Petak, 04 Studeni 2016 11:00

ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU

VODITELJ ODJELA
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
E-mail: igorh@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Branka Pače Ćumo, bacc. med. techn.
E-mail: brankap@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Igor Hozić, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspec. vaskularne kirurgije
Periša Konjuh, dr. med. specijalist vaskularne kirurgije
Andrea Putica, dr. med. specijalist vaskularne kirurgije
KONTAKT
Odjel: +385 (020) 431-606

UKRATKO O ODJELU
Odjel djeluje u sklopu Službe za kirurških djelatnosti. Na odjelu se vrše elektivni zahvati na karotidnim arterijama te kirurške periferije "by passa" uz cjelokupnu vensku patologiju. Operativni zahvati na aorti i zdjeličnim arterijama za sada se rade samo u hitnoj službi. Patologija aorte i zdjeličnih arterija se rješava u suradnji sa kliničkim ustanovama.
Ambulantni rad je zastupljen dva puta tjedno, kao ambulanta za vaskularnu kirurgiju i ambulanta za kronične rane i dijabetičko stopalo.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke