Petak, 04 Studeni 2016 10:00

ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU

VODITELJ ODJELA
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
igorh@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Branka Pače Ćumo, bacc. med. techn.
brankap@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
Nikša Bukvić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. torakalne kirurgije

Periša Konjuh, dr. med. specijalizant vaskularne kirurgije
Andrea Putica, dr. med. specijalizant vaskularne kirurgije
KONTAKT
Odjel +385 (020) 431-616

 

UKRATKO O ODJELU
Odjel djeluje u sklopu Službe za kirurških djelatnosti, smještajnih kapaciteta od 23 kreveta.
Na odjelu se vrše elektivni zahvati na karotidnim arterijama te kirurške periferije "by passa" uz cjelokupnu vensku patologiju.
Operativni zahvati na aorti i zdjeličnim arterijama za sada se rade samo u hitnoj službi . Patologija aorte i zdjeličnih arterija se rješava u suradnji sa kliničkim ustanovama.
Ambulantni rad je zastupljen dva puta tjedno, kao ambulanta za vaskularnu kirurgiju i ambulanta za kronične rane i dijabetičko stopalo.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke