Utorak, 13 Rujan 2016 11:53

Odjel za pulmologiju i imunologiju

Voditelj odjela
Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. pulmologije
zarkov@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Radmila Petričević, bacc. med. techn.
radmilap@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Ivana Dujmović, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. pulmologije
Vesna Vladić-Carević, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. pulmologije
Maida Brković-Bašić, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. reumatologije
Katarina Hađija-Marković, dr. med. specijalizant pulmologije
Ana Vodanović, dr. med. specijalizant alergologije i imunologije

Gostujući liječnici
Prof. dr. sc. Srđan Novak (KBC Rijeka), dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. reumatologije i kliničke imunologije

 

Odjel za pulmologiju i imunologiju je smješten na trećem katu objekta "D". Odjel se sastoji od 8 soba, ukupnog kapaciteta 20 bolesničkih kreveta. Na odjelu se liječe i dijagnostički obrađuju bolesnici s plućnim i imunološkim bolestima. U polikliničkom dijelu koji se nalazi u prizemlju obavlja se dijagnostička obrada u pulmološkoj, imunološkoj, reumatološkoj i alergološkoj ambulanti te endoskopija. Od dijagnostičke obrade rade se spirometrija, difuzijski kapacitet za CO, alergološko testiranje, bronhoskopija i ultrazvuk prsišta te pleuralna punkcija. Dio bolesnika obrađuje se i liječi u dnevnoj bolnici, koja radi u sklopu odjela, osim dijagnostičke obrade u njoj se primjenjuju i terapijski postupci, dominantno moderno biološko liječenje imunoloških bolesnika.

Odjel +385 (0)20 431-692
Ambulanta +385 (0)20 431-785

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke