Srijeda, 25 Listopad 2017 11:12

Aktivno sudjelovanje anesteziologa na Europskom kongresu otežanog dišnog puta u Berlinu

U sklopu stručnog usavršavanja, anesteziolozi OB Dubrovnik, Doc. Prim. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp i Dr. med. Mija Duper Handabaka, aktivno su sudjelovale na "European Airway Management Congress"-u u Berlinu od 05-07.10. 2017. Uz prezentirani klinički slučaj (D Bartolek Hamp, R Leženić, M Duper Handabaka, T. Goranović: „Respiratory failure as a result of chronic impaired ventilation in actualization of insufficient respiration), imale su priliku u radionicama za zbrinjavanje otežanog pristupa dišnome putu steći nova saznanja i vještine, s osobitim naglaskom na primjenu, suvremenih vizualnih tehnika.

U kliničkoj praksi se u OB Dubrovnik zbrinjava jedan značajniji broj bolesnika s ovim problemom, a u posljednje vrijeme nerijetko i stranih državljana. Stečena saznanja će unaprijediti već postojeći standard dobre kliničke prakse te svakako doprinijeti većoj sigurnosti ovih bolesnika.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke