Nedjelja, 27 Studeni 2016 18:45

DR. SLAVKO ŽIVIĆ DOBITNIK MEDALJE ČASTI NAJVIŠEG PRIZNANJA HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

Ponosni na dr. Slavka Živića, koji je nesebičnim, humanim i stručnim doprinosom u najtežim danima ratnih stradanja svoj obol dao hrvatskim ranjenicima u Ratnoj bolnici Vukovar.

Rođeni Vukovarac, prisjeća se početaka ratnih dana, kako i sam kaže na početku nije mislio da se u srcu Evrope može dogoditi rat. Međutim kako je vrijeme odlazilo toga je postao svjestan. Najteže je bilo podnijeti kad bi u jednom danu nakon napada u bolnicu donosili po 50, 60 i više ranjenika. U uvjetima rada s jednim rentgenom skučenim operacijskim prostorima, pomanjkanjem anestetika i antibiotika bilo je pravo umijeće raditi i preživjeti. Iako je u to vrijeme bio završeni liječnik i nekoliko mjeseci ranije počeo učiti ratnu kirurgiju, na strahote i prizore koje je imao ispred sebe, bol i patnju koju su trpjeli ranjenici, kad se toga prisjeti i danas mu se stisne oko srca. 

U studenom 1991. napušta vukovarsku bolnicu s grupom ranjenika i svojim kolegama, nakon što su u nju ušli pripadnici tvz. JNA i pada grada.

Nakon završene specijalizacije iz otorinolaringologije u Vinogradskoj bolnici, 1994. dolazi u Dubrovnik. Danas je Dubrovnik njegov grad u kojem živi i radi, ipak kad pogleda unatrag najponosniji je na dio života koji je proveo u vukovarskoj bolnici od prvog do posljednjeg dana borbi za Vukovar.

Ove godine na obilježavanju 25. obljetnice bitke za Vukovar organizirana je dodjela Medalja časti Hrvatske liječničke komore koju su dobili liječnici za rad u vukovarskoj bolnici u najtežim granatiranjima. To priznanje na neki način zaokružuje ratnu vukovarsku priču za koju smatra da je dovoljan iskaz zahvalnosti kao i za ponos koji nosi u srcu.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke