Utorak, 13 Rujan 2016 11:42

Fizikalna medicina i rehabilitacija 

Voditelj odjela
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
margaretap@bolnica-du.hr

Glavni fizioterapeut
Mirsad Džanović, bacc. fizioterapije
mirsadd@bolnica-du.hr

Liječnici
Margareta Pitlović Bačić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Ranka Popovac Škoda, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Anamarija Cvitanović, dr. med. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirna Rozić, dr. med. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizioterapeuti

Branka Aletić, fizioterapeut
Šemsa Avdić, fizioterapeut
Katija Banović, bacc. fizioterapije
Antonio Bazdan, bacc. fizioterapije
Ivana Bilić, bacc. fizioterapije
Đina Bjelokosić, bacc. fizioterapije
Lucija Bušković, bacc. fizioterapije
Marina Ćorić, fizioterapeut
Tihana Ćoso, bacc. fizioterapije
Mirsad Džanović, bacc. fizioterapije
Tina Huljev, fizioterapeut
Silvana Kandić, bacc. fizioterapije
Anka Kirola, bacc. fizioterapije, NRT Bobath terapeut
Marija Klokoč, fizioterapeut
Marija Kljunak, fizioterapeut

Sanja Knego-Ljutić, fizioterapeut
Magdalena Kozina, bacc. fizioterapije, neurorazvojni terapeut
Katica-Tina Kurtović, bacc. fizioterapije
Josip Majić, bacc. fizioterapije
Marija Musladin, bacc. fizioterapije
Zrinka-Marija Oreč, bacc. fizioterapije, Schroth terapeut
Zdenka Protić, bacc. fizioterapije
Marija Radiš, bacc. fizioterapije
Petar Runje, fizioterapeut
Helena Sagrestano, bacc. fizioterapije, neurorazvojni terapeut
Milka Seferović, bacc. fizioterapije, neurorazvojni terapeut
Višnja Škulić, bacc. fizioterapije
Rosanda Špaleta, fizioterapeut
Jasmina Tepšić, bacc. fizioterapije
Katarina Vukorep, bacc. fizioterapije

Administratori
Marina Dobrašin, admin.
Ivana Majstorović, admin.


Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je organiziran u više radilišta prema specifičnostima provođenja rehabilitacije.
Nalazi se u prizemlju objekta E.
Na Odjelu su specijalističke ambulante u kojima rade specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine.
Provodi se UZV dijagnostika lokomotornog sustava.
Neurorazvojna ambulanta radi tri puta tjedno. U neurorazvojnoj ambulanti preglede i procjenu neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima provode fizijatrice educirane u Vojta dijagnostici i Bobath konceptu.
Neurorazvojnu terapiju provode tri više fizioterapeutice, educirane u provođenju NRT po Bobath konceptu.
U suradnji s ginekološkim odjelom provodi se  tečaj  priprema trudnica za porod, a na odjelu se educira rodilje "baby handlingu".
Provodi se kineziterapija skolioza po Schroth metodi u dvorani posebno opremljenoj za kineziterapiju skolioza.
Kardiološka rehabilitacija provodi se pod nadzorom educiranih fizioterapeuta u suradnji s Odjelom za kardiologiju.
Za rehabilitaciju pacijenata s inkontinencijom uz medicinske vježbe i edukaciju bolesnika koristimo i stolicu za magnetnu stimulaciju mišića zdjeličnog dna.
Neurološka rehabilitacija provodi se individualnom medicinskom  gimnastikom, a velika nam je pomoć sprava za vježbanje " Thera Vital".
Fizioterapeuti rade u dvije smjene, izmjenjujući se s radom na ostalim bolničkim odjelima, gdje provode kineziterapiju ležećih bolesnika, posebno ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i kirurških bolesnika.
Odjel je opremljen dvoranom za kineziterapiju, aparatima za elektroterapiju, terapijskim ultrazvukom, laserom, magnetom, udarnim valom, stolom za trakciju kralježnice, stolom za rehabilitaciju šake i Thera Vitalom.

Kontakt: +385 (0)20 431-776

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke