Utorak, 13 Rujan 2016 12:23

Odjel za jednodnevnu kirurgiju

Voditelj odjela
Robert Selmani, dr. med. specijalist opće i plastične kirurgije

Glavna sestra
Daniela Korić, dipl. med. techn.


Jednodnevna kirurgija najmlađa je organizacijska jedinica Službe za kirurgiju u Općoj bolnici Dubrovnik koja omogućuje brzo, efektivno i financijski učinkovito zbrinjavanje pacijenata pridonoseći na taj način boljem funkcioniranju cijele bolnice, a samim time i cjelokupnog zdravstvenog sustava.

Ova organizacijska jedinica je sistematizirana kao Odjel za jednodnevnu kirurgiju te je započela s radom od siječnja 2018. godine. Prostor Odjela za jednodnevnu kirurgiju uključuje četiri bolesničke sobe sa ukupno 13 kreveta, te prateće prostore za prijeoperativnu i poslijeoperativnu njegu pacijenata.

Jednodnevna kirurgija je organizirana kako bi pružila bolesniku usmjerenu skrb. Posebna pažnja je usmjerena tijekom boravka bolesnika u ustanovi. Svatko treba dobiti onakav tretman koji odgovara njegovom stanju i imati mogućnost odlaska kući istog dana s nastavkom oporavka u obiteljskom okruženju. Time se izbjegavaju problem koji mogu nastati kao rezultat prolongirane hospitalizacije. Znatno je smanjen rizik od postoperativne boli, tromboembolijskih komplikacija i bolničkih infekcija. Manji je rizik širenja infekcije kao rezultat fizičke odvojenosti bolesnika, kraćeg boravka u bolnici i oporavka u svojim kućama.

Od početka 2018. godine u jednodnevnoj kirurgiji najčešće izvođeni zahvati su operacije hernija, operacije proktološke patologije (analne fisure, hemoroidi), zatim artroskopija koljena i ramena, uklanjanje mekotkivnih i koštanih tumora itd. U spektar operacija ulaze i mnogobrojne operacije u domeni otorinolaringologije i plastične kirurgije, oftalmološke, ginekološke, urološke, vaskularne, ortopedske i inih grana kirurgije.

Kontakt: +385 (0) 20 431 511

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke