162505113
Urološka ambulanta12.04.2021 13:1022.4.2021. 10:30LO101116036
Radna terapija PZMZD07.04.2021 10:3622.4.2021. 10:30MG265578903
Audiometrija02.04.2021 8:622.4.2021. 10:30PM267121731
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta21.01.2021 12:1122.4.2021. 10:30VK267148451
CT18.03.2021 11:1122.4.2021. 10:35VĆ101135901
Neurološka ambulanta18.03.2021 9:2422.4.2021. 10:40IB101137081
ORL ambulanta07.04.2021 14:4622.4.2021. 10:40AV101086952
Traumatološka ambulanta08.04.2021 10:5722.4.2021. 10:40DW100280984
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.11.2020 12:2122.4.2021. 10:40VT100350550
Hematološka ambulanta04.02.2021 13:2822.4.2021. 10:40DJ100383063
Plastična kirurgija i kirurgija dojke12.03.2021 10:1122.4.2021. 10:45AČ158285106
Traumatološka ambulanta09.04.2021 10:3222.4.2021. 10:50IK262641853
CT24.11.2020 13:5522.4.2021. 10:50AT100824695
ORL ambulanta08.04.2021 14:2822.4.2021. 10:55SV100364067
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.11.2020 9:222.4.2021. 11:00NC100275174
Fizikalna medicina22.09.2020 10:4122.4.2021. 11:00NP100319945
Ergometrija01.04.2021 11:5722.4.2021. 11:00MK100334421
Hematološka ambulanta08.04.2021 8:5522.4.2021. 11:00AL100200115
Magnetska rezonanca16.09.2020 9:5422.4.2021. 11:00ZR100855233
Pulmološka ambulanta19.03.2021 9:5722.4.2021. 11:00ŽK101108622
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.03.2021 12:1322.4.2021. 11:00AB162890174
Radna terapija PZMZD22.03.2021 12:5522.4.2021. 11:00PJ267290980
Traumatološka ambulanta09.04.2021 12:4722.4.2021. 11:00ML265374128
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.03.2021 9:4422.4.2021. 11:00NP265337301
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.03.2021 13:5622.4.2021. 11:00BP268484151
Traumatološka ambulanta12.04.2021 11:5022.4.2021. 11:10ZB101290243
Anesteziološka ambulanta13.04.2021 8:2822.4.2021. 11:10ŽV101365075
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk25.11.2020 11:1022.4.2021. 11:20JM101315948
Hematološka ambulanta08.04.2021 11:4322.4.2021. 11:20KD101307059
Traumatološka ambulanta12.04.2021 12:2322.4.2021. 11:20AD100303510
Pulmološka ambulanta07.04.2021 11:5822.4.2021. 11:20JV100297777
Ultrazvuk dojke23.06.2020 9:4222.4.2021. 11:30SB100356776
CT02.04.2021 11:2122.4.2021. 11:30DP100341246
Fizikalna medicina01.04.2021 13:5322.4.2021. 11:30VK100474075
Urološka ambulanta12.04.2021 18:522.4.2021. 11:30MM100114759
Onkološka ambulanta23.12.2020 15:1222.4.2021. 11:30IG101360695
Ambulanta za rehabilitaciju djece31.03.2021 10:2422.4.2021. 11:30LM263804626
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5422.4.2021. 11:30LM264279201
Ergometrija01.04.2021 12:2222.4.2021. 11:30GK101043906
Traumatološka ambulanta13.04.2021 11:3522.4.2021. 11:30AK100520566
Neurološka ambulanta25.01.2021 7:5922.4.2021. 11:30AD100521422
Psihologijska jedinica PZMZD30.03.2021 12:5822.4.2021. 11:30MI266439653
Hematološka ambulanta08.04.2021 11:5522.4.2021. 11:40AP101087734
Ambulanta za kontrolu pacemakera16.02.2021 12:4322.4.2021. 11:40KG101320963
Pulmološka ambulanta07.04.2021 11:5822.4.2021. 11:40MK100101047
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk10.06.2020 7:3622.4.2021. 11:40MM100213333
ORL ambulanta01.04.2021 8:2422.4.2021. 11:40MA100297669
Urološka ambulanta12.04.2021 18:3322.4.2021. 11:45MB100220849
Magnetska rezonanca24.12.2020 9:2822.4.2021. 11:45AV100591029
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.03.2021 11:222.4.2021. 11:45MŠ265970462
Onkološka ambulanta15.01.2021 10:922.4.2021. 11:50FM100548157
CT07.04.2021 16:3622.4.2021. 11:50AR101042876
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk15.12.2020 12:5122.4.2021. 12:00AG100822218
Neurološka ambulanta22.01.2021 14:3322.4.2021. 12:00NI100765431
Urološka ambulanta13.04.2021 8:3722.4.2021. 12:00EP100549850
Ultrazvuk dojke23.06.2020 9:5822.4.2021. 12:00IZ100511374
Ergometrija07.04.2021 11:1322.4.2021. 12:00ĐP100574387
Endoskopija - kolonoskopija01.04.2021 12:2522.4.2021. 12:00PP101250085
Pulmološka ambulanta07.04.2021 11:5922.4.2021. 12:00ND100238625
Fizikalna medicina09.04.2021 12:1822.4.2021. 12:00BB100322305
Hematološka ambulanta08.04.2021 13:122.4.2021. 12:00ZH100390441
Onkološka ambulanta29.01.2021 11:1622.4.2021. 12:10AG100417748
ORL ambulanta01.04.2021 15:1922.4.2021. 12:10MM100263626
CT29.03.2021 15:3322.4.2021. 12:10JB100222046
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida08.04.2021 13:2222.4.2021. 12:15NV100227102
Urološka ambulanta13.04.2021 11:1122.4.2021. 12:15MJ101973125
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 11:5622.4.2021. 12:15AŠ263745542
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk16.12.2020 13:622.4.2021. 12:20MR155391134
Neurološka ambulanta25.01.2021 7:5822.4.2021. 12:20JB139879036
Hematološka ambulanta09.04.2021 9:5222.4.2021. 12:20MS100243513
Pulmološka ambulanta07.04.2021 11:5922.4.2021. 12:20NS100325013
Onkološka ambulanta09.02.2021 13:1822.4.2021. 12:30ML100381565
Magnetska rezonanca31.03.2021 8:2822.4.2021. 12:30JS100441007
Fizikalna medicina15.10.2020 9:1522.4.2021. 12:30NS100461533
Psihijatrijska ambulanta15.03.2021 15:1022.4.2021. 12:30AR101161690
Ergometrija08.04.2021 9:4522.4.2021. 12:30SP154035779
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 8:4322.4.2021. 12:30MM262720503
Urološka ambulanta13.04.2021 12:5622.4.2021. 12:30PJ161642227
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.03.2021 10:5822.4.2021. 12:30LB161652116
CT30.03.2021 12:2722.4.2021. 12:30MM160999737
Ultrazvuk dojke23.06.2020 10:3222.4.2021. 12:30MC101071193
Neurološka ambulanta25.01.2021 8:4322.4.2021. 12:40AJ101142124
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.12.2020 13:1622.4.2021. 12:40JP100434358
ORL ambulanta09.04.2021 8:2622.4.2021. 12:50KM100323676
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk22.12.2020 10:3322.4.2021. 13:00AM100462870
Ergometrija08.04.2021 10:822.4.2021. 13:00AM100455647
Neurološka ambulanta25.01.2021 11:2122.4.2021. 13:00KR100144619
Ultrazvuk dojke23.06.2020 10:3622.4.2021. 13:00ZV136857151
Fizikalna medicina17.09.2020 13:3322.4.2021. 13:00ID162857134
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 10:1722.4.2021. 13:00AK167779649
Psihijatrijska ambulanta18.02.2021 10:2922.4.2021. 13:15SZ100290784
Neurološka ambulanta25.01.2021 11:4822.4.2021. 13:20MŽ100482201
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk22.12.2020 10:3422.4.2021. 13:20AA160048006
Ergometrija08.04.2021 11:3522.4.2021. 13:30BR153806501
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 10:1922.4.2021. 13:30RB262833910
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:4522.4.2021. 13:30MA101057889
Endoskopija - kolonoskopija02.04.2021 11:5422.4.2021. 13:30AT100846751
Magnetska rezonanca05.03.2021 12:422.4.2021. 13:30AT100297048
Ultrazvuk dojke23.06.2020 10:4222.4.2021. 13:30FM100178026
Ginekološka ambulanta18.03.2021 15:1822.4.2021. 13:30MV265079045
Psihijatrijska ambulanta18.02.2021 12:3722.4.2021. 13:35DL100310068
Psihijatrijska ambulanta13.04.2021 12:1722.4.2021. 13:35MD140640688
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.12.2020 11:5722.4.2021. 13:40EH100223881
Neurološka ambulanta25.01.2021 16:3122.4.2021. 13:40FU100115329
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.01.2021 8:4522.4.2021. 13:45VR100385591
Urološka ambulanta11.03.2021 11:5822.4.2021. 13:45EB100495097
Magnetska rezonanca25.03.2021 9:1522.4.2021. 14:00MS100225657
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:00MK100266620
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 10:4722.4.2021. 14:00AR100197253
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:00TV100144939
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:00KL130369786
Edukacijska rehabilitacija PZMZD04.03.2021 14:5722.4.2021. 14:00AM263338046
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1822.4.2021. 14:00IB261128399
Ultrazvuk dojke23.06.2020 11:822.4.2021. 14:00TŠ162925363
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:00CC158568162
Mamografija nacionalni program08.04.2021 13:5022.4.2021. 14:00SĐ100519740
ORL ambulanta02.04.2021 8:522.4.2021. 14:00PM267121731
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:15ED156474278
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:15OD262033958
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:15SD125815531
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:15SP100177507
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:15SK100315209
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 10:5822.4.2021. 14:15MD100298826
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:30ME100295709
Magnetska rezonanca09.04.2021 11:2722.4.2021. 14:30MB100224767
Dermatološka ambulanta08.04.2021 13:5022.4.2021. 14:30JU100071770
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:30SM100072266
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:30SA100050871
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:30TV162514288
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1022.4.2021. 14:30FS158983513
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:45SJ126305133
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:45VM100037376
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:45BM100255269
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:45AR100292102
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 14:45MM100279251
Edukacijska rehabilitacija PZMZD31.03.2021 10:2522.4.2021. 14:45DM265062676
Fonetska jedinica PZMZD23.03.2021 9:5822.4.2021. 14:45DC265456412
Dermatološka ambulanta08.04.2021 14:222.4.2021. 14:50MB100601392
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:00KJ100524484
Magnetska rezonanca12.04.2021 9:2022.4.2021. 15:00AĆ101194061
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:00LK100272076
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:00MM100270718
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:00JG100337943
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:00NS100160875
Dermatološka ambulanta17.03.2021 16:2122.4.2021. 15:10LM264981496
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:15MV100148490
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:15IU100146475
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:15EB100015322
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1222.4.2021. 15:15SŽ100096136
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:1122.4.2021. 15:15MB156308837
Dermatološka ambulanta09.04.2021 11:5622.4.2021. 15:30GL261713558
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:5022.4.2021. 15:30FF262798177
Ultrazvuk vrata (ORL)26.03.2021 14:5822.4.2021. 15:30MR100236991
Fonetska jedinica PZMZD02.03.2021 12:5222.4.2021. 15:30SŽ264753375
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 9:2522.4.2021. 15:45KL101077116
Dermatološka ambulanta08.04.2021 14:5222.4.2021. 15:50BS150071966
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 11:2922.4.2021. 16:00MM267373205
Dermatološka ambulanta08.04.2021 15:1322.4.2021. 16:10KG100373634
Ultrazvuk vrata (ORL)29.03.2021 13:2022.4.2021. 16:15ZB101386858
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2022.4.2021. 16:15LS264482098
Edukacijska rehabilitacija PZMZD10.03.2021 8:4022.4.2021. 16:15PP265589330
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 8:2722.4.2021. 16:30DP156455604
Dermatološka ambulanta09.04.2021 8:1922.4.2021. 16:30NĐ100317671
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 9:5622.4.2021. 16:45JS101307203
Dermatološka ambulanta09.04.2021 14:4422.4.2021. 16:50VD139904153
Magnetska rezonanca04.06.2020 11:2822.4.2021. 17:00GV100071709
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 10:722.4.2021. 17:00IM100001731
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 9:322.4.2021. 17:00DR265503329
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 10:522.4.2021. 17:00NR265758884
Dermatološka ambulanta09.04.2021 16:4522.4.2021. 17:10IV100247272
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 10:3122.4.2021. 17:15JB101123382
Dermatološka ambulanta09.04.2021 18:1022.4.2021. 17:30LP126254510
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 13:222.4.2021. 17:30SP101395325
Magnetska rezonanca26.02.2021 12:2222.4.2021. 17:30JB100359713
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 13:522.4.2021. 17:45ĐČ100421002
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4422.4.2021. 17:45JC264415443
Neurofeedback PZMZD16.03.2021 13:822.4.2021. 17:45IK261462699
Dermatološka ambulanta10.04.2021 19:3022.4.2021. 17:50BP101080012
Magnetska rezonanca06.04.2021 11:1522.4.2021. 18:00AK100377603
Dermatološka ambulanta16.03.2021 14:4822.4.2021. 18:10MS161310395
Neurofeedback PZMZD17.03.2021 9:4722.4.2021. 18:15JC264415443
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4822.4.2021. 18:30PM264465666
Dermatološka ambulanta12.04.2021 13:4622.4.2021. 18:30NV163938271
Magnetska rezonanca06.04.2021 14:3622.4.2021. 18:30BB100152376
Neurofeedback PZMZD25.03.2021 10:3722.4.2021. 18:45VM261942821
CT03.03.2021 10:1123.4.2021. 7:35IP100257443
CT02.04.2021 11:2023.4.2021. 7:55IK100398818
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 18:4423.4.2021. 8:00MŽ100324015
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 10:4623.4.2021. 8:00ZO100290483
Onkološka dnevna bolnica29.01.2021 10:4323.4.2021. 8:00RĐ100448339
Onkološka dnevna bolnica21.01.2021 11:4923.4.2021. 8:00NK101309638
Ultrazvuk radiološki22.12.2020 13:023.4.2021. 8:00DM120552351
Naručivanje - operacija katarakte24.11.2020 14:623.4.2021. 8:00NG137021899
Magnetska rezonanca13.10.2020 13:2223.4.2021. 8:00AK101135263
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 18:3923.4.2021. 8:00ŽS101202189
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 14:5723.4.2021. 8:00MH264753549
CT28.01.2021 13:2523.4.2021. 8:15MZ100577697
Ultrazvuk radiološki11.02.2021 9:5523.4.2021. 8:20MB100221673
Ultrazvuk dojke23.06.2020 13:123.4.2021. 8:30AS100149624
Fizikalna medicina20.10.2020 14:423.4.2021. 8:30JK100361999
Audiometrija23.03.2021 12:4423.4.2021. 8:30MV135412521
CT08.04.2021 11:2323.4.2021. 8:35MB100203177
Ultrazvuk radiološki23.12.2020 12:1223.4.2021. 8:40OM100527370
Magnetska rezonanca13.04.2021 10:3823.4.2021. 8:45AL159923549
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:3223.4.2021. 8:45LK265849909
CT29.01.2021 12:1123.4.2021. 8:55BZ100336911
Ultrazvuk radiološki23.12.2020 14:123.4.2021. 9:00BJ100014004
ORL ambulanta30.03.2021 7:5723.4.2021. 9:00SŠ100098876
EMNG25.03.2021 8:5923.4.2021. 9:00IA153997588
Ultrazvuk dojke23.06.2020 12:3023.4.2021. 9:00ĐG154615005
Gastroenterološka pedijatrijska ambulanta13.04.2021 11:1823.4.2021. 9:00MA263858502
Traumatološka ambulanta31.03.2021 11:1023.4.2021. 9:00TV162147749
Fizikalna medicina25.08.2020 10:4023.4.2021. 9:00PL101333236
Naručivanje - operacija katarakte25.11.2020 11:423.4.2021. 9:00LT101242830
Neurološka ambulanta20.10.2020 13:123.4.2021. 9:00TB100596621
Radna terapija PZMZD29.03.2021 9:5523.4.2021. 9:00VG266167486
Traumatološka ambulanta02.04.2021 11:5223.4.2021. 9:10NŠ100481364
Urološka ambulanta26.03.2021 9:1723.4.2021. 9:15NS100319502
CT08.04.2021 7:5623.4.2021. 9:15LS101116464
Traumatološka ambulanta09.04.2021 12:1923.4.2021. 9:20MK262833357
Ultrazvuk radiološki29.03.2021 15:1423.4.2021. 9:20AR153817437
Neurološka ambulanta07.10.2020 9:323.4.2021. 9:20TL100038035
Traumatološka ambulanta31.03.2021 11:4923.4.2021. 9:30DK100260369
ORL ambulanta30.03.2021 8:923.4.2021. 9:30DB100329482
Urološka ambulanta25.03.2021 9:1223.4.2021. 9:30NM100372547
Psihijatrijska ambulanta09.04.2021 11:4723.4.2021. 9:30LT100424242
Ultrazvuk dojke23.06.2020 13:1523.4.2021. 9:30VK152667717
Audiometrija22.03.2021 10:3123.4.2021. 9:30SO163108372
Magnetska rezonanca16.09.2020 11:2523.4.2021. 9:30SC100525497
Fizikalna medicina21.01.2021 12:4423.4.2021. 9:30NM101077351
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:3223.4.2021. 9:30AK264779595
CT14.01.2021 11:4323.4.2021. 9:35PH101166155
Neurološka ambulanta22.10.2020 10:2523.4.2021. 9:40RL100133933
Urološka ambulanta26.03.2021 9:3523.4.2021. 9:45MJ156053265
Psihijatrijska ambulanta12.04.2021 11:3423.4.2021. 9:50AG100241644
CT24.03.2021 12:1223.4.2021. 9:55MS100689409
EMNG11.03.2021 11:1923.4.2021. 10:00VK100804991
Naručivanje - operacija katarakte04.03.2020 13:2823.4.2021. 10:00DA101037973
Internistička ambulanta29.03.2021 11:2823.4.2021. 10:00AM162504312
Nefrološka ambulanta21.08.2020 12:2523.4.2021. 10:00ĐŠ101122238
Fizikalna medicina30.03.2021 10:3423.4.2021. 10:00VV105942362
Neurološka ambulanta23.10.2020 9:3723.4.2021. 10:00TK100202094
Fizikalna medicina30.03.2021 13:4223.4.2021. 10:00LK100134132
Urološka ambulanta26.03.2021 9:4223.4.2021. 10:00MM100096564
Ultrazvuk dojke23.06.2020 13:3123.4.2021. 10:00MS100388933
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 10:2323.4.2021. 10:10ĐD100142082
ORL ambulanta22.03.2021 10:3123.4.2021. 10:10SO163108372
Psihijatrijska ambulanta03.03.2021 10:723.4.2021. 10:10RG100717107
CT26.03.2021 13:5623.4.2021. 10:15ND100686974
Magnetska rezonanca09.10.2020 8:2623.4.2021. 10:15PC100690099
Fonetska jedinica PZMZD23.03.2021 8:2023.4.2021. 10:15JJ262756133
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 14:4023.4.2021. 10:15FK266369061
Neurološka ambulanta25.09.2020 10:5123.4.2021. 10:20IL100929175
Nefrološka ambulanta21.08.2020 12:4023.4.2021. 10:20MR100293011
ORL ambulanta24.03.2021 11:3623.4.2021. 10:25NV100508069
Radna terapija PZMZD08.04.2021 10:823.4.2021. 10:30ZM263446607
Psihijatrijska ambulanta09.04.2021 9:5523.4.2021. 10:30MŠ153404872
Psihijatrijska ambulanta05.03.2021 10:5123.4.2021. 10:30IL101321995
Ultrazvuk dojke08.04.2021 11:3623.4.2021. 10:30MP100409624
Audiometrija07.04.2021 8:4223.4.2021. 10:30NK100169883
CT19.03.2021 10:4023.4.2021. 10:35ŽC100765465
Neurološka ambulanta23.10.2020 10:4723.4.2021. 10:40MM155902582
Nefrološka ambulanta18.09.2020 12:5023.4.2021. 10:40MP100459781
ORL ambulanta26.03.2021 8:1523.4.2021. 10:40JO100376018
Psihijatrijska ambulanta05.03.2021 10:5223.4.2021. 10:50JS101322052
CT02.03.2021 11:3223.4.2021. 10:50IB100782338
ORL ambulanta26.03.2021 8:2023.4.2021. 10:55ĐR100416824
Nefrološka ambulanta21.08.2020 12:4823.4.2021. 11:00ĐS100425170
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.04.2021 10:3823.4.2021. 11:00IS100023643
Naručivanje - operacija katarakte04.03.2020 13:1423.4.2021. 11:00AB101075035
Magnetska rezonanca08.10.2020 9:2523.4.2021. 11:00JČ101131400
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 8:2623.4.2021. 11:00JJ262756133
Anesteziološka ambulanta29.03.2021 11:2823.4.2021. 11:10AM162504312
CT24.02.2021 9:1223.4.2021. 11:10MT100622681
Fizikalna medicina30.11.2020 15:2923.4.2021. 11:20AZ161250025
Nefrološka ambulanta19.10.2020 12:1223.4.2021. 11:20IO100494807
CT01.04.2021 11:223.4.2021. 11:25AŠ100550233
Ultrazvuk dojke24.06.2020 8:1223.4.2021. 11:30MJ163485089
Nefrološka pedijatrijska ambulanta12.04.2021 8:923.4.2021. 11:30NG264251362
Neurološka ambulanta04.11.2020 13:4323.4.2021. 11:30VN101272885
EMNG23.03.2021 13:5123.4.2021. 11:30LB100250855
Nefrološka ambulanta09.10.2020 13:623.4.2021. 11:40PŠ100286771
ORL ambulanta30.03.2021 10:3423.4.2021. 11:40RB162213789
Magnetska rezonanca13.04.2021 13:2923.4.2021. 11:45ZP100565960
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 14:5123.4.2021. 11:45IK264597340
Naručivanje - operacija katarakte29.11.2019 13:3723.4.2021. 12:00VG100511872
Nefrološka pedijatrijska ambulanta12.04.2021 10:4323.4.2021. 12:00MD161587729
Fizikalna medicina26.11.2020 13:1723.4.2021. 12:00RM261163128
Neurološka ambulanta21.01.2021 11:5523.4.2021. 12:00OP100390403
Ultrazvuk dojke24.06.2020 8:1723.4.2021. 12:00NA100360401
UZV srca22.03.2021 13:3723.4.2021. 12:00NV100494099
Nefrološka ambulanta19.10.2020 12:2523.4.2021. 12:00SP100205154
ORL ambulanta02.04.2021 7:5923.4.2021. 12:10PŽ100365008
Neurološka ambulanta21.01.2021 12:2523.4.2021. 12:20CB123876797
Nefrološka ambulanta11.12.2020 13:923.4.2021. 12:20IO100545129
UZV srca23.03.2021 10:1623.4.2021. 12:30NS101071460
EMNG11.03.2021 11:1823.4.2021. 12:30FK100805006
Fizikalna medicina11.02.2021 12:1923.4.2021. 12:30GK136237695
Fizikalna medicina09.04.2021 8:2223.4.2021. 12:30GL262248018
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.04.2021 9:2923.4.2021. 12:30MB262757907
Ultrazvuk dojke24.06.2020 9:523.4.2021. 12:30MM100227174
Nefrološka pedijatrijska ambulanta12.04.2021 12:3623.4.2021. 12:30ML266737872
Neurološka ambulanta22.01.2021 10:4423.4.2021. 12:40NL100566441
Nefrološka ambulanta19.10.2020 15:023.4.2021. 12:40TŽ100647028
ORL ambulanta26.03.2021 10:5823.4.2021. 12:50KC100083774
Ultrazvuk dojke24.06.2020 9:2423.4.2021. 13:00KO100374914
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 12:1223.4.2021. 13:00PB100439221
UZV srca23.03.2021 11:1223.4.2021. 13:00ZT100439429
Fizikalna medicina24.11.2020 9:1023.4.2021. 13:00IG168149818
Neurološka ambulanta22.01.2021 10:5023.4.2021. 13:00LM161295839
Nefrološka ambulanta19.10.2020 14:1523.4.2021. 13:00PK101120706
ORL ambulanta26.03.2021 12:2023.4.2021. 13:05RA100027059
ORL ambulanta26.03.2021 12:2123.4.2021. 13:20MT100145778
Fizikalna medicina24.11.2020 13:1623.4.2021. 13:20SP163491543
Nefrološka ambulanta26.01.2021 9:5423.4.2021. 13:20JB100731244
Neurološka ambulanta22.01.2021 13:2723.4.2021. 13:20TG100534284
UZV srca23.03.2021 12:5523.4.2021. 13:30ZV100818807
Magnetska rezonanca17.03.2021 11:523.4.2021. 13:30PV100856265
EMNG16.02.2021 10:4623.4.2021. 13:30PČ100166732
Ultrazvuk dojke23.06.2020 14:5923.4.2021. 13:30KK100436142
ORL ambulanta29.03.2021 8:4423.4.2021. 13:35MK262849601
Neurološka ambulanta25.01.2021 9:5623.4.2021. 13:40SK100580697
Nefrološka ambulanta27.01.2021 11:4423.4.2021. 13:40SR100102100
Defektološko - logopedska jedinica12.04.2021 12:1323.4.2021. 13:45TD263125037
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 10:3323.4.2021. 14:00AF261096946
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 10:3423.4.2021. 14:00MM262746028
Magnetska rezonanca15.02.2021 9:2623.4.2021. 14:00KV101145472
ORL ambulanta08.04.2021 11:5323.4.2021. 14:00BK100173769
Ultrazvuk dojke24.06.2020 10:4623.4.2021. 14:00NL100461853
Defektološko - logopedska jedinica13.04.2021 9:1723.4.2021. 14:30RD263951376
Dermatološka ambulanta12.04.2021 11:2523.4.2021. 14:30BG100733787
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:2123.4.2021. 14:45NČ262298090
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 9:3723.4.2021. 14:45MK265388240
Dermatološka ambulanta12.04.2021 14:1923.4.2021. 14:50MP100216395
Dermatološka ambulanta12.04.2021 14:3123.4.2021. 15:10DR101244432
Defektološko - logopedska jedinica13.04.2021 9:2223.4.2021. 15:15NR262882980
Psihologijska jedinica PZMZD23.03.2021 10:2923.4.2021. 15:30GB262184944
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:4923.4.2021. 15:30PB167396709
Dermatološka ambulanta12.04.2021 15:1323.4.2021. 15:30PD100120109
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.02.2021 13:5823.4.2021. 15:30GR265147950
Dermatološka ambulanta12.04.2021 16:3723.4.2021. 15:50NL168189747
Dermatološka ambulanta13.04.2021 7:3423.4.2021. 16:10MG100242252
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 9:5923.4.2021. 16:15KD262718963
Psihologijska jedinica PZMZD24.03.2021 11:5723.4.2021. 16:15LM163566801
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:223.4.2021. 16:15DB266500211
Dermatološka ambulanta13.04.2021 9:3223.4.2021. 16:30ZB100542783
Dermatološka ambulanta13.04.2021 10:2723.4.2021. 16:50NV
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 13:2223.4.2021. 17:00IĐ266541172
Dermatološka ambulanta13.04.2021 12:1423.4.2021. 17:10KB100168048
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:1523.4.2021. 17:30AM167827568
Defektološko - logopedska jedinica13.04.2021 9:2323.4.2021. 17:30KK266769071
Psihologijska jedinica PZMZD30.03.2021 12:5923.4.2021. 17:30MI266439653
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 12:5923.4.2021. 17:45IK261462699
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:2723.4.2021. 17:50TM163735838
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:3223.4.2021. 18:10RC100254665
Defektološko - logopedska jedinica13.04.2021 9:2423.4.2021. 18:15FK266769086
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:1923.4.2021. 18:30ŠK266159856
Dermatološka ambulanta13.04.2021 14:3823.4.2021. 18:30LU101076279
CT24.02.2021 12:626.4.2021. 7:35RD101112546
CT08.02.2021 11:1326.4.2021. 7:55MŠ100389429
Holter kardiološki20.07.2020 8:1026.4.2021. 8:00AJ100362431
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:5626.4.2021. 8:00NT100313541
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:5826.4.2021. 8:00NT100313541
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 11:4526.4.2021. 8:00MK100494173
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 9:2726.4.2021. 8:00FP100073029
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 10:2226.4.2021. 8:00VG100798014
Holter kardiološki07.01.2021 15:926.4.2021. 8:00FJ100501216
RTG mamografija04.06.2020 13:4226.4.2021. 8:00MV100526635
Onkološka dnevna bolnica15.03.2021 10:2026.4.2021. 8:00JČ168116991
Onkološka dnevna bolnica30.03.2021 15:226.4.2021. 8:00MM261998437
Psihologijska jedinica PZMZD23.03.2021 13:5826.4.2021. 8:00LM263455998
Onkološka dnevna bolnica09.11.2020 12:2926.4.2021. 8:00JK156373019
Magnetska rezonanca28.09.2020 14:026.4.2021. 8:00AM101193557
RTG klasične pretrage12.02.2021 14:2326.4.2021. 8:00MK101305832
Ultrazvuk radiološki26.10.2020 13:5526.4.2021. 8:00SJ126259244
Holter tlaka13.04.2021 13:5826.4.2021. 8:00ŽD102733186
Naručivanje - operacija katarakte03.11.2020 8:4726.4.2021. 8:00EO101363736
Psihologijska jedinica PZMZD04.03.2021 8:4626.4.2021. 8:00AD265554728
CT07.04.2021 10:2826.4.2021. 8:15MV115730981
Holter kardiološki05.02.2021 9:5726.4.2021. 8:15LĐ100031752
RTG mamografija01.04.2021 13:5226.4.2021. 8:15JM100446845
Holter kardiološki04.02.2021 14:2226.4.2021. 8:15IS100425467
Ultrazvuk radiološki13.11.2020 9:1526.4.2021. 8:20SB100304646
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 13:726.4.2021. 8:20MK101070354
Holter kardiološki23.02.2021 12:4326.4.2021. 8:30MČ101128716
Ginekološka ambulanta31.03.2021 11:5526.4.2021. 8:30ES100305733
Audiometrija22.03.2021 14:5126.4.2021. 8:30MD100362501
RTG mamografija12.10.2020 12:3326.4.2021. 8:30AB100370625
Ultrazvuk dojke12.04.2021 10:5926.4.2021. 8:30VE100412874
Anesteziološka ambulanta06.04.2021 17:3926.4.2021. 8:30AK100113394
CT30.03.2021 14:2126.4.2021. 8:35FM101118672
Ultrazvuk radiološki17.02.2021 11:2026.4.2021. 8:40AM100152840
Urološka ambulanta18.01.2021 10:3726.4.2021. 8:45HK100392838
RTG mamografija15.10.2020 10:1826.4.2021. 8:45AR100329730
Doppler karotida05.02.2021 8:4026.4.2021. 8:45LA126057315
Magnetska rezonanca18.09.2020 8:4726.4.2021. 8:45AD100919642
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 14:826.4.2021. 8:45RP265715664
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:5926.4.2021. 8:45JZ266572115
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 13:4226.4.2021. 8:45NM267199812
CT02.02.2021 10:4326.4.2021. 8:55RB159504797
Ginekološka ambulanta06.04.2021 10:5926.4.2021. 9:00IŠ156269635
Ultrazvuk dojke24.06.2020 13:5426.4.2021. 9:00SV148302478
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 11:3226.4.2021. 9:00SK161286844
EKG12.02.2021 14:2226.4.2021. 9:00MK101305832
Naručivanje - operacija katarakte06.07.2020 13:5326.4.2021. 9:00LB101215049
Onkološka ambulanta25.01.2021 11:4726.4.2021. 9:00NK100801770
ORL ambulanta22.03.2021 12:1026.4.2021. 9:00CL100501019
Neurokirurška ambulanta06.04.2021 10:5026.4.2021. 9:00LO100732473
Traumatološka ambulanta07.04.2021 9:3226.4.2021. 9:00RM100592173
Onkološka ambulanta29.03.2021 14:3326.4.2021. 9:00JK100360399
RTG klasične pretrage12.04.2021 9:1526.4.2021. 9:00ŠB100455609
Ultrazvuk radiološki23.10.2020 10:826.4.2021. 9:00BB100231026
Urološka ambulanta27.01.2021 8:4826.4.2021. 9:00AD100117698
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:3926.4.2021. 9:00ŠR268445076
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:4026.4.2021. 9:00MM268440179
Psihijatrijska ambulanta21.12.2020 11:4726.4.2021. 9:10IČ100362450
EKG16.03.2021 10:1726.4.2021. 9:10VI129365025
Traumatološka ambulanta07.04.2021 12:4826.4.2021. 9:10MR157099540
CT11.11.2020 9:4726.4.2021. 9:15ED139905522
RTG mamografija02.11.2020 10:326.4.2021. 9:15AB101112442
Urološka ambulanta11.02.2021 9:726.4.2021. 9:15MB100109216
Ultrazvuk radiološki14.01.2021 10:3226.4.2021. 9:20FP100389128
Onkološka ambulanta26.01.2021 16:4026.4.2021. 9:20HČ156579082
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:4326.4.2021. 9:20LV268413190
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:4126.4.2021. 9:20HŽ268249146
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:326.4.2021. 9:30DB266500211
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 11:3026.4.2021. 9:30TP262160788
Psihologijska jedinica PZMZD25.03.2021 10:826.4.2021. 9:30RŠ168153394
Magnetska rezonanca17.03.2021 10:4526.4.2021. 9:30NA101124164
Psihijatrijska ambulanta26.03.2021 14:1326.4.2021. 9:30HM101067829
Urološka ambulanta11.03.2021 11:1726.4.2021. 9:30AR101072632
Ortopedska ambulanta01.04.2021 11:4926.4.2021. 9:30VJ100890532
Ultrazvuk dojke25.06.2020 7:5326.4.2021. 9:30AG101046934
RTG mamografija02.11.2020 13:826.4.2021. 9:30DJ100650899
Audiometrija22.03.2021 11:4826.4.2021. 9:30BL100440969
ORL ambulanta23.03.2021 10:126.4.2021. 9:30PB100088205
Ginekološka ambulanta07.04.2021 8:926.4.2021. 9:30IB100043741
Doppler karotida15.10.2020 8:3826.4.2021. 9:30MĐ100225835
Psihijatrijska ambulanta15.02.2021 11:126.4.2021. 9:30ZR100140601
Onkološka ambulanta26.01.2021 17:1926.4.2021. 9:40CL100255733
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:4526.4.2021. 9:40NV
Ortopedska ambulanta01.04.2021 17:4926.4.2021. 9:40MV100511637
Ultrazvuk radiološki01.04.2021 13:2226.4.2021. 9:40AM262232543
Psihijatrijska ambulanta16.02.2021 10:3126.4.2021. 9:50PJ157302462
Ortopedska ambulanta02.04.2021 8:3326.4.2021. 9:50SP100199739
CT19.03.2021 12:2426.4.2021. 9:55TV162147749
Ortopedska ambulanta02.04.2021 8:4726.4.2021. 10:00BJ158680346
Ginekološka ambulanta07.04.2021 10:5426.4.2021. 10:00LU101135403
Endoskopija - gastroskopija24.02.2021 11:4526.4.2021. 10:00JĆ101184026
Onkološka ambulanta15.03.2021 10:726.4.2021. 10:00MŠ100904112
RTG klasične pretrage08.04.2021 13:626.4.2021. 10:00MK101070354
Naručivanje - operacija katarakte10.12.2020 13:526.4.2021. 10:00DM101049534
Kardiološka ambulanta21.08.2020 8:4326.4.2021. 10:00AD100190082
Internistička ambulanta23.02.2021 10:026.4.2021. 10:00MS100150295
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.03.2021 9:526.4.2021. 10:00JG100426304
Hematološka ambulanta26.10.2020 11:5126.4.2021. 10:00NG100477188
Kabinet za kliničku psihologiju04.03.2021 11:926.4.2021. 10:00DJ100336324
Pulmološka ambulanta20.10.2020 10:526.4.2021. 10:00IM100297279
Ultrazvuk dojke17.11.2020 9:5126.4.2021. 10:00JZ100283194
Ortopedska ambulanta02.04.2021 10:1826.4.2021. 10:10IĐ100224979
ORL ambulanta22.03.2021 8:5126.4.2021. 10:10AT101057126
Denzitometrija18.12.2020 11:5926.4.2021. 10:10KL100502144
Psihijatrijska ambulanta16.02.2021 8:2826.4.2021. 10:10MK140407791
CT22.02.2021 11:826.4.2021. 10:15JD101165509
Psihologijska jedinica PZMZD07.04.2021 9:3226.4.2021. 10:15TŠ159080409
Magnetska rezonanca18.09.2020 11:2526.4.2021. 10:15MM155304415
Psihologijska jedinica PZMZD10.03.2021 10:3426.4.2021. 10:15MV260927184
Doppler karotida21.01.2021 11:1026.4.2021. 10:15MM100512118
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.03.2021 9:4626.4.2021. 10:15MB100441045
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 13:2226.4.2021. 10:15IĐ266541172
Pulmološka ambulanta26.10.2020 10:3826.4.2021. 10:20MM100421411
Kardiološka ambulanta21.08.2020 9:3426.4.2021. 10:20MP100453871
Hematološka ambulanta25.02.2021 11:626.4.2021. 10:20KS100278569
Ortopedska ambulanta06.04.2021 9:2526.4.2021. 10:20DČ100162405
Onkološka ambulanta29.03.2021 12:426.4.2021. 10:20JP101103477
ORL ambulanta22.03.2021 10:4126.4.2021. 10:25LF265066999
Denzitometrija13.04.2021 9:5226.4.2021. 10:30FČ100546004
Ginekološka ambulanta12.04.2021 15:726.4.2021. 10:30AG155952146
Psihijatrijska ambulanta13.01.2021 11:4526.4.2021. 10:30IF153927426
Psihijatrijska ambulanta26.03.2021 10:4426.4.2021. 10:30SB156745837
Audiometrija29.03.2021 12:5526.4.2021. 10:30MK101115235
Ortopedska ambulanta06.04.2021 9:3326.4.2021. 10:30KK101118973
Endoskopija - kolonoskopija24.02.2021 11:4526.4.2021. 10:30JĆ101184026
Ultrazvuk dojke25.06.2020 9:1726.4.2021. 10:30BK100144816
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.03.2021 8:5126.4.2021. 10:30BL100109786
CT15.03.2021 13:926.4.2021. 10:35ZB100377764
ORL ambulanta22.03.2021 11:4926.4.2021. 10:40BL100440969
Kardiološka ambulanta21.08.2020 11:1826.4.2021. 10:40NM100448447
Hematološka ambulanta17.03.2021 13:4926.4.2021. 10:40AH156552752
Pulmološka ambulanta26.10.2020 10:4626.4.2021. 10:40MU101043747
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.03.2021 11:3726.4.2021. 10:45SS101213042
Denzitometrija13.04.2021 11:2926.4.2021. 10:50SR101174118
CT10.11.2020 13:2226.4.2021. 10:50AA160048006
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 10:1526.4.2021. 10:50LS100171442
ORL ambulanta22.03.2021 14:5126.4.2021. 10:55MD100362501
Pulmološka ambulanta26.10.2020 11:2826.4.2021. 11:00AP100024139
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.03.2021 8:5026.4.2021. 11:00SA162205612
Naručivanje - operacija katarakte08.10.2020 14:1926.4.2021. 11:00RT101188480
Hematološka ambulanta26.03.2021 11:5826.4.2021. 11:00VH101215424
Magnetska rezonanca21.09.2020 10:2126.4.2021. 11:00JS100934114
Kardiološka ambulanta24.08.2020 12:5826.4.2021. 11:00MK100522327
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:5426.4.2021. 11:00AB266609086
CT01.04.2021 11:3626.4.2021. 11:10BT100859518
Psihijatrijska ambulanta17.02.2021 14:5326.4.2021. 11:10MH101302433
Hematološka ambulanta15.10.2020 11:2726.4.2021. 11:20MK101321798
Pulmološka ambulanta28.01.2021 9:5826.4.2021. 11:20KM153630959
Kardiološka ambulanta25.08.2020 11:226.4.2021. 11:20BR100438628
CT02.04.2021 9:126.4.2021. 11:25ZŠ100634863
Endoskopija - gastroskopija19.03.2021 13:5226.4.2021. 11:30NM100770531
Psihijatrijska ambulanta18.02.2021 8:1126.4.2021. 11:30IB101073363
Onkološka ambulanta25.01.2021 16:2626.4.2021. 11:30ZR159414228
Ginekološka ambulanta13.04.2021 11:5526.4.2021. 11:30KS101315740
Doppler karotida05.02.2021 11:5926.4.2021. 11:30IR100121249
Ultrazvuk dojke01.07.2019 7:4026.4.2021. 11:30DR100186417
Kardiološka ambulanta25.08.2020 12:1026.4.2021. 11:40NM100138915
Hematološka ambulanta06.04.2021 8:126.4.2021. 11:40SM100453405
ORL ambulanta24.03.2021 13:5026.4.2021. 11:40JS104345378
Pulmološka ambulanta24.02.2021 12:326.4.2021. 11:40RD101112546
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 12:5926.4.2021. 11:45IK261462699
Onkološka ambulanta23.02.2021 12:226.4.2021. 11:50MA100297669
Pulmološka ambulanta08.03.2021 13:4226.4.2021. 12:00VŠ100382120
Ultrazvuk dojke25.06.2020 14:5226.4.2021. 12:00PB100022753
Endoskopija - kolonoskopija02.03.2021 12:2426.4.2021. 12:00LM100037094
Ginekološka ambulanta01.04.2021 11:3026.4.2021. 12:00BJ156043978
Kardiološka ambulanta25.08.2020 12:2726.4.2021. 12:00DZ153587848
Naručivanje - operacija katarakte04.01.2021 13:2826.4.2021. 12:00NU100573745
Hematološka ambulanta07.04.2021 13:2026.4.2021. 12:00OM100527370
Onkološka ambulanta29.03.2021 14:5326.4.2021. 12:10ŠŠ153438970
ORL ambulanta23.03.2021 12:4526.4.2021. 12:10MV135412521
Doppler karotida05.02.2021 13:1026.4.2021. 12:15MT100609646
Hematološka ambulanta11.01.2021 12:1026.4.2021. 12:20AP101312924
Pulmološka ambulanta26.03.2021 10:2226.4.2021. 12:20VH101215424
Psihijatrijska ambulanta08.02.2021 8:5726.4.2021. 12:20JL101196354
Kardiološka ambulanta25.08.2020 14:1026.4.2021. 12:20LK100234228
Onkološka ambulanta29.03.2021 15:3426.4.2021. 12:30PM100086815
Fizikalna medicina04.02.2021 12:1226.4.2021. 12:30NR101307773
Fizikalna medicina08.04.2021 13:826.4.2021. 12:30DM126396955
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:5426.4.2021. 12:30SB262028665
Ultrazvuk dojke26.06.2020 8:5926.4.2021. 12:30AT161868967
Kardiološka ambulanta14.09.2020 11:526.4.2021. 12:40SG100722851
Hematološka ambulanta12.04.2021 12:2626.4.2021. 12:40MM100041976
Pulmološka ambulanta26.03.2021 11:3326.4.2021. 12:40SV100137071
Onkološka ambulanta12.04.2021 16:4326.4.2021. 12:50AR101042876
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 11:1126.4.2021. 12:50HV158299746
ORL ambulanta23.03.2021 9:1326.4.2021. 12:50MB101227790
Doppler karotida05.02.2021 13:1926.4.2021. 13:00SK103763408
Endoskopija - gastroskopija12.04.2021 9:2226.4.2021. 13:00SD100596528
Ultrazvuk dojke23.11.2017 13:2426.4.2021. 13:00KP100514538
Fizikalna medicina09.02.2021 9:126.4.2021. 13:00JM100139400
Pulmološka ambulanta29.03.2021 12:3226.4.2021. 13:00AR100116948
Fizikalna medicina13.04.2021 11:426.4.2021. 13:00DM100301177
ORL ambulanta23.03.2021 9:5326.4.2021. 13:05KŠ100506289
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 12:626.4.2021. 13:10PM100907174
ORL ambulanta29.03.2021 12:5426.4.2021. 13:20MK101115235
Pulmološka ambulanta29.03.2021 13:3826.4.2021. 13:20AH100024533
Endoskopija - kolonoskopija25.01.2021 10:5526.4.2021. 13:30MR100035007
Fizikalna medicina12.02.2021 13:826.4.2021. 13:30MS100415012
Ultrazvuk dojke26.06.2020 9:2526.4.2021. 13:30MV100463065
Magnetska rezonanca25.03.2021 14:526.4.2021. 13:30TF100877041
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:026.4.2021. 13:30ID100689837
ORL ambulanta23.03.2021 10:5226.4.2021. 13:35RK100464631
Pulmološka ambulanta30.03.2021 8:5426.4.2021. 13:40IK100116897
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:226.4.2021. 13:45LT100135747
Fizikalna medicina09.12.2020 9:5826.4.2021. 14:00NA100203232
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:00AD100229927
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:00DR100054709
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:00SB100275901
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:326.4.2021. 14:00NK100317440
ORL ambulanta25.03.2021 10:4926.4.2021. 14:00TB100595873
Fizikalna medicina13.04.2021 13:5326.4.2021. 14:00AB155564661
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:00RK161705229
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:226.4.2021. 14:00PD262772953
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:00HA168022311
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 10:2326.4.2021. 14:00IE263809862
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 8:2026.4.2021. 14:00BB265255695
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:15RS129220033
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:326.4.2021. 14:15LB101004888
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:15MW100280999
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:15SM100385248
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:15SR100424774
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:15VK100248139
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:30IR100266298
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:30LD100156769
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:30KK100358804
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:30DM263064027
Radna terapija PZMZD15.03.2021 11:3826.4.2021. 14:30TP261632280
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2226.4.2021. 14:30MB160825116
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:926.4.2021. 14:45LG263570131
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:45JD100775087
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:45AJ100162316
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:45BM100145570
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:45SS100180032
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 14:45PJ100053005
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 14:2026.4.2021. 14:45OI264797771
Radna terapija PZMZD17.03.2021 14:1926.4.2021. 15:00MB267588333
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:00ER100253173
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:00PK100304260
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:00MZ100314605
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:00MJ100524732
Fizikalna medicina18.06.2020 13:426.4.2021. 15:00MP263097748
Fizikalna medicina08.04.2021 8:2826.4.2021. 15:00MK263699615
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:00AP160792633
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2426.4.2021. 15:15SL155486702
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:826.4.2021. 15:15MM101088022
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:826.4.2021. 15:15KV101090217
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2326.4.2021. 15:15ML100278978
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:2426.4.2021. 15:15MŠ100422246
Magnetska rezonanca25.02.2021 10:1526.4.2021. 15:30NA100203232
Fizikalna medicina17.12.2020 10:2126.4.2021. 15:30PP164015181
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1826.4.2021. 15:30IB261128399
Edukacijska rehabilitacija PZMZD02.03.2021 12:4826.4.2021. 15:30SŽ264753375
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:5026.4.2021. 15:30GR265147950
Radna terapija PZMZD23.03.2021 9:5626.4.2021. 16:00DC265456412
Fizikalna medicina25.02.2021 10:2726.4.2021. 16:00AS267408466
Magnetska rezonanca25.02.2021 10:1626.4.2021. 16:00NA100203232
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 11:426.4.2021. 16:15VŽ265621874
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2026.4.2021. 16:15LS264482098
Radna terapija PZMZD22.03.2021 12:5626.4.2021. 16:30PJ267290980
Fizikalna medicina08.03.2021 17:326.4.2021. 16:30IL100242017
Fizikalna medicina10.03.2021 9:1926.4.2021. 17:00AV100295728
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:5026.4.2021. 17:00JC264415443
Radna terapija PZMZD18.03.2021 13:3926.4.2021. 17:00NM267199812
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 12:1826.4.2021. 17:00MV265651626
Neurofeedback PZMZD16.03.2021 13:626.4.2021. 17:30IK261462699
Fizikalna medicina08.03.2021 15:3926.4.2021. 17:30IV100593311
Fonetska jedinica PZMZD17.03.2021 9:5126.4.2021. 17:45JC264415443
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:5126.4.2021. 17:45PM264465666
Neurofeedback PZMZD25.03.2021 10:3726.4.2021. 18:00VM261942821
Neurofeedback PZMZD26.03.2021 8:4926.4.2021. 18:30JV261670391
Edukacijska rehabilitacija PZMZD07.04.2021 10:3026.4.2021. 18:30MM263514569
Pedijatrijski holter kardiološki29.03.2021 9:4127.4.2021. 7:30SB262571806
CT25.02.2021 10:3927.4.2021. 7:35MD154606167
CT08.04.2021 13:2627.4.2021. 7:55MS100602032
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 11:5527.4.2021. 8:00MČ101063648
Magnetska rezonanca25.02.2021 10:3527.4.2021. 8:00MZ153945513
Onkološka ambulanta06.04.2021 12:5327.4.2021. 8:00NŠ153704316
Radna terapija PZMZD15.03.2021 12:3327.4.2021. 8:00PK263775648
Onkološka dnevna bolnica02.02.2021 11:5327.4.2021. 8:00AŠ101129095
Holter kardiološki08.02.2021 7:4227.4.2021. 8:00JV100331145
Ultrazvuk radiološki18.12.2020 10:2327.4.2021. 8:00NB100444459
Onkološka dnevna bolnica01.02.2021 10:5627.4.2021. 8:00MD100454634
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 10:1027.4.2021. 8:00AM100487132
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:2127.4.2021. 8:00ŽM100202249
Holter kardiološki05.02.2021 11:1727.4.2021. 8:00MŠ100150153
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 8:5327.4.2021. 8:00SL100170285
Edukacijska rehabilitacija PZMZD10.03.2021 8:4127.4.2021. 8:00PP265589330
Onkološka ambulanta13.04.2021 12:3327.4.2021. 8:10KB100032816
Holter kardiološki08.02.2021 12:2627.4.2021. 8:15LR100040677
Holter kardiološki08.02.2021 13:3727.4.2021. 8:15KK100316118
CT30.03.2021 11:1127.4.2021. 8:15LŠ100274759
Ultrazvuk radiološki29.12.2020 9:1427.4.2021. 8:20MT159826551
Radna terapija PZMZD15.03.2021 12:3427.4.2021. 8:30ĐK263775633
Ultrazvuk dojke26.06.2020 10:2127.4.2021. 8:30DG161724564
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida13.04.2021 11:1627.4.2021. 8:30LP121782582
Fizikalna medicina13.04.2021 9:4727.4.2021. 8:30BŠ101072488
Ginekološka ambulanta24.03.2021 12:4327.4.2021. 8:30MK100880357
Urološka ambulanta30.03.2021 10:1927.4.2021. 8:30IS100302724
Audiometrija08.04.2021 14:427.4.2021. 8:30PB100361838
RTG mamografija18.02.2021 12:927.4.2021. 8:30SB100386903
Holter kardiološki03.03.2021 10:2227.4.2021. 8:30ST100108646
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.04.2021 8:3127.4.2021. 8:30LM268366956
CT01.04.2021 13:5327.4.2021. 8:35MG100424577
Ultrazvuk radiološki30.12.2020 8:4327.4.2021. 8:40SP100357308
Doppler karotida05.02.2021 13:4927.4.2021. 8:45AR100137531
Urološka ambulanta23.03.2021 9:3327.4.2021. 8:45MV100205277
Magnetska rezonanca12.02.2021 11:5627.4.2021. 8:45SV101144370
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 8:3227.4.2021. 8:45LK265849909
Fonetska jedinica PZMZD17.03.2021 9:4527.4.2021. 8:45IS265000074
CT06.04.2021 13:3827.4.2021. 8:55AK100145528
Psihijatrijska ambulanta07.01.2021 10:5727.4.2021. 9:00JM100137211
Traumatološka ambulanta06.04.2021 9:3527.4.2021. 9:00MŠ100339174
Ultrazvuk dojke29.06.2020 7:4227.4.2021. 9:00NO100385892
Vaskularna kirurgija10.03.2021 10:2927.4.2021. 9:00ĐK100383078
Vaskularna kirurgija22.12.2020 10:1227.4.2021. 9:00SS100288316
Neurološka ambulanta19.01.2021 9:4627.4.2021. 9:00IR100465076
Urološka ambulanta13.04.2021 9:5027.4.2021. 9:00IG101146822
ORL ambulanta24.03.2021 11:5127.4.2021. 9:00ĐB101301011
Onkološka ambulanta27.01.2021 9:4827.4.2021. 9:00DM131573994
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta31.03.2021 14:1027.4.2021. 9:00NT168033393
Neurološka ambulanta20.01.2021 15:3627.4.2021. 9:00AD155469261
Fizikalna medicina08.04.2021 10:3527.4.2021. 9:00ĐK101095082
Psihijatrijska ambulanta24.03.2021 10:2627.4.2021. 9:00DK101083515
Radna terapija PZMZD26.03.2021 8:1227.4.2021. 9:00AD265554728
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:5027.4.2021. 9:00MT268393258
Ultrazvuk radiološki31.12.2020 9:3527.4.2021. 9:00AS266735838
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:4727.4.2021. 9:00TM268441618
Traumatološka ambulanta06.04.2021 12:1227.4.2021. 9:10SB100468297
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida25.03.2021 10:2127.4.2021. 9:15AT100196113
CT07.04.2021 10:4027.4.2021. 9:15RB159504797
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 9:2827.4.2021. 9:20DG100960842
Onkološka ambulanta01.02.2021 13:1827.4.2021. 9:20IZ100562928
Neurološka ambulanta21.01.2021 11:1027.4.2021. 9:20MM100512118
Psihijatrijska ambulanta28.01.2021 10:4327.4.2021. 9:20VĆ100247018
Neurološka ambulanta25.08.2020 12:927.4.2021. 9:20KJ100120344
Traumatološka ambulanta07.04.2021 9:127.4.2021. 9:20NT100338301
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 10:027.4.2021. 9:20LJ268428964
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 10:2327.4.2021. 9:20LP268228815
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta16.03.2021 8:4827.4.2021. 9:30MP265537501
Radna terapija PZMZD05.03.2021 8:3627.4.2021. 9:30LK265849909
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.03.2021 8:4427.4.2021. 9:30DV268520912
Fizikalna medicina09.04.2021 12:5127.4.2021. 9:30ZB100394340
Magnetska rezonanca26.02.2021 8:2727.4.2021. 9:30ZR100486242
Audiometrija23.03.2021 12:5227.4.2021. 9:30ŽP100418619
ORL ambulanta24.03.2021 12:4527.4.2021. 9:30PM100450699
RTG klasične pretrage09.04.2021 8:4327.4.2021. 9:30NP100113784
Traumatološka ambulanta13.04.2021 12:727.4.2021. 9:30NV100169826
Doppler karotida19.10.2020 10:2127.4.2021. 9:30NM100752232
Ultrazvuk dojke29.06.2020 8:327.4.2021. 9:30MB155843920
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:4427.4.2021. 9:30RS263508742
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:4127.4.2021. 9:30RS263508742
Ortopedska ambulanta06.04.2021 10:3727.4.2021. 9:30NA162459436
CT30.11.2020 8:3327.4.2021. 9:35ZB101193862
Traumatološka ambulanta13.04.2021 13:127.4.2021. 9:40MZ262249181
Neurološka ambulanta19.01.2021 11:4227.4.2021. 9:40FB100533267
Onkološka ambulanta19.03.2021 23:1127.4.2021. 9:40JS100558794
Psihijatrijska ambulanta23.02.2021 11:727.4.2021. 9:40ZM100239977
Ortopedska ambulanta06.04.2021 11:5927.4.2021. 9:40JB100260513
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 12:4527.4.2021. 9:40RM100055548
Neurološka ambulanta21.01.2021 12:627.4.2021. 9:40VV100460770
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.03.2021 8:4227.4.2021. 9:40RP268408989
Traumatološka ambulanta13.04.2021 13:427.4.2021. 9:50AB263728665
Ortopedska ambulanta06.04.2021 12:1027.4.2021. 9:50KR101332929
CT09.04.2021 12:827.4.2021. 9:55RB101141094
UZV srca02.07.2020 11:3827.4.2021. 10:00MJ100548458
Gastroenterološka ambulanta27.10.2020 12:2227.4.2021. 10:00NM100525976
Psihijatrijska ambulanta23.02.2021 11:327.4.2021. 10:00NŠ100522026
Vaskularna kirurgija22.12.2020 11:127.4.2021. 10:00ZK100842087
Urološka ambulanta08.03.2021 10:927.4.2021. 10:00JD100914247
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida12.04.2021 9:327.4.2021. 10:00MK101077633
Hematološka ambulanta27.10.2020 10:3827.4.2021. 10:00MB101050472
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:2227.4.2021. 10:00ŽB100460821
Pulmološka ambulanta20.10.2020 11:4327.4.2021. 10:00NB100469172
Ortopedska ambulanta06.04.2021 13:1027.4.2021. 10:00JL100472435
Vaskularna kirurgija13.04.2021 14:127.4.2021. 10:00DK100375109
Neurološka ambulanta22.01.2021 9:1227.4.2021. 10:00AS100365506
Ultrazvuk dojke29.06.2020 10:427.4.2021. 10:00AG100281535
Psihijatrijska ambulanta27.10.2020 11:1927.4.2021. 10:00MP100040713
Onkološka ambulanta31.03.2021 12:2227.4.2021. 10:00EB100091046
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju12.04.2021 13:1627.4.2021. 10:00BM100156294
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 11:2627.4.2021. 10:00SL100170285
Neurološka ambulanta12.01.2021 11:4727.4.2021. 10:00VP100172544
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.04.2021 11:1427.4.2021. 10:00RM265464199
Radna terapija PZMZD16.03.2021 14:4527.4.2021. 10:00OI264797771
Ambulanta za rehabilitaciju djece09.02.2021 9:3027.4.2021. 10:00RK268017959
ORL ambulanta25.03.2021 8:3027.4.2021. 10:10ML100423899
Denzitometrija22.03.2021 8:427.4.2021. 10:10NG100530262
Ortopedska ambulanta06.04.2021 14:3027.4.2021. 10:10ŽV123292428
CT07.04.2021 13:5827.4.2021. 10:15SR101198257
Fonetska jedinica PZMZD09.03.2021 14:3327.4.2021. 10:15LM263804626
Magnetska rezonanca29.10.2020 10:4527.4.2021. 10:15MR262547131
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:3327.4.2021. 10:15AK264779595
Neurološka ambulanta22.01.2021 10:927.4.2021. 10:20LV153428314
Onkološka ambulanta02.04.2021 18:2927.4.2021. 10:20ZT100615725
Neurološka ambulanta25.01.2021 17:927.4.2021. 10:20AV100738788
Gastroenterološka ambulanta27.10.2020 13:2527.4.2021. 10:20IB100768281
Pulmološka ambulanta20.10.2020 13:3827.4.2021. 10:20MP100462584
Ortopedska ambulanta07.04.2021 8:5527.4.2021. 10:20SJ100335769
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 13:2527.4.2021. 10:20JM100358486
Psihijatrijska ambulanta30.03.2021 10:1027.4.2021. 10:20HH100267012
Hematološka ambulanta05.01.2021 11:4127.4.2021. 10:20EĐ100055868
ORL ambulanta25.03.2021 10:1627.4.2021. 10:25VK100474516
Ortopedska ambulanta07.04.2021 9:327.4.2021. 10:30ZI100478519
RTG mamografija18.05.2020 8:1727.4.2021. 10:30SM100435271
Audiometrija09.04.2021 14:5427.4.2021. 10:30NK100394711
Ultrazvuk dojke29.06.2020 11:4027.4.2021. 10:30NP100113784
UZV srca03.07.2020 12:3727.4.2021. 10:30GJ100554005
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta15.03.2021 8:227.4.2021. 10:30AK261802898
Radna terapija PZMZD29.03.2021 14:3327.4.2021. 10:30NK266176606
CT19.03.2021 12:5727.4.2021. 10:35VR100927319
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 10:5227.4.2021. 10:40RM100518899
ORL ambulanta25.03.2021 10:1827.4.2021. 10:40LM168005400
Onkološka ambulanta08.04.2021 13:1527.4.2021. 10:40MC101280250
Neurološka ambulanta25.01.2021 10:1027.4.2021. 10:40MM100112061
Neurološka ambulanta22.01.2021 15:027.4.2021. 10:40SB100165039
Gastroenterološka ambulanta30.11.2020 15:4127.4.2021. 10:40MA100334135
Pulmološka ambulanta09.03.2020 12:1027.4.2021. 10:40IŽ100323479
Urološka ambulanta23.03.2021 9:5327.4.2021. 10:45IW100193405
CT01.12.2020 11:2727.4.2021. 10:50AM100224292
ORL ambulanta25.03.2021 12:4227.4.2021. 10:55NM100189233
Gastroenterološka ambulanta02.12.2020 12:5927.4.2021. 11:00DR100164789
UZV srca19.08.2019 11:827.4.2021. 11:00IS100224697
Fizikalna medicina09.04.2021 13:3327.4.2021. 11:00ZP100382370
Pulmološka ambulanta30.03.2021 11:5127.4.2021. 11:00JK100360399
Psihijatrijska ambulanta18.02.2021 8:3427.4.2021. 11:00LM100340750
Pulmološka ambulanta27.10.2020 13:727.4.2021. 11:00LJ100485422
Magnetska rezonanca19.10.2020 11:3427.4.2021. 11:00MP101172380
Radna terapija PZMZD30.03.2021 11:1327.4.2021. 11:00MA263858502
Vaskularna kirurgija06.04.2021 10:1627.4.2021. 11:00ZV160008806
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 9:4027.4.2021. 11:00IS265000074
Fonetska jedinica PZMZD29.03.2021 13:1027.4.2021. 11:00NP265337301
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.02.2021 11:4527.4.2021. 11:00LB268185540
CT08.04.2021 13:3827.4.2021. 11:10MM100079615
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta29.03.2021 19:1527.4.2021. 11:15SK261779885
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 11:027.4.2021. 11:20SS155468155
Pulmološka ambulanta12.04.2021 12:1627.4.2021. 11:20IJ101103994
Gastroenterološka ambulanta07.10.2020 11:1127.4.2021. 11:20DJ100121766
Pulmološka ambulanta27.10.2020 13:2027.4.2021. 11:20AR100008264
CT13.04.2021 9:1727.4.2021. 11:25TK100428796
UZV srca06.07.2020 10:5027.4.2021. 11:30LP100482574
Neurološka ambulanta25.01.2021 10:5127.4.2021. 11:30AM100064782
Ginekološka ambulanta13.04.2021 12:4927.4.2021. 11:30NV100168211
Doppler karotida08.02.2021 12:2927.4.2021. 11:30IG100578290
Neurološka ambulanta25.01.2021 17:2627.4.2021. 11:30NM100606355
Ultrazvuk dojke29.06.2020 11:5527.4.2021. 11:30LĆ101392636
Psihijatrijska ambulanta01.03.2021 8:1127.4.2021. 11:40NŽ100538836
Pulmološka ambulanta28.10.2020 12:3027.4.2021. 11:40AŠ100139947
Gastroenterološka ambulanta09.12.2020 16:1227.4.2021. 11:40JŠ100217092
ORL ambulanta31.03.2021 13:2627.4.2021. 11:40MŠ265930162
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 9:1227.4.2021. 11:45JM268238314
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 8:2727.4.2021. 11:45JJ262756133
Ginekološka ambulanta09.04.2021 10:427.4.2021. 12:00VI158606347
Pulmološka ambulanta28.10.2020 12:3227.4.2021. 12:00JN101163841
Kabinet za kliničku psihologiju07.04.2021 14:1127.4.2021. 12:00SR101198257
Neurološka ambulanta26.01.2021 9:3027.4.2021. 12:00PK100520458
Gastroenterološka ambulanta11.12.2020 13:427.4.2021. 12:00AK100229912
Ultrazvuk dojke02.02.2021 10:627.4.2021. 12:00AV100465396
UZV srca06.07.2020 11:5127.4.2021. 12:00NP100454988
Neurološka ambulanta25.01.2021 11:5227.4.2021. 12:00PB100402792
ORL ambulanta12.04.2021 11:3927.4.2021. 12:10MR163373854
Doppler karotida08.02.2021 13:5627.4.2021. 12:15SM100531665
Neurološka ambulanta26.01.2021 9:3927.4.2021. 12:20IB153293561
Gastroenterološka ambulanta11.12.2020 15:927.4.2021. 12:20JV122480737
Pulmološka ambulanta28.10.2020 12:5327.4.2021. 12:20KM100007798
Ultrazvuk dojke29.06.2020 14:5927.4.2021. 12:30MV100001924
UZV srca08.07.2020 8:4227.4.2021. 12:30EG153411979
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 11:2827.4.2021. 12:30AZ262786690
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 11:4627.4.2021. 12:30LB268254369
Neurološka ambulanta26.01.2021 8:4527.4.2021. 12:40KP100149164
Gastroenterološka ambulanta14.12.2020 9:5427.4.2021. 12:40PR100178581
Pulmološka ambulanta03.11.2020 12:127.4.2021. 12:40JŠ100201611
ORL ambulanta01.04.2021 14:2927.4.2021. 12:50PS100557866
CT13.04.2021 9:3527.4.2021. 13:00DĆ100906227
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 11:4927.4.2021. 13:00MM163738739
Urološka ambulanta16.03.2021 9:3527.4.2021. 13:00DK101274129
Gastroenterološka ambulanta15.12.2020 9:4727.4.2021. 13:00IH100009614
Doppler karotida09.02.2021 11:2927.4.2021. 13:00PM100086177
Pulmološka ambulanta05.05.2020 13:5427.4.2021. 13:00PF100438596
Ultrazvuk dojke30.06.2020 7:3627.4.2021. 13:00NČ100474747
Neurološka ambulanta27.01.2021 9:3027.4.2021. 13:00RM265302690
ORL ambulanta08.04.2021 8:2227.4.2021. 13:05KN100550801
Gastroenterološka ambulanta16.12.2020 11:2327.4.2021. 13:20DŽ144883474
ORL ambulanta08.04.2021 9:4427.4.2021. 13:20KR158325448
Neurološka ambulanta27.01.2021 9:5027.4.2021. 13:20AJ156491263
Pulmološka ambulanta30.11.2020 13:4227.4.2021. 13:20MŠ100243814
Ultrazvuk dojke30.06.2020 8:1527.4.2021. 13:30NZ100497197
Urološka ambulanta16.03.2021 11:127.4.2021. 13:30IP101181337
ORL ambulanta09.04.2021 11:5927.4.2021. 13:35RL263962386
Neurološka ambulanta27.01.2021 10:1527.4.2021. 13:40AT158686504
Gastroenterološka ambulanta17.12.2020 9:3327.4.2021. 13:40DG101175436
Pulmološka ambulanta03.11.2020 12:1427.4.2021. 13:40NM100525976
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:00RM100518899
Ultrazvuk dojke30.06.2020 9:4527.4.2021. 14:00NI100546343
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:00FH101300070
Psihologijska jedinica PZMZD09.03.2021 9:4127.4.2021. 14:00MM262720503
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 8:2927.4.2021. 14:00AZ262515720
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:00MC100425895
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:00MM100202268
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:00JK100068361
ORL ambulanta12.04.2021 9:527.4.2021. 14:00IM265615899
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:15KC100048583
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:15LK100338176
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:15MR100337676
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:15AL100278501
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:15AK136851612
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:30BM100519755
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:30LF101081913
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:30DL100338049
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:30DT100435394
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3627.4.2021. 14:30MS100222370
Kardiološka pedijatrijska ambulanta22.03.2021 17:2827.4.2021. 14:30DS267852859
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:45AB100236898
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:45CL100138258
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:45MR100059610
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:45VT100330293
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 14:45SK100518901
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:5027.4.2021. 14:45PB167396709
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 13:727.4.2021. 14:45MR163398510
Kardiološka pedijatrijska ambulanta11.02.2021 10:3527.4.2021. 15:00PA161942940
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:00IV100392310
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:00MM100398998
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:00MŠ100005363
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:00DL100020174
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:00SW100153798
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:15AM100370502
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:15AL100320027
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:15MŠ100462014
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:15KT266703416
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:3727.4.2021. 15:15MM264601925
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.02.2021 13:5927.4.2021. 15:30GR265147950
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:4727.4.2021. 15:30NB162884023
Psihologijska jedinica PZMZD12.03.2021 10:3827.4.2021. 15:30AS262014078
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.02.2021 10:2627.4.2021. 15:30PĐ263955665
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.02.2021 14:1327.4.2021. 16:00LV
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 14:4927.4.2021. 16:15TM264392436
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2927.4.2021. 16:15NŠ263006922
Psihologijska jedinica PZMZD17.03.2021 14:2227.4.2021. 16:15NČ262298090
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.02.2021 14:827.4.2021. 16:30RV162975800
Kardiološka pedijatrijska ambulanta27.01.2021 12:1527.4.2021. 17:00MM263387311
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:5127.4.2021. 17:00TZ264630948
Psihologijska jedinica PZMZD13.04.2021 18:3427.4.2021. 17:30NB162286750
Neurofeedback PZMZD05.03.2021 9:5227.4.2021. 17:45TZ264630948
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:5327.4.2021. 17:45TZ264630914
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 11:4227.4.2021. 18:30TP261632280
CT12.04.2021 10:4728.4.2021. 7:35MI102338124
CT09.04.2021 11:2328.4.2021. 7:55AR101330104
Psihologijska jedinica PZMZD30.03.2021 9:128.4.2021. 8:00MM263514569
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 14:4428.4.2021. 8:00LK162761954
Spirometrija - pulmološka dijagnostika07.04.2021 10:5228.4.2021. 8:00KB155979561
Holter kardiološki09.02.2021 10:4228.4.2021. 8:00ZŠ100587444
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 12:1028.4.2021. 8:00LB101112599
Magnetska rezonanca08.02.2021 12:828.4.2021. 8:00MD100767033
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 9:5328.4.2021. 8:00AV100758231
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 11:3328.4.2021. 8:00ĐB100048441
RTG mamografija29.05.2020 10:3428.4.2021. 8:00RŽ100109485
Ultrazvuk radiološki12.06.2020 8:2428.4.2021. 8:00AS100142773
Onkološka dnevna bolnica02.04.2021 10:2728.4.2021. 8:00RL100242144
Onkološka dnevna bolnica31.03.2021 11:4428.4.2021. 8:00MB100255409
Holter kardiološki09.02.2021 12:1528.4.2021. 8:00DM100436316
RTG mamografija30.07.2020 10:4928.4.2021. 8:15MB100433260
Holter kardiološki09.02.2021 13:1128.4.2021. 8:15MM100421411
Holter kardiološki09.02.2021 12:3428.4.2021. 8:15IV154614651
CT07.04.2021 11:728.4.2021. 8:15IS101287455
Ultrazvuk radiološki05.01.2021 11:2328.4.2021. 8:20PV101097604
Ultrazvuk dojke07.05.2020 9:5228.4.2021. 8:30GB100424562
Audiometrija07.04.2021 11:928.4.2021. 8:30PM100446493
Holter kardiološki09.02.2021 10:2428.4.2021. 8:30AP100497479
Fizikalna medicina07.04.2021 9:3728.4.2021. 8:30JB100395264
Ginekološka ambulanta06.04.2021 14:4128.4.2021. 8:30SM100055637
CT09.04.2021 10:3228.4.2021. 8:35KB100007675
Ultrazvuk radiološki05.01.2021 11:5228.4.2021. 8:40MV100205277
Urološka ambulanta31.03.2021 9:1128.4.2021. 8:45MZ100382845
Doppler karotida09.02.2021 9:3228.4.2021. 8:45MM100301548
Magnetska rezonanca20.10.2020 11:4428.4.2021. 8:45DE100412836
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 12:4228.4.2021. 8:45ML261840706
CT10.02.2021 8:5228.4.2021. 8:55VK100388100
Ultrazvuk radiološki04.01.2021 10:1628.4.2021. 9:00AM100426516
ORL ambulanta02.04.2021 16:4028.4.2021. 9:00MB100453246
Urološka ambulanta07.01.2021 10:4328.4.2021. 9:00NP100241979
Ultrazvuk dojke18.05.2020 12:3328.4.2021. 9:00KB100078424
Ginekološka ambulanta31.03.2021 13:2028.4.2021. 9:00PM101117903
Onkološka ambulanta26.01.2021 17:4828.4.2021. 9:00VE102212321
EMNG04.02.2021 12:2428.4.2021. 9:00IR133098518
Neurološka ambulanta25.01.2021 9:3728.4.2021. 9:00SV100561506
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:1028.4.2021. 9:00LS100635024
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.03.2021 8:3828.4.2021. 9:00NM268435257
Ultrazvuk lokomotornog sustava30.03.2021 9:1128.4.2021. 9:00LL268485200
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:1128.4.2021. 9:10SJ127104142
Psihijatrijska ambulanta04.03.2021 12:1628.4.2021. 9:10BT160395613
CT31.03.2021 11:528.4.2021. 9:15LI101257909
Traumatološka ambulanta29.03.2021 13:1128.4.2021. 9:20DA101310059
Neurološka ambulanta25.01.2021 13:2528.4.2021. 9:20KM101317677
Onkološka ambulanta26.01.2021 17:5928.4.2021. 9:20MB100130074
Ultrazvuk lokomotornog sustava31.03.2021 9:2628.4.2021. 9:20NM268417047
Ortopedska ambulanta13.04.2021 9:5828.4.2021. 9:30MB266470108
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:4728.4.2021. 9:30NM267199812
ORL ambulanta07.04.2021 7:4128.4.2021. 9:30DT268220557
RTG mamografija11.02.2021 8:5928.4.2021. 9:30IB100109343
Ultrazvuk dojke12.06.2020 13:5828.4.2021. 9:30MM100198228
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.06.2020 11:428.4.2021. 9:30JS100284277
Audiometrija23.03.2021 14:1028.4.2021. 9:30KS100307123
Magnetska rezonanca14.10.2020 14:528.4.2021. 9:30MB101343267
Ginekološka ambulanta10.03.2021 11:2328.4.2021. 9:30AZ117902195
Doppler karotida09.02.2021 12:1428.4.2021. 9:30ĐČ101128383
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2628.4.2021. 9:30DB262196280
Psihologijska jedinica PZMZD19.03.2021 10:3228.4.2021. 9:30MA263858502
CT01.12.2020 13:028.4.2021. 9:35ZA100522670
Ortopedska ambulanta02.04.2021 12:1128.4.2021. 9:40PŽ101072416
Onkološka ambulanta27.01.2021 10:4828.4.2021. 9:40DM100131087
Neurološka ambulanta25.01.2021 15:5128.4.2021. 9:40PB100004469
Plastična kirurgija i kirurgija dojke21.09.2020 7:4028.4.2021. 9:45AM100086478
RTG mamografija21.08.2020 10:5828.4.2021. 9:45AM156996181
Ortopedska ambulanta06.04.2021 8:4128.4.2021. 9:50MA167921809
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 12:3328.4.2021. 9:55ŠM167572687
CT12.04.2021 13:3428.4.2021. 9:55ZB100207841
EMNG21.01.2021 10:2628.4.2021. 10:00MA100227494
RTG mamografija12.11.2020 11:1828.4.2021. 10:00ME100265980
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.07.2020 8:1828.4.2021. 10:00MB100014926
UZV srca22.03.2021 10:1628.4.2021. 10:00RB100321044
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4328.4.2021. 10:00ŽG100424558
Ultrazvuk dojke30.06.2020 10:3428.4.2021. 10:00KB100424647
Pulmološka ambulanta21.08.2020 11:028.4.2021. 10:00AM156996181
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4328.4.2021. 10:00ID157382723
Ginekološka ambulanta08.04.2021 9:3128.4.2021. 10:00MT158666285
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4228.4.2021. 10:00JŽ155887208
Ortopedska ambulanta06.04.2021 9:628.4.2021. 10:00ŠR153925097
Onkološka ambulanta15.03.2021 13:1328.4.2021. 10:00ŽK101247899
Fizikalna medicina08.04.2021 11:4928.4.2021. 10:00AP101331386
Gastroenterološka ambulanta10.08.2020 14:1228.4.2021. 10:00JK101064078
Kardiološka ambulanta30.10.2020 13:2328.4.2021. 10:00BB100837748
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4228.4.2021. 10:00MN100959938
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 14:4428.4.2021. 10:00IN100993459
Neurološka ambulanta26.01.2021 8:4028.4.2021. 10:00AB100588461
ORL ambulanta07.04.2021 13:528.4.2021. 10:10MR100599645
Denzitometrija18.03.2021 13:4028.4.2021. 10:10SB163822654
Psihijatrijska ambulanta07.04.2021 10:528.4.2021. 10:10VG100053077
Ortopedska ambulanta06.04.2021 9:3728.4.2021. 10:10GŠ100199175
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.03.2021 8:3328.4.2021. 10:15ND100007355
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2128.4.2021. 10:15FŽ162764107
Magnetska rezonanca26.10.2020 11:1128.4.2021. 10:15DS168108204
Edukacijska rehabilitacija PZMZD25.03.2021 10:928.4.2021. 10:15BG263291084
Psihologijska jedinica PZMZD07.04.2021 12:1928.4.2021. 10:15NR160422633
CT23.03.2021 12:3028.4.2021. 10:15MV135412521
Doppler karotida09.02.2021 12:2228.4.2021. 10:15JS100500595
Neurološka ambulanta02.11.2020 10:3128.4.2021. 10:20TK100757765
Kardiološka ambulanta05.03.2021 13:928.4.2021. 10:20KO156108410
Pulmološka ambulanta21.10.2020 11:2928.4.2021. 10:20IS156822622
Onkološka ambulanta24.03.2021 11:3728.4.2021. 10:20KM100215823
Ortopedska ambulanta06.04.2021 10:5728.4.2021. 10:20PP100418479
Gastroenterološka ambulanta06.10.2020 10:128.4.2021. 10:20AM100449040
ORL ambulanta09.04.2021 14:5628.4.2021. 10:25NK100394711
Ginekološka ambulanta08.04.2021 9:3128.4.2021. 10:30IB100342901
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.03.2021 11:1028.4.2021. 10:30DG100007548
Ultrazvuk dojke30.06.2020 11:1028.4.2021. 10:30MP100037592
Audiometrija02.04.2021 9:1328.4.2021. 10:30AN160275294
UZV srca22.03.2021 12:4728.4.2021. 10:30MB154530197
RTG mamografija07.08.2020 11:028.4.2021. 10:30VT101191457
CT16.02.2021 13:328.4.2021. 10:35MK101065998
ORL ambulanta02.04.2021 9:1228.4.2021. 10:40AN160275294
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 14:1228.4.2021. 10:40NČ163231477
Kardiološka ambulanta04.11.2020 12:928.4.2021. 10:40DK100108468
Pulmološka ambulanta27.01.2021 14:328.4.2021. 10:40HČ100113360
Gastroenterološka ambulanta14.10.2020 8:3928.4.2021. 10:40AŽ100465201
Neurološka ambulanta26.01.2021 18:3828.4.2021. 10:40ZB100464311
Plastična kirurgija i kirurgija dojke11.09.2020 7:4628.4.2021. 10:45JK100538164
CT01.12.2020 13:3328.4.2021. 10:50JB100360454
Kardiološka ambulanta09.11.2020 15:528.4.2021. 11:00IR100351898
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.03.2021 8:5928.4.2021. 11:00NT100309914
UZV srca22.03.2021 13:2928.4.2021. 11:00AZ100470373
Psihijatrijska ambulanta09.03.2021 11:228.4.2021. 11:00BH100060582
Pulmološka ambulanta02.02.2021 16:428.4.2021. 11:00KS100248942
Gastroenterološka ambulanta16.10.2020 9:5828.4.2021. 11:00MN100515358
Magnetska rezonanca19.10.2020 10:4628.4.2021. 11:00VD101118526
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:1628.4.2021. 11:00MR264623659
CT06.04.2021 14:4628.4.2021. 11:10DP108157440
Psihijatrijska ambulanta10.02.2021 8:5728.4.2021. 11:10LŠ167315810
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.03.2021 9:5028.4.2021. 11:15RK100292329
Kardiološka ambulanta19.11.2020 8:2228.4.2021. 11:20NB100256271
Pulmološka ambulanta05.02.2021 8:5528.4.2021. 11:20DP100035261
Gastroenterološka ambulanta16.10.2020 15:228.4.2021. 11:20FP263100582
Onkološka ambulanta08.05.2020 9:2128.4.2021. 11:30MS161277050
Plastična kirurgija i kirurgija dojke15.03.2021 12:2228.4.2021. 11:30JT157643967
UZV srca22.03.2021 13:4528.4.2021. 11:30PZ100529930
Doppler karotida09.02.2021 12:3428.4.2021. 11:30VM100740864
Ultrazvuk dojke30.06.2020 12:3228.4.2021. 11:30VP100043898
Ginekološka ambulanta12.04.2021 13:1328.4.2021. 11:30MB100269540
Neurološka ambulanta27.01.2021 7:2828.4.2021. 11:30IŽ100396775
EMNG23.03.2021 13:2228.4.2021. 11:30MB100492783
Ambulanta za rehabilitaciju djece27.01.2021 12:5128.4.2021. 11:30PP267741096
Gastroenterološka ambulanta16.10.2020 15:328.4.2021. 11:40MK100038656
Kardiološka ambulanta09.11.2020 15:1628.4.2021. 11:40MT153837696
ORL ambulanta06.04.2021 11:2228.4.2021. 11:40JP130777072
Pulmološka ambulanta08.02.2021 8:428.4.2021. 11:40MK101280335
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.03.2021 11:3628.4.2021. 11:45DD101334094
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.03.2021 9:4528.4.2021. 11:45NP265337301
Onkološka ambulanta20.07.2020 16:5828.4.2021. 11:50ML100060277
Neurološka ambulanta27.01.2021 10:1828.4.2021. 12:00LM100037094
Pulmološka ambulanta09.02.2021 8:2828.4.2021. 12:00LF100243852
Ultrazvuk dojke30.06.2020 11:3828.4.2021. 12:00NŠ100491906
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.02.2021 10:2528.4.2021. 12:00AM100276365
UZV srca22.03.2021 12:3828.4.2021. 12:00MP101192277
Ginekološka ambulanta13.04.2021 10:2928.4.2021. 12:00JŠ153344061
Kardiološka ambulanta10.11.2020 8:2128.4.2021. 12:00SM100769152
Gastroenterološka ambulanta29.03.2021 9:5328.4.2021. 12:00NS100769203
Urološka ambulanta07.04.2021 13:2328.4.2021. 12:00FB100929620
ORL ambulanta07.04.2021 9:1928.4.2021. 12:10RK154860164
Onkološka ambulanta20.10.2020 13:128.4.2021. 12:10BČ100483229
Doppler karotida09.02.2021 12:3428.4.2021. 12:15MV100480351
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.03.2021 9:3028.4.2021. 12:15VB100093061
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 12:4928.4.2021. 12:15PM268054614
Pulmološka ambulanta09.02.2021 9:1628.4.2021. 12:20IB100213672
Gastroenterološka ambulanta19.10.2020 9:1128.4.2021. 12:20LK145179015
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 9:4728.4.2021. 12:20SO163108372
Kardiološka ambulanta11.11.2020 8:4628.4.2021. 12:20JM126742595
Neurološka ambulanta27.01.2021 10:4428.4.2021. 12:20TŽ101044459
Onkološka ambulanta21.10.2020 15:4828.4.2021. 12:30NČ100539938
Ultrazvuk dojke30.06.2020 12:4828.4.2021. 12:30SK101310311
UZV srca22.03.2021 15:3728.4.2021. 12:30KB155979561
EMNG19.02.2021 14:2428.4.2021. 12:30NM100449159
Plastična kirurgija i kirurgija dojke17.03.2021 12:1128.4.2021. 12:30MT100352913
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.03.2021 11:4328.4.2021. 12:30MŠ266210883
Neurološka ambulanta27.01.2021 11:1528.4.2021. 12:40JM100349542
Gastroenterološka ambulanta20.10.2020 9:2828.4.2021. 12:40SH100270703
Pulmološka ambulanta11.02.2021 9:5728.4.2021. 12:40VG154615185
Kardiološka ambulanta11.11.2020 10:5428.4.2021. 12:40IO129194806
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.03.2021 10:3628.4.2021. 12:45MB100130074
Onkološka ambulanta21.10.2020 16:2628.4.2021. 12:50ZB100067024
UZV srca23.03.2021 14:2428.4.2021. 13:00LB100074544
Doppler karotida09.02.2021 13:028.4.2021. 13:00IK100271491
Pulmološka ambulanta12.02.2021 11:5828.4.2021. 13:00NP100351741
Gastroenterološka ambulanta05.03.2021 11:4828.4.2021. 13:00LM100409287
Ultrazvuk dojke30.06.2020 14:1728.4.2021. 13:00DM100584844
Kardiološka ambulanta17.11.2020 8:1128.4.2021. 13:00DR100920114
Onkološka ambulanta28.10.2020 15:2328.4.2021. 13:10FP100389128
Gastroenterološka ambulanta22.10.2020 9:2428.4.2021. 13:20SH100149681
Kardiološka ambulanta17.11.2020 9:5728.4.2021. 13:20IG100928548
Pulmološka ambulanta16.02.2021 12:1328.4.2021. 13:20NI100546343
Onkološka ambulanta02.12.2020 16:4128.4.2021. 13:30AR100906195
Magnetska rezonanca08.04.2021 9:2328.4.2021. 13:30AJ158353814
Ultrazvuk dojke01.07.2020 7:4328.4.2021. 13:30JB100183906
UZV srca23.03.2021 14:4928.4.2021. 13:30ĐB100384409
EMNG26.03.2021 12:3628.4.2021. 13:30AM100449318
Kardiološka ambulanta19.11.2020 11:5228.4.2021. 13:40LM100333813
Pulmološka ambulanta16.02.2021 10:828.4.2021. 13:40FJ162993512
Neurološka ambulanta27.01.2021 17:028.4.2021. 13:40SP100827026
Gastroenterološka ambulanta20.10.2020 11:2628.4.2021. 13:40MM100512118
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:00VO100503123
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1928.4.2021. 14:00IB261128399
Radna terapija PZMZD12.03.2021 14:228.4.2021. 14:00PD262772953
Ultrazvuk dojke14.10.2020 10:928.4.2021. 14:00AK100331624
ORL ambulanta07.04.2021 9:5728.4.2021. 14:00MŠ100339174
UZV srca09.04.2021 14:528.4.2021. 14:00KI100450966
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:00DŠ100413073
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:00AM100433218
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:00LM100071732
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:00DC100044237
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 14:4228.4.2021. 14:00IG266076845
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:15RL100145138
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:15DŠ100432667
Mamografija nacionalni program22.03.2021 8:5628.4.2021. 14:15FĐ100414067
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:15NJ100371337
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:15NT100288142
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:30AK100350616
Dermatološka ambulanta08.04.2021 14:2628.4.2021. 14:30SV100364067
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:30JĆ100190504
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:30KĆ100190519
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4428.4.2021. 14:30ĐB100226176
Magnetska rezonanca05.03.2021 9:3328.4.2021. 14:30JV100031790
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:30DP156189101
Radna terapija PZMZD15.03.2021 8:1728.4.2021. 14:30BB265255695
Kardiološka pedijatrijska ambulanta16.02.2021 15:328.4.2021. 14:30AŠ268349829
Fonetska jedinica PZMZD22.03.2021 11:4428.4.2021. 14:45MB264556574
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:45LS158759128
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:45AI158974143
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:45LV160440044
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.03.2021 11:228.4.2021. 14:45LĆ261470717
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:45MB100538817
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 14:45SJ100359484
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:00KS100307123
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:00EP100403837
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:00IM100041868
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:00AD100147882
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:00MP100607809
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.02.2021 8:4828.4.2021. 15:00TP261632280
Radna terapija PZMZD15.03.2021 13:2728.4.2021. 15:00IĐ266541172
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:15NB100144341
Mamografija nacionalni program22.03.2021 9:1228.4.2021. 15:15DB100140743
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:15SP100262064
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:15DB100068732
Mamografija nacionalni program03.03.2021 9:4528.4.2021. 15:15VĐ100352364
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 10:128.4.2021. 15:30JC264415443
Kardiološka pedijatrijska ambulanta10.02.2021 14:1528.4.2021. 15:30MM161325995
Ultrazvuk vrata (ORL)26.03.2021 10:2228.4.2021. 15:30JK155006145
Fonetska jedinica PZMZD02.03.2021 12:5228.4.2021. 15:30SŽ264753375
Radna terapija PZMZD29.03.2021 9:5628.4.2021. 15:30VG266167486
Ultrazvuk vrata (ORL)30.03.2021 14:3528.4.2021. 15:45NV126638815
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.02.2021 14:928.4.2021. 16:00IČ263318554
Ultrazvuk vrata (ORL)31.03.2021 9:028.4.2021. 16:00PL100251976
Radna terapija PZMZD31.03.2021 14:5528.4.2021. 16:00AA266402620
Edukacijska rehabilitacija PZMZD17.03.2021 10:228.4.2021. 16:15PM264465666
Fonetska jedinica PZMZD17.03.2021 10:128.4.2021. 16:15JC264415443
Ultrazvuk vrata (ORL)31.03.2021 14:3528.4.2021. 16:15BB155414508
Ultrazvuk vrata (ORL)01.04.2021 8:5428.4.2021. 16:30PG154040205
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.02.2021 14:628.4.2021. 16:30MČ163992327
Radna terapija PZMZD06.04.2021 11:528.4.2021. 16:30MĐ266482629
Ultrazvuk vrata (ORL)01.04.2021 13:828.4.2021. 16:45NR100452712
Ultrazvuk vrata (ORL)01.04.2021 15:1428.4.2021. 17:00IV100057296
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:328.4.2021. 17:00LM264408559
Radna terapija PZMZD08.04.2021 10:928.4.2021. 17:00ZM263446607
Fonetska jedinica PZMZD23.03.2021 9:5928.4.2021. 17:00DC265456412
Kardiološka pedijatrijska ambulanta27.01.2021 17:2428.4.2021. 17:10NR262537647
Ultrazvuk vrata (ORL)02.04.2021 8:1328.4.2021. 17:15MK100355462
Neurofeedback PZMZD16.03.2021 13:928.4.2021. 17:30IK261462699
Ultrazvuk vrata (ORL)02.04.2021 9:728.4.2021. 17:30RT126247344
Fonetska jedinica PZMZD08.04.2021 10:1528.4.2021. 17:45JG263180059
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 11:1228.4.2021. 17:45DK100215005
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 9:5728.4.2021. 17:45DC265456412
Neurofeedback PZMZD26.03.2021 8:4928.4.2021. 18:00JV261670391
Pedijatrijski holter kardiološki12.04.2021 9:3329.4.2021. 7:30IV162594017
CT12.04.2021 13:4229.4.2021. 7:35JB100231045
Onkološka dnevna bolnica08.04.2021 10:429.4.2021. 8:00ZM100405956
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:129.4.2021. 8:00NV263178803
Fonetska jedinica PZMZD05.03.2021 9:329.4.2021. 8:00AV264405520
Holter kardiološki09.02.2021 14:4529.4.2021. 8:00BM153897558
Fizikalna medicina15.10.2020 12:2629.4.2021. 8:00SR119768482
Ultrazvuk radiološki05.01.2021 12:3829.4.2021. 8:00JB101280477
Holter kardiološki10.02.2021 11:1229.4.2021. 8:00EG100603242
Onkološka dnevna bolnica04.02.2021 10:1529.4.2021. 8:00JG100718603
Radna terapija PZMZD10.03.2021 8:4629.4.2021. 8:00PP265589330
Magnetska rezonanca16.09.2020 10:2529.4.2021. 8:00TG266367525
Holter kardiološki19.10.2020 11:1429.4.2021. 8:15IŠ101065894
Holter kardiološki10.02.2021 11:3529.4.2021. 8:15GS156366976
CT12.04.2021 12:1429.4.2021. 8:15SK100009686
Fizikalna medicina15.10.2020 13:1929.4.2021. 8:20AK100086374
Ultrazvuk radiološki05.01.2021 15:229.4.2021. 8:20SI100565405
Fizikalna medicina14.10.2019 14:2529.4.2021. 8:30ID100562415
RTG klasične pretrage06.04.2021 8:1029.4.2021. 8:30KL100087584
Anesteziološka ambulanta02.02.2021 11:2029.4.2021. 8:30AK100109362
Ultrazvuk dojke01.07.2020 10:2529.4.2021. 8:30FM100219972
Audiometrija25.03.2021 11:5529.4.2021. 8:30HV100169046
RTG mamografija15.06.2020 8:729.4.2021. 8:30JC100403165
Holter kardiološki11.02.2021 13:5729.4.2021. 8:30MČ100330537
Radna terapija PZMZD16.03.2021 9:229.4.2021. 8:30LF265852241
Ultrazvuk radiološki08.01.2021 9:329.4.2021. 8:40AD101115004
Magnetska rezonanca31.03.2021 7:5929.4.2021. 8:45AN101066464
Edukacijska rehabilitacija PZMZD05.03.2021 9:329.4.2021. 8:45AV264405520
Fonetska jedinica PZMZD05.03.2021 9:229.4.2021. 8:45NV263178803
Anesteziološka ambulanta12.02.2021 14:2429.4.2021. 8:50MK101305832
Ultrazvuk radiološki29.10.2020 9:3529.4.2021. 9:00JV101302429
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 11:1629.4.2021. 9:00SŽ101266359
Traumatološka ambulanta08.04.2021 11:2629.4.2021. 9:00MR125103016
Ultrazvuk dojke01.07.2020 13:1229.4.2021. 9:00DI127782231
Ginekološka ambulanta13.04.2021 11:2229.4.2021. 9:00ŽP157200756
ORL ambulanta02.04.2021 15:4729.4.2021. 9:00IV159632587
Urološka ambulanta28.12.2020 12:5229.4.2021. 9:00ZB100916563
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 12:2629.4.2021. 9:00MZ100607226
Ortopedska ambulanta02.04.2021 8:3429.4.2021. 9:00MH100453265
Fizikalna medicina15.10.2020 11:5629.4.2021. 9:00MJ100466303
Neurološka ambulanta17.12.2020 11:2929.4.2021. 9:00MĐ100225835
CT05.03.2021 13:1129.4.2021. 9:00IM100224288
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.05.2020 9:1129.4.2021. 9:00BN100256727
Radna terapija PZMZD15.03.2021 10:329.4.2021. 9:00NR265758884
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta07.04.2021 14:329.4.2021. 9:00IP266490742
Ortopedska ambulanta07.04.2021 9:2029.4.2021. 9:10NS108217151
Ambulanta za funkcionalno ispitivanje vida12.04.2021 10:2429.4.2021. 9:15AR100197253
Urološka ambulanta25.03.2021 12:4529.4.2021. 9:15DC100391026
Ortopedska ambulanta07.04.2021 9:4429.4.2021. 9:20MM100241856
Neurološka ambulanta15.01.2021 9:5829.4.2021. 9:20DP156455604
Psihijatrijska ambulanta29.12.2020 12:4929.4.2021. 9:20DM100553581
Urološka ambulanta16.02.2021 9:1029.4.2021. 9:30JJ100550479
Doppler karotida12.01.2021 13:3129.4.2021. 9:30ZV100835544
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.04.2021 14:5829.4.2021. 9:30GJ263955773
Radna terapija PZMZD12.04.2021 14:4029.4.2021. 9:30TH264250538
Fizikalna medicina07.04.2021 13:2129.4.2021. 9:30LM162454628
Audiometrija22.03.2021 14:1429.4.2021. 9:30RB101120373
Ultrazvuk dojke01.07.2020 13:3129.4.2021. 9:30MB100109324
ORL ambulanta03.04.2021 10:5929.4.2021. 9:30MS100089699
Magnetska rezonanca30.09.2020 14:3429.4.2021. 9:30VR100008090
Ortopedska ambulanta07.04.2021 9:5329.4.2021. 9:30MH100004172
Edukacijska rehabilitacija PZMZD10.03.2021 9:4429.4.2021. 9:30LK265849909
Fonetska jedinica PZMZD09.04.2021 9:4429.4.2021. 9:30LS265999507
Psihijatrijska ambulanta11.02.2021 11:629.4.2021. 9:40IT100252796
Neurološka ambulanta27.01.2021 17:4029.4.2021. 9:40VP100491060
Ultrazvuk radiološki10.02.2021 7:4529.4.2021. 9:40ZM101146803
CT09.04.2021 12:5029.4.2021. 9:40IB155118145
Psihijatrijska ambulanta10.12.2020 10:5529.4.2021. 9:40SK101097089
Ortopedska ambulanta07.04.2021 11:3529.4.2021. 9:50MS101168522
Ortopedska ambulanta07.04.2021 12:2129.4.2021. 10:00JR161590199
CT04.12.2020 14:629.4.2021. 10:00AB161223776
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 14:4629.4.2021. 10:00PA263833297
Radna terapija PZMZD23.03.2021 8:1829.4.2021. 10:00JJ262756133
UZV srca07.07.2020 12:029.4.2021. 10:00AE100822970
Neurološka ambulanta26.01.2021 14:2729.4.2021. 10:00JZ100790485
Ultrazvuk dojke02.07.2020 7:4529.4.2021. 10:00SM100550430
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.02.2021 9:1629.4.2021. 10:00LK100551104
Fizikalna medicina28.09.2020 8:529.4.2021. 10:00DR100599607
Urološka ambulanta09.04.2021 12:329.4.2021. 10:00LR100674059
Kardiološka ambulanta22.03.2021 13:4629.4.2021. 10:00NV100494099
Hematološka ambulanta02.11.2020 12:5329.4.2021. 10:00NC100473560
Ergometrija08.04.2021 10:4629.4.2021. 10:00AM100462870
Psihijatrijska ambulanta23.03.2021 11:129.4.2021. 10:00NO100414531
Ambulanta za kontrolu pacemakera18.03.2021 11:3729.4.2021. 10:00JV100038567
Ortopedska ambulanta07.04.2021 12:4829.4.2021. 10:10NK101100684
ORL ambulanta22.03.2021 14:1529.4.2021. 10:10RB101120373
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 9:4229.4.2021. 10:15RS263508742
Doppler karotida18.12.2020 10:829.4.2021. 10:15PD167877704
CT18.02.2021 11:3029.4.2021. 10:15JG100801747
Magnetska rezonanca30.09.2020 10:5529.4.2021. 10:15SM100551373
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.03.2021 7:4429.4.2021. 10:15AJ100309929
Hematološka ambulanta22.12.2020 11:329.4.2021. 10:20ST100436655
Neurološka ambulanta27.01.2021 17:5429.4.2021. 10:20IK100476014
Kardiološka ambulanta23.03.2021 9:3029.4.2021. 10:20IL100237171
Ortopedska ambulanta07.04.2021 12:5229.4.2021. 10:20NC161994727
ORL ambulanta30.03.2021 9:1329.4.2021. 10:25JO264865074
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.03.2021 12:4629.4.2021. 10:30MM267434145
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.03.2021 9:2329.4.2021. 10:30LH163072594
Psihijatrijska ambulanta19.01.2021 12:1429.4.2021. 10:30MF101129907
Audiometrija07.04.2021 11:4329.4.2021. 10:30SĐ108599583
Ergometrija09.04.2021 13:3129.4.2021. 10:30MM129223697
UZV srca29.06.2020 10:5429.4.2021. 10:30JJ100519079
Ortopedska ambulanta07.04.2021 13:1229.4.2021. 10:30DK101071475
Ultrazvuk dojke02.07.2020 11:2729.4.2021. 10:30KĐ100098236
ORL ambulanta25.03.2021 11:5629.4.2021. 10:40HV100169046
Neurološka ambulanta25.02.2021 7:4029.4.2021. 10:40BJ100465911
Kardiološka ambulanta23.03.2021 10:1729.4.2021. 10:40NS101071460
Hematološka ambulanta28.12.2020 11:2529.4.2021. 10:40MT159826551
Psihijatrijska ambulanta27.01.2021 11:329.4.2021. 10:50DB101131843
CT08.12.2020 10:3429.4.2021. 10:50SČ100845310
ORL ambulanta22.03.2021 11:5729.4.2021. 10:55RR100016960
Fizikalna medicina19.01.2021 13:3429.4.2021. 11:00NG100235457
Magnetska rezonanca23.09.2020 14:1529.4.2021. 11:00ŽO100455717
Hematološka ambulanta01.02.2021 11:5329.4.2021. 11:00AD100303510
Pulmološka ambulanta07.04.2021 12:329.4.2021. 11:00MZ100862999
Kardiološka ambulanta24.03.2021 13:2629.4.2021. 11:00KK100525321
UZV srca29.06.2020 11:5629.4.2021. 11:00IL100584647
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:4129.4.2021. 11:00PK263775648
Fonetska jedinica PZMZD23.03.2021 8:2029.4.2021. 11:00JJ262756133
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 9:4829.4.2021. 11:10HČ100133632
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta30.03.2021 12:4729.4.2021. 11:15LM267435139
Pulmološka ambulanta07.04.2021 13:3929.4.2021. 11:20BB100042349
Kardiološka ambulanta24.03.2021 13:4529.4.2021. 11:20AV156745998
Hematološka ambulanta09.03.2021 20:2529.4.2021. 11:20LJ100846944
Psihijatrijska ambulanta22.12.2020 10:1929.4.2021. 11:30IV100857102
Ultrazvuk dojke02.07.2020 8:2329.4.2021. 11:30AD101109103
UZV srca29.06.2020 11:5829.4.2021. 11:30ZL100584685
Doppler karotida22.01.2021 13:929.4.2021. 11:30JB100560870
CT30.03.2021 11:1029.4.2021. 11:30IT155870097
Onkološka ambulanta21.12.2020 14:4729.4.2021. 11:30IH139970630
Fizikalna medicina22.02.2021 12:1929.4.2021. 11:30SI101710849
Neurološka ambulanta14.09.2020 10:1129.4.2021. 11:30MV101330782
ORL ambulanta06.04.2021 9:4829.4.2021. 11:40PK156664396
Kardiološka ambulanta24.03.2021 13:5029.4.2021. 11:40MG161480015
Pulmološka ambulanta08.04.2021 10:5029.4.2021. 11:40NP100310157
Hematološka ambulanta22.03.2021 12:5829.4.2021. 11:40NV100494099
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:4429.4.2021. 11:45ĐK263775633
Onkološka ambulanta21.12.2020 14:5329.4.2021. 11:50ZM101146803
CT12.04.2021 11:1929.4.2021. 11:50AS100199550
Pulmološka ambulanta08.04.2021 10:5029.4.2021. 12:00AM100494493
Fizikalna medicina05.03.2021 10:2129.4.2021. 12:00MV100427533
UZV srca01.07.2020 8:4129.4.2021. 12:00KR100358560
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.03.2021 9:3129.4.2021. 12:00AP101123005
Urološka ambulanta08.04.2021 12:5429.4.2021. 12:00LM101116197
Neurološka ambulanta28.01.2021 10:1829.4.2021. 12:00JK131508956
Ultrazvuk dojke02.07.2020 9:829.4.2021. 12:00KR154001331
Kardiološka ambulanta24.03.2021 11:1729.4.2021. 12:00ZN101089552
ORL ambulanta06.04.2021 12:4829.4.2021. 12:10MO100813990
Onkološka ambulanta21.12.2020 15:3129.4.2021. 12:10MB100243405
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.03.2021 9:5229.4.2021. 12:15RM100473058
Neurofeedback PZMZD25.03.2021 10:3729.4.2021. 12:15VM261942821
Neurološka ambulanta28.01.2021 11:4129.4.2021. 12:20RM100456950
Kardiološka ambulanta25.03.2021 8:5529.4.2021. 12:20MB100302705
Pulmološka ambulanta30.03.2021 11:2629.4.2021. 12:20JŠ100217092
Ultrazvuk dojke02.07.2020 7:129.4.2021. 12:30MB100192430
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.03.2021 12:2629.4.2021. 12:30KJ100166304
Magnetska rezonanca02.04.2021 9:1529.4.2021. 12:30AM100131496
UZV srca03.07.2020 9:2229.4.2021. 12:30PT100289085
Psihijatrijska ambulanta24.03.2021 17:3429.4.2021. 12:30NL100294749
Onkološka ambulanta20.01.2021 15:3629.4.2021. 12:30ST100436655
Edukacijska rehabilitacija PZMZD13.04.2021 9:3029.4.2021. 12:30MB262757907
Fizikalna medicina04.12.2020 12:3229.4.2021. 12:30MM163056959
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 17:2129.4.2021. 12:30NČ167848310
CT12.04.2021 8:3629.4.2021. 12:30AG101227682
Neurološka ambulanta28.01.2021 12:1629.4.2021. 12:40KM100409982
Kardiološka ambulanta08.03.2021 14:829.4.2021. 12:40AD100228740
Plastična kirurgija i kirurgija dojke19.01.2021 10:2529.4.2021. 12:45JN100605751
Onkološka ambulanta26.01.2021 12:429.4.2021. 12:50SB101000300
ORL ambulanta30.03.2021 11:029.4.2021. 12:50RK154659153
Neurološka ambulanta28.01.2021 16:1229.4.2021. 13:00ŽR156490867
Doppler karotida22.01.2021 12:4029.4.2021. 13:00IK101321603
Ultrazvuk dojke02.07.2020 10:329.4.2021. 13:00LK101107408
UZV srca08.04.2021 10:2429.4.2021. 13:00LS100606228
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.03.2021 7:3429.4.2021. 13:00MI100540768
Kardiološka ambulanta25.03.2021 8:5729.4.2021. 13:00MŠ100222281
Fizikalna medicina20.10.2020 9:2029.4.2021. 13:00RR100016960
ORL ambulanta30.03.2021 11:329.4.2021. 13:05MU100154762
Onkološka ambulanta27.01.2021 13:029.4.2021. 13:10MP100260462
Psihijatrijska ambulanta21.01.2021 9:3929.4.2021. 13:15MG100245204
Neurološka ambulanta28.01.2021 16:1729.4.2021. 13:20ĐK100174042
ORL ambulanta30.03.2021 11:3729.4.2021. 13:20BM100032271
UZV srca15.06.2020 10:1529.4.2021. 13:30MB100067537
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:1329.4.2021. 13:30MB100117541
Ultrazvuk dojke03.07.2020 11:5129.4.2021. 13:30KM100265139
Urološka ambulanta29.03.2021 12:4429.4.2021. 13:30VM101149225
Onkološka ambulanta28.01.2021 12:2729.4.2021. 13:30BK154671542
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 14:2929.4.2021. 13:35FŠ161456084
ORL ambulanta02.04.2021 12:5129.4.2021. 13:35NV100468723
Neurološka ambulanta27.01.2021 7:5029.4.2021. 13:40PĐ100218071
Urološka ambulanta29.03.2021 9:3629.4.2021. 13:45ZS160220047
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:1429.4.2021. 13:45PG101121009
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:1529.4.2021. 14:00IĐ101319635
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:00BM155538094
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 9:2729.4.2021. 14:00NŠ263006922
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 11:829.4.2021. 14:00LT263587935
ORL ambulanta06.04.2021 12:5829.4.2021. 14:00ZP100549545
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:00KV100548439
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:00NM100573730
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:3829.4.2021. 14:00MS100123442
Ultrazvuk dojke03.07.2020 13:4829.4.2021. 14:00MU100338763
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:00MT100369087
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:15AR100469473
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:15IM100164365
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:15SO100550110
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:15MM150833894
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:2029.4.2021. 14:15DŠ135397702
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:1929.4.2021. 14:15DB101261381
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3529.4.2021. 14:30MB101130525
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:30DI112042541
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:30NR101325080
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:30MK100210894
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:029.4.2021. 14:30MS100454757
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:45MS100458355
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:45NM100466638
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:45MV100494385
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:45BR130066528
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 14:45KK157757802
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 10:2829.4.2021. 14:45LH264257253
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 13:2129.4.2021. 14:45EP260915265
Psihologijska jedinica PZMZD01.04.2021 11:2529.4.2021. 14:45JG265199313
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:00NB267002283
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:00AŠ266880740
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:00MH100520763
Mamografija nacionalni program07.04.2021 12:1729.4.2021. 15:00JS100478561
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:00NR100221777
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:15ML100173928
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:15AV100002871
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:15VS100490518
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:15KD100469469
Mamografija nacionalni program03.03.2021 10:129.4.2021. 15:15DE158322922
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 14:4929.4.2021. 15:30TM264392436
Psihologijska jedinica PZMZD15.03.2021 11:1129.4.2021. 15:30IM263804594
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 8:629.4.2021. 15:30MŠ162246041
Psihologijska jedinica PZMZD19.03.2021 13:1729.4.2021. 15:30MM167473852
Ultrazvuk vrata (ORL)07.04.2021 10:4329.4.2021. 15:45KP100574264
Ultrazvuk vrata (ORL)24.03.2021 13:4129.4.2021. 16:00AK100584242
Psihologijska jedinica PZMZD24.03.2021 11:5729.4.2021. 16:15LM163566801
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 10:129.4.2021. 16:15KD262718963
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 9:5329.4.2021. 16:15KT157410489
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 8:2029.4.2021. 16:15ŠK266159856
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 10:2529.4.2021. 16:30JB100199349
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 13:029.4.2021. 16:45AM156683778
Ultrazvuk vrata (ORL)06.04.2021 14:3129.4.2021. 17:00IC100206909
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 13:4829.4.2021. 17:00NM267199812
Ultrazvuk vrata (ORL)07.04.2021 7:5429.4.2021. 17:15ZB100377764
Ultrazvuk vrata (ORL)07.04.2021 11:3729.4.2021. 17:30IB100549418
Ultrazvuk vrata (ORL)01.04.2021 11:4929.4.2021. 17:45JV139209198
Edukacijska rehabilitacija PZMZD22.03.2021 11:329.4.2021. 17:45MŠ265970462
Magnetska rezonanca17.03.2021 9:2029.4.2021. 18:00ML100199298
Edukacijska rehabilitacija PZMZD23.03.2021 9:2029.4.2021. 18:30ML264338925
Magnetska rezonanca13.04.2021 13:1229.4.2021. 18:30JŽ101008880
CT09.04.2021 13:4330.4.2021. 7:35IR100121249
CT09.04.2021 7:3930.4.2021. 7:55BS100930060
Ultrazvuk radiološki08.01.2021 11:830.4.2021. 8:00VM100540645
RTG mamografija10.06.2020 8:4930.4.2021. 8:00MM100605268
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 9:3630.4.2021. 8:00PČ100709888
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 9:130.4.2021. 8:00TV162147749
Psihologijska jedinica PZMZD24.03.2021 11:4230.4.2021. 8:00AL161108579
Magnetska rezonanca15.10.2020 12:1130.4.2021. 8:00KP157481454
Naručivanje - operacija katarakte10.12.2020 13:3430.4.2021. 8:00DZ153587848
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 10:5930.4.2021. 8:00IP119135098
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 8:5730.4.2021. 8:00MM100012794
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 13:1330.4.2021. 8:00VG100228647
Onkološka dnevna bolnica09.04.2021 12:4730.4.2021. 8:00JS100454403
Psihologijska jedinica PZMZD12.04.2021 8:4930.4.2021. 8:00IM265615899
CT02.02.2021 13:3530.4.2021. 8:15IH100460889
RTG mamografija01.07.2020 8:1730.4.2021. 8:15NG100530262
Ultrazvuk radiološki03.11.2020 7:5530.4.2021. 8:20AB154075087
Fizikalna medicina05.02.2021 10:2730.4.2021. 8:30MS101158188
Audiometrija08.04.2021 11:1730.4.2021. 8:30DG101307612
RTG mamografija12.11.2020 13:1030.4.2021. 8:30IB101087594
Ultrazvuk dojke18.08.2020 10:230.4.2021. 8:30PC100185391
CT13.04.2021 12:4030.4.2021. 8:35PP155472577
Spirometrija - pulmološka dijagnostika28.10.2020 12:2330.4.2021. 8:40OV100394675
Ultrazvuk radiološki08.01.2021 12:4330.4.2021. 8:40DB100275899
RTG mamografija12.10.2020 13:3430.4.2021. 8:45AP100024139
Psihologijska jedinica PZMZD23.03.2021 13:5830.4.2021. 8:45LM263455998
Psihologijska jedinica PZMZD08.04.2021 10:1630.4.2021. 8:45JG263180059
Magnetska rezonanca24.09.2020 13:3430.4.2021. 8:45NM101190548
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 9:5830.4.2021. 8:45JZ266572115
CT16.02.2021 9:3930.4.2021. 8:55ZN101066182
RTG mamografija13.04.2021 10:2830.4.2021. 9:00IV100548602
Naručivanje - operacija katarakte11.12.2020 14:230.4.2021. 9:00LŠ101174160
Ultrazvuk radiološki12.05.2020 8:5130.4.2021. 9:00NG100066543
Traumatološka ambulanta07.04.2021 10:3830.4.2021. 9:00ŠG100037323
Ultrazvuk dojke06.07.2020 7:5430.4.2021. 9:00MN100086995
ORL ambulanta01.04.2021 12:2330.4.2021. 9:00ND100083416
Urološka ambulanta02.04.2021 9:3830.4.2021. 9:00NJ100299345
Fizikalna medicina21.12.2020 15:3230.4.2021. 9:00CČ100473753
Radna terapija PZMZD26.03.2021 8:1330.4.2021. 9:00AD265554728
Traumatološka ambulanta13.04.2021 10:2230.4.2021. 9:10GR263258006
CT13.04.2021 10:5130.4.2021. 9:15SĆ100510535
Neurološka ambulanta23.10.2020 9:5130.4.2021. 9:20RB101133290
Magnetska rezonanca21.09.2020 12:3530.4.2021. 9:30MD101183691
Psihologijska jedinica PZMZD18.03.2021 8:4330.4.2021. 9:30AV160521491
Ultrazvuk dojke06.07.2020 8:1930.4.2021. 9:30KR100471437
Audiometrija23.03.2021 9:5830.4.2021. 9:30AK100289070
Fizikalna medicina09.04.2021 11:4730.4.2021. 9:30AL100321434
Doppler perifernih krvnih žila07.07.2020 13:4130.4.2021. 9:30SM100152018
Psihijatrijska ambulanta20.01.2021 10:2330.4.2021. 9:30FG100213437
Psihologijska jedinica PZMZD22.03.2021 12:1030.4.2021. 9:30TD265869496
Urološka ambulanta09.04.2021 11:1230.4.2021. 9:30MB264813705
Radna terapija PZMZD18.03.2021 9:5930.4.2021. 9:30JZ266572115
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 12:330.4.2021. 9:30DB266500211
ORL ambulanta06.04.2021 9:130.4.2021. 9:30DT266741137
CT01.02.2021 14:2230.4.2021. 9:35MJ161423073
Spirometrija - pulmološka dijagnostika28.10.2020 11:2230.4.2021. 9:40IS100092951
Urološka ambulanta02.04.2021 10:130.4.2021. 9:45SS100174682
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 10:1530.4.2021. 9:50DB100329482
CT31.03.2021 13:5930.4.2021. 9:55JV100096066
Ultrazvuk dojke06.07.2020 8:4430.4.2021. 10:00OB100137226
Doppler perifernih krvnih žila08.07.2020 12:5830.4.2021. 10:00AD100149520
Fizikalna medicina17.09.2020 11:3330.4.2021. 10:00ŠD100236900
Neurološka ambulanta26.01.2021 11:2930.4.2021. 10:00MP100312416
Fizikalna medicina01.04.2021 11:3430.4.2021. 10:00EZ163561707
Naručivanje - operacija katarakte18.08.2020 13:730.4.2021. 10:00MB100642879
Nefrološka ambulanta19.10.2020 14:1430.4.2021. 10:00NN101062349
Radna terapija PZMZD29.03.2021 9:5630.4.2021. 10:00VG266167486
ORL ambulanta23.03.2021 9:5830.4.2021. 10:10AK100289070
Magnetska rezonanca02.03.2020 14:3530.4.2021. 10:15RH100352716
Psihologijska jedinica PZMZD08.04.2021 8:4330.4.2021. 10:15LV162972670
Psihologijska jedinica PZMZD16.03.2021 11:3130.4.2021. 10:15TP262160788
CT13.04.2021 13:1230.4.2021. 10:15AF101315492
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.02.2021 8:1730.4.2021. 10:15PJ267290980
Nefrološka ambulanta30.10.2020 12:3330.4.2021. 10:20NB100256271
ORL ambulanta24.03.2021 9:2830.4.2021. 10:25FF100141807
Ultrazvuk dojke06.07.2020 10:1730.4.2021. 10:30AV100002871
Radna terapija PZMZD08.04.2021 10:930.4.2021. 10:30ZM263446607
Audiometrija09.04.2021 13:130.4.2021. 10:30BP161564984
Doppler perifernih krvnih žila08.07.2020 13:5430.4.2021. 10:30VG266045436
CT22.03.2021 9:330.4.2021. 10:35NM100120293
Nefrološka ambulanta10.02.2021 8:2330.4.2021. 10:40NŠ100310570
ORL ambulanta24.03.2021 13:4730.4.2021. 10:40DP154966738
Neurološka ambulanta28.01.2021 10:4830.4.2021. 10:40MJ153412021
RTG mamografija06.10.2020 10:5730.4.2021. 10:45JK100481260
CT08.12.2020 12:3630.4.2021. 10:50MK101113794
ORL ambulanta07.04.2021 12:5130.4.2021. 10:55RB264546882
Radna terapija PZMZD22.03.2021 12:5730.4.2021. 11:00PJ267290980
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 13:2330.4.2021. 11:00IĐ266541172
Nefrološka ambulanta29.01.2021 14:4430.4.2021. 11:00ĐB101106645
Doppler perifernih krvnih žila09.07.2020 9:1230.4.2021. 11:00MH100937053
Naručivanje - operacija katarakte21.09.2020 14:3030.4.2021. 11:00VB100688985
Magnetska rezonanca29.09.2020 12:3630.4.2021. 11:00MO163215723
Fizikalna medicina04.02.2021 11:3530.4.2021. 11:00DB100383720
CT13.04.2021 11:4230.4.2021. 11:10ZB100542783
Nefrološka ambulanta01.02.2021 9:5630.4.2021. 11:20IS101287455
CT09.04.2021 10:130.4.2021. 11:25PB100247516
Ultrazvuk dojke06.07.2020 10:2930.4.2021. 11:30JK100481260
Neurološka ambulanta28.01.2021 13:3530.4.2021. 11:30FP100438079
Fizikalna medicina18.02.2021 8:1730.4.2021. 11:30MB261880438
Doppler perifernih krvnih žila09.07.2020 10:530.4.2021. 11:30VB100839195
Nefrološka pedijatrijska ambulanta23.03.2021 11:3230.4.2021. 11:30MB267215061
Nefrološka ambulanta02.02.2021 13:1630.4.2021. 11:40VK101088605
ORL ambulanta01.04.2021 16:930.4.2021. 11:40TJ261187021
Edukacijska rehabilitacija PZMZD16.03.2021 12:5930.4.2021. 11:45IK261462699
Fizikalna medicina28.12.2020 13:4330.4.2021. 12:00LK163093510
Naručivanje - operacija katarakte19.12.2020 8:5730.4.2021. 12:00KK116066358
Nefrološka ambulanta02.02.2021 14:4130.4.2021. 12:00GJ131926235
Doppler perifernih krvnih žila09.07.2020 13:2030.4.2021. 12:00IP100822044
Neurološka ambulanta21.12.2020 12:1430.4.2021. 12:00IŠ100536647
Ultrazvuk dojke06.07.2020 10:4430.4.2021. 12:00MF100166840
Nefrološka pedijatrijska ambulanta22.03.2021 11:4730.4.2021. 12:00RŠ267882795
ORL ambulanta06.04.2021 10:4030.4.2021. 12:10AV155127888
Nefrološka ambulanta08.02.2021 10:1030.4.2021. 12:20MN100822453
Ultrazvuk dojke06.07.2020 12:030.4.2021. 12:30TC100593025
Fizikalna medicina17.12.2020 14:1230.4.2021. 12:30MV163506193
Nefrološka pedijatrijska ambulanta13.04.2021 14:3830.4.2021. 12:30AS262237224
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 12:4830.4.2021. 12:30NŠ264626865
Nefrološka ambulanta08.02.2021 13:1230.4.2021. 12:40MB100439931
Ultrazvuk dojke06.07.2020 12:4730.4.2021. 13:00IB100213672
Fizikalna medicina04.12.2020 13:2430.4.2021. 13:00ML163930219
Nefrološka ambulanta08.02.2021 18:2030.4.2021. 13:00ŽG154150590
Fizikalna medicina07.12.2020 13:2230.4.2021. 13:20LG164036377
Nefrološka ambulanta10.02.2021 11:330.4.2021. 13:20VK100392594
Ultrazvuk dojke06.07.2020 13:2830.4.2021. 13:30MS100225657
Magnetska rezonanca11.09.2020 9:4930.4.2021. 13:30VP100971176
Nefrološka ambulanta10.02.2021 18:3830.4.2021. 13:40IG101040210
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 15:1930.4.2021. 14:00IB261128399
ORL ambulanta02.04.2021 10:1830.4.2021. 14:00DG101307612
Ultrazvuk dojke10.07.2019 7:3430.4.2021. 14:00MA100243231
Edukacijska rehabilitacija PZMZD19.02.2021 8:2130.4.2021. 14:00MB264682762
Edukacijska rehabilitacija PZMZD09.03.2021 9:4430.4.2021. 14:45MM262720503
Edukacijska rehabilitacija PZMZD18.03.2021 14:5830.4.2021. 15:30MH264753549
Fonetska jedinica PZMZD22.03.2021 11:4530.4.2021. 15:30MB264556574
Fonetska jedinica PZMZD15.03.2021 9:2130.4.2021. 16:15LS264482098
Edukacijska rehabilitacija PZMZD01.04.2021 14:330.4.2021. 16:15IK264597340
Edukacijska rehabilitacija PZMZD15.03.2021 10:730.4.2021. 17:00NR265758884
Fonetska jedinica PZMZD16.03.2021 9:430.4.2021. 17:00DR265503329
Edukacijska rehabilitacija PZMZD24.03.2021 14:4030.4.2021. 17:45FK266369061
RTG mamografija14.05.2020 10:573.5.2021. 7:30MB100463671
CT18.01.2021 12:513.5.2021. 7:35JF163052142
RTG mamografija11.12.2020 8:483.5.2021. 7:45ĐP100377995
CT18.01.2021 7:513.5.2021. 7:55MČ100258812
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 10:113.5.2021. 8:00MB100291053
Naručivanje - operacija katarakte09.01.2020 13:433.5.2021. 8:00IR100474677
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:133.5.2021. 8:00CR161259071
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 12:303.5.2021. 8:00AC101119685
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 12:303.5.2021. 8:00AM101114951
Holter kardiološki14.12.2020 8:253.5.2021. 8:00TV101051803
Holter kardiološki14.09.2020 11:483.5.2021. 8:00MB101067265
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 9:233.5.2021. 8:00AR100727674
Magnetska rezonanca23.10.2020 8:373.5.2021. 8:00AB100638635
Ultrazvuk radiološki18.05.2020 10:293.5.2021. 8:00KŠ100579829
RTG mamografija05.05.2020 7:563.5.2021. 8:00MV100575737
Holter tlaka27.11.2020 12:223.5.2021. 8:00NM100570115
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 12:293.5.2021. 8:00KL100536454
CT25.01.2021 9:503.5.2021. 8:15MS100544879
Holter tlaka26.02.2021 9:03.5.2021. 8:15TČ101127845
Holter kardiološki04.01.2021 10:323.5.2021. 8:15IS100432775
Holter kardiološki21.01.2021 12:473.5.2021. 8:15IŠ100083276
Ultrazvuk radiološki22.10.2020 9:363.5.2021. 8:20AM100114123
RTG mamografija15.05.2020 11:83.5.2021. 8:20GP100782817
Holter tlaka18.02.2021 10:473.5.2021. 8:30MV101063883
Holter kardiološki26.10.2020 8:223.5.2021. 8:30BO100034846
Urološka ambulanta12.04.2021 9:393.5.2021. 8:30PF100061148
Ultrazvuk dojke08.05.2020 10:23.5.2021. 8:30AŽ100435604
Ginekološka ambulanta12.04.2021 10:213.5.2021. 8:30JV100451729
RTG mamografija18.05.2020 11:423.5.2021. 8:35AJ100347033
CT16.03.2021 11:483.5.2021. 8:35TL163988723
Ultrazvuk radiološki17.11.2020 8:243.5.2021. 8:40KR100084698
Magnetska rezonanca15.10.2020 13:173.5.2021. 8:45AK100086374
Doppler karotida09.02.2021 13:533.5.2021. 8:45ĐT100202978
RTG mamografija25.05.2020 11:123.5.2021. 8:50AU101077243
CT10.02.2021 10:43.5.2021. 8:55MD101159769
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 8:283.5.2021. 9:00MV101158722
Naručivanje - operacija katarakte01.12.2020 8:433.5.2021. 9:00NM101318957
Ultrazvuk dojke07.05.2020 8:563.5.2021. 9:00AŠ101332223
Ginekološka ambulanta12.04.2021 10:223.5.2021. 9:00KJ107163007
Urološka ambulanta14.12.2020 17:283.5.2021. 9:00DS100521193
Onkološka ambulanta02.02.2021 17:193.5.2021. 9:00MR100424609
RTG mamografija28.05.2020 9:283.5.2021. 9:05EV100578958
Psihijatrijska ambulanta01.02.2021 11:83.5.2021. 9:10VF100080854
Urološka ambulanta01.04.2021 9:503.5.2021. 9:15LM100037094
CT09.02.2021 12:433.5.2021. 9:15NK101177108
Ultrazvuk radiološki08.02.2021 11:493.5.2021. 9:20MR262547131
RTG mamografija02.06.2020 12:473.5.2021. 9:20NP100547835
Psihijatrijska ambulanta01.02.2021 11:583.5.2021. 9:30AM100984483
Doppler karotida16.10.2020 14:53.5.2021. 9:30AG159919818
Magnetska rezonanca06.11.2020 12:253.5.2021. 9:30KŽ123227856
Ultrazvuk dojke14.05.2020 12:253.5.2021. 9:30AC100429417
Ginekološka ambulanta12.04.2021 10:263.5.2021. 9:30MČ100328291
RTG mamografija04.06.2020 10:453.5.2021. 9:35KM100246753
Ultrazvuk radiološki22.02.2021 13:13.5.2021. 9:40LG101078947
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 10:263.5.2021. 9:50AV159507838
Psihijatrijska ambulanta26.02.2021 9:553.5.2021. 9:50JR156049854
RTG mamografija04.06.2020 13:243.5.2021. 9:50VK100105707
CT11.03.2021 14:423.5.2021. 9:55UČ100359450
Ginekološka ambulanta13.04.2021 9:493.5.2021. 10:00AK100337144
Kardiološka ambulanta01.09.2020 9:433.5.2021. 10:00AP100024139
Ultrazvuk dojke25.05.2020 8:13.5.2021. 10:00AI100228825
Pulmološka ambulanta12.04.2021 8:223.5.2021. 10:00LV161022686
Endoskopija - gastroskopija01.03.2021 10:363.5.2021. 10:00KM100553454
Hematološka ambulanta27.10.2020 12:203.5.2021. 10:00RS100499583
RTG mamografija05.06.2020 7:423.5.2021. 10:05AB100060258
Psihijatrijska ambulanta02.04.2021 10:313.5.2021. 10:10TŽ100128655
Denzitometrija12.01.2021 9:353.5.2021. 10:10MM100127214
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 10:383.5.2021. 10:10LI100437475
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.03.2021 8:363.5.2021. 10:15MG100416133
CT19.02.2021 10:303.5.2021. 10:15VJ100961963
Magnetska rezonanca25.09.2020 8:243.5.2021. 10:15AM156333293
Doppler karotida09.02.2021 14:133.5.2021. 10:15JR101307538
Hematološka ambulanta11.01.2021 10:543.5.2021. 10:20AP101246918
RTG mamografija15.06.2020 8:423.5.2021. 10:20KC100474959
Kardiološka ambulanta01.09.2020 14:483.5.2021. 10:20TF100308615
Pulmološka ambulanta16.11.2020 13:323.5.2021. 10:20ST100185156
RTG klasične pretrage30.03.2021 11:263.5.2021. 10:30IN100163259
Endoskopija - kolonoskopija02.03.2021 13:293.5.2021. 10:30TD100312596
Ultrazvuk dojke18.05.2020 8:133.5.2021. 10:30SM100435271
Denzitometrija16.03.2021 10:103.5.2021. 10:30RM100450260
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.03.2021 12:593.5.2021. 10:30PM162062322
Anesteziološka ambulanta09.04.2021 10:313.5.2021. 10:30DŠ100969494
Psihijatrijska ambulanta22.02.2021 12:113.5.2021. 10:30IG100857390
RTG mamografija26.06.2020 14:93.5.2021. 10:35KL100411630
CT24.02.2021 11:543.5.2021. 10:35SM100421500
Pulmološka ambulanta23.11.2020 11:323.5.2021. 10:40PR100223186
Kardiološka ambulanta02.09.2020 11:233.5.2021. 10:40SŠ100035609
Hematološka ambulanta11.01.2021 11:373.5.2021. 10:40BP101105859
Denzitometrija14.01.2021 14:213.5.2021. 10:50ĐR101063101
CT02.03.2021 14:403.5.2021. 10:50MP101192277
Psihijatrijska ambulanta24.02.2021 9:533.5.2021. 10:50MG100165382
RTG mamografija28.01.2021 12:123.5.2021. 10:50DS100424276
Kardiološka ambulanta03.09.2020 11:293.5.2021. 11:00ĐJ100479023
Magnetska rezonanca25.09.2020 11:103.5.2021. 11:00MM100491465
Naručivanje - operacija katarakte06.08.2020 12:543.5.2021. 11:00AG100285237
Hematološka ambulanta25.02.2021 11:293.5.2021. 11:00BM100134984
Pulmološka ambulanta30.03.2021 14:213.5.2021. 11:00MK101091198
RTG mamografija24.02.2021 12:83.5.2021. 11:05AM108688175
Psihijatrijska ambulanta24.02.2021 12:533.5.2021. 11:10LB101316715
Urološka ambulanta15.02.2021 9:83.5.2021. 11:15VP100248088
Kardiološka ambulanta08.09.2020 10:393.5.2021. 11:20IF162817633
Pulmološka ambulanta31.03.2021 11:463.5.2021. 11:20ĐF155080888
RTG mamografija23.03.2021 13:153.5.2021. 11:20IJ100511590
Hematološka ambulanta25.03.2021 9:513.5.2021. 11:20MD100571113
CT13.11.2020 10:213.5.2021. 11:25EP101157086
Ultrazvuk dojke07.07.2020 8:143.5.2021. 11:30JB122242233
Psihijatrijska ambulanta24.02.2021 13:283.5.2021. 11:30AL167610804
Onkološka ambulanta28.01.2021 13:113.5.2021. 11:30MZ100577697
Endoskopija - gastroskopija23.03.2021 11:33.5.2021. 11:30AV100775316
Doppler karotida09.02.2021 14:223.5.2021. 11:30MS100136764
RTG mamografija24.03.2021 13:193.5.2021. 11:35AP123228765
Kardiološka ambulanta21.10.2019 12:383.5.2021. 11:40MĐ101125247
Pulmološka ambulanta01.04.2021 8:463.5.2021. 11:40DM100422458
Onkološka ambulanta29.01.2021 11:563.5.2021. 11:50MS100350442
Kardiološka ambulanta09.09.2020 9:343.5.2021. 12:00MM100453547
Pulmološka ambulanta01.04.2021 12:243.5.2021. 12:00MR100498250
Hematološka ambulanta29.03.2021 14:263.5.2021. 12:00IC100138205
Naručivanje - operacija katarakte15.02.2021 13:133.5.2021. 12:00MN100035685
Ultrazvuk dojke07.07.2020 8:63.5.2021. 12:00MB101116303
Endoskopija - kolonoskopija03.03.2021 10:323.5.2021. 12:00BJ100773080
Onkološka ambulanta29.01.2021 12:03.5.2021. 12:10BZ100336911
Psihijatrijska ambulanta11.02.2021 14:213.5.2021. 12:20JN100795787
Pulmološka ambulanta01.04.2021 12:333.5.2021. 12:20MB101104901
Kardiološka ambulanta11.09.2020 8:373.5.2021. 12:20NR101124198
Ultrazvuk dojke07.07.2020 8:383.5.2021. 12:30IP158121565
Onkološka ambulanta16.03.2021 12:533.5.2021. 12:30IM100579123
Fizikalna medicina19.08.2020 10:123.5.2021. 12:30AJ100309929
Fizikalna medicina29.01.2021 9:53.5.2021. 12:30MM100187171
Kardiološka ambulanta11.09.2020 9:433.5.2021. 12:40JO100376018
Pulmološka ambulanta26.03.2021 9:483.5.2021. 12:40ŠB100455609
Onkološka ambulanta12.04.2021 15:523.5.2021. 12:50AR100371055
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 9:443.5.2021. 12:50AM100339827
Fizikalna medicina11.02.2021 13:153.5.2021. 13:00MR100369532
Doppler karotida05.11.2020 11:533.5.2021. 13:00EŽ100176123
Fizikalna medicina17.02.2021 14:223.5.2021. 13:00DV100142063
Pulmološka ambulanta02.04.2021 8:183.5.2021. 13:00SČ100527351
Ultrazvuk dojke07.07.2020 8:473.5.2021. 13:00AM144173275
Endoskopija - gastroskopija30.03.2021 11:323.5.2021. 13:00SV136292236
Psihijatrijska ambulanta25.02.2021 9:583.5.2021. 13:10NS101106486
Pulmološka ambulanta02.04.2021 12:433.5.2021. 13:20ZI267025600
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:233.5.2021. 13:30DŽ101000283
Ultrazvuk dojke16.03.2021 9:113.5.2021. 13:30RL100038069
Endoskopija - kolonoskopija17.03.2021 12:353.5.2021. 13:30EB100054501
Fizikalna medicina14.01.2021 9:63.5.2021. 13:30NI100295183
Fizikalna medicina05.02.2021 11:273.5.2021. 13:30SM100435271
Pulmološka ambulanta07.04.2021 10:313.5.2021. 13:40JM115801838
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:253.5.2021. 13:45AP100511054
Mamografija nacionalni program03.03.2021 11:413.5.2021. 14:00KB100500839
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:263.5.2021. 14:00MS100652575
Mamografija nacionalni program10.03.2021 13:13.5.2021. 14:00AK101082396
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:00RM154606171
Fizikalna medicina08.03.2021 13:453.5.2021. 14:00IK100455365
Fizikalna medicina11.02.2021 11:433.5.2021. 14:00MR100003884
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:00EM100075063
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:00DN100176871
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:15SB100027006
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:15TŽ100482659
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:15JB100425838
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:15EB100428156
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:15SD100356244
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:273.5.2021. 14:15JŠ100652541
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:30RT100534250
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:30NB100398199
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:30AB100299701
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:543.5.2021. 14:30KD100107027
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:30IŠ100179537
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:45MO100159477
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:45MG100230672
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:45MV100295681
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:45MB100336339
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 14:45LM100359018
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 15:00CR100351900
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:00MM100122069
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 15:00ZŠ100084857
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:00MZ100093625
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:553.5.2021. 15:00IS100547411
Fizikalna medicina01.03.2021 14:143.5.2021. 15:00MJ100581017
Fizikalna medicina16.02.2021 12:203.5.2021. 15:00MI101389706
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:15MJ101911981
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:15VS100524431
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:15LK100296514
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:15KV100418303
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:563.5.2021. 15:15BD100459245
Fizikalna medicina08.03.2021 16:393.5.2021. 15:30JN102647936
Fizikalna medicina12.04.2021 14:53.5.2021. 15:30EF162345482
Fizikalna medicina11.03.2021 12:103.5.2021. 16:00MG100335129
Fizikalna medicina08.03.2021 17:523.5.2021. 16:00JĆ100167694
Fizikalna medicina10.03.2021 10:33.5.2021. 16:30IM100186756
Fizikalna medicina11.03.2021 13:73.5.2021. 16:30DP163532065
Fizikalna medicina12.04.2021 17:413.5.2021. 17:00MR125103016
Fizikalna medicina15.03.2021 13:03.5.2021. 17:00ĐB101106645
Fizikalna medicina09.11.2020 16:353.5.2021. 17:00MC100437579
Fizikalna medicina08.03.2021 17:333.5.2021. 17:30AŠ100482184
Fizikalna medicina10.03.2021 13:393.5.2021. 17:30NP100547322
Pedijatrijski holter kardiološki12.04.2021 11:114.5.2021. 7:30MS263690768
RTG mamografija14.05.2020 12:224.5.2021. 7:30AC100429417
CT01.02.2021 10:174.5.2021. 7:35FČ100226335
RTG mamografija11.12.2020 9:404.5.2021. 7:45AK100077727
CT22.03.2021 10:524.5.2021. 7:55LB160523892
Holter kardiološki25.08.2020 10:594.5.2021. 8:00KR154001331
RTG mamografija18.05.2020 14:344.5.2021. 8:00SI101123077
Ultrazvuk radiološki28.05.2020 13:494.5.2021. 8:00LT100512438
Magnetska rezonanca29.10.2020 9:284.5.2021. 8:00IV100942882
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:214.5.2021. 8:00JV100096066
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:184.5.2021. 8:00MB100034475
Holter kardiološki08.09.2020 9:44.5.2021. 8:00NR100258634
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:334.5.2021. 8:00MT100495256
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:134.5.2021. 8:00NP100467833
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 13:44.5.2021. 8:00MM100371214
Holter kardiološki12.02.2021 11:214.5.2021. 8:15MČ100350546
Holter kardiološki12.02.2021 8:434.5.2021. 8:15JD100271595
CT05.03.2021 10:104.5.2021. 8:15NG100102399
RTG mamografija08.06.2020 7:374.5.2021. 8:15PK101083318
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 9:154.5.2021. 8:20MĐ100206519
RTG mamografija18.05.2020 8:194.5.2021. 8:30MF100089256
Urološka ambulanta02.04.2021 8:494.5.2021. 8:30PČ100045860
Ultrazvuk dojke12.05.2020 13:414.5.2021. 8:30KU100607372
Holter kardiološki27.01.2021 14:444.5.2021. 8:30IM100606514
Ambulanta za rehabilitaciju djece30.03.2021 11:174.5.2021. 8:30SM268285227
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 10:04.5.2021. 8:40KJ100530525
Doppler karotida10.02.2021 8:404.5.2021. 8:45DM100515682
Magnetska rezonanca29.10.2020 9:284.5.2021. 8:45IV100942882
Urološka ambulanta02.02.2021 9:224.5.2021. 8:45AŠ100813613
RTG mamografija10.06.2020 11:444.5.2021. 8:45DA100218226
CT29.03.2021 9:374.5.2021. 8:55KP100036838
Vaskularna kirurgija19.03.2021 8:444.5.2021. 9:00MS100048865
Neurološka ambulanta15.12.2020 9:484.5.2021. 9:00IH100009614
Onkološka ambulanta06.04.2021 11:354.5.2021. 9:00IB100118569
Fizikalna medicina05.10.2020 10:354.5.2021. 9:00MK100216338
Urološka ambulanta16.11.2020 11:484.5.2021. 9:00JC100161746
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 10:144.5.2021. 9:00MB100397608
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 10:564.5.2021. 9:00IB100395705
Ultrazvuk dojke19.05.2020 11:444.5.2021. 9:00JB100493616
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 10:374.5.2021. 9:00IR100434555
Neurološka ambulanta03.11.2020 10:274.5.2021. 9:00SM100779766
RTG mamografija26.06.2020 13:114.5.2021. 9:00SM100601513
Onkološka ambulanta03.11.2020 15:514.5.2021. 9:00VV101139834
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 9:124.5.2021. 9:00ZG266265607
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.03.2021 13:434.5.2021. 9:00DP268409328
RTG klasične pretrage19.01.2021 13:114.5.2021. 9:15SJ101912000
Urološka ambulanta08.04.2021 14:534.5.2021. 9:15DZ261167915
RTG mamografija29.06.2020 10:74.5.2021. 9:15NC100029854
Ultrazvuk radiološki18.01.2021 11:374.5.2021. 9:20OR100134128
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 9:244.5.2021. 9:20CO100438331
Onkološka ambulanta10.02.2021 12:444.5.2021. 9:20MŽ100395599
Neurološka ambulanta03.11.2020 10:454.5.2021. 9:20MK101285124
Neurološka ambulanta26.01.2021 9:404.5.2021. 9:20VM100603736
Vaskularna kirurgija19.05.2020 14:464.5.2021. 9:20NM101053250
Magnetska rezonanca02.03.2021 11:414.5.2021. 9:30NK100668764
Urološka ambulanta19.01.2021 9:494.5.2021. 9:30NK100556088
Ultrazvuk dojke26.05.2020 7:534.5.2021. 9:30KF101315079
Doppler karotida11.02.2021 12:494.5.2021. 9:30MV138740490
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta09.04.2021 14:234.5.2021. 9:30AC264402691
RTG klasične pretrage15.01.2021 14:64.5.2021. 9:30IB100279711
RTG mamografija29.06.2020 11:504.5.2021. 9:30AJ100056512
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.03.2021 12:244.5.2021. 9:30KK268309660
CT10.12.2020 10:544.5.2021. 9:35IT100252796
Neurološka ambulanta28.01.2021 11:204.5.2021. 9:40KB100287040
Vaskularna kirurgija29.03.2021 8:374.5.2021. 9:40AB100319983
Neurološka ambulanta26.01.2021 9:444.5.2021. 9:40MD162460054
Ultrazvuk radiološki19.01.2021 13:114.5.2021. 9:40SJ101912000
Psihijatrijska ambulanta02.02.2021 11:434.5.2021. 9:40PD101044321
Onkološka ambulanta06.04.2021 15:14.5.2021. 9:40DB268101380
Urološka ambulanta01.03.2021 11:214.5.2021. 9:45AD156632472
RTG mamografija30.06.2020 7:594.5.2021. 9:45PB100083420
CT01.04.2021 11:94.5.2021. 9:55KP101189718
Urološka ambulanta12.02.2021 12:104.5.2021. 10:00NU101130686
Ultrazvuk dojke26.05.2020 7:544.5.2021. 10:00AF101315295
Kardiološka ambulanta15.10.2020 11:334.5.2021. 10:00AŠ100899235
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 9:504.5.2021. 10:00IV100736777
Psihijatrijska ambulanta01.04.2021 11:34.5.2021. 10:00JČ100842405
Onkološka ambulanta13.04.2021 15:584.5.2021. 10:00LK101063313
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju02.07.2020 9:584.5.2021. 10:00NK101070513
UZV srca08.07.2020 9:164.5.2021. 10:00MS100556393
Neurološka ambulanta27.01.2021 11:434.5.2021. 10:00NŽ100582227
RTG mamografija09.07.2020 9:124.5.2021. 10:00JB100506236
Pulmološka ambulanta27.10.2020 12:64.5.2021. 10:00FM100548157
Gastroenterološka ambulanta02.11.2020 11:474.5.2021. 10:00SS100551284
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 9:364.5.2021. 10:00BP100083454
EKG15.01.2021 14:54.5.2021. 10:00IB100279711
Neurološka ambulanta28.01.2021 11:464.5.2021. 10:00AK100435430
Hematološka ambulanta29.10.2020 8:324.5.2021. 10:00MB100426179
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 8:594.5.2021. 10:00IŠ267965058
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.03.2021 10:324.5.2021. 10:00LV267773272
Denzitometrija23.09.2020 8:214.5.2021. 10:10EB101089266
Urološka ambulanta23.02.2021 13:274.5.2021. 10:15PN100953159
Magnetska rezonanca14.10.2020 12:314.5.2021. 10:15AB100406244
RTG mamografija22.07.2020 11:224.5.2021. 10:15NS100160875
Neurološka ambulanta27.01.2021 15:84.5.2021. 10:20MD100113708
Onkološka ambulanta13.04.2021 18:44.5.2021. 10:20AP100060652
Neurološka ambulanta29.01.2021 10:464.5.2021. 10:20VL100061400
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 11:94.5.2021. 10:20NŠ100032002
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju08.07.2020 8:314.5.2021. 10:20ST100380124
Hematološka ambulanta26.01.2021 11:24.5.2021. 10:20MP100369053
Psihijatrijska ambulanta01.04.2021 11:54.5.2021. 10:20IČ100842458
Kardiološka ambulanta28.10.2020 12:54.5.2021. 10:20BZ100526442
Gastroenterološka ambulanta18.12.2020 10:04.5.2021. 10:20JG100559400
Pulmološka ambulanta03.11.2020 11:24.5.2021. 10:20GP101313087
Urološka ambulanta02.03.2021 8:354.5.2021. 10:30MK264281203
UZV srca08.07.2020 9:334.5.2021. 10:30TB100595873
RTG mamografija16.09.2020 13:64.5.2021. 10:30PD100401120
Denzitometrija02.02.2021 9:224.5.2021. 10:30JD100083079
Ultrazvuk dojke02.06.2020 14:324.5.2021. 10:30MB100203177
CT13.01.2021 12:564.5.2021. 10:35MC101286724
Neurološka ambulanta01.02.2021 12:224.5.2021. 10:40DD101268815
Neurološka ambulanta27.01.2021 18:134.5.2021. 10:40IS101164869
Psihijatrijska ambulanta04.03.2021 10:454.5.2021. 10:40GH111983729
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju08.07.2020 10:104.5.2021. 10:40ĐC159215492
Pulmološka ambulanta03.11.2020 11:134.5.2021. 10:40IL100584647
Hematološka ambulanta15.01.2021 8:554.5.2021. 10:40PP100952254
Gastroenterološka ambulanta21.12.2020 14:114.5.2021. 10:40MM101042310
Kardiološka ambulanta19.10.2020 11:494.5.2021. 10:40AK100283635
RTG mamografija21.09.2020 14:234.5.2021. 10:45DS100195007
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 11:134.5.2021. 10:45MA263858502
Urološka ambulanta13.04.2021 9:494.5.2021. 10:45TG101146841
CT05.01.2021 8:394.5.2021. 10:50MM100568594
Fizikalna medicina13.04.2021 11:204.5.2021. 11:00ĐF100601941
Pulmološka ambulanta03.11.2020 11:284.5.2021. 11:00MB100528754
UZV srca08.07.2020 12:44.5.2021. 11:00AM100809263
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju08.07.2020 12:494.5.2021. 11:00AD101203882
Magnetska rezonanca05.02.2021 14:294.5.2021. 11:00MŠ100153105
Hematološka ambulanta23.02.2021 12:434.5.2021. 11:00LK100013449
Gastroenterološka ambulanta21.12.2020 15:84.5.2021. 11:00MV100001553
Kardiološka ambulanta17.09.2020 9:14.5.2021. 11:00HK100392838
Psihijatrijska ambulanta16.03.2021 8:304.5.2021. 11:00LJ100457770
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.02.2021 13:354.5.2021. 11:00VĐ267988517
Ambulanta za rehabilitaciju djece29.01.2021 11:94.5.2021. 11:00IP267504192
Kardiološka ambulanta18.02.2020 11:324.5.2021. 11:20KT100049863
Psihijatrijska ambulanta23.03.2021 11:104.5.2021. 11:20RF101325574
Gastroenterološka ambulanta22.12.2020 8:414.5.2021. 11:20NZ101113120
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju10.07.2020 11:114.5.2021. 11:20MS100544879
Pulmološka ambulanta03.11.2020 12:134.5.2021. 11:20LK100523147
Hematološka ambulanta05.03.2021 10:34.5.2021. 11:20MG100574300
Neurološka ambulanta15.02.2021 9:504.5.2021. 11:30BO100600905
Fizikalna medicina13.04.2021 11:224.5.2021. 11:30TF100607029
Onkološka ambulanta08.05.2020 11:264.5.2021. 11:30VČ110452755
Neurološka ambulanta29.01.2021 10:164.5.2021. 11:30LČ101127898
Urološka ambulanta09.03.2021 10:304.5.2021. 11:30IB263787302
Ultrazvuk dojke09.06.2020 8:474.5.2021. 11:30MG160157980
Ginekološka ambulanta08.03.2021 13:144.5.2021. 11:30MM100227174
UZV srca08.07.2020 12:134.5.2021. 11:30DK100442081
Doppler karotida12.02.2021 8:244.5.2021. 11:30MR100380571
Ambulanta za rehabilitaciju djece04.03.2021 11:54.5.2021. 11:30PL268532456
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju15.07.2020 11:194.5.2021. 11:40LK100187769
Gastroenterološka ambulanta23.12.2020 8:494.5.2021. 11:40KP100043934
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 8:234.5.2021. 11:40SB100012402
Pulmološka ambulanta03.11.2020 12:134.5.2021. 11:40VŠ100124807
Kardiološka ambulanta21.10.2020 17:544.5.2021. 11:40JV122480737
Hematološka ambulanta05.03.2021 15:474.5.2021. 11:40KB101097676
Urološka ambulanta04.03.2021 7:464.5.2021. 11:45MŠ100098842
Ambulanta za rehabilitaciju djece02.03.2021 11:94.5.2021. 11:45MĐ268137269
Onkološka ambulanta08.05.2020 13:374.5.2021. 11:50KK100495792
Ultrazvuk dojke07.07.2020 9:74.5.2021. 12:00SM100480277
Urološka ambulanta05.03.2021 7:534.5.2021. 12:00IR100473768
Gastroenterološka ambulanta23.12.2020 11:414.5.2021. 12:00LT100424242
Kardiološka ambulanta15.10.2020 11:574.5.2021. 12:00IŠ100083276
Hematološka ambulanta15.12.2020 10:594.5.2021. 12:00NB100017051
Onkološka dnevna bolnica06.04.2021 10:334.5.2021. 12:00KM100161657
UZV srca08.07.2020 12:474.5.2021. 12:00AM100228581
Pulmološka ambulanta03.11.2020 12:414.5.2021. 12:00DJ100546254
Neurološka ambulanta08.04.2021 13:544.5.2021. 12:00DŠ123965764
Neurološka ambulanta01.02.2021 10:464.5.2021. 12:00JČ168116991
Onkološka ambulanta08.05.2020 13:444.5.2021. 12:10DČ100424971
Doppler karotida12.02.2021 12:234.5.2021. 12:15AK100272377
Urološka ambulanta05.03.2021 9:594.5.2021. 12:15PM100253629
Neurološka ambulanta01.02.2021 13:524.5.2021. 12:20AP100136656
Gastroenterološka ambulanta23.12.2020 14:04.5.2021. 12:20BJ100014004
Pulmološka ambulanta04.11.2020 12:124.5.2021. 12:20AT100474658
Kardiološka ambulanta20.10.2020 11:294.5.2021. 12:20MM100512118
Hematološka ambulanta08.03.2021 11:324.5.2021. 12:20MM100802872
Urološka ambulanta05.03.2021 18:264.5.2021. 12:30MA100604217
Onkološka ambulanta27.10.2020 11:314.5.2021. 12:30NM158083003
Ultrazvuk dojke07.07.2020 9:134.5.2021. 12:30MM158071029
UZV srca08.07.2020 13:04.5.2021. 12:30AD100149520
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.03.2021 9:474.5.2021. 12:30PB268332519
Neurološka ambulanta01.02.2021 11:174.5.2021. 12:40SS100174682
Gastroenterološka ambulanta28.12.2020 17:354.5.2021. 12:40TR100201325
Pulmološka ambulanta24.11.2020 13:44.5.2021. 12:40GT100286659
Hematološka ambulanta26.01.2021 9:314.5.2021. 12:40PK100520458
Kardiološka ambulanta22.10.2020 10:154.5.2021. 12:40OD100527008
Urološka ambulanta09.03.2021 9:354.5.2021. 12:45AB100100034
Onkološka ambulanta04.01.2021 16:244.5.2021. 12:50AK100435267
Doppler karotida12.02.2021 12:434.5.2021. 13:00DP100453388
Ultrazvuk dojke07.07.2020 10:84.5.2021. 13:00ZM100412677
Neurološka ambulanta02.02.2021 8:24.5.2021. 13:00AB100751427
Kardiološka ambulanta12.11.2020 14:224.5.2021. 13:00MB100761034
Gastroenterološka ambulanta29.12.2020 8:234.5.2021. 13:00DG100770423
Hematološka ambulanta29.01.2021 13:444.5.2021. 13:00AL101056255
Pulmološka ambulanta10.12.2019 11:494.5.2021. 13:00IF153927426
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta08.04.2021 10:124.5.2021. 13:00TB163549820
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.07.2020 7:364.5.2021. 13:00LB125435348
Onkološka ambulanta23.03.2021 12:164.5.2021. 13:10MS100689409
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju21.07.2020 13:194.5.2021. 13:20AB100589597
Neurološka ambulanta02.02.2021 9:574.5.2021. 13:20BK100841549
Gastroenterološka ambulanta29.12.2020 8:434.5.2021. 13:20NV154676488
Pulmološka ambulanta23.03.2021 16:154.5.2021. 13:20MG155295342
Kardiološka ambulanta22.10.2020 11:144.5.2021. 13:20VV100476762
Hematološka ambulanta13.04.2021 12:554.5.2021. 13:20MP100160998
Neurološka ambulanta01.02.2021 15:424.5.2021. 13:20KZ100247126
Ultrazvuk dojke08.07.2020 7:274.5.2021. 13:30AV101308396
Hematološka ambulanta11.03.2021 12:284.5.2021. 13:40IG101041276
Gastroenterološka ambulanta29.12.2020 14:334.5.2021. 13:40PM101077421
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju02.09.2020 14:354.5.2021. 13:40MV100169898
Pulmološka ambulanta07.12.2020 9:434.5.2021. 13:40AR100117950
Kardiološka ambulanta23.10.2020 8:14.5.2021. 13:40PP100129193
Urološka ambulanta26.01.2021 11:574.5.2021. 13:45PA101072990
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:00NL100553806
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:00MK100007976
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:564.5.2021. 14:00NA100039813
Ultrazvuk dojke08.07.2020 7:344.5.2021. 14:00LP100320987
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:564.5.2021. 14:00LB100373441
Mamografija nacionalni program30.03.2021 8:594.5.2021. 14:00SJ100386373
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:15DB100368765
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:15OČ100142025
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:15IG100192229
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:15SV100213653
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:04.5.2021. 14:15FS160698922
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:30JB159624586
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:30SZ130558887
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:30DH100238998
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:30LD100149291
Kardiološka pedijatrijska ambulanta09.03.2021 14:74.5.2021. 14:30RB
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:30AŽ100092449
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:24.5.2021. 14:45AV100051899
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:45GJ100164308
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:45MZ100152785
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:45MS100379258
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:14.5.2021. 14:45VI100310689
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:24.5.2021. 15:00MK100294293
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:24.5.2021. 15:00PB100294734
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:24.5.2021. 15:00SR100370076
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:24.5.2021. 15:00AM100014663
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.02.2021 8:404.5.2021. 15:00TB163768868
Mamografija nacionalni program30.03.2021 11:594.5.2021. 15:15MK100565250
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:314.5.2021. 15:15AM100149713
Mamografija nacionalni program30.03.2021 9:44.5.2021. 15:15BN100256727
Mamografija nacionalni program09.04.2021 11:334.5.2021. 15:15NS100209072
Kardiološka pedijatrijska ambulanta15.02.2021 14:364.5.2021. 15:30JO167627226
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.02.2021 8:404.5.2021. 16:00RB161686572
Kardiološka pedijatrijska ambulanta17.02.2021 10:324.5.2021. 16:30ML267287798
Kardiološka pedijatrijska ambulanta01.02.2021 14:184.5.2021. 17:00PB167981592
RTG mamografija15.05.2020 12:195.5.2021. 7:30LI100472666
CT01.03.2021 10:435.5.2021. 7:35MB158545271
RTG mamografija16.11.2020 7:415.5.2021. 7:45RR100299928
Spirometrija - pulmološka dijagnostika08.04.2021 13:255.5.2021. 8:00MM100305786
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 11:25.5.2021. 8:00AČ100483233
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 12:125.5.2021. 8:00FL100450538
RTG mamografija12.05.2020 7:285.5.2021. 8:00DH100435939
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 11:345.5.2021. 8:00JC100161854
Fizikalna medicina20.01.2021 11:425.5.2021. 8:00JK100007529
Holter kardiološki10.07.2020 12:465.5.2021. 8:00TO100049100
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 11:115.5.2021. 8:00SF153248689
Magnetska rezonanca24.09.2020 12:15.5.2021. 8:00GP263082735
Onkološka dnevna bolnica07.04.2021 10:545.5.2021. 8:00BI104108224
Holter kardiološki12.02.2021 13:575.5.2021. 8:00JN100605713
Holter tlaka13.04.2021 10:145.5.2021. 8:15IM101075374
CT07.04.2021 14:315.5.2021. 8:15AB100127977
Holter kardiološki15.02.2021 10:115.5.2021. 8:15MK100408058
Holter kardiološki15.02.2021 11:205.5.2021. 8:15IS100482146
RTG mamografija18.05.2020 13:85.5.2021. 8:15NB100339348
Ultrazvuk radiološki10.12.2020 12:225.5.2021. 8:20NU101122581
Holter kardiološki22.10.2020 12:45.5.2021. 8:30SV148302478
Holter tlaka27.01.2021 11:85.5.2021. 8:30IB101087594
Ginekološka ambulanta01.03.2021 8:205.5.2021. 8:30ML100731136
Ultrazvuk dojke05.05.2020 7:575.5.2021. 8:30MV100575737
RTG mamografija19.05.2020 7:545.5.2021. 8:30DB100395052
Fizikalna medicina19.02.2021 9:495.5.2021. 8:30LM100295408
CT29.03.2021 9:05.5.2021. 8:35MB158545271
Spirometrija - pulmološka dijagnostika27.01.2021 10:515.5.2021. 8:40NK101301628
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 12:335.5.2021. 8:40ĐK101052750
Urološka ambulanta08.04.2021 12:525.5.2021. 8:45NR101072736
Doppler karotida14.08.2020 7:435.5.2021. 8:45BO100600905
RTG mamografija21.05.2020 10:15.5.2021. 8:45VP100322131
Magnetska rezonanca11.11.2020 10:505.5.2021. 8:45ĐŠ100332213
CT13.04.2021 12:85.5.2021. 8:55IA149195061
Ultrazvuk radiološki15.12.2020 11:125.5.2021. 9:00RS100499583
Onkološka ambulanta02.11.2020 10:115.5.2021. 9:00EK100757888
Neurološka ambulanta28.01.2021 8:155.5.2021. 9:00MV100457450
Ultrazvuk dojke26.05.2020 12:65.5.2021. 9:00JC100403165
Psihijatrijska ambulanta05.03.2021 11:205.5.2021. 9:00NP100134325
Ginekološka ambulanta29.03.2021 9:365.5.2021. 9:00IR100116952
Urološka ambulanta17.11.2020 8:225.5.2021. 9:00DK100056724
Fizikalna medicina19.02.2021 13:475.5.2021. 9:00IV100008480
RTG mamografija21.05.2020 10:575.5.2021. 9:00SĐ100192021
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 10:385.5.2021. 9:10NT168033393
CT13.04.2021 10:115.5.2021. 9:15MJ100818756
Urološka ambulanta25.09.2020 9:405.5.2021. 9:15PK100196043
RTG mamografija21.05.2020 11:85.5.2021. 9:15NT100485333
Onkološka ambulanta08.02.2021 10:145.5.2021. 9:20KP100493620
Neurološka ambulanta28.01.2021 11:465.5.2021. 9:20MM100433646
Psihijatrijska ambulanta05.03.2021 11:225.5.2021. 9:20MP100021505
Ultrazvuk radiološki02.10.2020 11:395.5.2021. 9:20TF161224083
Ginekološka ambulanta30.03.2021 13:55.5.2021. 9:30MP161282381
Ultrazvuk dojke28.05.2020 9:275.5.2021. 9:30EV100578958
RTG mamografija18.05.2020 10:585.5.2021. 9:30ML100571753
Magnetska rezonanca12.11.2020 10:355.5.2021. 9:30MČ100034687
Doppler karotida15.02.2021 9:305.5.2021. 9:30FS100098240
Fizikalna medicina10.03.2021 11:375.5.2021. 9:30AS100197658
Urološka ambulanta04.01.2021 10:325.5.2021. 9:30IS100432775
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.09.2020 11:75.5.2021. 9:30AK100377603
Psihijatrijska ambulanta31.03.2021 14:245.5.2021. 9:30AR100349487
Ambulanta za rehabilitaciju djece24.03.2021 13:65.5.2021. 9:30LP268124074
CT11.03.2021 12:305.5.2021. 9:35ŠK100922271
Neurološka ambulanta29.01.2021 11:135.5.2021. 9:40RP100743290
Ultrazvuk radiološki01.04.2021 10:535.5.2021. 9:40TV101051803
Onkološka ambulanta08.02.2021 10:365.5.2021. 9:40SV100548566
RTG mamografija21.05.2020 13:595.5.2021. 9:45NK100327240
Urološka ambulanta03.03.2021 10:55.5.2021. 9:45SS100198995
Plastična kirurgija i kirurgija dojke13.03.2020 14:135.5.2021. 9:45AM100052755
Psihijatrijska ambulanta07.04.2021 10:235.5.2021. 9:50DP100180437
Psihijatrijska ambulanta07.04.2021 10:465.5.2021. 9:50BŽ100575807
CT08.04.2021 8:375.5.2021. 9:55JŠ100663231
Psihijatrijska ambulanta19.03.2021 7:545.5.2021. 9:55NK161210651
Ginekološka ambulanta09.04.2021 15:265.5.2021. 10:00NS101165299
UZV srca23.03.2021 13:165.5.2021. 10:00AD101333575
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.05.2020 13:285.5.2021. 10:00MV100575737
Kardiološka ambulanta06.07.2020 12:485.5.2021. 10:00MJ100548458
Ergometrija20.08.2020 10:245.5.2021. 10:00PT100545612
Fizikalna medicina08.04.2021 13:345.5.2021. 10:00AO101055030
Urološka ambulanta25.11.2020 10:295.5.2021. 10:00AM100809263
Doppler perifernih krvnih žila15.06.2020 8:445.5.2021. 10:00SN100035736
Pulmološka ambulanta28.10.2020 11:215.5.2021. 10:00IS100092951
Fizikalna medicina10.03.2021 14:565.5.2021. 10:00VB100085357
Dijabetološka ambulanta18.06.2020 12:165.5.2021. 10:00JR100131960
Ultrazvuk dojke29.05.2020 10:335.5.2021. 10:00RŽ100109485
Neurološka ambulanta29.01.2021 12:85.5.2021. 10:00MM100355373
RTG mamografija25.05.2020 11:245.5.2021. 10:00LK100488179
Gastroenterološka ambulanta04.12.2020 9:585.5.2021. 10:00SP100480313
Psihijatrijska ambulanta07.04.2021 10:195.5.2021. 10:10DM100207930
Denzitometrija23.02.2021 12:515.5.2021. 10:10VR158821127
RTG mamografija27.05.2020 7:385.5.2021. 10:15AG155250446
Urološka ambulanta05.03.2021 17:15.5.2021. 10:15DM136651183
Doppler karotida15.02.2021 12:35.5.2021. 10:15NJ101134227
Plastična kirurgija i kirurgija dojke03.07.2020 11:545.5.2021. 10:15KM100265139
Magnetska rezonanca16.10.2020 14:145.5.2021. 10:15NK100097079
Gastroenterološka ambulanta13.04.2021 9:455.5.2021. 10:20MB100269540
Kardiološka ambulanta12.02.2020 12:15.5.2021. 10:20NR100472346
Pulmološka ambulanta28.10.2020 12:225.5.2021. 10:20OV100394675
Dijabetološka ambulanta26.06.2020 8:495.5.2021. 10:20TK100293967
Neurološka ambulanta01.02.2021 10:105.5.2021. 10:20MG100975893
Ginekološka ambulanta12.04.2021 10:275.5.2021. 10:30PR101080879
Doppler perifernih krvnih žila15.06.2020 9:05.5.2021. 10:30LP100718783
UZV srca24.03.2021 10:95.5.2021. 10:30ZR101132269
Ergometrija25.08.2020 10:585.5.2021. 10:30KR154001331
Urološka ambulanta10.03.2021 11:285.5.2021. 10:30FG100375768
Psihijatrijska ambulanta07.04.2021 12:485.5.2021. 10:30MM100476457
RTG mamografija27.05.2020 12:135.5.2021. 10:30DN100449568
Plastična kirurgija i kirurgija dojke16.10.2020 10:585.5.2021. 10:30MK100070240
Ultrazvuk dojke04.06.2020 13:245.5.2021. 10:30VK100105707
CT08.02.2021 7:475.5.2021. 10:35IB104880683
Neurološka ambulanta01.02.2021 15:575.5.2021. 10:40DM158791117
Psihijatrijska ambulanta19.03.2021 14:195.5.2021. 10:40KK261057451
Gastroenterološka ambulanta07.12.2020 13:125.5.2021. 10:40AK100520566
Dijabetološka ambulanta12.08.2020 10:125.5.2021. 10:40IP101048377
Kardiološka ambulanta10.11.2020 10:105.5.2021. 10:40AO100800823
Pulmološka ambulanta30.10.2020 11:575.5.2021. 10:40ML100412501
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.10.2020 10:105.5.2021. 10:45ZP100374365
Urološka ambulanta12.03.2021 11:335.5.2021. 10:45MM100806593
RTG mamografija08.12.2020 9:315.5.2021. 10:45NĆ168029164
CT10.12.2020 12:235.5.2021. 10:50NU101122581
Urološka ambulanta23.03.2021 10:375.5.2021. 11:00ZA101205751
Gastroenterološka ambulanta08.12.2020 9:565.5.2021. 11:00BP101061800
Pulmološka ambulanta01.12.2020 13:15.5.2021. 11:00ZA100522670
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.10.2020 12:15.5.2021. 11:00MČ100541465
Magnetska rezonanca05.11.2020 8:255.5.2021. 11:00LB100642559
Doppler perifernih krvnih žila16.06.2020 13:285.5.2021. 11:00KM100364546
RTG mamografija30.03.2021 8:75.5.2021. 11:00DB100329482
Fizikalna medicina11.03.2021 13:475.5.2021. 11:00MK100491855
Kardiološka ambulanta12.02.2020 12:25.5.2021. 11:00ER100472420
Ergometrija03.11.2020 9:195.5.2021. 11:00VŠ100124807
Dijabetološka ambulanta12.08.2020 11:455.5.2021. 11:00NV100074506
UZV srca24.03.2021 11:05.5.2021. 11:00IK100089862
Ambulanta za rehabilitaciju djece03.02.2021 9:345.5.2021. 11:00DV267485421
Psihijatrijska ambulanta22.03.2021 13:235.5.2021. 11:10EP260915265
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.08.2020 9:115.5.2021. 11:15MB163001275
Pulmološka ambulanta02.12.2020 13:325.5.2021. 11:20MM161857514
Kardiološka ambulanta19.11.2020 12:45.5.2021. 11:20NV100796234
Dijabetološka ambulanta13.08.2020 10:325.5.2021. 11:20BN100987153
Gastroenterološka ambulanta08.12.2020 10:405.5.2021. 11:20BP100312384
Doppler perifernih krvnih žila17.06.2020 13:335.5.2021. 11:30VR100299400
Ergometrija29.09.2020 13:05.5.2021. 11:30AT100474658
Fizikalna medicina12.03.2021 8:275.5.2021. 11:30KK100455473
UZV srca29.03.2021 11:155.5.2021. 11:30IM100459870
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.03.2021 13:305.5.2021. 11:30AB100026559
Neurološka ambulanta10.02.2021 11:255.5.2021. 11:30ZM100530370
Ultrazvuk dojke04.06.2020 13:415.5.2021. 11:30MV100526635
Doppler karotida15.02.2021 14:05.5.2021. 11:30JB101307260
Onkološka ambulanta05.01.2021 13:195.5.2021. 11:30MS101164661
Dijabetološka ambulanta13.08.2020 12:295.5.2021. 11:40MM100122069
Gastroenterološka ambulanta09.12.2020 13:125.5.2021. 11:40AK100484316
Kardiološka ambulanta06.11.2020 9:395.5.2021. 11:40NB100404534
Pulmološka ambulanta29.01.2021 11:535.5.2021. 11:40IP100336907
Plastična kirurgija i kirurgija dojke24.03.2021 13:475.5.2021. 11:45MM100376501
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.03.2021 9:85.5.2021. 11:45IP268292037
Onkološka ambulanta12.04.2021 17:115.5.2021. 11:50ZB100207841
Pulmološka ambulanta05.01.2021 10:285.5.2021. 12:00BČ100166747
Ultrazvuk dojke24.06.2020 9:135.5.2021. 12:00MB100147492
Ergometrija20.01.2021 9:115.5.2021. 12:00MB100056917
Gastroenterološka ambulanta10.12.2020 9:125.5.2021. 12:00AV100397025
UZV srca23.03.2021 15:65.5.2021. 12:00SM100389433
Kardiološka ambulanta19.11.2020 12:135.5.2021. 12:00BM100333796
Plastična kirurgija i kirurgija dojke23.03.2021 10:435.5.2021. 12:00VM160570697
Neurološka ambulanta02.02.2021 11:75.5.2021. 12:00MT157217360
Dijabetološka ambulanta13.08.2020 13:365.5.2021. 12:00MI100573798
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.03.2021 7:565.5.2021. 12:15MM100600233
Kardiološka ambulanta19.11.2020 14:75.5.2021. 12:20JŽ100575671
Gastroenterološka ambulanta11.12.2020 10:45.5.2021. 12:20SG100511340
Pulmološka ambulanta16.02.2021 12:545.5.2021. 12:20NV101099719
Neurološka ambulanta02.02.2021 13:435.5.2021. 12:20DB153173109
Dijabetološka ambulanta17.08.2020 11:505.5.2021. 12:20LH107367801
UZV srca23.03.2021 16:535.5.2021. 12:30LK101115292
Ultrazvuk dojke08.07.2020 8:145.5.2021. 12:30NB163554653
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.03.2021 13:425.5.2021. 12:30JR101070161
Ergometrija13.04.2021 12:245.5.2021. 12:30IS101079127
Ambulanta za rehabilitaciju djece10.03.2021 9:535.5.2021. 12:30ŽĆ268390107
Dijabetološka ambulanta17.08.2020 12:515.5.2021. 12:40SM100789373
Neurološka ambulanta02.02.2021 15:435.5.2021. 12:40MO149252897
Gastroenterološka ambulanta14.12.2020 8:305.5.2021. 12:40AK101194894
Pulmološka ambulanta13.01.2021 11:145.5.2021. 12:40FB100483479
Kardiološka ambulanta23.11.2020 11:415.5.2021. 12:40HM100063888
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.03.2021 15:175.5.2021. 12:45TT100181721
UZV srca24.03.2021 8:425.5.2021. 13:00MR100490147
Pulmološka ambulanta16.02.2021 13:375.5.2021. 13:00JK100434470
Ultrazvuk dojke08.07.2020 8:545.5.2021. 13:00DP100313768
Gastroenterološka ambulanta16.12.2020 10:495.5.2021. 13:00VT101125105
Ergometrija13.04.2021 12:335.5.2021. 13:00VK152667717
Dijabetološka ambulanta18.08.2020 9:355.5.2021. 13:00AN100930982
Neurološka ambulanta02.02.2021 17:435.5.2021. 13:00LC101066568
Kardiološka ambulanta23.11.2020 12:95.5.2021. 13:00PT100545612
Pulmološka ambulanta17.02.2021 11:225.5.2021. 13:20IH101056344
Neurološka ambulanta03.02.2021 8:185.5.2021. 13:20SG155568255
Gastroenterološka ambulanta17.12.2020 12:125.5.2021. 13:20ED159005914
Kardiološka ambulanta24.11.2020 10:45.5.2021. 13:20IG123220863
Dijabetološka ambulanta20.08.2020 9:525.5.2021. 13:20AM100302917
UZV srca24.03.2021 10:425.5.2021. 13:30IP100214558
Ultrazvuk dojke08.07.2020 9:325.5.2021. 13:30JŠ100522030
Neurološka ambulanta04.02.2021 9:155.5.2021. 13:40NJ100874013
Pulmološka ambulanta17.02.2021 17:85.5.2021. 13:40CK101044092
Kardiološka ambulanta14.05.2020 8:345.5.2021. 13:40AB127823069
Gastroenterološka ambulanta18.12.2020 13:175.5.2021. 13:40AM143550933
Dijabetološka ambulanta20.08.2020 9:565.5.2021. 13:40MM100302809
Ultrazvuk dojke29.12.2020 10:495.5.2021. 14:00RK100271519
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:00DK100338161
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:00PC100410810
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:00NG100237913
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:00MV100046464
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:00VĆ100073921
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:15DP100041497
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:35.5.2021. 14:15IL100215537
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:15MB100244140
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:25.5.2021. 14:15AD100335010
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:35.5.2021. 14:15AK100341053
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:35.5.2021. 14:30MA100379277
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:65.5.2021. 14:30SR100063375
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:45.5.2021. 14:30MG100084490
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:35.5.2021. 14:30DP100546184
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:55.5.2021. 14:30NB100591207
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.02.2021 10:225.5.2021. 14:30ML268405344
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 14:45SP151206998
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:65.5.2021. 14:45LS138630853
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:65.5.2021. 14:45MĐ100029233
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 14:45AP100218230
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 14:45LP100395419
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 15:00MB100298351
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 15:00KD100402222
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 15:00AK100186614
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 15:00LJ100088012
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.02.2021 12:265.5.2021. 15:00IK162067200
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:75.5.2021. 15:00MI100573800
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:85.5.2021. 15:15AM100502074
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:85.5.2021. 15:15AT151309293
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:85.5.2021. 15:15SD100260091
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:85.5.2021. 15:15AM100293030
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:85.5.2021. 15:15DJ264858565
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.02.2021 12:275.5.2021. 15:30ZK163074637
Kardiološka pedijatrijska ambulanta19.02.2021 14:225.5.2021. 16:00IĐ161552548
Kardiološka pedijatrijska ambulanta24.02.2021 8:275.5.2021. 16:30LT263552824
Kardiološka pedijatrijska ambulanta02.02.2021 9:495.5.2021. 17:10NH267939720
Pedijatrijski holter kardiološki13.04.2021 9:16.5.2021. 7:30GG167443954
RTG mamografija23.10.2020 9:396.5.2021. 7:30AM100445353
CT01.04.2021 10:446.5.2021. 7:35JD101181394
RTG mamografija09.11.2020 8:466.5.2021. 7:45SČ100465875
Onkološka dnevna bolnica11.02.2021 11:26.5.2021. 8:00JR100468827
Holter kardiološki08.04.2021 10:466.5.2021. 8:00AM100462870
Magnetska rezonanca29.06.2020 9:236.5.2021. 8:00MM100446563
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 14:66.5.2021. 8:00LP100248035
RTG mamografija21.05.2020 10:326.5.2021. 8:00JD100083079
Holter kardiološki15.02.2021 12:276.5.2021. 8:00MM127567697
Onkološka dnevna bolnica19.11.2020 10:76.5.2021. 8:00AZ118859728
Onkološka dnevna bolnica11.02.2021 12:116.5.2021. 8:00MP101110126
Holter kardiološki15.02.2021 12:596.5.2021. 8:15IR101088427
Holter kardiološki04.11.2020 12:546.5.2021. 8:15ŠP155496752
RTG mamografija29.05.2020 10:496.5.2021. 8:15EM100425753
Ultrazvuk radiološki11.01.2021 15:156.5.2021. 8:20MM100254913
Fizikalna medicina21.10.2020 8:586.5.2021. 8:20MŽ100166342
RTG mamografija01.06.2020 7:426.5.2021. 8:30AP100132691
Holter kardiološki15.02.2021 12:166.5.2021. 8:30IS100447504
Ultrazvuk dojke18.05.2020 9:76.5.2021. 8:30MG263569710
Ginekološka ambulanta01.04.2021 10:346.5.2021. 8:30VB101241508
Fizikalna medicina11.03.2021 12:476.5.2021. 8:30AR100554043
Ultrazvuk radiološki12.01.2021 8:256.5.2021. 8:40IV101111798
RTG mamografija01.06.2020 11:246.5.2021. 8:45GM100603702
Magnetska rezonanca24.09.2020 9:56.5.2021. 8:45MĐ100542798
Doppler karotida28.01.2021 9:336.5.2021. 8:45NB100256271
CT19.02.2021 14:16.5.2021. 9:00AT100203247
RTG mamografija01.06.2020 13:406.5.2021. 9:00MS100052488
Ultrazvuk radiološki12.01.2021 8:386.5.2021. 9:00NS100330202
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.05.2020 11:06.5.2021. 9:00MS100544879
Psihijatrijska ambulanta14.01.2021 12:486.5.2021. 9:00MP100547271
Urološka ambulanta27.10.2020 12:216.5.2021. 9:00RS100499583
Onkološka ambulanta30.11.2020 12:266.5.2021. 9:00ZS100687690
Neurološka ambulanta07.01.2021 9:336.5.2021. 9:00DM100553581
Ultrazvuk dojke18.05.2020 9:86.5.2021. 9:00MG101114538
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 10:526.5.2021. 9:00DT266741137
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.05.2020 11:136.5.2021. 9:15AU101077243
RTG mamografija03.06.2020 9:466.5.2021. 9:15AB100117683
Neurološka ambulanta26.03.2021 10:336.5.2021. 9:20EČ100359643
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 10:416.5.2021. 9:20RT100834673
Doppler karotida16.02.2021 8:286.5.2021. 9:30ŽM101395607
Magnetska rezonanca24.09.2020 10:226.5.2021. 9:30MA100334135
Ultrazvuk dojke21.05.2020 11:136.5.2021. 9:30SH100110440
RTG mamografija04.06.2020 10:536.5.2021. 9:30IM100100246
Plastična kirurgija i kirurgija dojke04.06.2020 10:506.5.2021. 9:30KM100246753
Neurološka ambulanta28.01.2021 9:346.5.2021. 9:40NB100256271
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 9:86.5.2021. 9:40SG100379243
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 14:16.5.2021. 9:45KŠ162250726
RTG mamografija08.06.2020 8:376.5.2021. 9:45AB100537772
Psihijatrijska ambulanta03.02.2021 9:386.5.2021. 10:00LK100743888
Neurološka ambulanta29.01.2021 9:446.5.2021. 10:00VS100920148
Fizikalna medicina21.10.2020 9:386.5.2021. 10:00JB101092637
CT29.12.2020 9:406.5.2021. 10:00MŽ101384921
Psihijatrijska ambulanta02.02.2021 12:166.5.2021. 10:00SP100343844
Kardiološka ambulanta31.03.2021 10:166.5.2021. 10:00DB100329482
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk02.07.2020 9:116.5.2021. 10:00MM100413694
Plastična kirurgija i kirurgija dojke22.05.2020 12:56.5.2021. 10:00MĆ100469219
Ambulanta za kontrolu pacemakera20.08.2020 14:46.5.2021. 10:00JN100238748
Hematološka ambulanta09.11.2020 14:186.5.2021. 10:00MČ100241610
UZV srca06.07.2020 12:436.5.2021. 10:00IB100213672
RTG mamografija08.06.2020 8:416.5.2021. 10:00NB100081617
Ultrazvuk dojke04.06.2020 10:396.5.2021. 10:00ZK100017795
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.02.2021 11:186.5.2021. 10:00MU266399294
Denzitometrija14.12.2020 8:376.5.2021. 10:10SB100390583
RTG mamografija08.06.2020 8:586.5.2021. 10:15DR100275494
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.06.2020 13:586.5.2021. 10:15GB100424562
Magnetska rezonanca24.09.2020 12:306.5.2021. 10:15AB139880434
Urološka ambulanta11.03.2021 12:56.5.2021. 10:15IR100736156
Doppler karotida16.02.2021 8:596.5.2021. 10:15TL264661562
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk03.07.2020 8:436.5.2021. 10:20RI160378384
Ambulanta za kontrolu pacemakera27.10.2020 8:246.5.2021. 10:20AV100297743
Neurološka ambulanta26.03.2021 10:356.5.2021. 10:20UČ100359450
Psihijatrijska ambulanta18.03.2021 13:476.5.2021. 10:20DP100029553
Hematološka ambulanta01.04.2021 11:76.5.2021. 10:20AR100109112
Kardiološka ambulanta31.03.2021 12:586.5.2021. 10:20TD100117768
RTG mamografija08.06.2020 13:356.5.2021. 10:30JB100109199
Endoskopija - kolonoskopija08.03.2021 11:256.5.2021. 10:30GD100092171
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta13.04.2021 13:316.5.2021. 10:30AK161740231
UZV srca07.07.2020 8:56.5.2021. 10:30MB101116303
Ginekološka ambulanta11.03.2021 11:436.5.2021. 10:30MM100719368
Ultrazvuk dojke10.06.2020 8:486.5.2021. 10:30MM100605268
CT25.03.2021 13:46.5.2021. 10:35DG100985405
Ambulanta za kontrolu pacemakera03.03.2021 8:596.5.2021. 10:40AĐ101081311
Kardiološka ambulanta31.03.2021 14:336.5.2021. 10:40NR100567030
Hematološka ambulanta04.02.2021 10:596.5.2021. 10:40BF101319175
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk30.07.2020 14:106.5.2021. 10:40GB155805595
Neurološka ambulanta26.03.2021 12:236.5.2021. 10:40RC100081763
Psihijatrijska ambulanta23.03.2021 10:556.5.2021. 10:40ŽR100137669
RTG mamografija10.06.2020 8:436.5.2021. 10:45KK100519806
Denzitometrija04.02.2021 12:426.5.2021. 10:50ZS100687690
CT17.12.2020 8:216.5.2021. 10:50AK100229912
Kardiološka ambulanta01.04.2021 9:546.5.2021. 11:00VP100224409
Magnetska rezonanca24.09.2020 14:196.5.2021. 11:00KL100013218
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 9:216.5.2021. 11:00IP100059983
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk20.07.2020 9:96.5.2021. 11:00ZD100359982
RTG mamografija16.11.2020 15:286.5.2021. 11:00BK100294880
UZV srca07.07.2020 8:366.5.2021. 11:00AK100337144
Ambulanta za kontrolu pacemakera08.04.2021 11:596.5.2021. 11:00MP100648100
Hematološka ambulanta04.02.2021 15:86.5.2021. 11:00MR262547131
Fizikalna medicina08.04.2021 14:346.5.2021. 11:00IM129090385
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.03.2021 11:536.5.2021. 11:00IL268375476
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk21.10.2020 8:266.5.2021. 11:20LG100287962
Hematološka ambulanta01.04.2021 11:246.5.2021. 11:20BP100347211
Kardiološka ambulanta01.04.2021 13:86.5.2021. 11:20NM100224714
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 13:146.5.2021. 11:20FŽ100143413
Fizikalna medicina23.10.2020 11:566.5.2021. 11:30IL100356456
Ultrazvuk dojke12.06.2020 9:276.5.2021. 11:30JČ100396671
Doppler karotida16.02.2021 10:256.5.2021. 11:30KM101173001
Neurološka ambulanta04.02.2021 10:416.5.2021. 11:30ZG101225760
UZV srca07.07.2020 13:196.5.2021. 11:30AB157109715
Ambulanta za rehabilitaciju djece23.03.2021 11:536.5.2021. 11:30LL268375480
Psihijatrijska ambulanta26.03.2021 7:446.5.2021. 11:40AH100520918
Kardiološka ambulanta01.04.2021 14:166.5.2021. 11:40MŠ100194367
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk23.12.2020 12:136.5.2021. 11:40JĐ100050886
Magnetska rezonanca12.04.2021 11:546.5.2021. 11:45SJ100581572
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk24.12.2020 7:536.5.2021. 12:00SM163636632
Ultrazvuk dojke24.06.2020 9:416.5.2021. 12:00MF100089256
UZV srca07.07.2020 13:396.5.2021. 12:00SM100152018
Fizikalna medicina22.10.2020 9:496.5.2021. 12:00FP100438079
Endoskopija - kolonoskopija16.02.2021 11:296.5.2021. 12:00ND100494192
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk04.01.2021 10:436.5.2021. 12:20SM100369477
Neurološka ambulanta04.02.2021 11:546.5.2021. 12:20NR101307773
Psihijatrijska ambulanta25.03.2021 10:546.5.2021. 12:30NM101161737
UZV srca08.07.2020 9:546.5.2021. 12:30IM136806975
Ultrazvuk dojke08.07.2020 10:126.5.2021. 12:30MU100780539
Fizikalna medicina23.10.2020 10:286.5.2021. 12:30DP100419316
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk08.01.2021 8:466.5.2021. 12:40IM261401470
Neurološka ambulanta04.02.2021 11:596.5.2021. 12:40KP157481454
Fizikalna medicina01.09.2020 12:456.5.2021. 13:00NM262065299
UZV srca14.09.2020 10:196.5.2021. 13:00VP101312939
Urološka ambulanta08.04.2021 10:216.5.2021. 13:00TR100834480
Neurološka ambulanta04.02.2021 16:496.5.2021. 13:00VK100859698
Ultrazvuk dojke08.07.2020 10:516.5.2021. 13:00AB100370625
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.01.2021 12:56.5.2021. 13:00KK100380711
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 7:426.5.2021. 13:15AH101324523
Neurološka ambulanta04.02.2021 19:46.5.2021. 13:20MD100757163
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk14.12.2020 12:396.5.2021. 13:20OJ100294147
Fizikalna medicina27.10.2020 12:326.5.2021. 13:20LK100187769
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:286.5.2021. 13:30DJ100650899
Ultrazvuk dojke08.07.2020 11:336.5.2021. 13:30ĐB100509851
UZV srca08.07.2020 13:256.5.2021. 13:30VS153477064
Psihijatrijska ambulanta10.03.2021 11:256.5.2021. 13:35IB100279711
Fizikalna medicina06.11.2020 13:336.5.2021. 13:40IM100327382
Ambulanta za bolesti štitnjače i ultrazvuk12.01.2021 13:266.5.2021. 13:40KJ100530525
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:286.5.2021. 13:45AB100370625
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:86.5.2021. 14:00DK100468155
Ultrazvuk dojke08.07.2020 12:36.5.2021. 14:00MR100461548
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:296.5.2021. 14:00KL100615388
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:00LM101101362
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:96.5.2021. 14:00DP101308447
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:96.5.2021. 14:00MR101308127
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:96.5.2021. 14:00NG101308625
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:15AM101123096
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:15DS101054969
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:15JM101054140
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:15IV101063489
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:106.5.2021. 14:15OĐ100501983
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:306.5.2021. 14:15IL100055919
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:30IB100264041
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:30LK100301209
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:30LK101066144
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:30MA101073240
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:30MC101071193
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:45LP101079979
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:126.5.2021. 14:45MŠ101104456
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:126.5.2021. 14:45MG101084640
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:45LK101094703
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:116.5.2021. 14:45JM101099757
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:126.5.2021. 15:00IR101083835
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:126.5.2021. 15:00PP101101216
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:126.5.2021. 15:00SO101064595
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:00MB101316448
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:00KO100005185
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:15MK100004971
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:15TŠ101327354
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:15NB101322508
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:15KL100598524
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:516.5.2021. 15:15VK100577112
RTG mamografija30.11.2020 14:27.5.2021. 7:30AS100009440
CT07.04.2021 9:227.5.2021. 7:35IB100447792
RTG mamografija15.12.2020 13:247.5.2021. 7:45AČ100548369
Onkološka dnevna bolnica12.02.2021 11:147.5.2021. 8:00PB101321177
Naručivanje - operacija katarakte08.12.2020 13:307.5.2021. 8:00MO101372877
Ultrazvuk radiološki12.01.2021 10:237.5.2021. 8:00IŠ125930885
Onkološka dnevna bolnica05.02.2021 11:37.5.2021. 8:00NH101238847
RTG mamografija25.05.2020 10:467.5.2021. 8:00JB100485386
Magnetska rezonanca30.09.2020 10:77.5.2021. 8:00IS100196861
RTG mamografija10.06.2020 9:357.5.2021. 8:15JV108380611
Fizikalna medicina05.11.2020 9:217.5.2021. 8:20AP161891849
Ultrazvuk radiološki12.01.2021 12:527.5.2021. 8:20SK100201819
RTG mamografija17.06.2020 7:377.5.2021. 8:30ST100245280
Ultrazvuk dojke13.05.2020 8:77.5.2021. 8:30PB100083420
Fizikalna medicina01.04.2021 12:337.5.2021. 8:30AF160226154
Ultrazvuk radiološki12.01.2021 17:217.5.2021. 8:40VL138291154
Psihijatrijska dnevna bolnica02.02.2021 14:147.5.2021. 8:45ŽB100963635
RTG mamografija21.01.2020 10:37.5.2021. 8:45LD100149291
Doppler karotida17.12.2019 10:277.5.2021. 8:45AV100408293
Magnetska rezonanca15.12.2020 7:407.5.2021. 8:45BL264707850
Ultrazvuk dojke13.05.2020 13:577.5.2021. 9:00PL100356460
RTG mamografija02.06.2020 14:307.5.2021. 9:00MB100203177
Ultrazvuk radiološki13.01.2021 8:77.5.2021. 9:00JA100188019
Neurološka ambulanta29.01.2021 8:227.5.2021. 9:00AL100234374
Psihijatrijska dnevna bolnica04.02.2021 9:207.5.2021. 9:00MB100854396
Naručivanje - operacija katarakte09.12.2020 13:367.5.2021. 9:00DD160712353
RTG mamografija26.06.2020 9:347.5.2021. 9:15JP101097661
RTG klasične pretrage12.01.2021 12:527.5.2021. 9:15SK100201819
Psihijatrijska dnevna bolnica11.02.2021 10:237.5.2021. 9:15ĐB100300770
Urološka ambulanta09.04.2021 9:447.5.2021. 9:15MB100335684
Fizikalna medicina01.12.2020 12:257.5.2021. 9:20LE168029639
Neurološka ambulanta29.01.2021 13:417.5.2021. 9:20JP101249927
Psihijatrijska dnevna bolnica11.02.2021 11:47.5.2021. 9:30AK101327890
Magnetska rezonanca04.10.2019 8:367.5.2021. 9:30TČ100350480
Doppler karotida16.02.2021 12:357.5.2021. 9:30JN100448254
Doppler perifernih krvnih žila24.06.2020 12:507.5.2021. 9:30MP100485899
Ultrazvuk dojke22.05.2020 9:427.5.2021. 9:30DP100486115
CT17.12.2020 10:17.5.2021. 9:35MK153363316
Neurološka ambulanta09.10.2020 12:457.5.2021. 9:40BČ167879382
Urološka ambulanta09.04.2021 10:27.5.2021. 9:45VK161543464
RTG mamografija02.07.2020 9:377.5.2021. 9:45AM100346622
Psihijatrijska dnevna bolnica11.02.2021 11:57.5.2021. 9:45MŠ100261437
Fizikalna medicina01.04.2021 11:207.5.2021. 9:50BL100440969
RTG mamografija10.07.2020 9:557.5.2021. 10:00NK100494845
Ergometrija05.06.2020 12:457.5.2021. 10:00NT100493601
EKG12.01.2021 12:557.5.2021. 10:00SK100201819
Ultrazvuk dojke03.06.2020 9:477.5.2021. 10:00AB100117683
Nefrološka ambulanta25.08.2020 8:367.5.2021. 10:00NM101380666
Psihijatrijska dnevna bolnica12.02.2021 9:127.5.2021. 10:00VM138788832
Neurološka ambulanta02.11.2020 12:27.5.2021. 10:00TB133678259
Urološka ambulanta09.04.2021 9:547.5.2021. 10:00MM100513807
Doppler perifernih krvnih žila10.07.2020 8:287.5.2021. 10:00IN100589737
Naručivanje - operacija katarakte11.12.2020 13:587.5.2021. 10:00AM100615994
Psihijatrijska dnevna bolnica12.02.2021 11:417.5.2021. 10:15AJ100854911
Magnetska rezonanca25.08.2020 9:347.5.2021. 10:15MJ100933671
RTG mamografija16.07.2020 14:587.5.2021. 10:15MV100446826
Doppler karotida16.02.2021 12:367.5.2021. 10:15JL100309384
Nefrološka ambulanta15.09.2020 13:97.5.2021. 10:20NR100472346
Neurološka ambulanta08.04.2021 10:437.5.2021. 10:20NM100664846
Psihijatrijska dnevna bolnica12.02.2021 11:407.5.2021. 10:30AI100858878
Doppler perifernih krvnih žila13.07.2020 13:497.5.2021. 10:30MM101182763
RTG mamografija17.08.2020 10:27.5.2021. 10:30DŽ101125976
Ultrazvuk dojke04.06.2020 10:547.5.2021. 10:30IM100100246
CT22.03.2021 12:217.5.2021. 10:35IZ100470320
Nefrološka ambulanta15.09.2020 13:287.5.2021. 10:40ML264513053
Psihijatrijska dnevna bolnica16.02.2021 11:397.5.2021. 10:45ZL100736353
CT17.12.2020 10:277.5.2021. 10:50VK132482367
Urološka ambulanta12.04.2021 9:117.5.2021. 11:00FM101118672
Magnetska rezonanca03.03.2021 7:477.5.2021. 11:00DO100932300
Nefrološka ambulanta30.12.2020 12:487.5.2021. 11:00ĐB101104297
Naručivanje - operacija katarakte15.12.2020 13:287.5.2021. 11:00AJ100495788
Doppler perifernih krvnih žila06.08.2020 8:547.5.2021. 11:00NA100048530
Fizikalna medicina05.02.2021 9:297.5.2021. 11:00MV100169898
Nefrološka ambulanta08.01.2021 11:487.5.2021. 11:20DO155820349
Nefrološka pedijatrijska ambulanta25.03.2021 17:257.5.2021. 11:30AŠ261930300
Neurološka ambulanta04.02.2021 13:227.5.2021. 11:30IO101389617
Doppler karotida16.02.2021 12:17.5.2021. 11:30IO100992037
Ultrazvuk dojke07.07.2020 11:547.5.2021. 11:30DP100046676
Doppler perifernih krvnih žila10.09.2020 13:177.5.2021. 11:30IA100483638
Nefrološka ambulanta11.02.2021 11:57.5.2021. 11:40FB101057130
Nefrološka ambulanta11.02.2021 11:477.5.2021. 12:00AB101044976
Ultrazvuk dojke09.07.2020 7:147.5.2021. 12:00EP100805097
Naručivanje - operacija katarakte02.09.2020 14:17.5.2021. 12:00FM100616992
Neurološka ambulanta05.02.2021 13:117.5.2021. 12:00MT100609646
Doppler perifernih krvnih žila15.07.2020 14:397.5.2021. 12:00MĆ100600214
Fizikalna medicina10.03.2021 10:137.5.2021. 12:00ŽP100418619
Doppler karotida16.02.2021 13:57.5.2021. 12:15AĐ100084024
Neurološka ambulanta05.02.2021 13:127.5.2021. 12:20PR100281906
Nefrološka ambulanta15.09.2020 10:207.5.2021. 12:20GĆ100377251
Ultrazvuk dojke16.12.2020 7:377.5.2021. 12:30MP100553331
Nefrološka ambulanta15.02.2021 14:117.5.2021. 12:40IR100736156
Neurološka ambulanta05.02.2021 14:377.5.2021. 12:40ES100047975
Neurološka ambulanta08.02.2021 8:567.5.2021. 13:00JH100051390
Ultrazvuk dojke09.07.2020 9:557.5.2021. 13:00PD100401120
Doppler karotida17.02.2021 13:77.5.2021. 13:00MM100425772
Nefrološka ambulanta17.02.2021 8:547.5.2021. 13:00JŠ100958304
Fizikalna medicina27.10.2020 13:217.5.2021. 13:00LB163738620
Fizikalna medicina07.12.2020 16:467.5.2021. 13:20AR162263342
Neurološka ambulanta08.02.2021 8:587.5.2021. 13:20PF100444660
Nefrološka ambulanta18.02.2021 11:127.5.2021. 13:20JL100253012
Ultrazvuk dojke09.07.2020 9:587.5.2021. 13:30MI101208046
Neurološka ambulanta08.02.2021 9:317.5.2021. 13:40LL100566564
Nefrološka ambulanta18.02.2021 12:277.5.2021. 13:40ZK100310528
Ultrazvuk dojke09.07.2020 10:557.5.2021. 14:00KS100482358
RTG mamografija06.11.2020 10:3610.5.2021. 7:30SV100413995
CT05.03.2021 11:5610.5.2021. 7:35ID101117212
RTG mamografija26.11.2020 14:3410.5.2021. 7:45AČ101128398
CT02.04.2021 11:1710.5.2021. 7:55ŽS101202189
Naručivanje - operacija katarakte20.01.2020 13:5310.5.2021. 8:00IM101000739
RTG mamografija21.05.2020 12:4310.5.2021. 8:00KV100337337
Magnetska rezonanca08.07.2020 8:1510.5.2021. 8:00ZK100276774
Holter tlaka25.11.2020 14:1910.5.2021. 8:00DČ100366970
Holter kardiološki26.10.2020 9:2010.5.2021. 8:00MF100233075
Ultrazvuk radiološki18.06.2020 10:2810.5.2021. 8:00JH100030542
Holter kardiološki15.09.2020 11:4510.5.2021. 8:00NU100070984
Holter tlaka30.11.2020 9:110.5.2021. 8:15DM100266457
RTG mamografija22.05.2020 10:2510.5.2021. 8:15MŠ100145689
Holter kardiološki03.12.2020 12:5510.5.2021. 8:15PB100466549
Holter kardiološki16.02.2021 8:3210.5.2021. 8:15MČ100514608
Ultrazvuk radiološki30.06.2020 13:710.5.2021. 8:20VM100442645
Ultrazvuk dojke18.05.2020 7:3510.5.2021. 8:30LT100424242
Holter tlaka17.07.2020 11:5310.5.2021. 8:30ZN100472613
Holter kardiološki16.02.2021 9:310.5.2021. 8:30MG100483746
RTG mamografija25.05.2020 11:310.5.2021. 8:30BM153693976
Ultrazvuk radiološki15.07.2020 7:5410.5.2021. 8:40KL100087584
Magnetska rezonanca30.10.2020 11:5610.5.2021. 8:45MM100485140
Doppler karotida17.02.2021 10:1310.5.2021. 8:45IB101269955
RTG mamografija26.05.2020 12:5110.5.2021. 8:45VP101044285
Urološka ambulanta12.04.2021 10:1610.5.2021. 8:45BS101067566
CT16.02.2021 13:2210.5.2021. 8:55AS100437668
Plastična kirurgija i kirurgija dojke25.05.2020 11:2510.5.2021. 9:00LK100488179
Ultrazvuk dojke18.02.2021 12:310.5.2021. 9:00SB100386903
Urološka ambulanta11.02.2021 12:1910.5.2021. 9:00LA100091489
Ginekološka ambulanta12.04.2021 11:2710.5.2021. 9:00MG100245204
Onkološka ambulanta10.11.2020 17:4410.5.2021. 9:00PV100246344
RTG klasične pretrage05.03.2021 10:2010.5.2021. 9:00ŠB101063760
Naručivanje - operacija katarakte29.01.2021 13:2110.5.2021. 9:00MB100538376
Ultrazvuk radiološki23.03.2021 12:3410.5.2021. 9:00MT100553755
RTG mamografija18.05.2020 12:2910.5.2021. 9:00RM100599683
Psihijatrijska ambulanta07.12.2020 8:410.5.2021. 9:10TB100503636
CT16.03.2021 13:3910.5.2021. 9:15LK101274059
Plastična kirurgija i kirurgija dojke28.05.2020 11:3610.5.2021. 9:15TB100165452
RTG mamografija26.05.2020 13:2510.5.2021. 9:15KK100495792
Ultrazvuk radiološki09.11.2020 8:4110.5.2021. 9:20JD100083079
Onkološka ambulanta07.01.2021 12:3410.5.2021. 9:20AP100119321
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.05.2020 10:3510.5.2021. 9:30RŽ100109485
Psihijatrijska ambulanta08.02.2021 11:5910.5.2021. 9:30MK100069374
Ultrazvuk dojke19.05.2020 14:4810.5.2021. 9:30VD100048935
Magnetska rezonanca30.09.2020 13:3010.5.2021. 9:30RL100170904
RTG mamografija27.05.2020 12:2710.5.2021. 9:30KM101317677
Ultrazvuk radiološki13.11.2020 9:4610.5.2021. 9:40JM100481379
Onkološka ambulanta08.02.2021 10:5410.5.2021. 9:40MŠ100389429
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.05.2020 10:4910.5.2021. 9:45EM100425753
RTG mamografija26.05.2020 11:4310.5.2021. 9:45AD100598933
Psihijatrijska ambulanta26.02.2021 7:3210.5.2021. 9:50MV100740366
Hematološka ambulanta07.12.2020 10:5210.5.2021. 10:00AV100775316
Naručivanje - operacija katarakte20.02.2020 13:5710.5.2021. 10:00AR101082305
Ultrazvuk dojke21.05.2020 11:2010.5.2021. 10:00NŽ100582227
Plastična kirurgija i kirurgija dojke10.06.2020 8:4310.5.2021. 10:00KK100519806
Kardiološka ambulanta17.06.2020 12:2610.5.2021. 10:00DS100544741
Pulmološka ambulanta05.11.2020 11:510.5.2021. 10:00SC101272387
RTG mamografija29.05.2020 11:1710.5.2021. 10:00OM100206078
Onkološka ambulanta05.03.2021 13:010.5.2021. 10:00IM100224288
Endoskopija - gastroskopija30.03.2021 11:1910.5.2021. 10:00GK100063816
Psihijatrijska ambulanta26.02.2021 9:3810.5.2021. 10:10KN100277128
Magnetska rezonanca18.03.2021 11:2110.5.2021. 10:15GŠ163801825
RTG mamografija01.06.2020 10:4210.5.2021. 10:15NB100519524
Plastična kirurgija i kirurgija dojke26.06.2020 9:3410.5.2021. 10:15JP101097661
Hematološka ambulanta26.02.2021 13:4810.5.2021. 10:20RŠ100295501
Pulmološka ambulanta09.11.2020 8:3910.5.2021. 10:20PS100474554
Kardiološka ambulanta02.06.2020 14:4210.5.2021. 10:20ŠZ100017329
Plastična kirurgija i kirurgija dojke09.07.2020 12:5910.5.2021. 10:30CP100109926
Psihijatrijska ambulanta26.02.2021 10:5610.5.2021. 10:30AR100473734
RTG mamografija02.06.2020 9:5110.5.2021. 10:30LT100484320
Ultrazvuk dojke21.05.2020 11:5710.5.2021. 10:30NS100446525
Endoskopija - kolonoskopija16.03.2021 12:410.5.2021. 10:30BS100527633
CT18.03.2021 11:1210.5.2021. 10:35IK100242977
Hematološka ambulanta30.03.2021 10:1510.5.2021. 10:40TR100201325
Pulmološka ambulanta09.11.2020 13:310.5.2021. 10:40MM100305786
Kardiološka ambulanta23.07.2020 10:5610.5.2021. 10:40JB100994226
RTG mamografija03.06.2020 9:410.5.2021. 10:45MR101331511
Plastična kirurgija i kirurgija dojke20.08.2020 8:3710.5.2021. 10:45VP100322131
Psihijatrijska ambulanta01.03.2021 10:1110.5.2021. 10:50NŽ158403034
CT12.05.2020 12:4410.5.2021. 10:50LM100572658
Pulmološka ambulanta01.02.2021 12:910.5.2021. 11:00JB100646710
Naručivanje - operacija katarakte24.01.2020 13:5010.5.2021. 11:00LK101083089
Plastična kirurgija i kirurgija dojke29.03.2021 10:1410.5.2021. 11:00MB156461897
Hematološka ambulanta14.01.2021 13:4310.5.2021. 11:00DM101282990
Magnetska rezonanca01.10.2020 11:5610.5.2021. 11:00AB101304730
RTG mamografija28.01.2021 10:2310.5.2021. 11:00NG100458995
Kardiološka ambulanta06.08.2020 11:710.5.2021. 11:00SS100230511
Psihijatrijska ambulanta01.03.2021 11:910.5.2021. 11:10PM100583634
Plastična kirurgija i kirurgija dojke30.03.2021 10:1210.5.2021. 11:15IM100728920
Hematološka ambulanta31.03.2021 11:510.5.2021. 11:20LI101257909
Pulmološka ambulanta08.02.2021 10:4310.5.2021. 11:20SD100260091
Kardiološka ambulanta11.09.2020 10:5910.5.2021. 11:20KM100364546
Psihijatrijska ambulanta01.03.2021 11:3610.5.2021. 11:30DM100290197
Onkološka ambulanta02.02.2021 13:1710.5.2021. 11:30IH100460889
Endoskopija - gastroskopija30.03.2021 11:5110.5.2021. 11:30NP100241061
Ultrazvuk dojke01.06.2020 11:5610.5.2021. 11:30DK101246509
Kardiološka ambulanta09.10.2020 12:3210.5.2021. 11:40PM100554819
Hematološka ambulanta09.04.2021 13:710.5.2021. 11:40MN100540024
Pulmološka ambulanta08.02.2021 11:2510.5.2021. 11:40IC100414160
Onkološka ambulanta08.02.2021 16:5110.5.2021. 11:50VK100388100
Ultrazvuk dojke05.06.2020 11:3110.5.2021. 12:00MK100350654
Naručivanje - operacija katarakte28.09.2020 14:510.5.2021. 12:00IS100302724
Kardiološka ambulanta16.09.2020 9:610.5.2021. 12:00NL100023889
Pulmološka ambulanta08.02.2021 13:2910.5.2021. 12:00JĐ100050886
Endoskopija - kolonoskopija17.03.2021 10:5210.5.2021. 12:00ZJ100551602
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.03.2021 8:2010.5.2021. 12:00NB163554653
Onkološka ambulanta08.02.2021 17:1710.5.2021. 12:10MŠ100791746
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.03.2021 8:4910.5.2021. 12:15IJ100511590
Psihijatrijska ambulanta26.02.2021 8:2510.5.2021. 12:20BD101189652
Kardiološka ambulanta21.09.2020 14:4610.5.2021. 12:20JJ100279336
Pulmološka ambulanta15.03.2021 14:010.5.2021. 12:20NK100493141
Ultrazvuk dojke04.07.2019 7:3910.5.2021. 12:30SH100270703
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.03.2021 9:210.5.2021. 12:30MT100323093
Fizikalna medicina06.04.2021 11:5610.5.2021. 12:30RG100340712
Fizikalna medicina05.02.2021 11:2210.5.2021. 12:30AK100557226
Onkološka ambulanta18.02.2021 11:2110.5.2021. 12:30JG100801747
Fizikalna medicina02.02.2021 10:1410.5.2021. 12:30AV101089730
Kardiološka ambulanta22.09.2020 13:110.5.2021. 12:40ŠB100455609
Pulmološka ambulanta31.03.2021 13:1410.5.2021. 12:40SM100055637
Plastična kirurgija i kirurgija dojke31.03.2021 13:910.5.2021. 12:45PM101117903
Psihijatrijska ambulanta01.03.2021 12:310.5.2021. 12:50DL100565551
Onkološka ambulanta09.04.2021 12:610.5.2021. 12:50NV100265904
Fizikalna medicina08.03.2021 17:010.5.2021. 13:00AS100446351
Pulmološka ambulanta01.04.2021 11:3610.5.2021. 13:00BT100859518
Ultrazvuk dojke17.08.2020 10:110.5.2021. 13:00DŽ101125976
Fizikalna medicina05.02.2021 13:1110.5.2021. 13:00JR163827674
Endoskopija - gastroskopija06.04.2021 12:410.5.2021. 13:00LM155082526
Onkološka ambulanta09.04.2021 12:3310.5.2021. 13:10JA100450186
Psihijatrijska ambulanta02.03.2021 8:3010.5.2021. 13:10DD100451663
Pulmološka ambulanta07.04.2021 13:3210.5.2021. 13:20ŽJ153910811
Endoskopija - kolonoskopija19.03.2021 13:5310.5.2021. 13:30NM100770531
Onkološka ambulanta12.04.2021 15:2510.5.2021. 13:30PN101066445
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:3110.5.2021. 13:30AC100429417
Fizikalna medicina16.03.2021 9:1210.5.2021. 13:30MK100370752
Ultrazvuk dojke09.07.2020 12:1910.5.2021. 13:30LB100284421
Fizikalna medicina09.02.2021 12:2610.5.2021. 13:30DS100205830
Pulmološka ambulanta08.04.2021 11:5110.5.2021. 13:40MK156325818
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:5110.5.2021. 13:45AP100024139
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:5310.5.2021. 14:00SN100130746
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:00MB100163418
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:00SO100154404
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:00DB100269023
Fizikalna medicina12.02.2021 12:5510.5.2021. 14:00EL163303957
Fizikalna medicina09.03.2021 11:4710.5.2021. 14:00NP101125853
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5110.5.2021. 14:00NŠ101310082
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5110.5.2021. 14:00DB100585861
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:15PP263385777
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:15ŽP100014273
Plastična kirurgija i kirurgija dojke18.02.2021 11:5410.5.2021. 14:15AR100329730
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:15BR100376569
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:15MČ100351756
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:15IV100416203
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:4110.5.2021. 14:30JM100436867
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:30JR100308920
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:30VB100082691
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:30SJ100236972
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5810.5.2021. 14:30IM100237398
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:30DB154518592
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:45AP100333160
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:45KŽ100370023
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:45OK267805005
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:45SB266988155
Mamografija nacionalni program30.03.2021 12:5910.5.2021. 14:45ŽV266853921
Dermatološka ambulanta12.04.2021 17:3310.5.2021. 14:50IM161167413
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:00DP160001955
Fizikalna medicina16.10.2020 12:3510.5.2021. 15:00NT101126902
Fizikalna medicina09.03.2021 9:1410.5.2021. 15:00ĐŠ100332213
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:00ND100058595
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:00LP266810453
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:00RJ267072532
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:00SM267977583
Dermatološka ambulanta13.04.2021 14:4710.5.2021. 15:10BM100032271
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3110.5.2021. 15:15VV100394374
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3110.5.2021. 15:15JK100349133
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:010.5.2021. 15:15AM138728010
Mamografija nacionalni program30.03.2021 13:3210.5.2021. 15:15XY267268819
Fizikalna medicina06.04.2021 12:1610.5.2021. 15:30NS100330147
Dermatološka ambulanta12.04.2021 16:5510.5.2021. 15:30PJ100053005
Fizikalna medicina18.12.2020 9:2810.5.2021. 15:30DG100170942
Dermatološka ambulanta12.04.2021 17:3510.5.2021. 15:50IM157042458
Fizikalna medicina12.03.2021 12:4010.5.2021. 16:00MK100199014
Fizikalna medicina10.03.2021 11:5310.5.2021. 16:00MK100069266
Dermatološka ambulanta12.04.2021 16:5510.5.2021. 16:10AJ156178394
Fizikalna medicina15.03.2021 16:3110.5.2021. 16:30AG168107352
Fizikalna medicina12.03.2021 12:4110.5.2021. 16:30PP
Fizikalna medicina17.02.2021 9:1810.5.2021. 17:00DG100338335
Fizikalna medicina15.03.2021 14:410.5.2021. 17:00MI265065986
Fizikalna medicina12.03.2021 11:4210.5.2021. 17:30MS100121094
Fizikalna medicina08.04.2021 11:510.5.2021. 17:30DJ156214623
Dermatološka ambulanta13.04.2021 15:4310.5.2021. 18:10MM100154175
Dermatološka ambulanta13.04.2021 14:5210.5.2021. 18:30LA161900555
RTG mamografija13.11.2020 10:1511.5.2021. 7:30VS100517265
CT07.04.2021 12:1611.5.2021. 7:35IC100300982
RTG mamografija02.11.2020 13:1211.5.2021. 7:45NB100450453
CT30.03.2021 14:5011.5.2021. 7:55JŽ155887208
Holter kardiološki25.08.2020 11:411.5.2021. 8:00IJ143409756
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 11:311.5.2021. 8:00MV167444242
Magnetska rezonanca18.03.2021 13:5111.5.2021. 8:00AG117698186
Onkološka dnevna bolnica13.04.2021 12:211.5.2021. 8:00AP101292165
Onkološka dnevna bolnica15.02.2021 10:2311.5.2021. 8:00AR100656686
RTG mamografija02.06.2020 13:2511.5.2021. 8:00KB101092533
Onkološka dnevna bolnica12.04.2021 15:1911.5.2021. 8:00ĐB100474662
Onkološka dnevna bolnica16.02.2021 12:5311.5.2021. 8:00ZD100374242
Ultrazvuk radiološki09.06.2020 11:4511.5.2021. 8:00DM100206222
Onkološka dnevna bolnica11.11.2020 12:5211.5.2021. 8:00SK100239214
Holter kardiološki13.01.2021 14:611.5.2021. 8:00IP100007001
Ambulanta za rehabilitaciju djece08.04.2021 8:4011.5.2021. 8:00HŽ268249146
Holter tlaka07.09.2020 13:1111.5.2021. 8:15MP100273591
Holter kardiološki16.02.2021 12:2311.5.2021. 8:15JG100339117
RTG mamografija02.06.2020 13:2511.5.2021. 8:15JB101092637
Holter kardiološki16.02.2021 10:111.5.2021. 8:15MP101316965
Ultrazvuk radiološki05.02.2021 11:1711.5.2021. 8:20NB100557531
RTG klasične pretrage19.01.2021 13:2711.5.2021. 8:30CL100501019
RTG mamografija02.06.2020 13:2611.5.2021. 8:30SV101089834
Holter tlaka11.12.2020 13:3111.5.2021. 8:30ĐV100452568
Ultrazvuk dojke12.05.2020 7:2811.5.2021. 8:30DH100435939
Holter kardiološki15.02.2021 12:3511.5.2021. 8:30BB100102172
Ultrazvuk radiološki13.01.2021 12:5811.5.2021. 8:40GK100142453
RTG mamografija03.06.2020 10:211.5.2021. 8:45DT100447557
Magnetska rezonanca27.11.2020 8:611.5.2021. 8:45MR100384288
Doppler karotida16.09.2020 13:5611.5.2021. 8:45IK100342189
RTG mamografija04.06.2020 11:911.5.2021. 9:00KS100482606
Psihijatrijska ambulanta10.11.2020 10:2811.5.2021. 9:00MO100476391
Onkološka ambulanta11.11.2020 12:5311.5.2021. 9:00SK100239214
Ultrazvuk radiološki14.01.2021 8:4211.5.2021. 9:00MM100229645
Neurološka ambulanta05.10.2020 10:2511.5.2021. 9:00MS100212922
Vaskularna kirurgija28.12.2020 8:211.5.2021. 9:00TP100069533
EKG04.03.2021 9:2011.5.2021. 9:00PS100109837
Urološka ambulanta06.11.2020 10:2411.5.2021. 9:00PP100052257
Psihijatrijska ambulanta13.10.2020 11:211.5.2021. 9:00DR100842763
Vaskularna kirurgija08.12.2020 11:1011.5.2021. 9:00GD100890585
Ultrazvuk dojke12.05.2020 13:1911.5.2021. 9:00MP101331102
Neurološka ambulanta27.11.2020 13:4511.5.2021. 9:00MO163215723
Pulmološko-pedijatrijska ambulanta12.04.2021 14:2811.5.2021. 9:00MB264270528
Ambulanta za rehabilitaciju djece11.02.2021 9:3111.5.2021. 9:00AČ267988771
Urološka ambulanta02.03.2021 10:1511.5.2021. 9:15VL100064890
RTG mamografija08.06.2020 10:011.5.2021. 9:15MK100363143
Psihijatrijska ambulanta10.11.2020 9:5611.5.2021. 9:20MP100358857
Onkološka ambulanta10.02.2021 13:411.5.2021. 9:20NČ100006639
Vaskularna kirurgija30.03.2021 10:4111.5.2021. 9:20KM100068639
Neurološka ambulanta02.02.2021 11:5011.5.2021. 9:20BB107441132
Ultrazvuk radiološki21.01.2021 9:4011.5.2021. 9:20IB100849169
Neurološka ambulanta14.10.2020 10:1911.5.2021. 9:20SK101067937
RTG mamografija09.06.2020 10:1011.5.2021. 9:30VŽ100548994
Doppler karotida13.11.2020 9:5111.5.2021. 9:30MM101302753
Urološka ambulanta09.03.2021 13:811.5.2021. 9:30PF101165617
Magnetska rezonanca25.02.2021 13:3811.5.2021. 9:30AT156316058
Ultrazvuk dojke13.05.2020 9:4211.5.2021. 9:30MJ100269485
CT21.09.2020 11:4411.5.2021. 9:35NP101134871
Psihijatrijska ambulanta10.11.2020 13:3411.5.2021. 9:40DM101259267
Onkološka ambulanta10.02.2021 13:1411.5.2021. 9:40LG101078947
Neurološka ambulanta02.02.2021 10:4111.5.2021. 9:40KK100058720
Neurološka ambulanta06.10.2020 9:4311.5.2021. 9:40MŽ100359802
Vaskularna kirurgija30.03.2021 8:1411.5.2021. 9:40IK100428921
Urološka ambulanta10.03.2021 10:1011.5.2021. 9:45IL100242017
RTG mamografija09.06.2020 10:4911.5.2021. 9:45DM100227136
Psihijatrijska ambulanta09.02.2021 10:4511.5.2021. 10:00AF100242375
Gastroenterološka ambulanta01.10.2020 10:1811.5.2021. 10:00IP100253633
Ultrazvuk dojke14.05.2020 10:711.5.2021. 10:00TV100050566
Kardiološka ambulanta20.07.2020 11:4111.5.2021. 10:00MB100026953
Neurološka ambulanta02.02.2021 13:011.5.2021. 10:00HA100112184
RTG mamografija12.06.2020 14:1111.5.2021. 10:00JR100404426
UZV srca09.07.2020 8:1911.5.2021. 10:00AM100445353
Pulmološka ambulanta10.11.2020 12:4311.5.2021. 10:00KK100498072
Urološka ambulanta09.02.2021 8:4111.5.2021. 10:00PR100360577
Vaskularna kirurgija23.02.2021 10:3811.5.2021. 10:00MČ100333512
Internistička ambulanta12.02.2021 13:3011.5.2021. 10:00IB100279711
Onkološka ambulanta02.03.2021 17:2211.5.2021. 10:00SN101066197
Neurološka ambulanta24.11.2020 13:5711.5.2021. 10:00AT100824695
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju27.07.2020 7:4811.5.2021. 10:00AP127657304
Vaskularna kirurgija31.03.2021 11:1611.5.2021. 10:00NR137801293
Hematološka ambulanta05.01.2021 11:3411.5.2021. 10:00LK159858742
Ambulanta za rehabilitaciju djece16.03.2021 11:3011.5.2021. 10:00AM268289569
Magnetska rezonanca06.04.2021 14:3611.5.2021. 10:15NB153392004
Doppler karotida20.07.2020 12:011.5.2021. 10:15MU100899199
CT17.02.2021 9:5411.5.2021. 10:15SA100706900
RTG mamografija16.06.2020 9:4511.5.2021. 10:15MP100472083
Urološka ambulanta10.02.2021 10:711.5.2021. 10:15BK100000362
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju27.07.2020 11:1111.5.2021. 10:20AM100224292
Vaskularna kirurgija06.04.2021 11:3611.5.2021. 10:20MB100219915
Neurološka ambulanta02.02.2021 13:4011.5.2021. 10:20NH100422848
Onkološka ambulanta23.03.2021 15:611.5.2021. 10:20NR100366415
Kardiološka ambulanta02.09.2020 13:4211.5.2021. 10:20DM100711540
Gastroenterološka ambulanta10.11.2020 11:4111.5.2021. 10:20AB100584967
Neurološka ambulanta20.07.2020 12:311.5.2021. 10:20MU100899199
Psihijatrijska ambulanta09.03.2021 10:3111.5.2021. 10:20PK100826333
Pulmološka ambulanta10.11.2020 13:1611.5.2021. 10:20AA160048006
RTG mamografija16.06.2020 12:3311.5.2021. 10:30SJ168138795
Urološka ambulanta10.02.2021 10:4111.5.2021. 10:30MS101065413
UZV srca09.07.2020 13:811.5.2021. 10:30VP100194437
Ultrazvuk dojke14.05.2020 10:3711.5.2021. 10:30AB100060258
CT23.03.2021 10:1111.5.2021. 10:35PS101071456
Psihijatrijska ambulanta12.01.2021 9:4211.5.2021. 10:40JS101068155
Ambulanta za akutne reumatske bolesti i imunologiju27.07.2020 14:611.5.2021. 10:40AB101048150
Neurološka ambulanta02.02.2021 15:811.5.2021. 10:40IP155078617
Vaskularna kirurgija01.03.2021 9:1511.5.2021. 10:40MV138740490
Neurološka ambulanta10.02.2021 13:2411.5.2021. 10:40MP102240242
Kardiološka ambulanta29.10.2020 11:3511.5.2021. 10:40KK100000786