Utorak, 13 Rujan 2016 12:19

ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

VODITELJ ODJELA
Dr. sc. Igor Borić, dr. med. specijalist patološke anatomije i sudske medicine
igorb@bolnica-du.hr
GLAVNI MED. LAB. ING.
Karmela Kresić, bacc. med. lab. dg.
karmelak@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Dr. sc. Igor Borić, dr. med. specijalist patološke anatomije i sudske medicine
Dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. specijalist patološke anatomije
Zdenko Njirić, dr. med. specijalist patološke anatomije
Ilija Jurković, dr. med., specijalist patološke anatomije
Ana Ivanišin Barać, dr. med. specijalist kliničke citologije
Svetlana Ančić Kulušić, dr. med. specijalist kliničke citologije
KONTAKT
Administracija (patologija): +385 (020) 431-574    
Naručivanje pacijenata od 12:00 - 14:00 (citologija): +385 (020) 431-611    
Prosektura/mrtvačnica: +385 (020) 431-575

UKRATKO O ODJELU
Na Odjelu za patologiju i citologiju obavlja se rutinska dijagnostika u histološkoj i citološkoj analizi humanih stanica i tkiva, uključujući i intraoperativnu (ex tempore) dijagnostiku te histokemiju. Osim rutinskih, vrše se i dodatne dijagnostičke pretrage na najsuvremenijim uređajima za dijagnostiku, prvenstveno u području imunohistokemije i imunocitokemije, kojima se utvđuje porijeklo i priroda bolesti, te određuju brojni onkološki prognostički i prediktivni čimbenici. 
Odjel za patologiju  i citologiju ima šest specijalista i to četiri specijalista patološke anatomije i dva specijalista kliničke citologije, koji osim kliničkog rada obavljaju znanstvenu i obrazovnu djelatnost u sklopu Sveučilišta u Dubrovniku. 
U sklopu odjela je i jedna od najsuvremenijih prosektura u Hrvatskoj, u kojoj se obdukcijskom dijagnostikom otkrivaju bolesti i ozljede, koje su dovele do smrtnog ishoda, te mehanizmi njihovog nastanka.

Radno vrijeme:
PON – PET: 07:30 – 15:30 sati
Prosektura/mrtvačnica, radi i neradnim danom i blagdanom od 08:00 - 10:00
tel: +385 (020) 431–574 administracija (patologija)
tel: +385 (020) 431–575 prosektura/mrtvačnica

Rad sa strankama:
PON – PET: 08:00 – 14:00 sati
Naručivanje pacijenata (citologija):
tel: +385 (020) 431–611 od 12:00 – 14:00 sati

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke