Četvrtak, 09 Veljača 2023 19:26

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA ZAVRŠILA EDUKACIJU ZA PROVOĐENJE OPSERVACIJSKOG PROTOKOLA ADOS-2

Još jedna djelatnica Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik, Marina Vučković Matić, mag. edu. reh. završila je edukaciju koja omogućuje postavljanje dijagnoze poremećaja iz spektra autizma, odnosno provedbu Opservacijskog protokola ADOS-2.

Uz sufinanciranje ICF Zaklade, tijekom 2022. godine, ostvarenjem projekta „Jačanje kapaciteta stručnjaka za provođenje interdisciplinarnih usluga rane intervencije u djetinjstvu“, osigurana je edukacija stručnjaka edukacijskog rehabilitatora Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih, pa edukaciju za provedbu ADOS-2 Opservacijskog protokola danas imaju psihologinja Maja Hatvalić Capurso i odnedavno, edukacijska rehabilitatorica Marina Vučković Matić.

Na ovaj način poboljšani su uvjeti rada i na minimum svedeno čekanje za provođenje dijagnostičkih postupaka u Poliklinici za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Opće bolnice u Dubrovniku.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke