Petak, 14 Listopad 2016 14:00

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

VODITELJ ODJELA
Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
E-mail: bernardah@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Marija Šilje, dipl. med. techn.
E-mail: marec@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
Miho Jančić, dr. med. specijalist psihijatrije
Prim. Hrvoje Marković, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. psihoterapije
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
Ivana Haluga Golubović, dr. med. specijalist psihijatrije
Marijana Batković Šošo, dr. med. specijalist psihijatrije
Marija Bošković, dr. med. specijalist psihijatrije

Marin Anton Kirigin, dr. med. specijalist psihijatrije
PSIHOLOZI
Mr. sc. Josip Lopižić
, specijalist kliničke psihologije/klinički psiholog
Božica Raguž Staničić, magistar psihologije/profesor psihologije/diplomirani psiholog
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-795
Ambulanta: +385 (020) 431-791

UKRATKO O ODJELU
Odjel za psihijatriju smješten je na drugom katu objekta A. Organizacija rada na odjelu funkcionira po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike. Rad s bolesnicima odvija se primjenom psihofarmakoterapije, uz psiho i sociodinamski pristup putem individulane i grupne terapije. Stacionarni dio odjela raspolaže s 21 krevetom. Na odjelu se zbrinjavaju i liječe pacijenti s akutnim i kroničnim bolestima uz stalan nadzor. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog  područja omugućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta. Budući da je naš odjel akutnog tipa smještaja, važno je naglasiti  suradnju odjela s psihijatrijskim klinikama i specijaliziranim bolnicama na području RH, koja doprinosi na podizanju kvalitete liječenja bolesnika, u smislu nastavka diferencijacije etiologije bolesti kao i učinkovitijem oporavku pacijenata na produženom liječenju. 

Poliklinički dio odjela smješten je u niskom prizemlju i sastoji se od dvije opće specijalističke ambulante, ambulantom za dječju i adolescentnu psihijatriju, te hitnom psihijatrijskom ambulantom. Rad u ambulantama organiziran je  radnim danima, pružanjem usluga, pregleda, psihoterapije, konzultacija. U polikliničkom dijelu na godišnjoj razini realizira se preko 18.000 usluga.

Kabineti za kliničku psihologiju organizirani su radom u dva kabineta, te u radu s pacijentima koriste se psihodijagnostičke metode i sredstva.
Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike ležećih pacijenata uključuje rad socijalne radnice, koja ujedno sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.

Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam pruža usluge liječenja i rehabilitacije pacijentima ovisnim o prekomjernom pijenju alkohola, kroz individualni rad s ovisnicima i  članovima njihovih obitelji.

Dnevna bolnica radi na principima individulane i grupne terapije  edukacijom bolesnika o bolesti, terapijskim tehnikama suportivno dinamske psihoterapija, realitetne terapije, antistigma terapije, relaksacijske tehnike i progresivno mišićna relaksacija. Način rada je  timski u kojem sudjeluju dva psihijatra, bacc. sestrinstva, te psihologinja i socijalna radnica prema rasporedu.

Jedinica za poremećaje razvojne dobi bazirana je na metodama rada logopedske i psihologijske struke. Smještena je u objektu „E2“.

 

JEDINICA ZA POREMEĆAJE RAZVOJNE DOBI

JEDINICA ZA POREMEĆAJE RAZVOJNE DOBI
Jedinica za poremećaje razvojne dobi  dugi niz godina  je dio Odjela za psihijatriju a sastoji se od tima psihologa i logopeda.
Ima zaseban ulaz u objektu „E2“ na koji se dolazi s parkinga za djelatnike OB Dubrovnik (nakon zgrade hitne pomoći).
Administracija:  tel. +385 (020) 431-582

    PSIHOLOGIJSKA DJELATNOST:

    Psihodijagnostička obrada djece predškolske, školske i adolescentne dobi
    Psihologijsko savjetovanje djeteta i adolescenta
    Psihologijsko savjetovanje roditelja /skrbnika
    Psihologijski tretman  traume
    Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
    Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
    Individualna psihoterapija kod psihologa

    Psihologijske jedinice:
    Nanda Kalafatović, prof. klinički psiholog, Tel: +385 (020) 431-819
    Martina Zečević, dipl. psiholog,
    Katarina Kotlar, mag. psih., Tel: +385 (020) 431-687


    LOGOPEDSKA DJELATNOST:
    Dijagnostika jezično – govorno – glasovnih teškoća djece i odraslih:

    Koriste se standardizirani logopedski testovi za procjenu teškoća:
    kašnjenje u jezično – govornom razvoju, komunikacijski poremećaji, smetnje izgovora, poremećaji ritma i tempa govora,
    jezične smetnje, poremećaji čitanja i pisanja, poremećaji glasa.
    Terapija  jezično – govorno – glasovnih poteškoća djece i odraslih:
    Logopedska terapija je individualizirana, osmišljena i planirana prema specifičnim  potrebama djece i odraslih.
    U Jedinici se provodi logopedska terapija nakon laringektomije.
    Savjetovanje  roditelja/ skrbnika  i članova obitelji.

    Logopedske jedinice:
    Marija Hrtica, prof. logoped., Tel: +385 (020) 431-797
    Milica Ban, mag. logoped., Tel: +385 (020) 431-803
    Jovanović Marta, mag. logoped. Tel: +385 (020) 431-798
    Zorana Dedić, mag. logoped., univ. spec. rehab. educ. Tel: +385 (020) 431-798

JEDINICA ZA POREMEĆAJE RAZVOJNE DOBI

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke