Subota, 26 Studeni 2016 17:23

Odjel za kardiologiju s koronarnom intezivnom jedinicom

__________________________________________________________________________________

Voditelj odjela 
Jerko Ferri Certić, dr.med., spec.interne medicine, kardiolog
jerkof@bolnica-du.hr

Glavna sestra
Anita Miljas, mag.sestrinstvaDjelatnici
 
O nama danas

Danas je Odjel kardiologije s koronarnom intezivnom jedinicom  jedan od najvećih odjela u našoj ustanovi. Do 01.srpnja, 2017. godine, odjel je po unutarnjem ustroju pripadao Službi za interne bolesti,  danas funkcionira kao samostalan odjel s novom organizacijom rada kao i kontinuiranim nastojanjima usmjerenim prema napretku u struci. Na godišnjoj razini hospitalizira se oko 1300 bolesnika. U prostorima predviđenim za koronarografijske zahvate učini se oko 500 koronarografija, 250 perkutanih koronarnih intervencija od čega 105 u akutnom koronarnom sindromu, te se implantira oko 100 trajnih elektrostimulatora srca.  U polikliničkom dijelu i manjim dijelom na odjelu godišje se napravi 3 600 ehokardiografskih pregleda, od čega 180 transezogafijskih. Nadalje, na dijagnostičke preglede statistički podaci se odnose na 1 600 holter EKG-a, 1500 ergometrijskih testiranja, 635 doplera perifernih arterija te 400 kontrola elektrostimulatora srca. U ambulantnom dijelu godišnje se obavi u prosjeku 5000 pregleda.

  • Odjel kardiologije raspolaže sa 4 sobe tj. ukupno 16 kreveta. Na odjelu se opserviraju i liječe bolesnici iz domene kardiološke patologije (aritmije,elektrostimulacija srca, bolesti perifernih arterija i vena, srčano popuštanje, valvularna patologija).
  • Koronarna jedinica opremljena je s modernim monitoringom u kojoj se nalazi 6 bolesničkih kreveta uz dodatna 4 kreveta u postkoronarnoj skrbi. U sklopu jedinice nalazi se na raspolaganju uređaj za ehokardiografski pregled.
  •  Kao zasebna jedinica posljednjih godina ustrojena je Dnevna bolnica u sklopu koje je omogućeno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna jednodnevna bolnička skrb. U okviru rada Dnevne bolnice moguće je uraditi neinvazivne dijagnostičke metode iz područja kardiologije kao i dijagnostičku koronarnu ateriografiju.

Važno je napomenuti i rad Laboratorija za intervencijsku kardiologiju pri kojem rade dva liječnika i pet medicinskih djelatnika. Od 2013.godine oragniziran je rad 24/7 pripravnosti gdje se uz elektivne dijagnostičke postupke rade i hitni zahvati u akutnom koronarnom sindromu sukladno važećim smjernicama i standardima.
Zahvaljujući uspostavljenoj suradnji s vanjskim ustanovama te poglavito s Klinikom za kardijalnu kirurgiju KB Dubrava i Zavodom za kardijalnu kirurgiju KBC Split bolesnike u optimalnom vremenu upućujemo na kardiokirurško liječenje. Preoperativna konzultacija kardijalnog kirurga oragnizirana je u prosjeku šest puta godišnje u našoj ustanovi, gdje se ujedno obavljaju i prvi postoperativni pregledi. Uz spomenutu suradnju usko surađujemo i s Klinikama za kardiologiju : KB Dubrava, KBC Rijeka, KBC Zagreb. U više navrata interventni kardiolozi iz KB Dubrava i KBC Rijeka prethodnih godina dolazili su educirati naše djelatnike, te se na taj način postigao kontinuitet u pružanju usluga (pPCI 24/7).
U suradnji s Službom za kirurgiju u sklopu Odjela postavljaju se trajni elektrostimulatori srca kao i CRT i ICD.
Od siječnja 2016. godine kao sastavni dio Odjela funkcionira i Služba za kardiorehabilitaciju, te je na taj način bolesnicima omogućena ambulantna rehabilitacija nakon preboljelog AKS, odnosno nakon bilo kojeg oblika revaskularizacijske terapije i operativnog zbrinjavanja valvularnih grešaka. Program je baziran na timskom pristupu, koji se sastoji od dva fizioterapeuta, kardiologa, psihloga i nutricionista.

  • Poliklinički dio odjela nalazi se u prizemlju u novim prostorijama za polikliničku djelatnost. U ambulatnom dijelu pružaju se slijedeće usluge: EKG, 24h Holter EKG, 24h Holter krvnog tlaka, kardiološki pregledi, ergometrijsko testiranje, ehokardiografski pregled (UZV) (transtorakali i transezogafijski). U prostorima Poliklinike za dijabetes  radi se  ultrazvučni doplerski pregled perifernih arterija i vena kao i renalnih arterija. 


    DIJAGNOSTIČKI, TERAPIJSKI I OPERACIJSKI POSTUPCI

Kontakt telefon : Kardiologija / +385(0) 20 431894
                         Koronarna / +385(0) 20 431722
                         Ambulanta / +385(0) 20 431634
                         Kardiorehabilitacija / +385(0) 20 431772

___________________________________________________________________________________
                              

 
 
 

 

Više u ovoj kategoriji: « Gastroenterologija Bolnička ljekarna »
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke