Utorak, 30 Ožujak 2021 08:00

ENDOKRINOLOŠKA PEDIJATRIJSKA AMBULANTA (travanj)

OBAVIJEST O RADU ENDOKRINOLOŠKE PEDIJATRIJSKE AMBULANTE

Endokrinološka pedijatrijska ambulanta - Zrinka Kačić Miličić, dr. med. specijalist pedijatrije, subspec. pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
će raditi 06.04.2020. (utorak, jutarnji termin) u prostorijama Endokrinološke ambulante (za odrasle).
 

Narudžbe će se vršiti na centralno naručivanje na tel. 020 431-600 / 020 431-700.

Potrebno donijeti C1 uputnicu.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke