Odjelni liječnici
Miho Jančić, dr. med., psihijatar
Davor Grilec, dr. med., psihijatar
Veljko Tomašić, dr. med., psihijatar
Ivana Haluga Golubović, dr. med., psihijatar

Specijalizanti 
Marin Kirigin, dr. med., specijalizant psihijatrije
Marijana Batković, dr. med., specijalizantica psihijatrije

Medicinske sestre i tehničari
Katarina Daničić, m.s.
Šemsa Furulija, m.s.
Diana Ilić, bacc.med.techn.
Nikica Pavić, m.s.
Mufid Šljivo , med.tehn
Blaženka Tentor, m.s.
Goran Vasković, med. tehn.
Ivo Vlahutin, med.tehn.
Marko Čapek, med.tehn.
Sara Ćelić, m.s.
Tonko Njirić, med.tehn.

Tehničar u ambulanti
Sead Malokos, med. tehn.

Sestre u Dnevnoj bolnici
Antonija Krečak, bacc. med.techn.
Andrea Beljo, m.s.

Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam
Ljiljana Milidragović, mag.rel.publ., bacc. med. techn.


Psiholozi
mr.sc. Josip Lopižić, prof. psiholog
Vesna Raguž Staničić, prof. psiholog
Nanda Kalafatović, prof. psiholog
Martina Zečević, prof. psiholog
Katarina Kotlar. mag. psihologije

Socijalna radnica
Jelena Kelez, dipl.soc.radnica

Logopedi
Slavica Ban, prof.logoped
Marija Hrtica, prof.logoped
Milica Ban, prof.logoped
Sandra Raguž, prof.logoped
Iva Maria Demarin, prof.logoped
Ante Ujdur, prof. logoped - teren Metković

Administrator 
Katarina Miloslavić
Kate Kljunak

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke