logo

 

NAZIV PROJEKTA
„Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću“

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
„Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“

FINANCIRANJE
Europska unija

NOSITELJ PROJEKTA
Opća bolnica Dubrovnik

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
50.853.801,07 kuna

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
49.745.477,02 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE
siječanj 2020. – siječanj 2023.


VODITELJ PROJEKTA
Doc. prim. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

PROJEKTNI TIM
Darko Katić, dipl. ing., asistent voditelja projekta
Pavo Perić, dipl. oec., osoba za financijsko praćenje provedbe projekta
Luce Pećar, dipl. oec., ovlašteni stručnjak javnog naručitelja za provedbu procedura javne nabave Ivana Čupić, dipl oec., osoba za računovodstveno praćenje provedbe projekta Ines Previšić, osoba za administriranje projektne dokumentacije

O PROJEKTU
Suvremena specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita smatra dnevne bolnice (DB) ključnim modalitetom bolničkog liječenja, dok se upotreba akutnih stacionarnih kapaciteta koristi samo u slučajevima potrebe. Bolnička skrb u Hrvatskoj se uglavnom bazira na akutnom liječenju bolesnika. S obzirom da u Metkoviću uopće nema bolnice a DB Dubrovnik treba adaptaciju, potrebna su ulaganja u DB koja bi rasteretila bolničke kapacitete OB Dubrovnik. Porastom potražnje za zdravstvenim uslugama dolazi do kontinuiranog pritiska na ograničene bolničke kapacitete, što rezultira niskom stopom obrade pacijenata i stvaranjem listi čekanja. Dodatna kompleksnost ovog problema leži u nemogućnosti pravovremenog i efektivnog prijema bolesnika i pružanja odgovarajuće zdravstvene njege. Jedno od rješenja spomenutih problema je stvaranje uvjeta za daljnji razvoj Opće bolnice Dubrovnik odnosno uspostava dnevne bolnice u Metkoviću i adaptacija DB Dubrovnik. Naime, dio Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) u kojem se nalaze gradovi Metković, Opuzen i Ploče zaostaje u pružanju definitivne zdravstvene skrbi pacijentima pošto udaljenost do najbližih bolnica, onih u Dubrovniku i Splitu, iznosi više od 100 km. Treba naglasiti da stanovnike ovog područja DNŽ od bolnice dijeli i granični prijelaz što stvara dodatan problem. Također, Ustavom RH se svakom jamči pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz tog razloga je OB Dubrovnik osnovala podružnicu u Metkoviću „DB Metković“. Izgradnjom i rekonstrukcijom odjela DB OB Dubrovnik u Metkoviću omogućit će se pacijentima iz tog područja pružanje bolje i brže zdravstvene skrbi. U sklopu projekta će se adaptirati postojeće prostorije unutar OB Dubrovnik (Objekt 'C') te će se nabaviti oprema za dnevnu oftalmološku i
dermatološku bolnicu. Građevinski zahvat se odnosi na izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dovršenju dijela oftalmološke poliklinike te dermatoloških polikliničkih sadržaja. U Metkoviću su planirani građevinski radovi na zgradi suda koja je dobila prenamjenu za izgradnju dnevne bolnice i to za sadržaj DB psihijatrije, pedijatrije, interne, kirurgije te ginekologije. Ravnatelj OB Dubrovnik je, sukladno Odluci Vlade o trogodišnjem financiranju opreme za DB Metković, donio odluku da se u sklopu ovog projekta financiraju građevinski radovi za DB.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je nadogradnja DB u Dubrovniku te uspostava DB Metković zbog povećanja kvalitete i učinkovitosti pružanja bolničkih usluga, smanjenja broja pacijenata na akutnom liječenju te povećanja bolničkih kapaciteta u DNŽ. Adaptacijom postojeće zgrade unutar OB Dubrovnik, rekonstrukcijom zgrade za DB Metković te nabavom i ugradnjom suvremene opreme očekuje se povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi i povećanje učinkovitosti te racionalizacije troškova poslovanja OB Dubrovnik. DB će imati značajan regionalni utjecaj s obzirom na broj osiguranih osoba koji gravitiraju OB Dubrovnik.

 


IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA / Uskoro

Dodatne poveznice:

1. Europski strukturni i investicijski fondovi

2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

3. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

 

SVOJE UPITE VEZANO ZA PROJEKT MOŽETE POSLATI NA:

E-mail: euodb@bolnica-du.hr
Kontakt telefon: +385 20 431 867
Fax: +385 20 426 149

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Opće bolnice Dubrovnik“

 

 

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke