Odjelni liječnici
 
Prim. Antun Car, specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Emilija Matana Prižmić, dr.med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Damir Čokljat, dr.med. specijalist opće interne medicine
Stanka Koncul Stojanović, dr.med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije
Ferri-Certić Jerko, dr.med. specijalist opće interne medicine, subspec. kardiologije

Pero Markunović, dr.med. specijalizant kardiologije
Dino Džamastagić, dr.med. specijalizant kardiologije
 

Medicinske sestre i tehničari
Kardiologija Koronarna jedinica Kardiološka poliklinika
Marijana Prkačin, m.s.
Dubravka Ćavar, m.s.
Ivanka Puljiz, m.s.
Maria Zec, m.s.
Ivana Bule, bacc.med.techn.
Ivana Matić, m.s.
Mario Asić, med.tehn.
Ante Krmek, med.tehn
Ana Letica, m.s.
Katija Kordić, m.s.
Matea Suton, m.s.
Anđelka Garić, m.s.
Vesa Lukić, m.s.
Milojka Medar, m.s.
Evica Bobić, m.s.
Ana Kukuruzović, m.s.
Marija Šaban, m.s.
Pero Krmek, bacc.med.techn.
Ivan Šakić, bacc.med.techn.
Kristina Pavlović, bacc.med.techn.
Nikolina Glavinić, bacc.med.techn.
Petra Sutić, m.s.
Ruža Čolaković, bacc.med.techn.
Milica Vrtiprah, m.s.
Jele Vukotić, m.s.
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke