Utorak, 13 Rujan 2016 14:26

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

VODITELJ ODJELA
Izv. prof. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. za stražnji segment oka
E-mail: antonelag@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Suzana Jović, bacc. med. techn.
E-mail: suzanaj@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Izv. prof. prim. dr. sc. Antonela Gverović Antunica, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. za stražnji segment oka
Prim. Helena Kaštelan, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije, subspec. glaukomatologije
Tomislav Ljubičić, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije
Domagoj Vlašić, dr. med. specijalist oftalmologije i optometrije
Jakov Ivanišin, dr. med. specijalizant oftalmologije i optometrije
Lorenco Glavinić, dr. med. specijalizant oftalmologije i optometrije
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-647
Ambulanta: +385 (020) 431-789

UKRATKO O ODJELU
Očni odjel u Dubrovniku prvi put se spominje 29. prosinca 1925. godine, odjel je osnovala dr. med. Katica Šupe nakon završenog studija medicine i specijalizacije u Pragu. Do 1991. godine odjel je bio smješten u prostorima "stare bolnice" na Boninovu s kapacitetom od 35 kreveta, a poliklinički dio obavljao se u prostorijama Doma zdravlja.

Danas je Odjel za oftalmologiju i optometriju organiziran u dva segmenta: stacionarni i ambulantni.

Operacijski program obuhvaća; operacija mrene, operacije glaukoma, korektivni zahvati na vjeđi, aplikacija Botoxa kod blefarospazma, operacija pterigija i suznih putova, zahvati nakon ozljede oka i intravitrealna aplikacija lijekova kod bolesti žute pjege i dijabetesa. Operacija mrene obavlja se u lokalnoj anesteziji, ultrazvučnom tehnikom koristeći najmoderniju aparaturu. Operirani pacijenti mogu biti isti dan otpušteni kući, ukoliko je moguće organizirati dolazak na kontrolni pregled sutradan ujutro.

Iako je oftalmologija kirurška grana, ambulantni pogon predstavlja važan segment rada i obavlja se općoj  i hitnoj ambulante, te u tri subspecijalističke ambulante: za glaukom, retinu i strabizam. 
Dijagnostička djelatnost obuhvaća: funkcionalno ispitivanje vida (perimetriju), ultrazvuk oka, fluoresceinsku angiografiju i optičku koherentnu tomografiju OCT. 
U ambulanti za laser koriste se dva tipa lasera argon laser i Nd Yag laser.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke