Ispiši ovu stranicu
Petak, 13 Siječanj 2017 12:21

ODJEL BOLNIČKE PREHRANE I DIJETETIKE

VODITELJ ODJELA
Marina Matković, mag. nutr.
Tel: +385 (020) 431-671
E-mail: marinam@bolnica-du.hr

UKRATKO O ODJELU
Odjel bolničke prehrane i dijetetike sastoji se od:
- centralne kuhinje
- dijetalne kuhinje i prostora za slastice
- odvojenih prostora za obradu peradi, ribe, mesa i povrća
- ekonomskog bloka, skladišta, prostora za rashladne komore
- kancelarija
- bolničkog restorana
- prostora za prihvat nečistog posuđa/strojno pranje
- distribucije hrane
- distribucije otpada (sakupljanje otpadnog ulja za biodizel)

Na Odjelu prehrane i dijetetike zaposlen je 31 djelatnik (Voditelj odjela, dijetetičar, voditelj kuhinje, kuhari, servirke, pomoćni radnici, ekonom/skladištar i administrator).
Prehrana bolesnika je najvažnija zadaća zaposlenika Odjela bolničke prehrane i dijetetike te zahtjeva osposobljene  i stručne kadrove koji rade na izradi planova i pripremi bolničke prehrane. Zahtjevi i potrebe za dijetalnom prehranom su sve veći i sastavni su dio liječenja bolesnika te ublažavanja njihovih tegoba. Svakom bolesniku u bolnici određuje se dijeta sukladno njenoj namjeni. Kroz karakteristiku dijete data je uputa za vrstom, količinom, načinom pripreme i brojem serviranja određene hrane.


Prehrana bolesnika određena je Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama („Narodne novine“,broj 59/15) koja u svim bolnicama na području  Republike Hrvatske osigurava:
- jednoznačno označavanje broja i vrste dijeta
- jednoobraznu primjenu dijeta kod određenih bolesti
- ujednačenu kvalitetu prehrane
- sustavni razvoj i kontrolu bolničke prehrane
- temelj za informatizaciju bolničke prehrane


Za svaku dijetu navedeni su sljedeći podaci:
- redni broj dijete
- naziv dijete
- energetska vrijednost (kJ/kcal)
- udio makronutrijenata (proteina, masti i ugljikohidrata)
- dnevni broj obroka
- namjena dijete
- karakteristike dijete


Prema svom sastavu i mogućnosti korištenja koriste se:
- osnovne dijete
- prijelazne dijete
- dijabetičke dijete
- dijagnostičke dijete
- preporuke za prehranu dojenčadi


Bolesnicima kojima zbog zdravstvenog stanja nije moguće na ovaj način odrediti dijetu, određuje se individualna dijeta kombinacijom postojećih, a kriterij za odabir bazične dijete je najstroža dijeta koja ulazi u kombinaciju. Uveden je modul „Dijetetičar" koji nam omogućava:
- unos i održavanje podataka namirnica (jestivi dio brutto/netto, voda, energetska vrijednost u kJ i kcal, bjelančevine, masti, ugljikohidrati, alkohol, minerali, vitamini...)
- unos i održavanje podataka receptura sa izračunom vrijednosti po prehrambenim elementima
- unos i održavanje podataka dijeta (granične vrijednosti po prehrambenim elementima, raspored predviđenih obroka za dijetu
- unos i održavanje podataka jelovnika (unos jelovnika za razdoblje )


Dodatne aktivnosti:
- Putem Odjela za prehranu i dijetetiku osim prehrane bolesnika i bolničkog osoblja brinemo i za prehranu dijaliziranih bolesnika, dobrovoljnih darivatelja krvi, prehranu djece iz „Udruge dva skalina „ koja djeluje u krugu bolnice. Također organiziramo prehranu za liječnike specijaliste iz cijele Hrvatske koji su na ispomoći u našoj ustanovi. Organiziramo razne prezentacije, domjenke i stručne seminare.
- HACCP strategija i pristup problemu higijene i zdravstvene ispravnosti namirnica. Uspješno uvođenje Haccp-a moguće je samo uz dobru organizaciju, zadovoljavajuće uvjete, sustavno provođenje odgovarajućih mjera i odgovorno ponašanje (zaštita namirnica od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije ).
- Edukacija, rad s pacijentima uz izdavanje pisanih uputa

Zbog promjene stila života kao i velikog napretka u tehnologiji nameće se potreba za stjecanjem novih znanja, vještina kao i za uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.
Nacionalna strategija zdravstva usmjerava nas na podizanje atmosfere kvalitetnog obavljanja poslova i postupanja s pacijentima.

NAŠ KRAJNJI CILJ JE LIJEPO SERVIRANO TOPLO JELO SA TOČNO PROPISANOM PREHRANOM ZA SVE BOLESNIKE!
„NEKA HRANA BUDE VAŠ LIJEK, A LIJEK VAŠA HRANA!“

PREHRAMBENE SMJERNICE
ULOGA PREHRANE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI BUBREGA
DIJETOTERAPIJA KOD BOLESTI JETRE
DJETOTERAPIJA KOD ŠEĆERNIH BOLESTI
DIJETOTERAPIJA KOD ULKUSA
DIJETOTERAPIJA KOD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA
DIJETOTERAPIJA KOD DIVERTIKULOZE CRIJEVA