Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 17 Veljača 2020 09:32

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH

VODITELJ ODJELA
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
davorg@bolnica-du.hr
SAVJETNICA ZA MULTIDISCIPLINARNU, INTERSEKTORSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Silva Capurso, dipl. nov.
silvac@bolnica-du.hr
KONTAKT
Telefon za narudžbe +385 (020) 431-582
Svakim radnim danom 07:00 – 15:00

 

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOG
Maja Hatvalić Capurso, mag. psihologije, kognitivno-bihevioralni terapeut
majah@bolnica-du.hr

Petra Kvartuč, mag. psihologije
petrak@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
08:00 - 20:00

POSTUPCI U OKVIRU PSIHOLOŠKE OBRADE ILI TRETMANA DJECE/ADOLESCENATA I NJIHOVIH RODITELJA/SKRBNIKA:

 • Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
 • Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob – WISC-IV-HR
 • Psihodijagnostika poremećaja iz spektra autizma – opservacijski protokol ADOS-2
 • Psihološko savjetovanje djeteta/adolescenta
 • Psihološko savjetovanje roditelja/skrbnika
 • Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
 • Psihološki tretman kompleksne traume
 • Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
 • Individualna psihoterapija po principu kognitivno-bihevioralne terapije
 • Grupna psihoterapija


 

LOGOPEDIJA

LOGOPED
Iva Maria Demarin Hrnkaš, mag. logoped.
ivamd@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

LOGOPEDSKE DJELATNOSTI:

 • Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece dojenačke dobi
 • Procjena usvojenosti predvještina čitanja i pisanja
 • Procjena vještina čitanja i pisanja
 • Procjena jezično-govornog statusa odraslih osoba
 • Terapija djece dojenačke dobi s komunikacijskim teškoćama
 • Terapija djece s jezično-govornim odstupanjima dojenačkog i predškolskog uzrasta


 

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

EDUKACIJSKI REHABILITATOR
Marina Vučković Matić, mag. rehab. educ.
marinavuc@bolnica-du.hr

Hana Sinanović Miljić, mag. rehab. educ.
hanas@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

POSTUPCI KOJI SE OBAVLJAJU U OKVIRU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKE OBRADE ILI TRETMANA:

 • Inicijalna edukacijsko- rehabilitacijska obrada – dojenačka i predškolska dob djeteta
 • Inicijalna edukacijsko rehabilitacijska obrada – školska dob djeteta
 • Kontrolna edukacijsko rehabilitacijska obrada
 • Rana terapijska stimulacija
 • Terapijska stimulacija i rehabilitacija
 • Kognitivna strategija učenja djece s teškoćama u učenju
 • Edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje roditelja/staratelja
   

INDIVIDUALNI PROGRAMI EDUKACIJSKOG REHABILITATORA, OVISNO O POTREBAMA DJETETA:

 • vježbe koncentracije i pažnje
 • vježbe grafomotorike i fine motorike ruku
 • vježbe okulomotorne koordinacije
 • vježbe za razvoj vizualne, auditivne percepcije
 • vježbe za razvoj pamćenja
 • razvoj vještina čitanja i pisanja
 • razvoj komunikacije -vještina  stvaranja  pojmova,  gramatički  ispravan  govor, bogaćenje rječnika
 • razvoj spoznaje - razlikovanje  odnosa  među  predmetima,  pojam  količine, razumijevanje apstraktnih pojmova
 • poticanje usvajanja matematičkih pojmova
 • razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja


 

RADNA TERAPIJA

RADNA TERAPIJA
Gabrijela Mustapić, bacc. occup. th, bacc. physioth., SI terapeut
gabrijelam@bolnica-du.hr

Mihaela Runje, mag. educ. art. orator.
mihaelap@bolnica-du.hr

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE: provodi se u posebno opremljenoj sobi koja nudi djetetu određene podražaje u sigurnom i zanimljivom okruženju. Djetetu se u zaštićenom okviru daje mogućnost osjećaja osjetilnih iskustava i njihovo zajedničko povezivanje. Dijete je ono koje bira aktivnost, a terapeut ga u tome prati. Terapija se odvija kroz igru jer je igra djeci osnovna aktivnost i potiče interakciju.

RADNA TERAPIJA: cilj radne terapije je omogućiti djeci sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života kao što su: samozbrinjavanja (hranjenje, osobna higijena oblačenje...), produktivnost, provođenje slobodnog vremena. Radni terapeut provodi i vježbe za finu i grubu motoriku te grafomotoriku, kao i vježbe za koncentraciju i pamćenje.

RADNOTERAPIJSKA PROCJENA I ANALIZA: izvođenje aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena, radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života.

NEUROFEEDBACK TRENING: neinvazivna metoda, vrsta biofeedback-a, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga.