Petak, 14 Listopad 2016 12:00

Odjel za psihijatriju

__________________________________________________________________________________

Voditelj odjela

prim. Hrvoje Marković, dr.med.,psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavna sestra 

Marija Vučićević, bacc. sestrinstvaDjelatnici

Odjel za psihijatriju smješten je na drugom katu objekta A. Organizacija rada na odjelu funkcionira po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike. Rad s bolesnicima odvija se primjenom psihofarmakoterapije, uz psiho i sociodinamski pristup putem individulane i grupne terapije. Stacionarni dio odjela raspolaže s 25 kreveta. Na odjelu se zbrinjavaju i liječe pacijenti s akutnim i kroničnim bolestima uz stalan nadzor. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog  područja omugućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta. Budući da je naš odjel akutnog tipa smještaja, važno je naglasiti  suradnju odjela s psihijatrijskim klinikama i specijaliziranim bolnicama na području RH, koja doprinosi na podizanju kvalitete liječenja bolesnika, u smislu nastavka diferencijacije etiologije bolesti kao i učinkovitijem oporavku pacijenata na produženom liječenju. 

 • Poliklinički dio odjela smješten je u niskom prizemlju i sastoji se od dvije opće specijalističke ambulante, ambulantom za dječju i adolescentnu psihijatriju, te hitnom psihijatrijskom ambulantom. Rad u ambulantama organiziran je  radnim danima, pružanjem usluga, pregleda, psihoterapije, konzultacija. U polikliničkom dijelu na godišnjoj razini realizira se preko 18.000 usluga.
  Kabineti za kliničku psihologiju organizirani su radom u dva kabineta, te u radu s pacijentima koriste se psihodijagnostičke metode i sredstva.
  Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike ležećih pacijenata uključuje rad socijalne radnice, koja ujedno sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.
  Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam pruža usluge liječenja i rehabilitacije pacijentima ovisnim o prekomjernom pijenju alkohola, kroz individualni rad s ovisnicima i  članovima njihovih obitelji.
  Dnevna bolnica radi na principima individulane i grupne terapije  edukacijom bolesnika o bolesti, terapijskim tehnikama suportivno dinamske psihoterapija, realitetne terapije, antistigma terapije, relaksacijske tehnike i progresivno mišićna relaksacija. Način rada je  timski u kojem sudjeluju dva psihijatra, bacc. sestrinstva, te psihologinja i socijalna radnica prema rasporedu.
  Jedinica za poremećaje razvojne dobi  bazirana je na metodama rada defektološko – logopedske i psihologijske struke. Smještena je u objektu „E2“.  Kontakt:  Odjel +385(0) 20 431655               
                Ambulanta +385(0) 20 431791
  _______________________________________________________________________________
Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke