Utorak, 13 Rujan 2016 14:19

ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

VODITELJ ODJELA
Doc. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. specijalist patologije i sudske medicine
E-mail: veliborp@bolnica-du.hr
GLAVNI MED. LAB. ING.
Karmela Kresić, bacc. med. lab. dg.
E-mail: karmelak@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Doc. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med. specijalist patologije i sudske medicine
Zdenko Njirić, dr. med. specijalist patologije
Ilija Jurković, dr. med. specijalist patologije
Ana Ivanišin Barać, dr. med. specijalist kliničke citologije
Svetlana Ančić Kulušić, dr. med. specijalist kliničke citologije
KONTAKT
Administracija (patologija): +385 (020) 431-574
Naručivanje pacijenata od 12:00 - 14:00 (citologija): +385 (020) 431-611
Prosektura/mrtvačnica: +385 (020) 431-575
Radno vrijeme:
PON – PET
07:30 – 15:30

Prosektura/mrtvačnica, radi i neradnim danom i blagdanom od 08:00 - 10:00
Tel: +385 (020) 431–574 administracija (patologija)
Tel: +385 (020) 431–575 prosektura/mrtvačnica

Rad sa strankama:
PON – PET
08:00 – 14:00

Naručivanje pacijenata (citologija):
Tel: +385 (020) 431–611 od 12:00 – 14:00 sati

UKRATKO O ODJELU
Na Odjelu za patologiju i citologiju obavlja se rutinska dijagnostika u histološkoj i citološkoj analizi humanih stanica i tkiva, uključujući i intraoperativnu (ex tempore) dijagnostiku te histokemiju. Osim rutinskih, vrše se i dodatne dijagnostičke pretrage na najsuvremenijim uređajima za dijagnostiku, prvenstveno u području imunohistokemije i imunocitokemije, kojima se utvđuje porijeklo i priroda bolesti, te određuju brojni onkološki prognostički i prediktivni čimbenici. 
Odjel za patologiju  i citologiju ima šest specijalista i to četiri specijalista patološke anatomije i dva specijalista kliničke citologije, koji osim kliničkog rada obavljaju znanstvenu i obrazovnu djelatnost u sklopu Sveučilišta u Dubrovniku. 
U sklopu odjela je i jedna od najsuvremenijih prosektura u Hrvatskoj, u kojoj se obdukcijskom dijagnostikom otkrivaju bolesti i ozljede, koje su dovele do smrtnog ishoda, te mehanizmi njihovog nastanka.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke