Subota, 12 Kolovoz 2017 18:04

ODJEL ZA OPĆU INTERNU MEDICINU

VODITELJ ODJELA
Zenan Karamehmedović, dr. med. specijalist interne medicine, subspec. gastroenterologije
E-mail: zenank@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Ana Lubina, bacc. med. techn.
E-mail: analu@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Mr. sc. Sanja Mlinarić-Vrbica, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije
Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. hematologije
Ilenia Romić, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. hematologije
Anja Barač, dr. med. specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Mihaela Kešelj Vulić, dr. med. specijalist hematologije
Marija Njirić, dr. med. specijalizant hematologije
Juraj Obradović, dr. med. specijalizant endokrinologije i dijabetologije
VANJSKI SURADNICI
Prof. dr. sc. Maja Radman, dr. med. specijalist endokrinologije i dijabetologije
Mr. sc. Alica Posavi-Antonović, dr. med. specijalist opće interne medicine, subspec. endokrinologije i dijabetologije
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-631
Internistička intezivna: +385 (020) 431-747
Administracija: +385 (020) 431-725
Centar za dijabetologiju: +385 (020) 431-786
Hematološka/nefrološka amb: +385 (020) 431-634

UKRATKO O ODJELU
Odjel za opću internu medicinu obuhvaća nekoliko djelatnosti: endokrinologija i dijabetologija, hematologija, nefrologija i opća internistička patologija.
Odjel je smješten na trećem katu objekta D.
Odjel za opću internu medicinu ima kapacitet od 6 soba i 17 bolesničkih kreveta.
Na Odjelu za opću internu medicinu obrađuju se i liječe bolesnici oboljeli od šećerne bolesti i ostale endokrinološke patologije (bolesti štitnjače, nadbubrežne žlijezde, hipofize), beningnih i malignih hematoloških bolesti (anemija, kronične i akutne leukemije, limfomi), pacijenti sa arterijskom hipertenzijom, bolestima bubrega (upalne, imunološke bolesti), stanjem nakon transplatacije bubrega i komplikacijama dijaliznih postupaka.
U sklopu Odjela  je i prostor Hematološke i dnevne bolnice koji obuhvaća 2 sobe i to je mjesto gdje se rade dodatne dijagnostičke pretrage: citopunkcija koštane srži, biopsija kosti, uzimaju se uzorci krvi i aspirata koštane srži koji se šalju na analizu na Klinike u Zagrebu i Splitu (citogenetika, FISH, PCR ) te endokrinološka dnevna bolnica kroz koju se ordinira dijagnostika i terapija.
Poliklinički dio obuhvaća hematološku i nefrološku ambulantu koje se nalaze u prizemlju uz ostale ambulante te Centar za dijabetes gdje se uz preglede pacijenata oboljelih od šećerne bolesti i drugih endokrinoloških oboljenja radi kontinuirana edukacija dijabetičara o načinu pravilne ishrane i načinu davanja inzulinske terapije i radi se UZV štitnjače te UZV CD krvnih žila periferije.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke