Utorak, 13 Rujan 2016 13:47

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

VODITELJ ODJELA
Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
E-mail: zorant@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Sabina Dilberović, mag. med. techn.
E-mail: sabinad@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Zoran Tešanović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije
Mladen Miović, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. ginekološke onkologije
Mislav Bender, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Maro Ivanković, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Sanja Načinović Nalbani, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
Petra Kojan, dr. med. specijalizant ginekologije i opstetricije
Marija Pelin Markunović, dr. med. specijalizant ginekologije i opstetricije
Ana Stjepović, dr. med. specijalizant ginekologije i opstetricije
Mara Tešanović, dr. med. specijalizant ginekologije i opstetricije

Marija Palada Krpina, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i obstetricije
Mladen Zadro, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije
KONTAKT
Ginekologija: +385 (020) 431-629
Rodilište: +385 (020) 431-627
Rađaonica: +385 (020) 431-628
Administracija: +385 (020) 431-607
OBAVIJEST: PREPORUKE ZA PRATNJU NA PORODU
VODIČ ZA PACIJENTE - TEČAJ ZA TRUDNICE

UKRATKO O ODJELU
Odjel za ginekologiju i opstetriciju nalazi se na prvom katu objekta "A". Stacionarni dio odjela raspolaže sa 48 kreveta, organizacijski je podijeljen na dva dijela: dio za rodilje i dio za ginekološke pacijentice zajedno sa patologijom trudnoće. Rađaonski trakt se sastoji od dvije rađaonice i operacijskom dvoranom uz popratne prostorije. Ambulantni dio odjela raspolaže s dvije ambulante u kojima se obavljaju pregledi pacijentica redovnim radom kroz pet radnih dana, dok je druga ambulanta namijenjena za hitne slučajeve. Ambulante su opremljene sa kvalitetnim UZV uređajima. U sklopu odjela nalazi se  ginekološka operacijska dvorana.

 

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke