Utorak, 13 Rujan 2016 11:47

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

v.d. VODITELJ ODJELA
Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
zorant@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Sabina Dilberović, mag. med. techn.
sabinad@bolnica-du.hr
KONTAKT
Ginekologija +385 (020) 431-629
Rodilište +385 (020) 431-627
Rađaonica +385 (020) 431-628
Administracija +385 (020) 431-607

 

UKRATKO O ODJELU
Odjel za ginekologiju i opstetriciju nalazi se na prvom katu objekta "A". Stacionarni dio odjela raspolaže sa 48 kreveta, organizacijski je podijeljen na dva dijela: dio za rodilje i dio za ginekološke pacijentice zajedno sa patologijom trudnoće. Rađaonski trakt se sastoji od dvije rađaonice i operacijskom dvoranom uz popratne prostorije. Ambulantni dio odjela raspolaže s dvije ambulante u kojima se obavljaju pregledi pacijentica redovnim radom kroz pet radnih dana, dok je druga ambulanta namijenjena za hitne slučajeve. Ambulante su opremljene sa kvalitetnim UZV uređajima. U sklopu odjela nalazi se  ginekološka operacijska dvorana.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke