Petak, 14 Listopad 2016 12:00

Odjel za psihijatriju

__________________________________________________________________________________

 v.d.Voditelj odjela

Bernarda Hajdić, dr.med.,psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije 


Glavna sestra 
Marija Šilje , dipl. med. techn. Djelatnici

Odjel za psihijatriju smješten je na drugom katu objekta A. Organizacija rada na odjelu funkcionira po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike. Rad s bolesnicima odvija se primjenom psihofarmakoterapije, uz psiho i sociodinamski pristup putem individulane i grupne terapije. Stacionarni dio odjela raspolaže s 25 kreveta. Na odjelu se zbrinjavaju i liječe pacijenti s akutnim i kroničnim bolestima uz stalan nadzor. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog  područja omugućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta. Budući da je naš odjel akutnog tipa smještaja, važno je naglasiti  suradnju odjela s psihijatrijskim klinikama i specijaliziranim bolnicama na području RH, koja doprinosi na podizanju kvalitete liječenja bolesnika, u smislu nastavka diferencijacije etiologije bolesti kao i učinkovitijem oporavku pacijenata na produženom liječenju. 

 • Poliklinički dio odjela smješten je u niskom prizemlju i sastoji se od dvije opće specijalističke ambulante, ambulantom za dječju i adolescentnu psihijatriju, te hitnom psihijatrijskom ambulantom. Rad u ambulantama organiziran je  radnim danima, pružanjem usluga, pregleda, psihoterapije, konzultacija. U polikliničkom dijelu na godišnjoj razini realizira se preko 18.000 usluga.
  Kabineti za kliničku psihologiju organizirani su radom u dva kabineta, te u radu s pacijentima koriste se psihodijagnostičke metode i sredstva.
  Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike ležećih pacijenata uključuje rad socijalne radnice, koja ujedno sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.
  Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam pruža usluge liječenja i rehabilitacije pacijentima ovisnim o prekomjernom pijenju alkohola, kroz individualni rad s ovisnicima i  članovima njihovih obitelji.
  Dnevna bolnica radi na principima individulane i grupne terapije  edukacijom bolesnika o bolesti, terapijskim tehnikama suportivno dinamske psihoterapija, realitetne terapije, antistigma terapije, relaksacijske tehnike i progresivno mišićna relaksacija. Način rada je  timski u kojem sudjeluju dva psihijatra, bacc. sestrinstva, te psihologinja i socijalna radnica prema rasporedu.
  Jedinica za poremećaje razvojne dobi  bazirana je na metodama rada defektološko – logopedske i psihologijske struke. Smještena je u objektu „E2“.  Kontakt:  Odjel +385(0) 20 431795
                Administracija +385(0)20 431655               
                Ambulanta +385(0) 20 431791
  _______________________________________________________________________________
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke