Srijeda, 16 Ožujak 2016 12:51

Bolesti kralježnice u emng laboratoriju multidisciplinarni pristup

18.03.2016. na KBC Zagreb održati će se tečaj trajne medicinske izobrazbe prve kategorije „Bolesti kralježnice u EMNG laboratoriju – multidisciplinarni pristup.

Tečaj organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a,
Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju, Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor.

Teme tečaja:

- Klinička anatomija kralježnice
- MR dijagnostika bolesti intervertebralnog diska
- Kompresivna radikulopatija i EMNG
- Kompleksni regionalni bolni sindrom
- Dif. dg. fokalnih neuropatija ruke i radikulopatije vratnog segmenta
- Dif. dg. peronealne pareze
- Neuropatska bol u EMNG laboratoriju
- Upalna križobolja
- Sudskomedicinski aspekti traume vratnog dijela kralježnice
- Osteoporoza i kralježnica
- Discitis
- Neurokiruško liječenje kompresivne radikulopatije
- Manualna terapija u liječenju bolesnika s radikulopatijom vratnog ili slabinskog dijela kralježnice
- Fizikalna terapija i rehabilitacija u bolesnika s radikulopatijom


Ispred Odjela za neurologiju OB Dubrovnik na tečaju će sudjelovati dr. Marina Drobac.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke