Petak, 04 Studeni 2016 11:00

ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU

VODITELJ ODJELA
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
igorh@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Branka Pače Ćumo, bacc. med. techn.
brankap@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
Nikša Bukvić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. torakalne kirurgije
Periša Konjuh, dr. med. specijalist vaskularne kirurgije
Andrea Putica, dr. med. specijalizant vaskularne kirurgije
KONTAKT
Odjel +385 (020) 431-616

UKRATKO O ODJELU
Odjel djeluje u sklopu Službe za kirurških djelatnosti. Na odjelu se vrše elektivni zahvati na karotidnim arterijama te kirurške periferije "by passa" uz cjelokupnu vensku patologiju. Operativni zahvati na aorti i zdjeličnim arterijama za sada se rade samo u hitnoj službi. Patologija aorte i zdjeličnih arterija se rješava u suradnji sa kliničkim ustanovama.
Ambulantni rad je zastupljen dva puta tjedno, kao ambulanta za vaskularnu kirurgiju i ambulanta za kronične rane i dijabetičko stopalo.

 

SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI
CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK SA STERILIZACIJOM ODJEL ZA ABDOMINALNU I TORAKALNU KIRURGIJU
ODJEL ZA JEDNODNEVNU KIRURGIJU ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU
ODJEL ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
ODJEL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I KIRURGIJU DOJKE ODJEL ZA UROLOGIJU

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke