Srijeda, 02 Studeni 2016 11:55

Radiologija

Voditelj odjela
Dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka
vilmak@bolnica-du.hr

Glavni inženjer
Jozo Prcela, bacc. med. radiologije
tel: +385 (0)20 431-688
fax: +385 (0)20 431-517
jozop@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka

Darko Miović, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Linda Žuljević, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. ultrazvuka
Božo Ćurčija, dr. med. specijalist kliničke radiologije, subspec. neuroradiologije
Mirza Spahić, dr.med., spec. radiologije, subspec. neuroradiologije
Andrej Stipanović, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Dijana Arapović Slavić, dr.med., spec.radiologije. subspec. neuroradiologije
Marko Miletić, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Daniela Beko Prokić, dr. med. specijalist kliničke radiologije
Vesna Obućina, dr. med. specijalist kliničke radiologije

Iva Bendiš, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marina Biočić, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Ilija Koštro, dr. med. specijalizant kliničke radiologije
Marijana Rikalo, dr. med. specijalizant kliničke radiologije

bacc. med. radiologije Administratori/medicinske sestre
Jozo Prcela
Marija Penović
Mario Terakaj
Tatajana Marević
Frano Buljan
Vlado Knezović
Marijana Peškura
Lidija Vučičević
Tina Jerković
Mateo Vlahutin
Jerko Pehar
Jelka Lobro
Marina Krilanović
Pave Skurić Lonza
Ilenia Hadžimahović
Kristina Matušan
Davor Filipović
Ornela Matković
Luka Horvatović
 
Ines Benussi, adm.
Antonija Lakić, adm.
Marija Mladišić, adm.
Jele Vuković, adm.
Slavko Vujević, adm.
Asja Kišiček, adm.
Gordana Radić, med. techn.
Ivana Savinović, bacc. med. techn.

 

Organizacija rada Službe za radiološku dijagnostiku, radom je  bazirana  na osam dijagnostičkih područja, te u potpunosti digitalizirana i povezana preko Zavoda za telemedicinu sa svim važnijim kliničkim zavodima.

  • Dijagnostička područja 

Dvije RTG klasične dijagnostike za radiografiju
Dijaskopija s nadogradnjom za rad DSA (angiografija), 2017.g.
Mamografija
Deznitometrija
Koronarografija
MSCT dijagnostika
MR dijagnostika
UZV - dojke i abdomena 

  • Dijagnostičko i terapijsko intervencijski postupci

• Koronarografija Klasična radiografija • mamografija • deznitometrija • IVU • pasaža jednjaka • dijaskopija • irigografija • MSCT angiografija kao i ostale pretrage iz opisa djelatnosti dijagnostike • MR - sve pretrage iz opisa djelatnosti • UZV abdomena i dojke /punkcije/•

Kontakt: +385(0) 20 431-735

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke