Srijeda, 26 Listopad 2016 08:30

Urologija

Voditelj odjela
Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med. specijalist urologije, subspec. urološke onkologije
zaimc@bolnica-du.hr

Glavna sestra
Ivana Gudelj Velaga, bacc. med. techn.
iva@bolnica-du.hr

Odjelni liječnici
Prim. dr. sc. Zajim Čustović, dr. med. specijalist urologije, subspec. urološke onkologije

Siniša Šoša, dr. med. specijalist urologije, subspec. urološke onkologije
Tomi Jurković, dr. med. specijalist urologije

Jelena Križančić, dr. med. specijalizant urologije
Jelena Nekićdr. med. specijalizant urologije
Paul Ivan Šikićdr. med. specijalizant urologije


Urološki odjel sastoji se od stacionarnog i polikliničkog dijela. Stacionarni dio Odjela smješten je na prvom katu, raspolaže s 12 kreveta. Rad u Dnevnoj bolnici organiziran je radom na tri dodatna kreveta.

Svakodnevni operacijski program uključuje tzv. otvorene i endoskopske zahvate, koji se obavljaju u posebnoj operacijskoj dvorani, opremljenoj najsuvremenijim medicinskim uređajima za izvođenje operativnih zahvata. Svakodnevno se obavljaju i operativni zahvati iz dječje urologije. Želimo naglasiti da smo orjentitani na uvođenje novih pristupa u liječenju pacijenata koji se odnose na operacijske, dijagnostičke i terapijske metode.

  • Poliklinički dio se sastoji od šest ambulanta:

Opća urološka ambulanta
Hitna urološka ambulanta
Ambulanta za urodinamiku i neurologiju
Ambulanta ua ultrazvučnu dijagnostiku
Ambulanta za endoskopsku dijagnostiku
Ambulanta za dječju urologiju

  • Znanstvena aktivnost

Znanstvena aktivnost je oduvijek bila važan dio djelovanja i rada urologa OB Dubrovnik, putem znanstvenih i stručnih radova raznovrsne tematike iz područja urologije. Znanstvena djelatnost doprinosi stručnom usavršavanju liječnika. Potreba za prezentacijom vlastitog djelokruga rada i otkrića kroz znanstveno-stručne radove je neophodna, radi usporedbe dobivenih rezultata s rezultatima ostalih stručnjaka iz domene urologije i srodnih područja, kako bi adekvatno mogli mjeriti i ocjenjivati naš rad.

Današnja generacija urologa OB Dubrovnik predstavlja stručnjake, koji su po rezultatima rada dio perspektivne generacije hrvatske urologije.

Odjel  +385(0) 20 431-615
Ambulanta +385(0) 20 431-617

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke