Petak, 04 Studeni 2016 10:00

Odjel za opću i vaskularnu kirurgiju

Voditelj odjela
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
igorh@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Branka Pače Ćumo, bacc. med. techn.
brankap@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije

Periša Konjuh, dr. med. specijalizant vaskularne kirurgije
Andrea Putica, dr. med. specijalizant vaskularne kirurgij
 

Odjel djeluje u sklopu Službe za kirurških djelatnosti, smještajnih kapaciteta od 23 kreveta.
Na odjelu se vrše elektivni zahvati na karotidnim arterijama te kirurške periferije "by passa" uz cjelokupnu vensku patologiju.
Operativni zahvati na aorti i zdjeličnim arterijama za sada se rade samo u hitnoj službi . Patologija aorte i zdjeličnih arterija se rješava u suradnji sa kliničkim ustanovama.
Ambulantni rad je zastupljen dva puta tjedno, kao ambulanta za vaskularnu kirurgiju i ambulanta za kronične rane i dijabetičko stopalo.

Kontakt: +385 (0)20 431-616

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke