Srijeda, 16 Ožujak 2016 12:53

Zatvaranje kruga antikoagulacije – NOAK-i postaju još sigurniji

Od 18-20. ožujka 2016. u Opatiji će se održati tečaj „Zatvaranje kruga antikoagulacije – NOAK-i postaju još sigurniji“.
Program tečaja:
Petak, 18. ožujak 2016.
Plenarna izlaganja 1
Inovacija u antikoagulacijskoj skrbi: Povećano povjerenje u kliničku praksu
19:10 – 19:30h NOAKi u zaštiti od moždanog udara u AFu – Promjena kliničkog razmišljanja (Doc.dr.sc. Matias Trbušić, spec.kardio.)
19:30 – 19:50h Klinička iskustva s dabigatranom – Ohrabrenje u dnevnoj praksi
(Dr. Damir Raljević, spec.kardio.)
19:50 – 20:10h Individualni pristup u prevenciji moždanog udara u AFu –
Karakterisike bolesnika na prvom mjestu (Dr. Andrijana Bogoje, spec.neuro.)
20:10 – 20:30h Rasprava
20:30 – 21:30h Večera
Subota, 19. ožujak 2016.
Plenarna izlaganja 2
Upravljanje hitnim situacijama: Početak novog razdoblja sigurnosti
09:00 – 09:20h Upravljanje s NOAKima u akutnim situacijama –
Trenutno povjerenje postaje buduća rutina (Dr. Vjekoslav Tomulić, spec.kardio.)
09:20 – 09:40h RE-VERSE AD ispitivanje – Zatvaranje kruga antikoagulacije
(Dr. Daniel Lovrić, spec.kardio.)
09:40 – 10:00h Slučajevi iz kliničke prakse – Rješavanje zahtjeva
(Doc.dr.sc. Matias Trbušić, spec.kardio.)
10:00 – 10:10h Rasprava
Plenarna izlaganja 3
Inovacije u medicini
10:10 – 10:30h Korak naprijed od ustaljene prakse - Promjena pristupa u liječenju DVT i PE (Prof.dr.sc. Alen Ružić, spec.kardio.)
10:30 – 10:35h Rasprava
10:35 – 11:05h Stanka za kavu
11:05 – 11:25h EMPA-REG rezultati: Implikacije u kliničkoj praksi
(Prof.dr.sc. Alen Ružić, spec.kardio.)
11:25 – 11:30h Rasprava
Radionice temeljene na slučajevima 1
Razmjena kliničkih iskustava kod bolesnika liječenih dabigatranom
11:30 – 13:00h Radionice:
1. Bolesnici s komorbiditetima ili koji se podvrgavaju različitim procedurama
(Dr. Borka Pezo Nikolić, spec.kardio.)
2. Sekundarna prevencija moždanog udara kod bolesnika s AF
(Dr. Josip Ljevak, spec.neuro.)
3. Klinički slučajevi bolesnika u hitnim situacijama
(Doc.dr.sc. Irzal Hadzibegović, spec.kardio.)
13:00 – 14:00h Ručak
Radionice temeljene na slučajevima 2
Razmjena kliničkih iskustava kod bolesnika liječenih dabigatranom
14:00 – 15:30h
Plenarna izlaganja 4
Povjerenje u liječenje: sadašnja i buduća opažanja
16:00 – 16:20h Rastući broj dokaza - Povećanje koristi za bolesnike
(Dr. Damir Raljević, spec.kardio.)
16:20 – 17:00h Razbijanje mitova u kliničkoj praksi ((Dr. Daniel Lovrić, spec.kardio. / Dr. Borka Pezo Nikolić, spec.kardio.)
20:00 – 21:00h Večera
Nedjelja, 20. ožujak 2016.
08:00 – 09:00h Doručak
09:00 – 10:30h Iskustva hrvatskih liječnika: prikaz slučajeva iz kliničke prakse
10:30 – 11:00h Stanka za kavu
11:00 – 12:00h Okrugli stol:
Kako izabrati najbolju antikoagulantnu terapiju u različitim kliničkim
situacijama? (Dr. Daniel Lovrić, spec.kardio / Dr. Borka Pezo Nikolić, spec.kardio. /
Doc.dr.sc. Irzal Hadzibegović, spec.kardio. / Dr. Andrijana Bogoje, spec.neuro., Dr. Vjekoslav Tomulić, spec.kardio.)
12:00 – 12:30h Sažetak i završna rasprava s zaključcima
12:30 – 13:30h Ručak
Ispred Odjela za neurologiju OB Dubrovnik na tečaju će sudjelovati dr. Andrijana Bogoje Raspopović (pozvani predavač) i dr. Maro Vodopić.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke