Odjelni liječnici

Helena Kaštelan, dr.med., specijalist oftalmolog 
Meri Vučković Mataga, dr.med., sepcijalist oftalmolog
Tomislav Ljubičić, dr. med., specijalizant 
Lucija Vojvodić, dr. med., specijalizant 

Medicinske setre
Mirjana Matić, bacc. sestrinstva
Marija Beželj, m.s.
Nevenka Curić. m.s.
Ljiljana Marić, m.s.
Dragica Memunić, m.s.
Senka Crnjak, m.s.
Katarina Butigan, bacc. sestrinstva
Anka Samardžić, m.s.
Nataša Barešić, bacc.sestrinstva
Melka Dilberović, bacc.sestrinstva
Kate Milutinović, bacc. sestrinstva
 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke