Srijeda, 02 Studeni 2016 11:55

Odjel za radiologiju

Voditelj odjela
Dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
Liječnik specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka
vilmak@bolnica-du.hr
Glavni inženjer
Jozo Prcela, bacc. med. radiologije
jozop@bolnica-du.hr


Organizacija rada Službe za radiološku dijagnostiku, radom je  bazirana  na osam dijagnostičkih područja, te u potpunosti digitalizirana i povezana preko Zavoda za telemedicinu sa svim važnijim kliničkim zavodima.
 

DIJAGNOSTIČKA PODRUČJA

 •   Dvije RTG klasične dijagnostike za radiografiju
 •   Dijaskopija s nadogradnjom za rad DSA (angiografija), 2017.g.
 •   Mamografija
 •   Deznitometrija
 •   Koronarografija
 •   MSCT dijagnostika
 •   MR dijagnostika
 •   UZV - dojke i abdomena
   

DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

 • Koronarografija
 • Klasična radiografija
 • Mamografija
 • Deznitometrija
 • IVU
 • Pasaža jednjaka
 • Dijaskopija
 • Irigografija
 • MSCT angiografija kao i ostale pretrage iz opisa djelatnosti dijagnostike
 • MR - sve pretrage iz opisa djelatnosti
 • UZV abdomena i dojke /punkcije/
   
Kontakt tel. +385 (0)20 431-735
DJELATNICI

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke