Petak, 17 Studeni 2017 09:48

OB Dubrovnik: Obilježen Međunarodni dan dekubitalnog ulkusa

Jučer se u Plavoj sali bolnice okupio veliki broj medicinskih sestara u znak obilježavanja Međunarodnog dana dekubitusa kao jednog od vodećih izazova u radu medicinskih sestara. Kroz stručna predavanja prikazani su načini i iskustva u zbrinjavanju i tretiranju dekubitalne rane kod pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju kao i način rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te domovima umirovljenika. Nakon izlaganja iz prakse, održan je Okrugli stol na temu zajedničkog pristupa, povezivanja, prevencije i tretmana dekubitalnog ulkusa na svim razinama zdravstvene njege. 

Praćenje i prevencija  dekubitalnog ulkusa u OB Dubrovnik kroz sestrinsku dokumentaciju  počinje od 2008. godine kada su osnovane radne grupe za dekubitus. Certifikat za sestrinsku dokumentaciju na nivou države dobili smo 2013. godine među prvim bolnicama koja je uvela zasebni program dokumentiranja i praćenja dekubitusa kao jednog od najvažnijih  indikatora zdravstvene njege koji se kao takav tretira pod neželjnim događajem, u svom izlaganju naglasila je bacc. med.techn Marija Kalođera.

Za uspješnost tretiranja dekubitusa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od velike je važnosti dobra suradnja izmedju bolnice i patronažne službe putem Otpusnog sestrinskog pisma koji sadržava osnovne smjernice za nastavak tretmana dekubitusa kod onih pacijenta kojima je potrebna zdravstvena njega u kući. Često se nađemo u situacijama kad je potrebna improvizacija pogotovo kod pacijenata koji se nalaze na udaljenim područjima, što iziskuje snalažljivost i prilagodbu u radu patronažnih sestara, najčešće kad se radi o dekubitalnoj rani, kazala je bacc. med.techn Irmela Čustović iz primarne zdravstvene zaštite.

Stručna suradnica "Stoma medical", Marina Odžak održala je predavanje na temu "Zbrinjavanje kronične rane suportivnim oblogama - Dekubitus", gdje je naglasila važnost educiranosti medicinskih sestara u prepoznavanju stupnja dekubitusa kao i prevenciji širenja rane pomoću "Aquacel hidrofiber" obloga namjenjenim za akutne i kronične rane.

Na Okruglom stolu sudjelovale su sestre koje su svojim znanjem i iskustvom zajedno s ostalim sudionicima skupa dogovorile   uspostavu uspješnijih načina komuniciranja između bolničkih i vanbolničkih zdravstvenih zaštita, prvenstveno putem Otpusnog sestrinskog pisma kao i kanalima digitalne komunikacije koja će olakšati i doprinijeti u prepoznavanju pravilnog pristupa i zbrinjavanja pacijenta.

Sudionice Okruglog stola bile su : pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo OBD dipl. med. sestr. Kristina Muhoberac, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo DZ dipl. med. sestr. Vedrana Iveta, ravnateljica Doma za starije Gruda bacc. med.techn. Luce Pušić, mag.sestr. Suzana Kamber, dipl.med.sestr. Sanja Zoranić, bacc.med.techn Marija Kalođera.

Moderator i inicijator održavanja skupa bio je mag.med.techn. Niko Car.
 

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim sudionicima koji su  dolaskom doprinijeli uspješnosti obilježavanja ovog važnog događaja za sestrinsku struku i  pomogli u nastojanjima za buduću suradnju i razvoj struke, a posebno učenicima Medicinske škole i  mentorici mag.sestr. Mariji Čupić, na organizaciji  štanda u predvorju bolnice , s promidžbenim edukacijskim  materijalima i prezentacijom dekubitalne rane gdje su tom prigodom informirali  širu javnost o prevenciji i problematici dekubitusa. 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke