Odjelni liječnici
Ivan Šućur, dr.med., spec.interne medicine, gastroenterolog
Nikola Stanković, dr.med. spec. interne medicine, gastroenterolog           

Specijalizant                  
Vedad Karamehmedović, dr.med.

Medicinske sestre i tehničari
Franica Rusković, bacc. sestrinstva
Jadranka Biočić, m.s.
Mirela Alukić, m.s.
Husnija Čustović, med.tehn
Biočić Joško, med. tehn.
Ana Bogdan, m.s.
Cvija Pavlović, m.s.
Kristina Bačić, bacc. sestrinstva
Irena Vrzić, m.s.
Marijana Livančić, m.s.
Maja Gaće, m.s.


Lucija Hadžimahović, m.s.
Edmira Šišić, bacc.sestrinstva
Barbara Lešević, m.s.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke