Četvrtak, 18 Lipanj 2020 12:06

Endokrinološka pedijatrijska ambulanta

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

 
Endokrinološka pedijatrijska ambulanta - Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
će raditi 13, 14, 15. srpnja 2020. (ponedjeljak, utorak, srijeda) u jutarnjem terminu od 08:00 - 14:00 u prostoru Endokrinološke ambulante (za odrasle).
 
Narudžbe će se vršiti na centralno naručivanje na tel. 020 431-600 / 020 431-700.
Potrebno donijeti C1 uputnicu.
Prije pregleda upisati se sa uputnicom u pedijatrijskoj ambulanti.
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke