Subota, 26 Studeni 2016 17:13

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

__________________________________________________________________________________

Voditelj odjela 
Antonija Perović, mag.med.biochem., specijalist med.biokemije
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavni med.lab. inženjer
Violeta Matić, bacc.med.lab.dijagnostike

Djelatnici

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku organizacijska je jedinica Opće bolnice Dubrovnik sa osnovnom djelatnošću medicinsko laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i imunologije te analitičke toksikologije.
Laboratorijski program obuhvaća širok spektar pretraga u krvi, likvoru, mokraći, stolici i punktatima koje se izrađuju suvremenim metodama i tehnologijama u skladu sa zahtjevima dobre laboratorijske prakse. Informatizacija putem bolničkog (BIS) i laboratorijskog (LIS) informatičkog sustava unapređuje organizaciju laboratorijskog rada. Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada te sudjelovanjem u nacionalnom i međunarodnom programu kontrole kvalitete rada. Odjel za laboratorijsku dijagnostiku kroz dugogodišnji rad razvija sustav upravljanja kvalitetom sukladno odredbama norme HRN EN ISO 15189.
Uz temeljni stručni rad, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku sudjeluje u edukaciji svih profila laboratorijskog osoblja što uključuje laboratorijske tehničare, prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistre medicinske biokemije i specijalizante medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

_____________________

Upute za korisnike usluga
Prijem pacijenata: radnim danom od 07:30 do 09:30 sati
Preuzimanje nalaza: radnim danom od 10:00 do 12:00 sati
Informacije: radnim danom od 10:00 do 12:00 sati na telefon 020 431 639

U Katalogu pretraga navedene su sve pretrage koje su ugovorene s HZZO i koje se vrše u Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku OB Dubrovnik. Navedene su i vrste uzoraka za analizu te napomene uz pojedine pretrage. Ukoliko u Katalogu pretraga nije drugačije navedeno pacijent se mora pridržavati općih uputa prije uzimanja uzorka krvi.

Budući da pacijent treba biti ispravno pripremljen za uzimanje uzorka krvi važno mu je upute za pripremu dati još u liječničkoj ordinaciji.

Upute za pripremu pacijenta za laboratorijske pretrage

Nije potrebno prethodno naručivanje za pretrage iz Kataloga

Katalog pretraga 

Slanje uzoraka u suradne laboratorije – potrebno prethodno naručivanje

Naručiti se može:
■ osobno na šalteru laboratorija (uz predočenje uputnice)
■ e-poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (uz skeniranu uputnicu i kontakt podatke)
■ telefaksom na 020 431 639 (faksirati uputnicu i kontakt podatke)

Za sve pacijente kojima je potrebna usluga slanja uzoraka u suradni laboratorij potrebne su dvije uputnice: jedna naslovljena na laboratorij OBD, a druga na laboratorij suradne ustanove.

__________________________________________________________________________________

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke