Utorak, 07 Srpanj 2020 07:10

COVID-19: Uzimanje briseva

08:00 - 10:00 sati, hitna infektološka ambulanta (stražnji ulaz bolnice)
Najaviti se na kontakt tel. +385 (0)20 431-731 u vremenu od 10:00 - 14:00 sati

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke