Utorak, 13 Rujan 2016 12:11

Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditelj odjela 
Dolores Martinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine
doloresm@bolnica-du.hr

Glavna sestra 
Mara Grčić, bacc. med. techn.
marag@bolnica-du.hr


Odjelni liječnici
Dolores Martinović, dr. med. specijalist transfuzijske medicine
Lidija Kola, dr. med. specijalist transfuzijske medicine

Laboratorijski inženjeri
Admir Dilberović, mag. med. lab. diag.
Dubravka Marković, bacc. med. lab. diagn.


Popis organizacijskih jedinica u pružanju medicinskih i dijagnostičkih usluga na Odjelu transfuzijske medicine OB Dubrovnik:

 • Ambulanta za dobrovoljno darivanje krvi: ponedjeljak i četvrtak ( prema unaprijed napravljenom rasporedu sa Hrvatskim Crvenim križem )
 • Ambulanta za Zakladu Ana Rukavina: ponedjeljak i četvrtak
 • Ambulanta za prijeoperacijsku imunohematološku dijagnostiku i pomorce 
  Napomena: obvezna specijalistička uputnica. Za vađenje uzoraka krvi ne treba biti natašte.
 • Ambulanta za imunohematološku dijagnostiku  pre i perinatalnu skrb trudnica
  Napomena: obvezna specijalistička uputnica i trudnička knjižica. Za vađenje uzoraka krvi ne treba biti natašte.
 • Ambulanta za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti
  Napomena: obvezna specijalistička uputnica. Za vađenje uzoraka krvi ne treba biti natašte.
 • Ambulanta za dijagnostiku poremećaja hemostaze
  Napomena: obvezna specijalistička uputnica. Za vađenje uzoraka ne treba biti natašte.


PRAKTIČNA UPUTSTVA U LIJEČENJU S ANTIKOAGULANSIMA

Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi:
ponedjeljak - petak
07:30 - 10:00 sati

Preuzimanje nalaza:
ponedjeljak - petak
10:00 – 12:00 sati


Konzultacije: 10:00 - 12:00 sati
 

Kontakt: +385 (0)20 431-669

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke