Odjelni liječnici
Darko Miović, dr.med., spec. radologije
Linda Žuljević, dr.med., spec. radiologije
Božo Ćurčija, dr.med., spec. radiologije, uži spec., neuroradiolog
Mirza Spahić, dr.med., spec. radiologije
Andrej Stipanović, dr.med., spec.radiologije
Dijana Arapović Slavić, dr.med., spec.radiologije
Zrinka Fabris. dr.med., spec.radiologije
Marko Miletić, dr.med., spec.radiologije
Daniela Beko Prokić, dr.med., spec.radiologije

Specijalizanti 
Iva Bendiš, dr.med
Ivana Miličić, dr.med.
Vesna Obućina, dr.med.
Ilija Koštro, dr.med.

Bacc. med. radiologije
Marija Penović
Mario Terakaj
Tatajana Marević 
Frano Buljan
Vlado Knezović
Marijana Peškura
Lidija Vučičević
Tina Jerković
Jerko Pehar
Jelka Lobro
Marina Krilanović
Pave Skurić Lonza
Ilenia Hadžimahović
Kristina Matušan
Davor Filipović

Ornela Matković
Luka HorvatovićMedicinska sestra
Gordana Radić, m.s.
Ivana Savinović, bacc. sestrinstva

Administratori
Ines Benussi
Antonija Lakić
Marija Mladišić
Jele Vuković

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke