OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM

Specijalizanti
Marko Marinović, dr. med. specijalizant hitne medicine
Medicinske sestre/tehničari
Davor Raguž
, bacc. med. techn.
Tea Miljan, bacc. med. techn. - vod. tima
Ana Radetić, dipl. med. techn. - vod. tima
Nikoleta Miljević, bacc. med. techn. - vod. tima
Katica Pajić, bacc. med. techn. - vod. tima
Dijana Zucalo, bacc. med. techn. - vod. tima
Iris Kurtović, bacc. med. techn.
Antonia Matušić, bacc. med. techn.
Mario Asić, med. techn.
Lukša Bezek, med. techn.
Zdenko Bičanić, med. techn.
Leo Bongi, med. techn.
Maja Kitarović, med. techn.
Ana Kristić, med. techn.
Linda Krmek, med. techn.
Antonia Krstičević, med. techn.
Ana Matušić, med. techn.
Darko Mihović, bacc. med. techn.
Antonia Raič, med. techn.
Žarko Savanović, med. techn.
Jelena Šmanjak, med. techn.
Borna Špaleta, med. techn.
Anđela Tošić, med. techn.
Petra Vezilić, med. techn.
Luka Mijić, med. techn.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke