Petak, 13 Siječanj 2017 11:21

Odjel prehrane i dijetetike

Voditelj odjela
Marina Matković, mag.nutr.
+385(0) 20 431-671
marinam@bolnica-du.hr


Odsjek bolničke kuhinje
Voditeljica odsjeka
Jela Đivanović
+385(0) 20 431-672
jelad@bolnica-du.hr
 

Odjel bolničke prehrane i dijetetike sastoji se od:

 • centralne kuhinje
 • dijetalne kuhinje i prostora za slastice
 • odvojenih prostora za obradu peradi, ribe, mesa i povrća
 • ekonomskog bloka, skladišta, prostora za rashladne komore
 • kancelarija
 • bolničkog restorana
 • prostora za prihvat nečistog posuđa/strojno pranje
 • distribucije hrane
 • distribucije otpada (sakupljanje otpadnog ulja za biodizel)

Na Odjelu prehrane i dijetetike zaposlen je 31 djelatnik (Voditelj odjela, dijetetičar, voditelj kuhinje, kuhari, servirke, pomoćni radnici, ekonom/skladištar i administrator).
Prehrana bolesnika je najvažnija zadaća zaposlenika Odjela bolničke prehrane i dijetetike te zahtjeva osposobljene  i stručne kadrove koji rade na izradi planova i pripremi bolničke prehrane. Zahtjevi i potrebe za dijetalnom prehranom su sve veći i sastavni su dio liječenja bolesnika te ublažavanja njihovih tegoba. Svakom bolesniku u bolnici određuje se dijeta sukladno njenoj namjeni. Kroz karakteristiku dijete data je uputa za vrstom, količinom, načinom pripreme i brojem serviranja određene hrane.

Prehrana bolesnika određena je Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama („Narodne novine“,broj 59/15) koja u svim bolnicama na području  Republike Hrvatske osigurava:

 • jednoznačno označavanje broja i vrste dijeta
 • jednoobraznu primjenu dijeta kod određenih bolesti
 • ujednačenu kvalitetu prehrane
 • sustavni razvoj i kontrolu bolničke prehrane
 • temelj za informatizaciju bolničke prehrane

Za svaku dijetu navedeni su sljedeći podaci:
redni broj dijete
naziv dijete
energetska vrijednost (kJ/kcal)
udio makronutrijenata (proteina, masti i ugljikohidrata)
dnevni broj obroka
namjena dijete
karakteristike dijete

Prema svom sastavu i mogućnosti korištenja koriste se:

 • osnovne dijete
 • prijelazne dijete
 • dijabetičke dijete
 • dijagnostičke dijete
 • preporuke za prehranu dojenčadi

Bolesnicima kojima zbog zdravstvenog stanja nije moguće na ovaj način odrediti dijetu, određuje se individualna dijeta kombinacijom postojećih, a kriterij za odabir bazične dijete je najstroža dijeta koja ulazi u kombinaciju.

Uveden je modul „Dijetetičar" koji nam omogućava:

 • unos i održavanje podataka namirnica (jestivi dio brutto/netto, voda, energetska vrijednost u kJ i kcal, bjelančevine, masti, ugljikohidrati, alkohol, minerali, vitamini...)
 • unos i održavanje podataka receptura sa izračunom vrijednosti po prehrambenim elementima
 • unos i održavanje podataka dijeta (granične vrijednosti po prehrambenim elementima, raspored predviđenih obroka za dijetu
 • unos i održavanje podataka jelovnika (unos jelovnika za razdoblje )

Naš krajnji cilj je lijepo servirano toplo jelo sa točno propisanom prehranom za sve bolesnike!

Dodatne aktivnosti

Putem Odjela za prehranu i dijetetiku osim prehrane bolesnika i bolničkog osoblja brinemo i za prehranu dijaliziranih bolesnika, dobrovoljnih darivatelja krvi, prehranu djece iz „Udruge dva skalina „ koja djeluje u krugu bolnice. Također organiziramo prehranu za liječnike specijaliste iz cijele Hrvatske koji su na ispomoći u našoj ustanovi. Organiziramo razne prezentacije, domjenke i stručne seminare.

HACCP strategija i pristup problemu higijene i zdravstvene ispravnosti namirnica. Uspješno uvođenje Haccp-a moguće je samo uz dobru organizaciju, zadovoljavajuće uvjete, sustavno provođenje odgovarajućih mjera i odgovorno ponašanje (zaštita namirnica od biološke, kemijske i fizičke kontaminacije ).

Edukacija, rad s pacijentima uz izdavanje pisanih uputa

Zbog promjene stila života kao i velikog napretka u tehnologiji nameće se potreba za stjecanjem novih znanja, vještina kao i za uvođenjem modernih tehnologija u svakodnevni rad.
Nacionalna strategija zdravstva usmjerava nas na podizanje atmosfere kvalitetnog obavljanja poslova i postupanja s pacijentima. 

„Neka hrana bude Vaš lijek, a lijek Vaša hrana!“

 

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke