Odjelni liječnici
Darko Miović, dr.med., spec. radologije, subspec. ultrazvuka i neuroradiologije
Linda Žuljević, dr.med., spec. radiologije, subspec. ultrazvuka
Božo Ćurčija, dr.med., spec. radiologije, subspec. neuroradiologije
Mirza Spahić, dr.med., spec. radiologije, subspec. neuroradiologije
Andrej Stipanović, dr.med., spec.radiologije
Dijana Arapović Slavić, dr.med., spec.radiologije. subspec. neuroradiologije
Marko Miletić, dr.med., spec.radiologije
Daniela Beko Prokić, dr.med., spec. radiologije
Vesna Obućina, dr.med., spec. radiologije

Specijalizanti 
Iva Bendiš, dr.med
Ilija Koštro, dr.med.

Bacc. med. radiologije
Marija Penović
Mario Terakaj
Tatajana Marević 
Frano Buljan
Vlado Knezović
Marijana Peškura
Lidija Vučičević
Tina Jerković
Jerko Pehar
Jelka Lobro
Marina Krilanović
Pave Skurić Lonza
Ilenia Hadžimahović
Kristina Matušan
Davor Filipović

Ornela Matković
Luka Horvatović
Mateo VlahutinMedicinska sestra
Gordana Radić, m.s.
Ivana Savinović, bacc. sestrinstva

Administratori
Ines Benussi
Antonija Lakić
Marija Mladišić
Jele Vuković
Slavko Vujević
Asja Kišiček

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke