Subota, 26 Studeni 2016 14:39

ODJEL ZA KVALITETU, EDUKACIJU, SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA I VANJSKE PACIJENTE

VODITELJ ODJELA
Niko Car, mag. med. techn.
nikoc@bolnica-du.hr
DJELATNICI
Marija Kalogjera, bacc. med. techn. sestra za suzbijanje bolničkih infekcija
Nine Senjo, bacc. med. techn. sestra za suzbijanje bolničkih infekcija
Suzana Kamber, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Marija Milić, univ. mag. admin. sanit. viši stručni savjetnik za kvalitetu
Niko Car, mag. med. techn. viši stručni savjetnik za edukaciju
Katarina Jakobušić, med. techn. vanjski pacijenti
Ana Jupek, med. techn. vanjski pacijenti
KONTAKT
Tel +385 (020) 431-532
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke