Ponedjeljak, 17 Veljača 2020 10:32

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE

VODITELJ ODJELA
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
E-mail: davorg@bolnica-du.hr
KONTAKT
Telefon za narudžbe: +385 (020) 431-582
Svakim radnim danom: 07:00 – 15:00


ADOLESCENTI, COVID-19 I MENTALNO ZDRAVLJE
ISTRAŽIVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

PSIHOLOGIJA

PSIHOLOG
Maja Hatvalić Capurso, mag. psihologije, kognitivno-bihevioralni terapeut
E-mail: majah@bolnica-du.hr

Petra Kvartuč, mag. psihologije
E-mail: petrak@bolnica-du.hr

Katarina Gjenero, mag. psihologije
E-mail: katarinagj@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
08:00 - 20:00

POSTUPCI U OKVIRU PSIHOLOŠKE OBRADE ILI TRETMANA DJECE/ADOLESCENATA I NJIHOVIH RODITELJA/SKRBNIKA:
- Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
- Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob – WISC-IV-HR
- Psihodijagnostika poremećaja iz spektra autizma – opservacijski protokol ADOS-2
- Psihološko savjetovanje djeteta/adolescenta
- Psihološko savjetovanje roditelja/skrbnika
- Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
- Psihološki tretman kompleksne traume
- Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
- Individualna psihoterapija po principu kognitivno-bihevioralne terapije
- Grupna psihoterapija

 

LOGOPEDIJA

LOGOPED
Iva Maria Demarin Hrnkaš, mag. logoped.
E-mail: ivamd@bolnica-du.hr
LOGOPED
Nikolina Klešković, mag. logoped.
E-mail: nikolinakl@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

LOGOPEDSKE DJELATNOSTI:
- Procjena komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece dojenačke dobi
- Procjena usvojenosti predvještina čitanja i pisanja
- Procjena vještina čitanja i pisanja
- Procjena jezično-govornog statusa odraslih osoba
- Terapija djece dojenačke dobi s komunikacijskim teškoćama
- Terapija djece s jezično-govornim odstupanjima dojenačkog i predškolskog uzrasta

 

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

EDUKACIJSKI REHABILITATOR
Marina Vučković Matić, mag. rehab. educ.
E-mail: marinavuc@bolnica-du.hr

Hana Sinanović Miljić, mag. rehab. educ.
E-mail: hanas@bolnica-du.hr
Radno vrijeme s pacijentima
Ponedjeljak, srijeda, petak: 08:00 - 14:00
Utorak, četvrtak: 14:00 - 20:00

POSTUPCI KOJI SE OBAVLJAJU U OKVIRU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKE OBRADE ILI TRETMANA:
- Inicijalna edukacijsko- rehabilitacijska obrada – dojenačka i predškolska dob djeteta
- Inicijalna edukacijsko rehabilitacijska obrada – školska dob djeteta
- Kontrolna edukacijsko rehabilitacijska obrada
- Rana terapijska stimulacija
- Terapijska stimulacija i rehabilitacija
- Kognitivna strategija učenja djece s teškoćama u učenju
- Edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje roditelja/staratelja

INDIVIDUALNI PROGRAMI EDUKACIJSKOG REHABILITATORA, OVISNO O POTREBAMA DJETETA:
- vježbe koncentracije i pažnje
- vježbe grafomotorike i fine motorike ruku
- vježbe okulomotorne koordinacije
- vježbe za razvoj vizualne, auditivne percepcije
- vježbe za razvoj pamćenja
- razvoj vještina čitanja i pisanja
- razvoj komunikacije -vještina  stvaranja  pojmova,  gramatički  ispravan  govor, bogaćenje rječnika
- razvoj spoznaje - razlikovanje  odnosa  među  predmetima,  pojam  količine, razumijevanje apstraktnih pojmova
- poticanje usvajanja matematičkih pojmova
- razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja

 

RADNA TERAPIJA

RADNA TERAPIJA
Gabrijela Mustapić, bacc. occup. th, bacc. physioth., SI terapeut
E-mail: gabrijelam@bolnica-du.hr

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE: provodi se u posebno opremljenoj sobi koja nudi djetetu određene podražaje u sigurnom i zanimljivom okruženju. Djetetu se u zaštićenom okviru daje mogućnost osjećaja osjetilnih iskustava i njihovo zajedničko povezivanje. Dijete je ono koje bira aktivnost, a terapeut ga u tome prati. Terapija se odvija kroz igru jer je igra djeci osnovna aktivnost i potiče interakciju.

RADNA TERAPIJA: cilj radne terapije je omogućiti djeci sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života kao što su: samozbrinjavanja (hranjenje, osobna higijena oblačenje...), produktivnost, provođenje slobodnog vremena. Radni terapeut provodi i vježbe za finu i grubu motoriku te grafomotoriku, kao i vježbe za koncentraciju i pamćenje.

RADNOTERAPIJSKA PROCJENA I ANALIZA: izvođenje aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena, radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života.

NEUROFEEDBACK TRENING: neinvazivna metoda, vrsta biofeedback-a, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga.

 

FONETSKA JEDINICA

FONETIČAR
Mihaela Runje
, mag. educ. art. orator.
E-mail: mihaelap@bolnica-du.hr

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke